TĚŠÍŠ SE NA VÁNOCE?

  1. ANO 22
  2. NE 17

Erasmus-plus-opaque

Logolink-d-dur-suz_4

Logoxxl

NENECH TO BÝT

Školní podpora pro žáky

001_19

festival očima generací

Mecholupy-1

Projekt 2017

Hertz1

Projekt InduCult2.0

Inducult2-0_rgb

001_21

001_12

Logo-ps-2015

Naše škola


Fotogalerie

Projekty školy

Barevne-samostatne Logo1_4 Logo2  
Ovoce do škol

Logo

Multipolis

Projekt-z5

Logo_jednobarevne

Recyklohrani-150x134

Ps2013b

Srdce

TOPLIST

TOPlist

 

 

 

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Počasí

Hledat100. výročí od vzniku samostatného Československého státu

   V pátek 26. října 2018 se zúčastnili žáci od 4. do 9. třídy naší školy komentované prohlídky a historických expozic s průvodci v dobových kostýmech na Výstavišti v Litoměřicích. Akce byla organizována u příležitosti 100. výročí od vzniku samostatného Československého státu. Program byl velice hezky a zajímavě připraven a všem se nám líbil. Následně jsme k danému tématu vytvořili ve škole nástěnku, kde svým plakátem přispěla třetí třída s p. uč. Městeckou.

A156

Vánoční jarmark

Dne 5. prosince se netradičně v den průvodů Mikulášů, čertů a andělů konal tradiční Vánoční jarmark, který pořádal městys Měcholupy ve spolupráci s naší základní školou. Žáci všech ročníků si i tentokrát připravili s pomocí učitelů i rodičů výrobky s vánoční tematikou, které prodávali ve svých stáncích a protože teprve začal prosinec, mohli si návštěvníci zakoupit i řadu adventních věnců z různých materiálů. Součástí prodeje byl také originální kalendář na rok 2019 připomínající sto let školství v Měcholupech a přilehlých obcích, na jehož snímcích se mnoho žáků mohlo najít. Kromě prodeje výrobků se žáci postarali i o kulturní program, ať už se jednalo o zpěv oblíbených vánočních písní nebo o recitaci vánočních básní. Třešničkou na dortu pak byla dražba vánoček, které s dopomocí dospělých pekly žákyně 6. třídy přímo ve školní kuchyňce a dokázaly si, že se v jednotlivých vánočkových pramenech neztratí a jistě svou nabytou zkušeností udělají radost i svým maminkám doma v kuchyni. Vánočky se vydražily za úžasných 2300,-, tuto částku využije škola na nákup odměn žáků při různých školních soutěžích a akcích. Ani mráz nemohl pokazit příjemnou vánoční náladu a na letošní jarmark budeme rádi vzpomínat.

A155

A154A151

Florbal

"dne 4.12.2018 se chlapci ze šesté a sedmé třídy zúčastnili žateckého poháru ve florbalu spolu s dalšími žateckými školami. Chlapci neúnavně bojovali a přestože nevyhráli, tuto soutěž si užili v radosti ze spolupráce svého týmu i dobré náladě. Učitelé tělesné výchovy i ředitel soutěže byli s průběhem klání velmi spokojení. "

A150

Lípa

Projektový den 100 let od založení republiky

V pátek 26. října starší žáci navštívili výstaviště v Litoměřicích, kde se vrátili do atmosféry událostí roku 1918.

Mladší žáci si připomněli 100 výročí od vzniku samostatného Československa účastí při sázení Stromu svobody před budovou školy. Majestátně se zde vyjímá náš národní strom – naše lípa.

                                                            Mgr. Helena Gondeková

A103

72. hodin

A62_4

Projektový den 72 hodin

Ve čtvrtek 25.října žáci společně se zaměstnanci školy se již po několikáté zapojili do projektu 72 hodin. Tento projekt dětem a mládeži umožňuje společně uskutečňovat dobrovolnické projekty, které pomohou zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Žáci se zaměřili na rozšíření zeleně v okolí školy a zároveň se postarali o úklid. Zasadili společně několik nových stromů např. jinan dvoulaločný, jeřáb, moruši bílou či kaštanovník jedlý.

 

Jiný spolužák

A62_3

Projektové vyučování – Jiný spolužák (Týden pro inkluzi 2018)

Ve středu 24. října probíhalo ve škole celodenní projektové vyučování zážitkem. Dalším výstupem těchto aktivit bylo i pěstování uvědomění si, že bez pomoci druhých to v životě nejde. Pomoc potřebují nejen postižení lidé, ale i my sami jsme nuceni někdy přijmout pomocnou ruku k překonání překážky. Žáci si například vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý, zahráli si hru „Poznej kamaráda“. Jeden žák si zavázal oči šátkem a poznával kamaráda. Děti se pokusily chodit po třídě se zavázanýma očima. Po ukončení aktivity žáci stručně popsali své dojmy.  Páťáci si zahráli hru „Slepí, němí, hluší“. Žáci se rozdělili do tří skupin. Skupina slepých žáků dostala šátek. Skupina němých žáků dostala papírovou lepicí pásku. Skupina hluchých žáků dostala špunty do uší. Žáci plnili různé úkoly zadávané učitelem. Všichni si museli navzájem pomáhat tak, aby všichni zvládli splnit úkol. Následovala diskuse o spolupráci, ale i o jednotlivých handicapech. Některé děti se naučily několik slov ve znakové řeči, vyzkoušely si, jaké je to psát nohama, pusou místo rukou, četly text v Braillově písmu na krabičkách od léků, vyzkoušely si orientaci v prostoru. Nepoužít ruce a přeci nakreslit obrázek se zpočátku zdálo velmi jednoduché, ale toto zdánlivé klamání žáky okamžitě po uchopení tužky opustilo. Jejich rukama se stala vlastní ústa nebo nohy. Doufejme, že po tomuto týdnu většina žáků zjistila, že být „jiný“ neznamená být horší nebo lepší, ale prostě jenom být nějak odlišný. I u nás ve škole se najdou děti, které mají jinou barvu pleti, mají problémy s psaním nebo počítáním a učení jim jde pomaleji než ostatním, nebo děti, které užívají léky kvůli nějaké nemoci. Jsou jiní, ale zároveň úplně stejní jako my.

                             Mgr. Helena Gondeková

A66A67

Draci

A62_2

Drakiáda (Týden pro inkluzi 2018)

Tradiční podzimní Drakiáda se letos uskutečnila 24. října. Je těžké vybrat den, kdy povětrnostní podmínky slibují úspěšný let draků. Od rána bylo počasí studené a deštivé. Po desáté hodině již nepršelo, jen silně foukal vítr. Děti vyběhly ven a začal skutečný boj draků s větrem. Někteří lehcí draci při každém náporu větru padali k zemi a škod na zdraví a pomyslných životech draků přibývalo. Čtyři dráčkové zatoužili po svobodě a zanechali po sobě nešťastné majitele. Přesto se mnoha dětem podařilo dostat své draky do výšky, kde si draci našli své větrné proudy a udrželi se tam. A tak bylo vidět nad školou rejdění draků, orlů a jiných bytostí. Poděkování patří některým žákům z vyšších ročníků, kteří pomáhali těm nejmenším, kteří mají s pouštěním draků ještě malé zkušenosti.

                      Mgr. Helena Gondeková

A63A64

A65

WORLD S LARGEST LESSON

A62

Projektový den WORLD S LARGEST LESSON

Žáci se zapojili do projektu UNICEF, společně pracovali na vybraných aktivitách, seznámili se s cíli UNICEF. Ve skupinkách zpracovali plakáty na vybrané téma Život na Zemi, Život pod vodou, Rovnost pohlaví. Každá skupina představila svoji práci a diskutovala nad daným problémem v českém nebo anglickém jazyce.

                                 Mgr. Helena Gondeková

A60A61

Koláčobraní, dýňobraní

Tradice jedou!! 11. Měcholupské koláčobraní, 9. Měcholupské dýňobraní

V pondělí 22. října se v rámci „Týden inkluze 2018“ uskutečnil na ZŠ Měcholupy již 9. ročník Měcholupského dýňobraní a 11. ročník Měcholupského koláčobraní. Celá škola byla vzhůru nohama. Během dopoledních hodin žáci vyřezávali z dýní strašáky, které zdobili listy, bobulemi, kaštany, šípky a různými druhy zeleniny. Žáci vyšších ročníků pomáhali v nižších třídách. Před desátou hodinou se přišly podívat na dýně děti z MŠ Měcholupy, které se v nižších třídách zapojily také do dlabání. Současně se od ranních hodin po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde osmá třída s panem ředitelem pekla do soutěže koláčky. Na letošním 11. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 35 druhů koláčů, dortů, závinů, bublanin, rolád. Ve 14 hodin proběhlo veřejné hodnocení. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a tři vítězné koláče byly odměněny krásnými cenami, které daroval Obecný úřad Měcholupy. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček. Strašidýlka se povedla, a tak zdobí prostor před školou.

                           Mgr. Helena Gondeková

A55A56

A57A58

A59

Sportovní

Sportovní víkend

První říjnovou neděli se v rámci inkluzivního vzdělávání uskutečnil na školním hřišti ZŠ Měcholupy zábavný sportovní den. Za krásného slunečneho počasí si děti zasoutěžily, zahrály s rodiči míčové hry. V samotném závěru došlo i na opékání špekáčků, na kterých si společně všichni moc pochutnali.

                             Mgr. Helena Gondeková

A15A16

A17A18

A19

Výchovně preventivní výjezd

Výchovně preventivní výjezd „ADAPŤÁK“

Skupina žáků ZŠ Měcholupy se zúčastnila ve dnech 17. 9.-19. 9.2018 výchovně preventivního výjezdu do malé obce Liblín, která leží na soutoku řek Střely s Berounkou a je součástí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Žáci absolvovali pečlivě promyšlený třídenní zážitkový program plný her, vzájemného poznávání se a zvykání si na školní povinnosti. Většina aktivit probíhala převážně formou her v přírodě s využitím metod zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Po hrách následovala reflexe, ve které žáci pojmenovali, co si z aktivity odnášejí. Také poznali spoustu historických či přírodních zajímavostí z okolí. Navštívili zříceninu hradu Libštejn, kde si prohlédli dochované části hradu a byli překvapeni, že zde při opravách hradu pracují jako dobrovolníci Šamani ze Žatce. Žáci vynesli několik kamenů na „Mohylu přátelství“, která následně poslouží na drobné opravy. Úkolem akce bylo zocelit třídní kolektiv a to se taky povedlo, především hrami, ale hlavně společně stráveným časem. Byl to pro všechny úžasný zážitek.

                        Mgr. Helena Gondeková

A9A11A12A14

A16A10

A15A17

A18A19

A20

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Základní škola Měcholupy opět v akci Ukliďme svět, ukliďme Česko

Naše škola se v pátek 14. září zapojila do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, aby vyčistila naši obec od veškerých nečistot a odpadků. V průběhu pátečního dopoledne žáci dostali pracovní rukavice i pytle na odpadky a postupně se se svými třídními učiteli vydali do ulic a různých zákoutí obce. Sbírali papírky, plastové láhve, našli možné i nemožné, občas nevěřili svým očím, co vše se hází na ulici na zem. Vysmejčili kdejaký kout a uvědomili si, že i oni – žáci mají na nepořádku svůj díl viny. Udělali dobrou věc a snad se i poučili, že odpadky patří do košů, popelnic, nejlépe roztřídit do kontejnerů. A hned se nám všem bude žít lépe v našem městě, v naší krásné zemi.

                            Mgr. Helena Gondeková

A6A7

A8

Vitání občánků

Vítání občánků

V pátek 14. září paní starostka městyse  Měcholupy přivítala ve slavnostní místnosti obecního úřadu malé občánky narozené v tomto roce. Žákyně prvního stupně se svou paní vychovatelkou ŠD batolátkům a jejich rodičům zarecitovaly básničky.

A1A2

A3A4

A5