ERASMUS+ 2018-2020

Erasmus-plus-opaque

Logo-erasmus

1280px-flag_of_italy-svg_2

1280px-flag_of_poland-svg_2

1280px-flag_of_spain-svg_2

1280px-flag_of_turkey-svg_2

1280px-flag_of_the_czech_republic-svg_2

Logolink-d-dur-suz_4

Logoxxl

NENECH TO BÝT

Školní podpora pro žáky

001_19

festival očima generací

Mecholupy-1

Projekt 2017

Hertz1

Projekt InduCult2.0

Inducult2-0_rgb

001_21

001_12

Logo-ps-2015

Naše škola


Fotogalerie

Projekty školy

Barevne-samostatne Logo1_4 Logo2  
Ovoce do škol

Logo

Multipolis

Projekt-z5

Logo_jednobarevne

Recyklohrani-150x134

Ps2013b

Srdce

TOPLIST

TOPlist

 

 

 

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Počasí

HledatDen dětí

Den dětí

 Dne 7.6.2019 oslavili žáci ZŠ Měcholupy, MŠ Měcholupy a Logopedické základní školy svůj dětský svátek. Na fotbalovém hřišti se sešli v hojném počtu a procházeli jednotlivá sportovní stanoviště, která si pro ně vzorně připravili žáci deváté a osmé třídy. V celkem deseti disciplínách všichni zúčastnění rozpohybovali celé tělo. Hráli si na trakaře, chodili na chůdách, jezdili na koloběžkách, sráželi plechovky, házeli míčky do kyblíku, stříleli míčem na bránu, lovili rybičky, skládali puzzle, skákali v pytlích a namotávali autíčka provázkem. Za svou snahu získal každý sladkou odměnu. Celé dopoledne se i vlivem umoudřeného počasí povedlo a už teď se těšíme na příští oslavu Dne dětí.

A451A452

A453

Oslavy 100 let školství v Měcholupech a 60 let budovy školy

Oslavy 100 let školství v Měcholupech a 60 let budovy školy

 V pátek 14. června se na Základní škole v Měcholupech slavilo 100 let českého školství v obci Měcholupy a 60 let nové budovy školy. Celodenní oslavy začaly pátým ročníkem Měcholupského štafetového maratonu, který odstartovala starostka Ing. Doris Černíková, následovali děti a zaměstnanci ze školy základní, mateřské a také hosté ze ZŠ Lipenec. Maraton uzavřel ředitel školy Ing., Bc. Zdeněk Dosedla, Ph.D., Ing.Paed. IGIP. Rekord z loňského roku byl s velkým náskokem překonán a do příštího roku je laťka nastavena opravdu vysoko. Poté se otevřely prostory školy a tělocvičny pro návštěvníky, absolventy školy a pro všechny hosty, kteří měli možnost prohlédnout si vernisáž fotografií ze života školy v letech minulých i současných, mnozí se našli na fotografiích třídních kolektivů a zavzpomínali na svá školní léta. Po obědě se konal bujarý pochod obcí k budovám bývalých škol. V odpoledních hodinách proběhlo rozloučení s předškoláky, vystoupení skupiny Gypsy.cz, loutkové divadlo O Sněhurce a koncert bývalého žáka školy Jakuba Machuldy. Po celý den nechybělo bohaté občerstvení, trampolína, skákací hrad, minigolf a jiné aktivity. Při závěrečném ceremoniálu starostka s ředitelem odhalili před budovou školy ze dřeva tesanou sochu Zdeňka Svěráka. Oslavy se jednoznačně povedly! Přálo nám nejen počasí, ale i přízeň mnoha absolventů, hostů a návštěvníků.

                                 Mgr. Helena Gondeková

A436A438

A437A449

A442A443

A444A445

A446A447

A448

Ze života školy

Ekologie kolem nás

Žákům ZŠ Měcholupy není ekologická situace školy ani planety lhostejná. Spoustu věcí dělají pro přírodu i sami pro sebe. Mezi tyto činnosti například patří třídění odpadu na papíry, plasty a kartony, šetření elektřinou a vodou, sběr plastových víček, starých baterií nebo malých elektrospotřebičů. Dále se snaží zvelebovat prostředí naší školy, aby se nám tu lépe trávil čas a dobře se nám tak učilo. Každý rok je ředitelem školy vyhlášená soutěž s ekologickou tématikou. Letos nesla soutěž název „Ekologie kolem nás“. Každá třída představila ekologický problém v regionu obcí Měcholupy, Holedeč, Libořice či Deštnice. Ostatní třídy určovaly, o jaký problém se jedná, a popisovaly možnost jeho řešení. Výherci letošní soutěže se stali žáci druhé třídy za pomoci třídní učitelky. Odměnu si vychutnali v místní cukrárně „Sluníčko“, kam je pan ředitel pozval na sladkou „párty“.

                         Mgr. Helena Gondeková

A431A433

A432

Erasmus+ Polsko

Základní škola Měcholupy se účastní projektu Erasmus +

Polsko Toruń 2. 6. 2019 – 8. 6. 2019

Cesta do Polska byla příjemná až na velmi horké počasí. Naštěstí jsme v pořádku dorazili v počtu 5 osob do hotelu. Tento hotel nesl krásný název Sowa . Město Toruń bylo velmi okouzlující a na každém rohu jsme mohli najít obchody s perníčky, různá vyobrazení andělů, koček a mnoho pouličních kejklířů. V samém středu města a zároveň před naším hotelem se nacházela socha Mikuláše Koperníka, rodáka a významné osobnosti tohoto města.

Následující dny se střídaly různé aktivity připraveny polskými pedagogy, meetingy a ukázky vyučovacích hodin. Sportovně založená škola, kde jsme trávili většinu času, patřila mezi jednu z největších škol v Polsku, což byla pro nás opravdu zajímavá zkušenost.

První den nás žáci provázeli po škole a učebnách, následovala společná aktivita se všemi zástupci zemí, kde se diskutoval celý projekt a následující program. Projekt NATURAL EDUCATION FOR DIGITAL STUDENTS = Jak dostat studenty od elektroniky ven do přírody). Projektu se účastní zástupci Itálie, Turecka, Španělska, Polska a Českou republiku reprezentuje naše škola z Měcholupy u Žatce.  Celý projekt je velmi zajímavý a důležitý pro všechny z nás. Počínaje konverzací v angličtině, přes zkušenosti s různými zeměmi až po různorodost školského systému.

Lucie Jokielová, učitelka

A428

Den Matek

Den Matek

V pondělí 13. 5. navštívili žáci školní družiny seniorky na OÚ v Měcholupech. Se seniorkami se scházejí pravidelně, a tak ani tentokrát, k příležitosti Dne matek, na ně nezapomněli. Pro radost jim zarecitovali básničky a zatančili mazurku. Jako dárek každá dostala přáníčko a malý dáreček, které žáci sami vyrobili ve školní družině.

Pavlína Havlová, DiS.

A419A420

A421A422

A423

Vzpomínková akce

      V úterý 7. 5. jsme se společně s paní starostkou a s panem místostarostou obce Měcholupy zúčastnili vzpomínkové akce u příležitosti výročí konce druhé světové války u pomníků obětem nacismu v Měcholupech, Velké Černoci a Želči. Vybraní žáci deváté třídy byli velmi dobře připraveni, uctili památku všech obětí druhé světové války a jako zástupci mladé generace vyslovili touhu i nadále žít v míru.

                                          Mgr. El. Maděrová

A415A416A418A417

"Mladý záchranář 2019"

                 Žáci  ZŠ Měcholupy v soutěži "Mladý záchranář 2019"

      Žáci ZŠ Měcholupy  se ve středu dne 13.5. 2019 obci Libočany zúčastnili 9. ročníku soutěže "Mladý záchranář 2019".  Z 14 - ti čtyřčlenných družstev se umístili na krásném 8.místě.

Cílem této soutěže je  prověření znalostí žáků 2.stupně ZŠ z oblasti ochrany obyvatelstva. Mezi soutěžní disciplíny patřila zdravotnická pomoc, požární ochrana, prostředky individuální ochrany, ale i dopravní bezpečnost, topografie, či znalost třídění odpadů.

A408A409A410

A411A412A413

A414

Pejsek a kočička v dnešní době

Pejsek a kočička v dnešní době

Žáci druhého stupně naší základní školy se zúčastnili 1. ročníku malířské soutěže uspořádané na počest významného českého malíře Josefa Čapka na téma "Pejsek a kočička v dnešní době". Žáci šestého ročníku: Marek Blahout se umístil na 1. místě a Matěj Puršl na 2. místě. Ocenění získali pamětní list a dárek. Gratulujeme!!!

A404

Den Země

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země

projektem Světová škola + Mladí ladí D-dur + Ukliďme Česko

  V této době slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola a titulem Světová škola. Zapojuje se do mnoha projektů celorepublikových, ale i mezinárodních. V těchto projektech často vyniká a slaví úspěchy. Pořádá akce, výlety, dny pro žáky, vedení obce i širokou veřejnost. Jejím cílem je chránit životní prostředí. Žáci sbírají druhotné suroviny, které postupují recyklaci, propagují šetření elektřinou, řešili problematiku emisí a imisí i šetření vodou. V letošním roce se v rámci zapojení do projektu Mladí ladí D-Dur a Světová škola věnovali možnostem, jak přispět ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Žáci na základě zmapování a interpretování kontextu místa navrhli, kam by měla směrovat budoucnost obce nebo její části v horizontu cca 4 let. Vybrali si zvelebení autobusové zastávky. Místně zakotvené učení povzbuzuje osobní růst a změnu a přispívá tak k vytvoření představy o udržitelné obci a k jejímu skutečnému naplnění. Silná vazba a láska k domovu je důležitým předpokladem pro to, aby člověk aktivně přistoupil ke správě obce a péči o ni. Žáci získali povědomí, že všechno je jen na nás na lidech, na lidských aktivitách, které mohou kladně i záporně ovlivnit životní prostředí a každý by měl jejich dopad promýšlet. Hodnotili a upravili své počínání z hlediska trvalé udržitelnosti života na Zemi. V rámci školy prostřednictvím projektů žáci pečují o zdravé životní prostředí nejen v obci, ale na celé planetě. Vymalovali autobusovou zastávku v blízkosti školy, již několik let v rámci projektu Ukliďme si Česko pravidelně upravují okolí školy i obce za pomoci vedení městyse Měcholupy, šli příkladem, motivovali a motivují veřejnost k velebení obce, k veřejně prospěšné činnosti a ukazují svým příkladem, že někdy málo znamená více. Je potřeba si uvědomit důležitost globálních rozvojových témat ve výchově a vzdělávání žáků. Globální vzdělávání vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispívá tak k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby, jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Lidé, místa, ekonomiky a životní prostředí jsou v rámci naší planety propojené a vzájemně závislé. Globální vzdělávání pomáhá lidem orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svůj vliv a roli v něm. Usiluje o větší sociální spravedlnost a udržitelnost ve světě. Jde o celoživotní proces, který rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, jež lidem umožňují spolupodílet se na řešení lokálních i globálních problémů. Letošní Den Země se obzvlášť vydařil, sluníčko svítilo a žáci se v rámci filozofie Světové školy učili, zjišťovali a jednali. Doufejme, že krásně vymalovaná zastávka, kterou slavnostně starostka Měcholup otevřela přestřižením pásky, se bude dlouho pyšnit svým krásným kabátem.  

    Mgr. Helena Gondeková

A402A396

A395A393

A393_2A400

A394A398

A397A399

A401

Projekt „Mladí ladí D-DUR"

Projekt „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji - Program vzdělává prostřednictvím péče o místo a životem v komunitě a tím rozvíjí u žáků, učitelů, členů komunity kompetence potřebné pro udržitelný život.) je v plném proudu.

Ve čtvrtek 11. dubna se vybraní žáci ZŠ Měcholupy pod vedením Mgr. Heleny Gondekové účastnili setkání škol a odborníků v Informačním centru OSN v Praze. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a nápadů mezi školami a prezentace školních aktivit odborníkům z oblasti demokratického dialogu a osobám s rozhodovací pravomocí. Mezi hosty byl Tomáš Kažmierski - MŽP, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů, Jan Mareš – MŽP, vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj, Petr Hermann, předseda Národní sítě zdravých měst ČR, Silvie Pýchová, ředitelka SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání). Každá škola prezentovala všechny doposud absolvované aktivity, průběh (co dělali/zažili, včetně dojmů, pocitů apod.), výsledky/výstupy z nich, jak probíhala komunikace s vedením obce a zapojenými odborníky, nebo jak žáci pracují s tématem udržitelného rozvoje. V závěru odpovídali na doplňující otázky a diskutovali s přítomnými hosty. Žáci naší školy byli nejmladší, přesto jejich prezentace měla největší úspěch.

                                     Mgr. Helena Gondeková

A386A387A388A389

A390A391

A392

Zápis 2019

Zápis do prvního ročníku Základní školy v Měcholupech

Zápis na naší škole proběhl 4.a 5. dubna 2019. Rodiče s dětmi se dostavili v hojném počtu. Děti prokazovaly kupříkladu znalost barev, rozlišování počtu, pravolevou orientaci v prostoru, sluch, řečové dovednosti a další věci, které jsou pro úspěšné zvládnutí prvních měsíců ve škole zapotřebí. Rodiče mezitím podstoupili nutné administrativní úkony a posléze i pohovor s paní učitelkou, která jim ve stručnosti sdělila, co se jejich dítěti daří a kde by bylo žádoucí jeho schopnosti rozvinout či upevnit. Budoucí prvňáčci si po rozhovoru s paní učitelkami vybrali zasloužené dárečky a usměvaví opouštěli školní budovu, do které se za pár měsíců vrátí jako opravdoví školáčci.

                                 Mgr. Helena Gondeková

A382A383

A384A385

Světový den porozumění autismu

Modrý den 2019

Po roce se naše škola opět zapojila do akce „Světový den porozumění autismu“, neboli „Den v modrém“.  2. duben je Světovým dnem autismu od 18. prosince 2007, kdy Valná hromada OSN přijala prohlášení předložené státem Katar. Cílem akce je přivést k problematice autismu, celosvětovou pozornost. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně „Light it up blue“, česky „Rozsviťme se modře“. Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Modralo se to po celé škole, ve třídách, mezi žáky i pedagogy, hovořilo se o toleranci a přístupu k lidem s autismem. Děkujeme všem, kteří přišli tento den v modrém podpořit.

                      Mgr. Helena Gondeková

A381

Příprava na jarmark

Příprava na jarmark

Hned po jarních prázdninách se žáci 5. třídy pustili do práce. Bylo třeba vyrobit co nejvíce výrobků, které by mohli na velikonočním jarmarku v České spořitelně v Žatci prodat. Vyráběli především velikonoční či jarní dekorace. Také jsme při práci přivítali návštěvu z České spořitelny, která se na naše výrobky přijela podívat. Každý z žáků má jiný úkol, který samostatně plní. Někteří účtují veškeré výdaje, někteří připravovují reklamní plakáty, cenovky, etikety na výrobky, atd. Další pracovali na samotné výrobě. Vyráběly se výrobky z keramiky. Jsme velmi vděční paní učitelce Lence Barborkové a jejím žákům z kroužku keramiky za velikou pomoc při výrobě. Dále se vyráběly bylinkové soli, cukrové peelingy na ruce, velikonoční vajíčka, zajíčci apod. S pletením pomlázek nám pomohl pan zástupce Ing. Jiří Šnajdr, i jemu moc děkujeme za pomoc. Velikonoční jarmark se kvapem blíží a proto máme ještě plné ruce práce, ale už se nemůžeme dočkat toho, až se naše dřina zúročí. 
Těšíme se na Vás již 12. 4. 2019 od 14:00 do 16:00 v pobočce České spořitelny v Žatci.

A373A374A375A376

A377A378A379A380

Zemědělství žije

Zemědělství žije

Poslední týden v březnu se žáci naší školy zúčastnili projektu Zemědělského svazu ČR nazvaného “Zemědělství žije”. Jednu hodinu žáci shlédli prezentaci o historii i současnosti českého zemědělství a poté postupně ve skupinách tvořivě plnili úkoly týkající se druhů zemědělských plodin, přiřazování produktů k surovinám, třídění semen a dalších aktivit souvisejících se zemědělstvím. Projekt nám pomohl začlenit do environmentální výchovy více informací o zemědělství, jeho významu a pochopení souvislostí mezi zemědělskou výrobou, potravinami a životním prostředím. Žáci si zábavnou formou ověřili, jak znají zemědělské plodiny, chovná zvířata a zemědělské stroje nebo z čeho se vyrábí potraviny.

                                                     Mgr. Helena Gondeková

A368A369

A370A371

A372

Den otevřených dveří

Základní škola Měcholupy měla DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V druhé polovině března jsme přivítali budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří se přišli naladit na blížící se zápis. V dopoledních hodinách si mohli malí návštěvníci z mateřské školy i budoucí prvňáčci se svými rodiči prohlédnout prostory naší školy a zúčastnili se výuky v první třídě. Úžasná spolupráce prvňáčků a předškoláčků všechny překvapila. Bylo to příjemné dopoledne plné zábavy. Věříme, že se u nás všem líbilo, hlavně budoucím prvňáčkům a my se na ně budeme těšit u brzkého zápisu.     

                            Mgr. Helena Gondeková        

A363A364

A365A366

A367

Erasmus+

V rámci projektu Erasmus+ jsme navštívili SABBEDÍN TURKER ILKOKULU v Istanbulu

A324A325

A326A327

A328

Tonda Obal

  Tonda Obal navštívil Základní školu Měcholupy

 Ve středu 27. února se žáci naší školy zúčastnili besedy Tonda Obal na cestách, jejímž cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. V jedné vyučovací hodině si žáci zopakovali, jak se má správně třídit, do jakého barevného kontejneru patří jednotlivé druhy odpadu, co všechno se dá třídit a následně znovu využít, kolikrát se dají různé materiály recyklovat a mnoho dalších zajímavostí. Například všechen papír, který používáme, je víc jak z poloviny vyroben ze starého papíru. Tím se ušetří velké procento dřeva a energie. Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahovala informace k tematickému okruhu "Vztah člověka k prostředí" průřezového tématu "Environmentální výchova" v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Určitě /doufejme/ si každý odnesl mnoho nových poznatků a ujištění, že sběr a třídění má opravdu velký význam.

                             Mgr. Helena Gondeková

A317A318

A319A320

Pracovní činnosti

Při pracovních činnostech jsme si vyráběli z mouky a vody SLIZ. Moc nás to bavilo!!!

A311A312

A313A314

A315A316

Projekt: ABECEDA PENĚZ

Projekt: ABECEDA PENĚZ

O financích hravě

Žáci 5. třídy se tento rok účastní projektu České spořitelny, který je určen žákům na 1. stupni základní školy. Tvůrci tohoto projektu si kladou za cíl naučit děti podnikat a nejen to. Jde o ucelený program finančního vzdělávání, ve kterém mají žáci možnost nahlédnout do světa podnikání, a to interaktivní a hravou cestou. Žáci získají jedinečnou příležitost naučit se přemýšlet o správě vlastních financí, podnikání, ale i o společné práci a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním.

Abeceda peněz je zážitkový program, který pokrývá celý standard finanční gramotnosti pro první stupeň základní školy. Žáci si v tomto programu vymysleli svůj vlastní podnikatelský plán a ten následně zrealizují. Třída od České spořitelny obdržela počáteční kapitál na realizaci svého originálního nápadu. Projekt bude končit jarmarkem, na kterém budou žáci své výrobky prodávat. Výdělek z celé akce může třída využít dle libosti. Žáci se shodli na tom, že vydělanou částku využijí na třídní výlet.

Žáci již byli pozváni na nejbližší pobočku České spořitelny. 25. 1. 2019 se konala interaktivní exkurze, kde se žáci seznámili s prostředím banky. Mohli počítat peníze, vstoupit do míst, kam veřejnost obvykle není zvána, zkusili si vybírat peníze z bankomatu či provádět bezhotovostní platby. Dále si vyzkoušeli jednání s video bankéřem, soutěžili ve znalostech spojených s tímto projektem atp. To nejdůležitější však přišlo až na závěr. Žáci zde představili svůj podnikatelský plán, zástupce firmy, název i logo firmy, dostali účetní knihu i propagační materiály o projektu. Především však podepsali smlouvu o poskytnutí počátečního kapitálu ve formě výhodné půjčky. Plní dojmů se již žáci vydali zpět do školy plánovat další postup a práci.

                                Mgr. Lýdie Hrůzová a Ing. Štěpánka Frýbová

A302A303

A305A306

A307A308

A309A304A310

Vysvědčení 2. třída

Pololetní vysvědčení máme a hurá na prázdniny.

A301

Výtvarná soutěž: „Příroda kolem nás“

Výtvarná soutěž: „Příroda kolem nás“

  Žáci na druhém stupni naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“, kterou každoročně vyhlašuje Správa Národního parku Podyjí ve Znojmě.

Žáci ve svých výtvarných pracích chtěli upozornit na význam zvláště chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných oblastí.

                                             Mgr. Maděrová a Mgr. Gondeková

A300

Čokoládovna RODAS

Školáci z Měcholup jeli na exkurzi do Čokoládovny Rodas

V pondělí 18. ledna se žáci měcholupské základní školy vypravili na exkurzi do Čokoládovny Rodas v Šestajovicích u Prahy. Firma Rodas se zabývá výrobou svíček, mýdel, kosmetiky a čokolády. Ochotná paní majitelka nejdříve vysvětlila, jak se vyrábí čokoláda, pak následovala prohlídka výroby. Natěšení žáci si sami odlili tabulku čokolády, kterou si ozdobili dle vlastní fantazie různými oříšky, mandlemi, ovocem. Také si zkusili malovat čokoládovými barvičkami na čokoládový odlitek a vše si mohli odnést domů. Po malé ochutnávce zhlédli video dokumentující proces od sklízení kakaových bobů až po výrobu čokolády. V závěru si všichni nakoupili v malém obchůdku čokolády, parfémky či rozmanité svíčky jako potěšení pro rodiče. Cestou do autobusu si prohlédli malé domácí hospodářství s kozami, prasátky, osly, ovcemi a dalšími zvířátky. Exkurze byla velmi pěkná a poučná.

                              Mgr. Helena Gondeková

A294A295A296A297

A298

Horní Maršov

  A299_2

Žáci ZŠ Měcholupy vyjeli do Krkonoš

   V polovině ledna se vybraní žáci zúčastnili pobytu v Horním Maršově, kde ve středisku ekologické výchovy SEVER realizovali činnosti v rámci projektu Mladí ladí D-Dur. Program byl nabitý perfektně promyšlenými aktivitami směřujících k pochopení pojmů udržitelnost, komunita a dialog, což jsou klíčové úkoly projektu Mladí ladí D-Dur tj. demokratický dialog k udržitelnému rozvoji. První den se žáci představili a pomocí prezentace seznámili lektory se svými aktivitami, které již v rámci projektu realizovali.  Následovala půldenní simulační hra, při níž si vyzkoušeli svého podnikatelského ducha a obratnost v oblasti finanční gramotnosti. Téma rybaření je zavedlo na okraj moře, úkolem bylo lovit s co největším ziskem. Byl to velký boj mezi jednotlivými rybářskými společnostmi. Bohužel ryby po 7. kole /7 letech/ byly vyloveny a kapacita moře vyčerpána. Jak tedy měly společnosti postupovat, aby jejich podnikání bylo udržitelné? Na tuto i další otázky se snažili žáci odpovídat. V další části dne se vydali ven, kde se pokusili zjistit udržitelnost obce Horní Maršov v reálných podmínkách. Jednotlivé skupiny hledaly přímo v terénu odpovědi na problémy z různých oblastí, zajímaly se např. o komunikaci mezi vedením obce a veřejností, o možnosti trávení volného času všech věkových skupin obyvatel, o dopravní infrastrukturu a dostupnost Maršova hromadnou dopravou, o možnosti obyvatel zajistit nákup potravin, o bezpečnost na ulicích, o ochranu přírody, o informovanosti veřejnosti o konání kulturních akcích, o péči o kulturní dědictví obce atd. Svá zjištění žáci následně prezentovali a případně navrhovali možnosti řešení a zlepšení dosavadního stavu. Samozřejmě, že cestou stihli postavit velkého sněhuláka, nebo se vyválet v hlubokém sněhu. V poslední části pobytu měli žáci možnost přenést udržitelnost do okolí své školy. Žáci na základě předchozího mapování uvedli, co o lokalitě již ví a co chtějí ještě vědět, která oblast udržitelnosti je pro ně podstatná. V čase mezi hlavními bloky byly pro žáky organizovány krátké hry v budově i venku, divadelní představení, ve kterém si sami zahráli a mnohé další činnosti. Pobyt se žákům velice líbil. Poznali nová místa, ochutnali regionální kuchyni, byli na čistém vzduchu, užili si hodně sněhu a především měli možnost trávit delší čas v třídním kolektivu.

                                       Mgr. Helena Gondeková

A202A203

A204A205

A206A207

A208A209

A210A211

A212A213

A214A215

A216A217

A218A219

A220A221

A222A223

A224

D-DUR

 A299

Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastní třídenního pobytu v Dolním Maršově v termínu 14.-17.1.2019 v doprovodu školní metodičky prevence Mgr. Heleny Gondekové.

Před odjezdem na pobyt do Horního Maršova jsme realizovali tyto aktivity:

  1. Nastavení pravidel komunikace a spolupráce.

Před samotným určením pravidel si žáci zahráli hru Peříčko. Připravili si několik větších stolů, pro každou skupinu jeden, na každém stole leží peříčko. Úkolem bylo dopravit v co nejkratším časovém limitu peříčko z jedné strany stolu na druhou pouze foukáním. Nikdo se nesměl dotknout ani stolu, ani peříčka. Když peříčko spadlo, skupina začala znovu. Členové skupiny se pak společně shodli na tom, co při hře fungovalo a co ne, své postřehy sepsali. o Všechny týmy se podíleli svými návrhy na následném formulování pravidel efektivní komunikace a spolupráce, které žáci stvrdili na souhlas svým podpisem.

  1. Jaké město chceme?

Žáci dostali obrázek labyrintu jako symbol města.

Na základě motivačního příběhu si vytvořili představu svého města, svou představu ideálního místa k životu. Své představy se pokusili výtvarně zpracovat a popř. slovně doplnit.

  1. Vnímavost k sobě samému

 Jak se vidím, jak se cítím a jak se znám.

Společně si převyprávěli příběh o Achillovi.

Dostali čas napsat nebo výtvarně ztvárnit kde vidím svoji „Achillovu patu“.

Odpovídali na otázky:

Co nás oslabuje?

Co nás činí zranitelnými?

      Čím nás někdo může oslabit?

Poté společně sdíleli, co mají na papíře.,

Vedli společnou diskuzi na téma: Citlivá místa v každém z nás. Citlivost vůči druhým. Respekt k druhým.

  1. Vnímání přírody, krajiny a místa, kde žiji

Žáci si společně přečetli japonskou přírodní Haiku.

Poté se vydali na procházku v okolí školy a společně objevovali nejkrásnější, nejzajímavější místa.

Všichni pojmenovali svoje smyslové vjemy, zážitek z místa vložili do několika slov a básně.

Báseň o místě: BÁSEŇ O AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE

                           BÁSEŇ O POMNÍKU Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

  1. Mapování místa, ve kterém žiji

 Žáci vyhledávali v terénu odpovědi na předem známe otázky a výsledky svého bádání zaznamenali do společně vytvořené mapy.

A190A191

A192A193

A194A198

A195A196

A197

A199A200

A201

Ze života školy

Europoslanec Ing. J.Kohlíček, CS.c. navštívil  ZŠ Měcholupy

        V úterý dne 8.1.2019 navštívil naši školu europoslanec Ing. J.Kohlíček, CS.c .  V rámci výuky předmětů dějepis, občanská a rodinná výchova si žáci vyslechli přednášku na téma " 100let Československa". Přednáška byla velmi zajímavá, žáci se zapojovali do diskuse a dávali konkrétní diskusní otázky. Žákům se přednáška moc líbila, odnesli si kalendáře a drobné upomínkové předměty. 

A188A189

Zdravá 5 pro 3. - 5. ročník

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se zúčastnili v rámci Zdravé 5 nového výukového programu Nakupování. V rámci toho si žáci zahráli pod vedením lektorky deskovou hru Obchod Zdravé 5, běhemž ní si osvojili základy správného nákupu základních potravin pro vyvážený jídelníček.

 Img_20181220_082450Img_20181220_082129Img_20181219_102448Img_20181219_105952

Hurá sníh

DRUHÁCI A OSMÁCI NA SNĚHU

A171A172

A173

Když konečně padá sníh...

.... musíme toho využít. A i když se nás zrovna sešlo málo, dokázali jsme vyválet obří koule. 

Img_20181220_084220_1_2

Původně chtěli třeťáci udělat velkého sněhuláka, ale neměli dost sil.smile

Čtenářská dílna

Vybavení Čtenářských dílen

Žáci ŽŠ Měcholupy mohou nově pracovat ve Čtenářských dílnách mnohem pohodlněji. Škola v letošním roce pořídila z projektu Školní podpora pro žáky podporovaného Evropskou unií nová sedací křesla, která si žáci okamžitě zamilovali. V rámci Čtenářských dílen ale i v jiných předmětech žáci rozvíjejí moderními metodami čtenářskou gramotnost a škola se jim snaží čtení co nejvíce zpříjemnit. Proto také dovybavila školní knihovnu o nové tituly, mnohé z nich přímo na vyžádání čtenářů, jejichž základna se v posledním roce nákupem nového vybavení i snahou pedagogů rozrůstá.

A170

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Žáci deváté třídy si připravili pro své spolužáky ,,Mikulášskou nadílku“. V každé třídě ocenili nejlepší žáky titulem ,,Andílek třídy“, ty nejzlobivější si pak odnesli čerti, aby jim vysvětlili, jak se mají chovat. A protože si všichni žáci připravili pro Mikuláše básničku nebo písničku, dostali na závěr sladkou odměnu.

A170A171

A172A173

A174A175

Česko zpívá koledy

A162

Celorepubliková akce tradičně probíhá na stovkách míst již osmý rok. Také naše škola se zapojila do projektu regionálního Deníku a ve vestibulu školy jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy.

A166

A168A169

Zdravá pětka

Zdravá pětka – program pro děti o zdravé výživě

Stravování dětí je v současné době velmi sledovaná oblast. Stále přibývá dětí s nadváhou, což je zapříčiněno zejména špatným životním stylem a špatnými stravovacími návyky. Proto se ve druhém listopadovém týdnu naše škola zapojila do projektu Zdravá 5, který se právě těmito otázkami zabývá. Žáci se dozvěděli hodně zajímavostí, třeba to, že v kofole je 30 kostek cukru a že na mozek jsou dobré vlašské ořechy, a spoustu dalších informací. 

                            Mgr. Helena Gondeková

A163A164A165

Soutěž

Umístili jsme se v soutěži ke 100. výročí založení republiky.

Na začátku školního roku vyhlásilo Gymnázium Kadaň ve spolupráci s Ústeckým krajem soutěž konající se v rámci celorepublikových připomínek 100. výročí vzniku samostatného Československa. ZŠ Měcholupy se soutěže zúčastnila hned ve dvou kategoriích. V rámci hodin komunikační a slohové výchovy vytvářeli žáci ,,Strom života“, ve kterém se snažili s pomocí rodiny dohledat jména a povolání příbuzných až do roku 1918, čímž nejen upevnili rodinné vztahy, ale také si uvědomili proměny společnosti i postavení ženy ve společnosti v průběhu sta let. Svým originálním zpracováním získal žák 6. třídy v literárně-historické kategorii krásné 3. místo. Ceny si převzal osobně na Gymnáziu Kadaň dne 11. 12. 2018, kdy se konalo slavnostní vyhlášení výsledků a také vernisáž vybraných prací. K velkému úspěchu mu tímto gratulujeme.

A157A159

A160A161

A158

100. výročí od vzniku samostatného Československého státu

   V pátek 26. října 2018 se zúčastnili žáci od 4. do 9. třídy naší školy komentované prohlídky a historických expozic s průvodci v dobových kostýmech na Výstavišti v Litoměřicích. Akce byla organizována u příležitosti 100. výročí od vzniku samostatného Československého státu. Program byl velice hezky a zajímavě připraven a všem se nám líbil. Následně jsme k danému tématu vytvořili ve škole nástěnku, kde svým plakátem přispěla třetí třída s p. uč. Městeckou.

A156

Vánoční jarmark

Dne 5. prosince se netradičně v den průvodů Mikulášů, čertů a andělů konal tradiční Vánoční jarmark, který pořádal městys Měcholupy ve spolupráci s naší základní školou. Žáci všech ročníků si i tentokrát připravili s pomocí učitelů i rodičů výrobky s vánoční tematikou, které prodávali ve svých stáncích a protože teprve začal prosinec, mohli si návštěvníci zakoupit i řadu adventních věnců z různých materiálů. Součástí prodeje byl také originální kalendář na rok 2019 připomínající sto let školství v Měcholupech a přilehlých obcích, na jehož snímcích se mnoho žáků mohlo najít. Kromě prodeje výrobků se žáci postarali i o kulturní program, ať už se jednalo o zpěv oblíbených vánočních písní nebo o recitaci vánočních básní. Třešničkou na dortu pak byla dražba vánoček, které s dopomocí dospělých pekly žákyně 6. třídy přímo ve školní kuchyňce a dokázaly si, že se v jednotlivých vánočkových pramenech neztratí a jistě svou nabytou zkušeností udělají radost i svým maminkám doma v kuchyni. Vánočky se vydražily za úžasných 2300,-, tuto částku využije škola na nákup odměn žáků při různých školních soutěžích a akcích. Ani mráz nemohl pokazit příjemnou vánoční náladu a na letošní jarmark budeme rádi vzpomínat.

A155

A154A151

Florbal

"dne 4.12.2018 se chlapci ze šesté a sedmé třídy zúčastnili žateckého poháru ve florbalu spolu s dalšími žateckými školami. Chlapci neúnavně bojovali a přestože nevyhráli, tuto soutěž si užili v radosti ze spolupráce svého týmu i dobré náladě. Učitelé tělesné výchovy i ředitel soutěže byli s průběhem klání velmi spokojení. "

A150

Lípa

Projektový den 100 let od založení republiky

V pátek 26. října starší žáci navštívili výstaviště v Litoměřicích, kde se vrátili do atmosféry událostí roku 1918.

Mladší žáci si připomněli 100 výročí od vzniku samostatného Československa účastí při sázení Stromu svobody před budovou školy. Majestátně se zde vyjímá náš národní strom – naše lípa.

                                                            Mgr. Helena Gondeková

A103

72. hodin

A62_4

Projektový den 72 hodin

Ve čtvrtek 25.října žáci společně se zaměstnanci školy se již po několikáté zapojili do projektu 72 hodin. Tento projekt dětem a mládeži umožňuje společně uskutečňovat dobrovolnické projekty, které pomohou zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Žáci se zaměřili na rozšíření zeleně v okolí školy a zároveň se postarali o úklid. Zasadili společně několik nových stromů např. jinan dvoulaločný, jeřáb, moruši bílou či kaštanovník jedlý.

 

Jiný spolužák

A62_3

Projektové vyučování – Jiný spolužák (Týden pro inkluzi 2018)

Ve středu 24. října probíhalo ve škole celodenní projektové vyučování zážitkem. Dalším výstupem těchto aktivit bylo i pěstování uvědomění si, že bez pomoci druhých to v životě nejde. Pomoc potřebují nejen postižení lidé, ale i my sami jsme nuceni někdy přijmout pomocnou ruku k překonání překážky. Žáci si například vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý, zahráli si hru „Poznej kamaráda“. Jeden žák si zavázal oči šátkem a poznával kamaráda. Děti se pokusily chodit po třídě se zavázanýma očima. Po ukončení aktivity žáci stručně popsali své dojmy.  Páťáci si zahráli hru „Slepí, němí, hluší“. Žáci se rozdělili do tří skupin. Skupina slepých žáků dostala šátek. Skupina němých žáků dostala papírovou lepicí pásku. Skupina hluchých žáků dostala špunty do uší. Žáci plnili různé úkoly zadávané učitelem. Všichni si museli navzájem pomáhat tak, aby všichni zvládli splnit úkol. Následovala diskuse o spolupráci, ale i o jednotlivých handicapech. Některé děti se naučily několik slov ve znakové řeči, vyzkoušely si, jaké je to psát nohama, pusou místo rukou, četly text v Braillově písmu na krabičkách od léků, vyzkoušely si orientaci v prostoru. Nepoužít ruce a přeci nakreslit obrázek se zpočátku zdálo velmi jednoduché, ale toto zdánlivé klamání žáky okamžitě po uchopení tužky opustilo. Jejich rukama se stala vlastní ústa nebo nohy. Doufejme, že po tomuto týdnu většina žáků zjistila, že být „jiný“ neznamená být horší nebo lepší, ale prostě jenom být nějak odlišný. I u nás ve škole se najdou děti, které mají jinou barvu pleti, mají problémy s psaním nebo počítáním a učení jim jde pomaleji než ostatním, nebo děti, které užívají léky kvůli nějaké nemoci. Jsou jiní, ale zároveň úplně stejní jako my.

                             Mgr. Helena Gondeková

A66A67

Draci

A62_2

Drakiáda (Týden pro inkluzi 2018)

Tradiční podzimní Drakiáda se letos uskutečnila 24. října. Je těžké vybrat den, kdy povětrnostní podmínky slibují úspěšný let draků. Od rána bylo počasí studené a deštivé. Po desáté hodině již nepršelo, jen silně foukal vítr. Děti vyběhly ven a začal skutečný boj draků s větrem. Někteří lehcí draci při každém náporu větru padali k zemi a škod na zdraví a pomyslných životech draků přibývalo. Čtyři dráčkové zatoužili po svobodě a zanechali po sobě nešťastné majitele. Přesto se mnoha dětem podařilo dostat své draky do výšky, kde si draci našli své větrné proudy a udrželi se tam. A tak bylo vidět nad školou rejdění draků, orlů a jiných bytostí. Poděkování patří některým žákům z vyšších ročníků, kteří pomáhali těm nejmenším, kteří mají s pouštěním draků ještě malé zkušenosti.

                      Mgr. Helena Gondeková

A63A64

A65

WORLD S LARGEST LESSON

A62

Projektový den WORLD S LARGEST LESSON

Žáci se zapojili do projektu UNICEF, společně pracovali na vybraných aktivitách, seznámili se s cíli UNICEF. Ve skupinkách zpracovali plakáty na vybrané téma Život na Zemi, Život pod vodou, Rovnost pohlaví. Každá skupina představila svoji práci a diskutovala nad daným problémem v českém nebo anglickém jazyce.

                                 Mgr. Helena Gondeková

A60A61

Koláčobraní, dýňobraní

Tradice jedou!! 11. Měcholupské koláčobraní, 9. Měcholupské dýňobraní

V pondělí 22. října se v rámci „Týden inkluze 2018“ uskutečnil na ZŠ Měcholupy již 9. ročník Měcholupského dýňobraní a 11. ročník Měcholupského koláčobraní. Celá škola byla vzhůru nohama. Během dopoledních hodin žáci vyřezávali z dýní strašáky, které zdobili listy, bobulemi, kaštany, šípky a různými druhy zeleniny. Žáci vyšších ročníků pomáhali v nižších třídách. Před desátou hodinou se přišly podívat na dýně děti z MŠ Měcholupy, které se v nižších třídách zapojily také do dlabání. Současně se od ranních hodin po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde osmá třída s panem ředitelem pekla do soutěže koláčky. Na letošním 11. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 35 druhů koláčů, dortů, závinů, bublanin, rolád. Ve 14 hodin proběhlo veřejné hodnocení. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a tři vítězné koláče byly odměněny krásnými cenami, které daroval Obecný úřad Měcholupy. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček. Strašidýlka se povedla, a tak zdobí prostor před školou.

                           Mgr. Helena Gondeková

A55A56

A57A58

A59

Sportovní

Sportovní víkend

První říjnovou neděli se v rámci inkluzivního vzdělávání uskutečnil na školním hřišti ZŠ Měcholupy zábavný sportovní den. Za krásného slunečneho počasí si děti zasoutěžily, zahrály s rodiči míčové hry. V samotném závěru došlo i na opékání špekáčků, na kterých si společně všichni moc pochutnali.

                             Mgr. Helena Gondeková

A15A16

A17A18

A19

Výchovně preventivní výjezd

Výchovně preventivní výjezd „ADAPŤÁK“

Skupina žáků ZŠ Měcholupy se zúčastnila ve dnech 17. 9.-19. 9.2018 výchovně preventivního výjezdu do malé obce Liblín, která leží na soutoku řek Střely s Berounkou a je součástí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Žáci absolvovali pečlivě promyšlený třídenní zážitkový program plný her, vzájemného poznávání se a zvykání si na školní povinnosti. Většina aktivit probíhala převážně formou her v přírodě s využitím metod zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Po hrách následovala reflexe, ve které žáci pojmenovali, co si z aktivity odnášejí. Také poznali spoustu historických či přírodních zajímavostí z okolí. Navštívili zříceninu hradu Libštejn, kde si prohlédli dochované části hradu a byli překvapeni, že zde při opravách hradu pracují jako dobrovolníci Šamani ze Žatce. Žáci vynesli několik kamenů na „Mohylu přátelství“, která následně poslouží na drobné opravy. Úkolem akce bylo zocelit třídní kolektiv a to se taky povedlo, především hrami, ale hlavně společně stráveným časem. Byl to pro všechny úžasný zážitek.

                        Mgr. Helena Gondeková

A9A11A12A14

A16A10

A15A17

A18A19

A20

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Základní škola Měcholupy opět v akci Ukliďme svět, ukliďme Česko

Naše škola se v pátek 14. září zapojila do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, aby vyčistila naši obec od veškerých nečistot a odpadků. V průběhu pátečního dopoledne žáci dostali pracovní rukavice i pytle na odpadky a postupně se se svými třídními učiteli vydali do ulic a různých zákoutí obce. Sbírali papírky, plastové láhve, našli možné i nemožné, občas nevěřili svým očím, co vše se hází na ulici na zem. Vysmejčili kdejaký kout a uvědomili si, že i oni – žáci mají na nepořádku svůj díl viny. Udělali dobrou věc a snad se i poučili, že odpadky patří do košů, popelnic, nejlépe roztřídit do kontejnerů. A hned se nám všem bude žít lépe v našem městě, v naší krásné zemi.

                            Mgr. Helena Gondeková

A6A7

A8

Vitání občánků

Vítání občánků

V pátek 14. září paní starostka městyse  Měcholupy přivítala ve slavnostní místnosti obecního úřadu malé občánky narozené v tomto roce. Žákyně prvního stupně se svou paní vychovatelkou ŠD batolátkům a jejich rodičům zarecitovaly básničky.

A1A2

A3A4

A5