Nežijeme zde sami

Nežijeme zde sami je celoroční soutěž zaměřená na živočichy v okolí školí. Vždy na začátku měsíce tvoří určená třída kvíz pro ostatní žáky, kteří jej musí vyřešit, aby jim byly připsány body. Třída s nejvyšším počtem bodů bude na konci roku odměněna.

Prezentace 9. ročníku

Holub - je české jméno pro asi třicet rodů ptáků z čeledi holubovití. Nejčastěji je tímto jménem zkráceně označován holub domácí, chovaný pro užitek nebo zábavu.  Byl vyšlechtěn s největší pravděpodobností z holuba skalního .                                                                          

Cvičení holubi domácí bývali využívání k dopravování zpráv, jako tzv. poštovní holubi. Ve volné přírodě se můžeme setkat s holubem hřivnáčem a holubem doupňákem. Tyto dva druhy mají odlišný způsob života, žijí v lese a spíše osaměle. V Evropě žijí jen holubi z rodu Columba. Nejvíce druhů holubů žije v tropech, v Africe a hlavně v Jihovýchodní Asii. Holub stěhovavý byl nejpočetnějším ptačím druhem na zemi. V miliónových hejnech obýval Severní Ameriku. Byl vyhuben člověkem, poslední holub uhynul v zoologické zahradě v Cincinnati v roce 1914. Jako exotičtí ptácí jsou někdy chováni holub chocholatý ,holub zelenokřídlý nebo holub krvavý. Někteří holubi jsou nápadně zbarvení, jako holub nádherný, holub nikobarský, holub bronzový nebo holub vínokrký. Peří většiny druhů je ale spíše nenápadné, šedé nebo hnědé.

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi