Spotřeba vody

Žáci budou sledovat spotřebu vody za jednotlivé týdny a zapisovat ji do přehledného grafu. Z něj bude patrné, kdy se spotřeba vody zvyšuje např. v letních měsících při zalévání zahrady při nedostatku dešťové vody. Graf může sloužit i jako varovný signál, pokud dojde k prudkému nárůstu spotřeby např. vlivem prasklého potrubí. O spotřebě budeme pravidelně informovat.

Spotřeba vody od 30. 9. do 4. 11. 2012:

Graf

Z důvodu nepříznivého počasí sledujeme stav vody vždy jednou měsíčně. Odečty vody provádí paní školnice v areálu před naší školou.

Zhodnocení třídního ekoprojektu.

Naším úkolem bylo sbírat data o spotřebě vody a zaznamenat je do grafu.

Na začátku probíhal projekt plynule a spotřebu vody jsme mohli zapisovat každý týden.  V podzimních a zimních dnech jsme odečty vodoměrů (kvůli špatnému přístupu) dostávali jednou za měsíc. Z naměřených hodnot se dá usoudit, že spotřeba vody je víceméně stálá. Pro příští rok by bylo dobré, pokud by místo pro zjišťování stavu vodoměrů bylo přístupnější a hodnocení tím i vypovídající.

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi