EUDAP – UNPLUGGED

Naše škola se zapojila do realizace programu primární prevence Unplugged. Projekt EUDAP – UNPLUGGED je nová alternativa školní prevence v České republice. Cílem projektu je vybavit žáky dovednostmi a nástroji, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí. Interaktivní metody používané v programu se zaměřují na zvyšování kompetencí začlenit do postojů k drogám a jejich užívání i vztahy a silnou sociální síť. Program se provádí v rozsahu 12 lekcí. Každá lekce je věnována jednomu tématu (např. Chceš patřit do skupiny?, Poznej mýty a fakta o kouření, Neboj se projevit, Uč se hájit své názory, Drž se svého cíle). Jednotlivé hodiny se skládají ze tří částí: informace a postoje, interpersonální dovednosti a intrapersonální dovednosti. S žáky pracujeme na rozvoji kritického myšlení, efektivní komunikace, na vztahových dovednostech, sebeuvědomování, empatii, zvládání emocí a normativním přesvědčení.

          Více informací o programu naleznete na http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/70/2591/Unplugged-Program-primarni-. Pokud se chcete více dozvědět o studii, v rámci níž realizace programu Unplugged probíhá, navštivte adresu http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/218/4280/Randomizovana-studie-unive.

                                                                  Mgr. Helena Gondeková, školní metodik prevence

Dsc01104

Dsc01112

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi