Završení projektu Šikovné ruce

Projekt Šikovné ruce – cesta k úspěchu završil svou realizaci tematickou soutěží pro žáky ZŠ

 

Okresní hospodářská komora Louny realizovala od ledna 2011 projekt Šikovné ruce – cesta k úspěchu pro žáky 7. a 8. tříd deseti základních škol lounského okresu. Cílem projektu bylo představit žákům 7. a 8. tříd základních škol službové obory a profese takovým způsobem, aby se v nich probudil zájem o jejich studium. Žáci se s profesemi seznamovali prostřednictvím besed s profesními odborníky, ukázkových dní na středních školách a odborných exkurzí ve firmách. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.13/04.0029.

4. dubna 2012 byla pro žáky připravena poslední aktivita v rámci celého projektu - tematické soutěže. Desetičlenné týmy škol v  doprovodu svých učitelů soutěžily v učebnách SOŠ a SOU Podbořany v oborech kuchař, číšník, pekař – cukrář, řezník, kadeřnice, kosmetička, květinářka, aranžérka, krejčí – švadlena, prodavačka.

Finálovou soutěž připravila pro žáky firma Rema Média, s.r.o. ve spolupráci se SOŠ a SOU Podbořany, přísp. org. Kadeřnice soutěžily v natáčení natáček, přípravě vlasů na melírování, prodavači a prodavačky si vyzkoušeli práci s pokladnou, odhad váhy, krejčí a švadleny přišívali knoflíky, navrhovali model na krejčovské panně. Své dovednosti předvedli i pekaři – cukráři, kteří kromě jiného zdobili dorty, řezníci si vyzkoušeli např. výrobu jitrnic včetně špejlování. Ke každému oboru byly připraveny tři dovednostní disciplíny a vědomostní kvíz.

Po skončení soutěží a sečtení bodů byla vyhlášena 1. místa v každém oboru a tři nejlepší školy v celé soutěži. Na 3. místě se umístily se stejným bodovým ohodnocením hned tři základní školy: ZŠ Krásný Dvůr, ZŠ P. Holého, Louny a ZŠ Podbořany, Husova. Druhé místo si odvezla ZŠ Kryry a vítězem se stala ZŠ J. A. Komenského, Louny. Pro výherce byly připraveny balíčky s věcnými cenami. S menšími cenami za účast však odjížděli všichni účastníci.

Děkujeme všem zúčastněným základním školám, ale také těm, kteří soutěž připravili. Vedle již zmíněných škol se ve finále potkaly také ZŠ Žatec, P. Bezruče, ZŠ Žatec, Komenského alej, ZŠ Měcholupy, Masarykova ZŠ Podbořany a ZŠ Vroutek.

Projektu OHK se zúčastnilo celkem 718 žáků, pro které bylo připraveno celkem 30 besed, 21 exkurzí a 20 ukázkových dní. Žáci získali detailní informace o výše uvedených oborech a zároveň nabyli reálnou představu o možnostech, které budou obory v budoucnu nabízet. Žáci si uvědomili, že není nikde psáno, že jejich vzdělání musí skončit pouze výučním listem.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří na projektu participovali:  SOŠ a SOU Podbořany, přísp. ogr., SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o., které realizovaly především ukázkové dny;  profesním odborníkům paní Bc. Daně Vinterové, paní Zuzaně Hubkové Novákové, paní Jiřině Tímrové, slečně Markétě Kailové a panu Bc. Milanu Bočkaiovi. Cílem exkurzí byly Karlovarská Korunní, s.r.o., Vlasový design Zuzana Nováková Žatec, Studio Radka Žatec, Pekárna Žatec, a.s., Pekařství Vacek a spol., v.o.s., Restaurace Nový svět, Louny, Zahradnictví Cinke Žatec, Tanatex, s.r.o., Muzeum Jan Becher, Karlovy Vary a Pivovar Žatec. I jim děkujeme za výbornou spolupráci.

Všem žákům bychom chtěli popřát šťastnou ruku ve výběru jejich povolání a mnoho úspěchů nejen v profesním životě.

Pokračujeme i v letošním školním roce

Projekt Šikovné ruce – cesta k úspěchu ve školním roce 2011/2012

 

Okresní hospodářská komora Louny organizuje pro žáky ZŠ v rámci projektu Šikovné ruce – cesta

k úspěchu exkurze, besedy a ukázkové dny.

Cílem je vhodné představení službových oborů a profesí žákům 7. a 8. tříd základních škol tak, aby se v nich vzbudil zájem o jejich studium. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.13/04.0029

Realizační tým během posledních čtyř týdnů zprostředkoval další aktivity pro žáky deseti spolupracujících základních škol v lounském okrese.

Po letních prázdninách čekaly na žáky ZŠ Měcholupy a ZŠ Krásný Dvůr besedy za obory kuchař, číšník, řezník v podání profesního odborníka Bc. Milana Bočkaie. Prostřednictvím besedy se žáci seznámili jak s průběhem studia oborů, tak především profesní stránku oborů a jejich výhody a nevýhody. Pan Bočkai také zdůraznil, že i výuční list nemusí znamenat konec dalšímu vzdělávání, ba právě naopak. Dalšími představenými obory v rámci besed byly prodavač/ka a aranžér/ka na ZŠ Žatec, P. Bezruče a ZŠ Žatec, Komenského alej. Během besed mají žáci a profesní odborníci k dispozici mnemotechnické pomůcky, které žákům jednotlivé obory přiblíží a profesním odborníkům pomáhají při prezentaci daného oboru.

V září dále proběhla exkurze pro žáky Masarykovy ZŠ Podbořany v prostorách restaurace Nový Svět v Lounech a v Pekárně Žatec, a.s. SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o. uspořádalo pro žáky ZŠ Podbořany a ZŠ Vroutek ukázkový den k oboru řezník.

V rámci projektu budou žáci spolupracujících základních škol i nadále poznávat vybrané službové obory. Žáci opět zavítají na ukázkové dny i na SOŠ a SOU Podbořany, přísp. org., podívají se do provozů Karlovarské Korunní, a. s. a navštíví kadeřnický a kosmetický salón v Žatci.

Dscn0574

Dscn0584

Šikovné ruce pokračují

Projekt Šikovné ruce – cesta k úspěchu ve školním roce 2011/2012

 

Okresní hospodářská komora Louny organizuje pro žáky ZŠ v rámci projektu Šikovné ruce – cesta

k úspěchu exkurze, besedy a ukázkové dny.

Cílem je vhodné představení službových oborů a profesí žákům 7. a 8. tříd základních škol tak, aby se v nich vzbudil zájem o jejich studium. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.13/04.0029

Během letních prázdnin připravil realizační tým další aktivity pro žáky deseti spolupracujících základních škol v lounském okrese.

Na úvod se žáci na ZŠ P. Holého a ZŠ J. A. Komenského v Lounech seznámili s obory kadeřnice a kosmetičky, manikérky. Prostřednictvím profesní odbornice paní Zuzany Hubkové Novákové, která je kromě jiného mistryní ČR v účesové tvorbě, žáci získali nejen reálný pohled na profesi kadeřnice, ale také se dozvěděli o možnostech, jak nezůstat jen „pasivní“ kadeřnicí, ale nadále rozvíjet svůj um.

V nejbližší době čeká žáky ZŠ Měcholupy a ZŠ Krásný Dvůr beseda s panem Bc. Milanem Bočkaiem nad obory kuchař, číšník, řezník. Masarykova ZŠ v Podbořanech se podívá do restaurace Nový Svět v Lounech.

Kromě besed a exkurzí se žáci mohou těšit na ukázkové dny na spolupracujících středních školách SOŠ a SOU Podbořany, přísp. org. a SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o.

Všem spolupracujícím subjektům děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na další projektové aktivity, které, jak pevně věříme, budou přínosem pro všechny zúčastněné.

Exkurze do Pivovaru Žatec

MĚCHOLUPSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PROJEKTU

 ŠIKOVNÉ RUCE - CESTA K  ÚSPĚCHU

 Kam na školu?To je otázka, kterou si kladou žáci 7. A 8. ročníku, spolu s jejich rodiči snad každý den. Pan ředitel ing. Z. Dosedla, Ph.D to vyřešil tím, že je naše škola v projektu ŠIKOVNÉ RUCE - CESTA K  ÚSPĚCHU. Jedná se o roční projekt, kde si žáci na základě získaných zkušeností a znalostí od výchovných poradců a profesních odborníků z konkrétních firem budou moci kvalitněji rozhodovat o volbě povolání. Základem je vytipování oborů a jejich následné besedy, exkurze a ukázkové dny, na nichž žáci získají potřebné informace. A tak jsme byli dne 28. 4. 2011 v žateckém Pivovaru. Exkurze trvala asi hodinu, viděli jsme varnu, kde se vaří pivo, halu, kde pivo kvasí, následně se chladí a stáčí do lahví. Byli jsme seznámeni s výrobou 10°, 11° i 12°stupňového piva. Mnoho žáků má o čem přemýšlet. Zda by se jim zrovna toto povolání líbilo. Děkujeme organizátorům tohoto projektu, ale i Pivovaru Žatec, který nám umožnil přístup do samotného provozu.

                                                                              Žáci ZŠ Měcholupy, 7. a 8. ročníku

Šikovné ruce - cesta k úspěchu

Projekt OHK Louny „Šikovné ruce – cesta k úspěchu“

Okresní hospodářská komora Louny realizuje v současné době (od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2012) projekt pro žáky 7. a 8. tříd základních škol v lounském okrese na podporu službových oborů. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cílem projektu je představit službové obory a profese žákům tak, aby v nich vzbudily zájem o jejich studium a střední školy si vybírali cíleně. Na základě získaných praktických zkušenosti a znalostí pozmění vnímání službových profesí u žáků, aby se mohli kvalitněji a kvalifikovaněji rozhodovat o volbě studijního oboru. Výsledek projektu by se měl projevit v naplněnosti službových oborů na středních školách. Žáci by měli mít při vstupu na vybrané obory středních škol reálný pohled na to, co jim obor přinese a čím by mohli zaplnit mezery na trhu práce. Žáci také získají přehled o možnostech pracovního uplatnění v daném oboru na trhu práce v rámci okresu a informace o možnostech studia. Žáci budou seznámeni s reálnými ukázkami a příklady studia daného povolání formou besed s profesními odborníky, odborných exkurzí a ukázkových dní, mnemotechnických pomůcek a vzdělávacích tematických tabulí. Jedná se např. o obory kadeřnice, kosmetička, květinář/ka, řezník, kuchař, číšník/servírka, pekař, cukrář.

Při besedách by žáci neměli být pouze příjemci teoretických informací, ale měli by se ptát na to, co je doopravdy zajímá, vyzkoušet si pomůcky, které jsou k dispozici, a zapojit se do diskuse. Ukázkové dny proběhnou na níže uvedených středních školách a měly by být pro žáky nejzajímavější a nejpřínosnější aktivitou, kdy si žáci pod odborným dohledem daný obor vyzkouší.

Během měsíce února bylo osloveno 11 základních škol v lounském okrese, ze kterých se do projektu zapojí: ZŠ J. A. Komenského, Louny; ZŠ P. Holého, Louny; ZŠ Komenského alej, Žatec; ZŠ P. Bezruče, Žatec; ZŠ Měcholupy; ZŠ Kryry; ZŠ Vroutek; ZŠ Krásný Dvůr; ZŠ T. G. Masaryka, Podbořany; ZŠ, Podbořany, Husova ul., a 2 střední školy: SOŠ a SOU v Podbořanech a SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o.

Krejčí, květinářka

ŠIKOVNÉ RUCE - CESTA K  ÚSPĚCHU

Ve čtvrtek 26. května se uskutečnila na naší škole beseda s profesními odborníky oboru krejčí, květinářka. Žáci se seznámili s reálnými ukázkami oboru, získali praktické informace a zkušenosti v dostatečném předstihu před samotnou volbou. Doufejme jen, že si vyberou dobře.

                                                                                 Mgr. Helena Gondeková

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi