PLÁN ČINNOSTÍ KVĚTEN/ČERVEN 2018

CÍL

KDO ZODPOVÍDÁ

ČASOVÝ TERMÍN

MONITOROVÁNÍ

A VYHODNOCOVÁNÍ

PROPOJENÍ

S

VÝUKOU

Vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru

p. uč. Cíglová, p. uč. Frýbová, p. ředitel

květen

 

Ekologie, vlastivěda, zeměpis

Spolupráce s partnerskou školou – anketa - svačiny

p. uč Městecká

květen

 

 

Tvorba legendy, popisu cesty na QUEST – Projekt Tajný život města

Š. H. (9.), P. R. (8.)

květen

 

Zeměpis, vlastivěda, přírodověda, PČ, VV

Umístění hmyzích domečků

p. uč. Městecká, p. uč. Frýbová, p. Hofericová

květen

 

Ekologie, přírodověda, přírodopis,  pracovní činnosti

Péče o zeleň ve škole i školní zahradě

p. Hofericová

květen, červen

 

Pracovní činnosti, přírodověda, přírodopis

Týden tvoření z odpadového materiálu

p. uč. Frýbová

červen

 

Výtvarná výchova, pracovní činnosti

Žáci školy si vyzkouší náš QUEST

K. M. (5.), M. Ř. (5.)

červen

 

Vlastivěda, zeměpis

Shrnutí práce ekoparlamentu, plánování na příští rok

Vedoucí schůzek

červen

 

 

PLÁN ČINNOSTÍ BŘEZEN/DUBEN 2018

CÍL

KDO ZODPOVÍDÁ

ČASOVÝ TERMÍN

MONITOROVÁNÍ

A VYHODNOCOVÁNÍ

PROPOJENÍ

S

VÝUKOU

Příprava na QUEST – Projekt Tajný život města

R. H. (8.), M. Ř. a M. P. (5.), J. T. (3.)

březen

splněno

Zeměpis, vlastivěda, přírodověda, PČ, VV

Výběr trasy na QUEST – Projekt Tajný život   města

V. K. (9.), R. H. (8.)

březen

splněno

Zeměpis, vlastivěda, přírodověda

Projití trasy na QUEST – Projekt Tajný život   města

p. uč. Frýbová, p. uč. Městecká

duben

splněno

Zeměpis, vlastivěda, přírodověda

 

Tvorba mapy, legendy, popisu cesty na QUEST –   Projekt Tajný život města

Š. H. (9.), P. R. (8.)

duben

doděláváme popis cesty

Zeměpis, vlastivěda, přírodověda, PČ, VV

Sledování sběru, dále motivovat

p. uč. Frýbová M.

průběžně

splněno

 

Recyklohraní – 3. úkol

p. uč. Městecká, p. uč. Cíglová

duben

splněno

Ekologie, vlastivěda, zeměpis, pracovní činnosti

Třídění různých materiálů – třídění pomocí   magnetů

K. M. a A. P. (5.)

duben

splněno

Ekologie, PČ, VV

PLÁN ČINNOSTÍ LEDEN/ÚNOR 2018

CÍL

KDO ZODPOVÍDÁ

ČASOVÝ TERMÍN

MONITOROVÁNÍ

A VYHODNOCOVÁNÍ

PROPOJENÍ

S

VÝUKOU

Recyklohraní – 2. úkol

p. uč. Frýbová M.,

p. ředitel

leden

splněno

Ekologie, vlastivěda, zeměpis

Nová velká    ekonástěnka

Nástěnkáři + designéři

leden

splněno

VV, PČ, informatika

Nová podoba polepek „Neplýtvej vodou“, „Šetři   elektřinou“

Ekoparlament +

p. ředitel

leden

splněno

 

Spočítat květiny

Kontroloři

Leden

Splněno

 

 

Rozmístit nové samolepky

Ekoparlament

Únor

Splněno

 

Sledování sběru, dále motivovat

p. uč. Frýbová M.

průběžně

splněno

 

Požádat spolužáky o květiny

ekoparlament

únor

splněno

 

PLÁN ČINNOSTÍ LISTOPAD/PROSINEC 2017

 

 

 

CÍL

KDO ZODPOVÍDÁ

ČASOVÝ TERMÍN

MONITOROVÁNÍ

A VYHODNOCOVÁNÍ

PROPOJENÍ

S

VÝUKOU

Den Ekoškol -

mapování košů, popelnic a tříděného odpadu

Zástupci ekoparlamentu ve své třídě + v 1. a 2. třídě – deváťáci

7.11.

splněno

Ekologie, prvouka, vlastivěda, přírodověda, zeměpis, přírodopis

Vypracování návrhu plánku na umístění nových košů

Vedoucí schůzek

Listopad

Splněno

Ekologie, zeměpis

Vyhlášení mezitřídní soutěže – „Zimní třída“

Zapisovatelky

20. 11.

Splněno

 

Doplnění tabulek v analýze

Voda

– deváťáci - kluci

Světla

– páťáci - děvčata

Odpad

- třeťačky

 

do 20. 11.

Splněno

ekologie

Vymyslet novou podobu Ekonástěnky

nástěnkářky

 

do 20. 11.

Splněno

VV, PČ

Tvorba ván. přání pro seniory a paní starostku

p. uč. Frýbová M.,

p. uč. Frýbová Š., Designerky

 

Prosinec

Splněno

VV

Předání přáníček seniorům a paní starostce

p. uč. Cíglová + ekoparlament

Prosinec

Splněno

 

Hodnocení tříd – „Zimní třída“

p. uč. Frýbová

(hodnotí nezávislá porota)

18. 12.

Splněno

 

Vyhodnocení výsledků mezitřídní soutěže – „Zimní třída“

p. uč. Cíglová

22. 12.

Splněno

 

Vyhodnocení průběžných výsledků ve sběru

p. ředitel,

p. uč. Frýbová M.

Prosinec

Splněno

 

Kontrola teplot ve třídách a na chodbě

šesťačky

+ zástupci ekoparlamentu

Listopad Prosinec

splněno

 

 

 

PLÁN ČINNOSTÍ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2017

PLÁN ČINNOSTÍ ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2017

CÍL

KDO ZODPOVÍDÁ

ČASOVÝ TERMÍN

MONITOROVÁNÍ

A VYHODNOCOVÁNÍ

PROPOJENÍ

S

VÝUKOU

Sestavení nového ekoparlamentu

p. uč. Frýbová M. + p. uč. Cíglová

září

splněno

 

Bivakování ve škole

p. uč. Frýbová M. + p. uč. Cíglová

září

splněno

 

Rozdělení rolí v ekoparlamentu

p. uč. Frýbová M.

září

splněno

 

Ukliďme si Česko

p. uč. Frýbová Š +

p. uč. Frýbová M.

18. 9.

splněno

 

Vypracovat dlouhodobý plán činností na rok 2017/2018

zástupci ekoparlamentu projednají se svou třídou

říjen

splněno

 

Obnova popisků označení světel

9. třída

říjen

splněno

 

Recyklohraní

1. úkol

zástupci ekoparlamentu + p. uč. Frýbová M. + p. ředitel

říjen

splněno

PČ, Ekologie, Informatika, fyzika, VV

Vypracování plánu činností na listopad/prosinec

zástupci ekoparlamentu + p. uč. Frýbová M. + p. uč Cíglová

říjen

splněno

 

PLÁN ČINNOSTÍ BŘEZEN/DUBEN 2017

CÍL

KDO ZODPOVÍDÁ

ČASOVÝ TERMÍN

MONITOROVÁNÍ

A VYHODNOCOVÁNÍ

PROPOJENÍ

S

VÝUKOU

Nadále kontrolovat světla – prevence zbytečného svícení

žáci 3., 4. a 5. ročníku

březen, duben

   

Příprava na Den Země

žáci 9. ročníku

březen

 

EKO

Den Země

všichni žáci + učitelé

21.4. 2017

   

Vyhodnocení sběru

p. uč Frýbová M. + p. ředitel

začátek dubna

   

Příprava dne životního prostředí (zaměřeno na vodu)

ekotým + p. uč. Monika Frýbová

březen – květen (proběhne v červnu)

   

Práce na projektu Tajný život města

žáci 8. a 9. ročníku + p. uč. Monika Frýbová a p. ředitel

březen – červen

 

PŘ, INF

Motivační seminář pro žáky k projektu Tajný život města

Krátký V., Pospíšil A., Daňová A., Pylypčuková A. + p. uč. Frýbová M.

     

ZOOM – Děti v pohybu 2017

ekotým + všichni žáci a zaměstnanci školy

duben - květen

 

EKO

Jarní výzdoba školy

žáci ve svých třídách + p. uč. Frýbová Š. chodby

březen

 

VV, PČ

Ukliďme si Česko

všichni žáci + učitelé

10.4.2017

   

PLÁN ČINNOSTÍ BŘEZEN / DUBEN 2017

PLÁN ČINNOSTÍ LEDEN/ ÚNOR 2017

CÍL

KDO ZODPOVÍDÁ

ČASOVÝ TERMÍN

MONITOROVÁNÍ

A VYHODNOCOVÁNÍ

PROPOJENÍ

S

VÝUKOU

Kontrola zbytečného svícení o přestávkách

členové ekotýmu

leden - únor

   

Recyklohraní – 2. úkol

p. uč. Frýbová M.,

p. ředitel

     

Nová podoba ekonástěnky

Krátký V., Roll A.,

Rappaportová P., Bláhová N.

leden

   

Analýza školy – kladné a záporné stránky

členové ekotýmu (každý ročník zpracuje svou oblast a seznámí s ní ostatní)

leden – únor

   

Nový přebal kroniky

Rappaportová T., Brezáni V.,

Fencková A., Postředníková K., Dudová K.

únor

   

Sledování sběru, dále motivovat

p. uč. Frýbová M.

průběžně

   

Vymyslet třídní projekt na šetření vodou

ekotým

únor

   

PLÁN ČINNOSTÍ LEDEN/ ÚNOR 2017

PLÁN ČINNOSTÍ LISTOPAD /PROSINEC 2016

CÍL

KDO ZODPOVÍDÁ

ČASOVÝ TERMÍN

MONITOROVÁNÍ

A VYHODNOCOVÁNÍ

PROPOJENÍ

S

VÝUKOU

Výroba ván. ozdob z recyklovaného materiálu pro seniory a paní starostku

p. uč. Frýbová M.

+ členové ekotýmu

listopad - prosinec

splněno

Tvorba ván. přání pro seniory a paní starostku

p. uč. Frýbová M.,

p. uč. Frýbová Š.,

Rappaportová T., Brezáni V.

prosinec

splněno

VV

Předání ozdob a přáníček seniorům a paní starostce

p. uč. Cíglová + ekotým

prosinec

splněno

 

Vymyslet novou podobu ekonástěnky

ekotým

listopad

splněno

 

Tvorba jmenovek na ekonástěnku

p. uč. Frýbová M. + ekotým

prosinec

splněno

PČ, VV

Vyhodnocení průběžných výsledků ve sběru

p. ředitel,

p. uč. Frýbová M.

prosinec

splněno

 

Analýza školy - rozdělení oblastí

p. uč. Frýbová M.

prosinec

splněno

 

Čert a Mikuláš

9. ročník +

 p. uč. Cíglová

5. 12.

splněno

 

Vánoční jarmark

třídní učitelé

prosinec

splněno

 

PLÁN ČINNOSTÍ LISTOPAD /PROSINEC 2016

PLÁN ČINNOSTÍ ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2016

CÍL

KDO ZODPOVÍDÁ

ČASOVÝ TERMÍN

MONITOROVÁNÍ

A VYHODNOCOVÁNÍ

PROPOJENÍ

S

VÝUKOU

Rozdělení kompetencí v ekotýmu

p. uč. Frýbová M.

září

splněno

 

Vypracovat dlouhodobý plán činností na rok 2016/2017

zástupci ekotýmu projednají se svou třídou

září

splněno

 

Obnova kartiček neplýtvej vodou

V. Krátký, A. ROll,

P. Rappaportová,

N. Bláhová

září

splněno

kartičky obnoveny a umístěny

VV

Ukliďme si Česko

p. uč. Frýbová Š +

p. uč. Frýbová M.

19. 9.

splněno

 

Exkurze do ČT

p. ředitel + p. uč. Gondeková

4. 10.

splněno

 

Týden pro inkluzi (Dýňobraní, Koláčobraní, Den stromů, Jiný spolužák)

třídní učitelé

17. 10 – 21. 10.

splněno

PČ, VV, PRV, PŘV, PŘ

Recyklohraní

1. úkol

zástupci ekotýmu + p. uč. Frýbová M.

říjen

splněno

PČ, Ekologie, Informatika, Zeměpis

PLÁN ČINNOSTÍ ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2016

Plán činností 03-04/2013-2014

Cíl Kdo zodpovídá Časový termín Monitorování a vyhodnocování Propojení s výukou
Jarní výzdoba školy třídní učitelé a žáci březen   PČ, VV
Práce na školní zahradě p.uč. Frýbová, p. ředitel Dosedla dle počasí  
Zažádat o obnovu ekotitulu p.uč. Městecká březen    
Příprava Dne Země žáci 9. ročníku duben   PČ, Vv
Zaslat žádost o grant na úsporná splachování p.uč. Městecká duben    

Plán činností 01-02/2013-2014

Cíl Kdo zodpovídá Časový termín Monitorování a vyhodnocování Propojení s výukou
Průběžná kontrola zhasínání o přestávkách F. Zwerwnz, J. Čech, L. Exnerová, K. Zelenková průběžně plněno  
Zjistit možnost umístění akvária ve škole L. Exnerová leden splněno - umístění povoleno Přv
výroba cedulek na koše s plasty L. Exnerová únor splněno Informatika
Zjistit, zda už p. ředitel jednal o financování nových splachovadel L. Vršková únor splněno  

Plán činností 11-12/2013-2014

Cíl Kdo zodpovídá Časový termín Monitorování a vyhodnocování Propojení s výukou
Zazimování zahrady p. uč. Frýbová listopad splněno pracovní činnosti
Vánoční jarmark třídní učitelé prosinec splněno PČ, Vv
Zimní a vánoční výzdoba školy třídní učitelé s žáky prosinec splněno PČ, Vv
Práce na třídních projektech třídní učitelé průběžně plní se  
Obnova nástěnky ekoškoly ekotým prosinec přijaty návrhy, změna zatím neprovedena VV

Plán činnosti 09-10/2013-2014

cíl kdo zodpovídá časový temín monitorování a vyhodnocení propojení s výukou
účast na "Navazující ekologické konferenci" v Nesuchyni Městecká - uč. září splněno ekologie
vypracování analýzy školy a vyvození kladných a záporných stránek školy ekotým září splněno v Nesuchyni

M, VV

rozdělení kompetencí v ekotýmu Městecká - uč. září splněno  
vypracovat dlouhodobý plán činností na školní rok 2013/2014 zástupci ekotýmu ve spolupráci s třídou říjen    
účast na Uhelném safari Dosedla - p. ředitel, Cíglová - uč. říjen splněno ekologie, fyzika

Plán vypracoval ekotým na 1. schůzce

Plán činnosti 03-04/2012-2013

Cíl Kdo zodpovídá Časový termín Monitorování a vyhodnocování Propojení s výukou
Zorganizovat Den Země 9. ročník do 21. 4. splněno PRV, PŘ
Zorganizovat Den zdraví Městecká - uč.  duben  splněno  PRV, PŘ
Zorganizovat Jarní trhy Frýbová - uč. březen  splněno  
práce na školní zahradě dle počasí Frýbová - uč.    splněno  PČ
Bylinková zahrádka - každá třída vypěstuje 1 bylinku - příprava každá třída zodpovídá za svou výsadbu duben  splněno pracovní činnosti
Zapojení do soutěže Mysli globálně, jednej lokálně Dosedla - p. ředitel    splněno  

Plán činnosti 01-02/2012-2013

cíl kdo zodpovídá termín monitorování a hodnocení propojení s výukou
rozmístění nových cedulek neplýtvej vodou Tereza R., Jarka B., Káťa Ma. leden  splněno  
sledování teploty ve třídách školy Nikola H. a Nikola B. průběžně plní se fyzika, prvouka
zjistit úsporu energie, pokud by byly umístěny izolační desky za topení Nikola H., Eva C., Káťa M. únor  nezjištěno, děvčata nekonzultovala s p. učitelkou fyzika
hodnotit každých 14 dní 5 témat ekoškoly p. uč. Městecká průběžně  plníme  

Plán sestavili členové ekotýmu 10. 1. 2013

Plán činností listopad - prosinec 2012 (2012/1013)

cíl zodpovídá termín

monitorování a

vyhodnocování

propojení s výukou

výroba nových cedulek

vybízejících k úsporám vody 

ekotým prosinec

nesplněno, ekotým musí

splnit do ledna 

výtvarná výchova
příprava na Vánoční jarmark třídní učitelé prosinec splněno

výtvarná výchova,

pracovní činnosti

průběžné monitorování sběru žáci 8. ročníku průběžně plní se  
zjistit zájem o projekt "Lípa" ekotým listopad zájem byl, organizátoři projekt ukončili

výtvarná výchova

Plán činností září - říjen 2012 (2012/2013)

cíl

zodpovídá

termín

monitorování a vyhodnocování

propojení s

výukou

realizace "Místní ekologické konference"  p. uč. Městecká 13.,14. září splněno ekologie, přírodopis, zeměpis
vybudovat broukoviště p. ředitel září splněno pracovní činnosti
projekty tříd - vybrat a dát na web třídní učitelé říjen splněno  
zjistit fin. možnosti - umístění izolačních desek za topení Bláhová říjen  nesplněno, přeloženo na leden, únor (zjistit a vypočítat možné úspory)  
zjistit fin. možnosti - zakoupení perlátorů Bočkaiová, Kutílková říjen  splněno  
celoroční soutěž  - pokojové květiny třídní učitelé po celý rok plní se přírodopi, přírodověda, prac. činnosti
příprava zahrady na zimu p. uč. Frýbová říjen  splněno pracovní činnosti
zpracování grantové výzvy "Život svítidel a Za hranice ekoškoly" p. uč. Městecká září splněno, grant jsme nezískali  
sledovat teplotu ve třídách Hofericová, Levá, Bláhová, Rappaportová, Zelenková říjen  splněno  

Plán sestavil ekotým 6. 9. 2012

Plán činností na období květen - červen 2012 (2011/2012)

 Cíl

Kdo zodpovídá 

Časový termín 

 Monitorování,

vyhodnocování

Propojení 

s výukou 

 Každá třída si zasadísvou bylinku na zahradu   třídní učitelé  květen    pracovní činnosti
 Každá třída si zasadí svouzemědělskou plodinu   třídní učitelé  květen    pracovní činnosti
 Každý stupeň bude mít dva projekty  třídní učitelé  květen  

 environmentální

výchova

 Květen - vyhlášena soutěž vyzdobit školu květinami  třídní učitelé  květen    pracovní činnosti, Vv
 Příprava na audit  p. uč. Městecká  přelom dubna a května    
 Označení rostlin v bot. zahradě - oslovení odborníka  p. uč. Městecká  červen - červenec    
 Dokončit venkovní ekokodex  p. uč. Městecká  květen    
 Získat nový sud na zachycování dešťové vody  p. uč. Městecká  květen    
 Třídy sepíší závěrečné zprávy svých projektů a zveřejní je  členové ekotýmu a třídní uč.  červen    
 Ekotým sepíše závěrečné hodnocení šk. r. 2011/2012 . naplňování cílů  ekotým  červen    

 Plán sestavil Ekotým 24. 4. 2012

Plán činností březen - duben 2012 (2011/2012)

Cíl Kdo zodpovídá Časový termín Monitorování a vyhodnocování Propojení s výukou
Zapojte se! - poslat žádost o peníze na výměnu vod. baterií L. Městecká (uč.) do 9. 3. žádost zaslána, grant jsme nezískali pokud peníze dostaneme, propojíme to s matematikou
Oprava tabulí - zjistit možnost opravy K. Městecká (žákyně 8.r.) březen  oprava proběhne o hlavní prázdniny  
Košíky do lavic - zjistit možnost zakoupení N. Hofericová (žákyně 6.r.) březen  splněno - nejsou finanční prostředky  
Ekokodex - vybrousit nápisy L. Městecká (uč.) duben  splněno  
Bylinková zahrádka - každá třída vypěstuje 1 bylinku - příprava každá třída zodpovídá za svou výsadbu duben  splněno pracovní činnosti
Zemědělské plodiny - každá třída se bude podílet na pěstování 1 plodiny každá třída zodpovídá za svou plodinu duben  splněno pracovní činnosti
Doplnit nástěnku -  ekoškola L. Městecká (uč.) březen  splněno  
Ekokodex - nápis k obrázkům J. Černá (uč.) březen  splněno

výtvarná výchova

Plán činností leden - únor 2012 (2011/2012)

cíl kdo zodpovídá časový termín monitorování a vyhodnocování propojení s výukou
Barvení lahví do zahrady P.uč. Cíglová únor  plní se, bude trvat déle keramický kroužek
Výroba "rozcestníku" - ekokodex P. uč. Šnajdr únor  plní se, musí se ještě vybrousit  

Plán sestavil ekotým 17. 1. 2012

Plán činností listopad - prosinec 2011 (2011/2012)

Cíl

Kdo zodpovídá Časový termín

Monitorování a

vyhodnocování

Propojení s výukou
Umístit štítky "Neplýtvej vodou" po celé škole Kamila Šťastná (8.r.) prosinec  splněno  
Výroba lahví pro označení rostlin v zahradě Nora Gallenmillerová (9.r.), Klára Cíglová (uč.) prosinec, leden  práce je náročnější, než se čekalo, výroba bude trvat déle keramický kroužek
Zajistit latě pro výrobu ekokodexu Nikola Hofericová (6.r), p. Hoferica (školník) prosinec  splněno  

Plán sestavil ekotým dne 28.11.2011

Plán činností září - říjen 2011 (2011/2012)

Cíl Kdo zodpovídá Časový termín Monitorování a vyhodnocení Propojení s výukou

Výroba štítků "Neplýtvej vodou"

žáci říjen  štítky žáci nakreslily, umístily je ve své třídě, zbývá je rozmístit v ostatních místnostech výtvarná vých., pracovní činnosti
Příprava kmene pro venkovní ekokodex p. školník říjen  kmen je umístěn na svém místě, nyní budou žáci vyrábět "ukazatele"  

Plán činností květen - červen 2013 (2012/2013)

Cíl Kdo zodpovídá Časový termín Monitorování a vyhodnocování Propojení s výukou
Zaslat grantovou výzvu "Zapojte se" Městecká - uč. květen splněno (realizováno 5. 6.) fyzika, M
účast na Uhelném safari - rekultivace Cíglová květen  splněno  PRV, PŘ, ekologie
Zorganizovat Den mazlíčků Cíglová - uč. červen  splněno  
Vyhodnocení celoroční soutěže "Žijeme s květinami" Dosedla - p. ředitel  červen  splněno, vítězné třídy jeli do Botanické zahrady v Teplicích  PRV,PŘV
Vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru Cíglová - uč. červen  splněno, výlet k pramenům Labe  
 Mysli globálně, jednej lokálně Dosedla - p. ředitel    získali jsme 3. místo za Hlukovou mapu obce  

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi