Spotřeba zemního plynu

"Žáci šesté třídy sledují pravidelně spotřebu zemního plynu na naši základní škole. Výsledky zapisují do grafu na snímku. Vzhledem k plynu, jako neobnovitelnému zdroji energie se zamýšlí nad jeho úsporou i lepším využitím, jako zdroje tepla. Žáci vypracovali seznam možných úsporných opatření, což konzultovali s ředitelem školy i třídním učitelem.

Žáci si uvědomují ekologickou i finanční náročnost plýtvání teplem a úsporu ve spotřebě plynu si vzali za svou. "

Naše návrhy ke snížení spotřeby plynu na  škole- 6. třída

Větrat většími okny jen na minutu

Můžeme udělat akci do třídy ve svetru

Žáci by se měli otužovat-například chodit více ven během výuky

Pečlivěji zavírat okna a dveře

Využít sluneční paprsky k ohřátí tříd

Zavírat dveře do tříd přes noc, na chodbách topit méně (utěsnit dveře)

Na začátku vyučovací hodiny dát žákům pohybové cvičení

Zateplit strop

Za topení umístit hliníkové panely

Panelové radiátory jsou úspornější

Teplé podložky pro žáky na židle

Důsledněji kontrolovat teplotu v přízemí


 

Náš školní projekt  šk.rok 2010/2011                                                                        

Po dva měsíce sledujeme ve třídách ,zda žáci nosí ke svačinám ovoce nebo zeleninu. Výsledky zapisujeme do grafu. Dvojce ve třídě mají určené třídy pro sledování. Závěrečný graf porovná výsledky tříd po dobu sledování.

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi