Dlouhodobý plán činností 2017 / 2018

Dlouhodobý plán činností 2017 / 2018

 • Udělat analýzu prostředí školy + pracovat s kladnými a zápornými body
 • Zkontrolovat a obnovit popisky světel
 • Vytvořit vlajku Ekoparlamentu s pravidly Ekoparlamentu
 • Den Ekoškol – Monitoring odpadkových košů a popelnic v Měcholupech – vypracování plánu rozmístění nových košů v okolí školy
 • Nově zpracovat ekonástěnka – na téma „Naše Ekoškola“
 • Výzdoba prostředí školy
 • Mezitřídní soutěž v zimní výzdobě tříd
 • Kontrola teplot ve třídách a na chodbách
 • Každoroční Vánoce pro seniory – výroba recyklovaných přáníček
 • Týden „Udělej ze starého nové“ práce s odpadními materiály – celá škola bude při tvořivých činnostech (VV, PČ) pracovat výhradně s odpadními materiály
 • Péče o školní zahradu
 • Výroba a rozmístění nových ptačích budek
 • Projekt Menu pro změnu
 • Projekt Žížaláci
 • Rozmístit hmyzí domečky, obnovit broukoviště
 • Čištění studánky
 • Den Země – připravit náměty pro organizující 9. ročník
 • Třídní projekty zaměřené na šetření vodou
 • Plnit úkoly z recyklohraní
 • Zapojovat se do organizace dalších školních akcí
 • Využít nabízených projektů dle možností

Dlouhodobý plán činností

Dlouhodobý plán činností 2016 / 2017

 • Udělat analýzu prostředí školy + pracovat s kladnými a zápornými body
 • Nová podoba ekonástěnky + přebal kroniky
 • Péče o zahradu
 • Využít nabízených projektů dle možností
 • Den Země
 • Jarní trhy
 • Den dětí
 • Čištění studánky
 • Výzdoba prostředí školy
 • Akce pro MŠ – program od žáků ekotýmu
 • Třídní projekty zaměřené na šetření vodou
 • Průběžná kontrola zbytečného svícení o přestávkách
 • Plnit úkoly z recyklohraní
 • Den stromů
 • Zapojovat se do organizace dalších školních akcí

Dlouhodobý plán činností

Dlouhodobý plán činností 2015 / 2016

 • Udělat analýzu prostředí školy
 • Nově aktualizovat ekonástěnku
 • Plnit úkoly z recyklohraní
 • Udržování botanické zahrada
 • Setkání ekoškol
 • Den stromů
 • Ukliďme si Česko + 72 hodin
 • Čištění studánky
 • Jarní trhy
 • Den Země
 • Den dětí

Dlouhodobý plán činností

Dlouhodobý plán činností 2013 - 2014

Tento plán vychází z analýzy školy, ze silných a slabých stránek školy. Na tvorbě se podílali žáci celé školy ve vzájemné spolupráci s ekotýmem, proto obsahuje i některé nápady a postřehy žáků, které nejsou obsahem analýzy.

Dlouhodobý plán:

 • podle finančních možností školy vyměnit stávající splachování WC za úsporná
 • natřít popelnice na pozemku dle třídění odpadu
 • dovybavit venkovní učebnu (elektrika, tabule)
 • umístit na školní zahradě tabule s popiskami stromů
 • vytvořit nové cedule a popisky na koše na tříděný odpad
 • instalovat po škole termostatické ventily na radiátory

Dlouhodobý plán činností

Dlouhodobý plán činností 2010 - 2012

Tento plán vychází z analýzy školy.

 

Prostředí školy

 • knihovna bude dostupná žákům i o přestávkách
 • rozšíření botanické zahrady
 • zřízení ekokoutku
 • zřízení venkovní učebny

Odpady

 • zjistit produkci odpadů školy
 • předcházet vzniku odpadů
 • zapojit se do projektu ekolamp
 • třídit kovy

Voda

 • motivovat k úsporám vody
 • monitorovat čistotou povrchových vod v okolí školy
 • čistit povrchové vody v okolí školy (čištění studánek)
 • instalovat pákové hlavice
 • instalovat úsporná splachovací zařízení

Energie

 • instalovat za topení izolační desky
 • instalovat do tříd termostatické ventily

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi