ZŠ Měcholupy má čistší vzduch

Naše škola získala další projekt zaměřený na EKOLOGII. Za podpory Ústeckého kraje jsme měřili obsah CO2 ve třídách školy a následně provedli opatření k jeho snížení a tím zlepšení životního prostředí ve škole. Cílem projektu je zajistit zdravé životní prostředí ve škole, konkrétně eliminovat na minimum obsah CO2 v ovzduší a množství prachových částic. Byla provedena prvotní analýza a měření CO2 ve třídách a následně provedena opatření k jeho eliminaci za použití rostlin pohlcujících CO2 a speciálních NANO nátěrů stěn eliminujících množství prachových částic v ovzduší. Výstupem realizace ozdravných opatření ve škole bude snížení obsahu CO2 a prachových částic v ovzduší školy. Snížení CO2 pomocí rostlin bude ve všech třídách a chodbách školy a školní družiny, speciální nátěry aktivní nanobarvou budou uplatněny v 1. -3. třídě školy. Byla též zpracována analýza výsledků opatření a metodické doporučení pro další případné zájemce o realizaci těchto opatření, včetně finančních nákladů na 1 třídu. Zveme všechny zájemce do naší školy, seznámit se s provedenými opatřeními.

Dsc07988

Dsc07989

VÍŠ CO DÝCHÁŠ?

Naše škola získala další projekt zaměřený na EKOLOGII. Za podpory Ústeckého kraje budeme měřit obsa CO2 ve třídách školy a následně provedeme opatření k jeho snížení a tím zlepšení životního prostředí ve škole.

Dsc05864

Cílem projektu je zajistit zdravé životní prostředí ve škole, konkrétně eliminovat na minimum obsah CO2 v ovzduší a množství prachových částic. Bude provedena prvotní analýza a měření CO2 ve třídách a následně provedena opatření k jeho eliminaci za použití rostlin pohlcujících CO2 a speciálních nátěrů stěn eliminujících množství prachových částic v ovzduší. Součástí projektu bude též cílená kampaň na občany obcí regionu školy na spalování kvalitních paliv, nespalování odpadků a PET lahví. Bude provedeno měření tmavosti kouře metodou podle Ringelmanna a analýza výsledků bude zveřejněna na www školy a předána obci. Výstupem bude mapa znečištění obce a osvětová kampaň pro občany společně s žáky školy. Výstupem realizace ozdravných opatření ve škole bude snížení obsahu CO2 a prachových částic v ovzduší školy. Snížení CO2 pomocí rostlin bude ve všech třídách a chodbách školy a školní družiny, speciální nátěry aktivní nanobarvou budou uplatněny v přípravné třídě a 1. -3. třídě školy, včetně 2 tříd školní družiny- nátěr bude na stropech místností dle doporučené technologie. Bude též zpracována analýza výsledků opatření a metodické doporučení pro další případné zájemce o realizaci těchto opatření, včetně finančních nákladů na 1 třídu.

Logo-uk1

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi