AKUSTICKÁ EKOLOGIE V EKOŠKOLE MĚCHOLUPY

AKUSTICKÁ  EKOLOGIE  V  EKOŠKOLE  MĚCHOLUPY

Naše škola se zapojila do budování laboratoře akustické ekologie v rámci projektu „Přírodní laboratoř akustické ekologie a její využití v Ekoškole“. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem. Cílem projektu bylo vybudování přírodní laboratoře zaměřené na problematiku Akustické ekologie. Byla vybudována laboratoř vybavená přírodními akustickými nástroji – Aeolská harfa, dřevěný xylofon, zvuky gongů, ladící struna, zurčící vodní pramen a upraveno okolí jako klidová relaxační oblast. V návaznosti na toto řešení byla zpracována hluková mapa okolí školy, obce a klidové oblasti. Žáci samostatně měřili hladiny akustického tlaku a zpracovávaly výsledky měření. Laboratoř je volně přístupná v prostorách rozsáhlé školní botanické zahrady a navazuje na ni jako její nedílná součást. Hluková mapa byla poskytnuta také obci k případným úpravám hlukového zatížení obce. Jde o změnu přístupu a myšlení účastníků projektu. Bude též umožněno školám z regionu navštívit toto výukové pracoviště, to vše za podpory studijních materiálů a lektorů z řad učitelů školy. Přínosem realizovaného projektu pro cílové skupiny je zjištění, že hluky a zvuky lze vnímat jako příjemné či nepříjemné pocity. Dalším přínosem je ekologizace myšlení v oblasti hluku a zvuku, existence nebezpečných hlukových oblastí v obci a klidová zóna v okolí školy. Žáci, rodiče i široké okolí mohou navštěvovat objekt realizace a využívat příjemných zvuků, které vytváří přírodní živly. Ve výuce ekologie a v Ekoškole žáci poznávají další možnosti poškozování a zlepšování životního prostředí a možnosti jeho ochrany. Realizovaný projekt je velkým přínosem pro regionální ekologickou problematiku. Ukazuje další možnosti využití zvuků v přírodním prostředí a možnosti zvukových aplikací ve výuce základní školy.

Logo-uk2_6User2729

User2044

Zdeněk Dosedla – ředitel školy

Budování laboratoře

Budování laboratoře akustické ekologie se blíží k cíli. Dnes jsme instalovali další venkovní zvonkohru. Je osazena kravskými zvonci a rolničkami. Nástroj vydává krásný jemný zvuk a stačí mu jen slabý vítr. Laboratoř po svém dokončení bude sloužit nejen žákům školy, ale i široké veřejnosti a ostatním školám regionu.

Dsc04977

Hluková mapa obce Měcholupy

Nedílnou součástí našeho projektu je vytvoření hlukové mapy obce Měcholupy. Žáci provádí pravidelná měření hladiny hluku v obci, podle předem stanoveného plánu. Jednotlivé body zaznamenávají do mapy obce a následně vytvoří hlukovou mapu. Na snímku žákyně 9. ročníku Klára Zelenková při zaznamenávání bodů měření do mapy.

Dsc04961

AKUSTICKÁ EKOLOGIE VE ŠKOLE

Akustická ekologie na ZŠ Měcholupy

Naše základní škola je mimo jiného řešitelem projektu Akustická ekologie, podpořeného Ústeckým krajem. V rámci projektu byly vybudovány různé akustické nástroje rozmístěné v areálu školy, kde zdrojem zvuku jsou buď přírodní jevy – vítr, voda apod., nebo použití jednoduchých nástrojů na jejich rozeznění – dřívka, paličky…

V rámci tohoto projektu se uskutečnila zcela výjimečná akce, kdy všichni žáci školy mohli navrhnout a vyrobit jednoduchý akustický nástroj, vyrobený z přírodnin a recyklovatelných materiálů. Soutěže se nakonec zúčastnilo více než 30 nástrojů různých konstrukcí od jednoduchých bicích nástrojů až po poměrně složité konstrukce „zvukostrojů“ a strunných harf.

Vítězem klání se nakonec stala žákyně 3. třídy Veronika Hodíková s bubínkem vyrobených z odpadní trubky, kůže a provázků. Všem zúčastněným je nutno poděkovat za snahu a aktivní přístup k řešení tohoto velmi zajímavého projektu. Všechny nástroje budou ve škole vystaveny a instalovány k dalšímu využití.

Dsc01745_2

Laboratoř akustické ekologie

Naše škola v rámci projektu podpořeného Ústeckým krajem připravuje vybudování venkovní laboratoře akustické ekologie. Součástí projektu bude také zpracování hlukové mapy Obce Měcholupy a návr řešení eliminace hluku v obci.

Logo-uk2_4Dsc01746

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi