Měříme spotřebu el. energie

V průběhu školního roku sledujeme spotřebu elektrické energie. 
Sestavujeme graf a na konci školního roku vyhodnotíme. Své
závěry, jak a kde ušetřit elektrickou energii potom prokonzul-
tujeme se svými učiteli a předáme panu řediteli.
Žáci 8. ročníku

 

    Projekt 9. ročníku pro šk. rok 2011/12

          Měříme spotřebu el. energie

       V průběhu loňského školního roku jsme sledovali spotřebu elektrické energie. Z naměřených hodnot, které jsme pravidelně každý týden odčítali s paní školnicí L. Hofericovou, jsme sestavili graf a na konci školního roku vyhodnotili. Své závěry, jak a kde ušetřit elektrickou energii jsme potom konzultovali se svými učiteli a předali panu řediteli ing.,Bc.Z.Dosedlovi, Ph.D. 
     Výsledné grafy si můžete prohlédnout a sami porovnat hodoty v jednotlivých měsících.                               

                                       Žáci 9. Ročníku

            V tomto projektu budeme pokračovat i v letošním roce. Výsledné závěry, jak ušetřit el. energií, jsme předali a nyní je budeme aplikovat v praxi. Budeme sledovat , zda svými novými postupy (zhasínat kde se svítí zbytečně, na vypínače označit , ve které řadě svítí, aby se zbytečně nerozsvěcovalo atd, atd ušetříme ještě více. Hlavním cílem je totiž šetřit el. Energií a tím chránit naše životní prostředí.

           V měsíci listopadu jsme zintenzivnili sledování úspor elektrického proudu, protože temné mlhavé, inverzní počasí nutilo k tomu, že jsme v ranních hodinách svítili skutečně všude. Při zahájení 1. vyučovací hodiny hlídáme , zda se nesvítí zbytečně na WC, chodbách či školním klubu. Určitě se osvědčí i označení jednotlivých vypínačů ve  třídách. Víme, který vypínač je na prostřední, levou či pravou stranu.

                                                                     Žáci 9. ročníku

                 Ekoprojekt  9. Ročníku – šetříme elektrickou energií

            Blíží se konec školního roku a žáci 9. ročníku opět hodnotí situaci spotřeby elektrického proudu. Z grafu je vidět, že spotřeba elektrické energie klesá. Nyní už se situace začíná vylepšovat. V ranních hodinách svítíme již méně, přes den pravidelně zhasínáme. Při zahájení 1. vyučovací hodiny stále sledujeme, zda se nesvítí  zbytečně na WC, chodbách či školním klubu nebo v šatnách. Nápomocni jsou nám i provozní zaměstnanci. Osvědčila se  označení jednotlivých vypínačů ve  třídách a rozsvěcujeme pouze potřebné řady , zejména u dveří.

                                                                     Žáci 9.ročníku

 


Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi