KONTAKTY


Základní kontaktní informace

 

Adresa školy

Základní škola Měcholupy, okres Louny, 

č.p. 2, 439 31, Měcholupy

IČO školy 

 61357430

Telefon - pevná linka                                      

+420 415 722 512,

Hospodářka +420 415 240 074, +420 775 000 604

Telefon - mobilní linka         +420 602 741 735
Školní družina

+420 602 742 029 - 1.odd. Bc.Šárka NASTOUPILOVÁ

+420 775 000 608 - 2.odd. Libuše ZELENKOVÁ (zástup)

WWW stránky http://www.zsmecholupy.cz
E-Mail

informace@zsmecholupy.cz

Facebook https://www.facebook.com/people/Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-M%C4%9Bcholupy/100063538334460/?ref=settings
Datová schránka

mbrgyu7

Zřizovatel

Městys Měcholupy, Měcholupy č.p. 12

Číslo účtu

101285164/0300

 

Kontakty na zaměstnance školy

 

 

Zaměstnanec

Funkce

E-Mail

Mgr.Klára Cíglová

ředitelka školy

klara.ciglova@zsmecholupy.cz

Sylvie Kučerová

asistenka ředitelky, školní klub

sylvie.kucerova@zsmecholupy.cz

Lenka Kindermanová

účetní, hospodářka, vedoucí ŠJ

lenka.kindermanova@zsmecholupy.cz

1.tř. - Mgr.Jaroslava Černá

učitelka 1.st. + Hv 4., 6., 7.tř.

jaroslava.cerna@zsmecholupy.cz

2.tř - Mgr.Zuzana Marešová

učitelka 1.st. + Hv 9.tř.

zuzana.maresova@zsmecholupy.cz

3.tř - Mgr.Lucie Městecká 

učitelka 1.st., koordinátorka EVVO, Vl 4.tř

lucie.mestecka@zsmecholupy.cz

4.tř - Bc.Alena Půtová

učitelka 1.st., Tv 6., 7.tř.

alena.putova@zsmecholupy.cz

5.tř - Mgr.Helena Gondeková

učitelka 1.st., školní metodička prevence

helena.gondekova@zsmecholupy.cz

6.tř - Ing.Drahomíra Kolouchová

učitelka 2.st., Př, F, Ch, Vv, Pč

drahomira.kolouchova@zsmecholupy.cz

7.tř - Mgr.Eliška Maděrová 

učitelka 2.st., D, Nj, Reg, Vz, Vv

eliska.maderova@zsmecholupy.cz

8.tř - Mgr.Jiří Polák

učitel Aj, Tv, Kaj

jiri.polak@zsmecholupy.cz

9.tř - Mgr.Stanislava Dlouhá

učitelka 2.st., Vo, Čj, Tv

stanislava.dlouha@zsmecholupy.cz

Mgr.Marie Brejchalová

učitelka Z, M, Inf

marie.brejchalova@zsmecholupy.cz

Mgr.Klára Cíglová

učitelka M, výchovná poradkyně

klara.ciglova@zsmecholupy.cz

Bc.Anna Cíglová

učitelka Hv, Aj, Pč, Vv

anna.ciglova@zsmecholupy.cz

Libuše Zelenková

vychovatelka ŠD

libuse.zelenkova@zsmecholupy.cz

Bc.Šárka Nastoupilová

vychovatelka ŠD

sarka.nastoupilova@zsmecholupy.cz

Monika Krohová

asistentka pedagoga

monika.krohova@zsmecholupy.cz

Drahomíra Burešová

asistentka pedagoga

drahomira.buresova@zsmecholupy.cz

Bc.Andrea Neugebauerová

asistentka pedagoga

andrea.neugebauerova@zsmecholupy.czJmenování Pověřence
Správce ve smyslu čl. 37 Nařízení jmenuje Pověřencem pro ochranu
osobních údajů. Osoba odpovědná za výkon povinností je:
Mgr. Šimon Vlček
Adresa pro doručování: Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00
Telefon: +420 724264448
Email: simon.vlcek@akvlcek.cz

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi