KONTAKTY


Základní kontaktní informace

 

Adresa školy

Základní škola Měcholupy, okres Louny, 

č.p. 2, 439 31, Měcholupy

IČO školy 

61357430

Telefon                                         

+420 415 722 512, +420 602 741 735

Hospodářka, jídelna  +420 415 240 074, +420 775 000 604
Školní družina

+420 602 742 029 - 1.odd. Bc.Šárka NASTOUPILOVÁ

+420 775 000 608 - 2.odd. Nikola Melničáková

WWW stránky http://www.zsmecholupy.cz
E-Mail

informace@zsmecholupy.cz

Facebook https://www.facebook.com/people/Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-M%C4%9Bcholupy/100063538334460/?ref=settings
Datová schránka

mbrgyu7

Číslo účtu

101285164/0300

Zřizovatel

Městys Měcholupy, Měcholupy č.p. 12

 

Kontakty na zaměstnance školy

 

 

Zaměstnanec

Funkce

E-Mail

Mgr.Klára Cíglová                              

ředitelka školy                                                                 

klara.ciglova@zsmecholupy.cz

Sylvie Kučerová

asistenka ředitelky, školní klub

sylvie.kucerova@zsmecholupy.cz

Lenka Kindermanová

účetní, hospodářka, vedoucí ŠJ

lenka.kindermanova@zsmecholupy.cz

1.tř - Mgr.Alena Vacíková

učitelka 1.st., Tv 6., 7.tř

alena.vacikova@zsmecholupy.cz

2.tř - Mgr.Helena Gondeková

učitelka 1.st., školní metodička prevence, VV 3.+1.tř

helena.gondekova@zsmecholupy.cz

3.tř - Mgr.Jaroslava Černá

učitelka 1.st. + Hv 1.+2.tř

jaroslava.cerna@zsmecholupy.cz

4.tř - Mgr.Monika Vargová

učitelka 1.st., Z 8.tř

monika.vargova@zsmecholupy.cz

5.tř - Mgr.Lucie Městecká

učitelka 1.st., koordinátorka EVVO

lucie.mestecka@zsmecholupy.cz

6.tř - Mgr.Stanislava Dlouhá

učitelka 2.st., Čj, Vo, Tv, Pč, Vt

stanislava.dlouha@zsmecholupy.cz 

7.tř - Mgr.Anna Cíglová

učitelka 2.st., Čj, Z, Hv, Vv, Pč 4.,6.+7.tř, Hv 4.tř, Aj 1.-4.tř

anna.ciglova@zsmecholupy.cz

8.tř - Ing.Drahomíra Kolouchová

učitelka 2.st., F, Ch, Př 

drahomira.kolouchova@zsmecholupy.cz

9.tř - Mgr.Eliška Maděrová 

učitelka 2.st., D, Nj, Reg, Vz, Vv

eliska.maderova@zsmecholupy.cz

Mgr.Jiří Polák

učitel 2.st., Aj, Tv, KAJ, Hv

jiri.polak@zsmecholupy.cz

Mgr.Marie Brejchalová

učitelka 2.st., Z, M, Inf

marie.brejchalova@zsmecholupy.cz

Mgr.Klára Cíglová

učitelka M, výchovná poradkyně

klara.ciglova@zsmecholupy.cz

Melničáková Nikola

vychovatelka ŠD

nikola.melnicakova@zsmecholupy.cz

Bc.Šárka Nastoupilová

vychovatelka ŠD

sarka.nastoupilova@zsmecholupy.cz

Monika Krohová

asistentka pedagoga

monika.krohova@zsmecholupy.cz

Drahomíra Burešová

asistentka pedagoga

drahomira.buresova@zsmecholupy.cz

Libuše Zelenková

asistentka pedagoga

libuse.zelenkova@zsmecholupy.cz

Hanková Hana

asistentka pedagoga

hana.hankova@zsmecholupy.cz

Szücsová Eva

asistentka pedagoga

eva.szucsova@zsmecholupy.czJmenování Pověřence
Správce ve smyslu čl. 37 Nařízení jmenuje Pověřencem pro ochranu
osobních údajů. Osoba odpovědná za výkon povinností je:
Mgr. Šimon Vlček
Adresa pro doručování: Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00
Telefon: +420 724264448
Email: simon.vlcek@akvlcek.cz

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi