Rodinný sportovní pětiboj

P6130108_2  Podporil_uk_logo_svisle_modre_cmyk

Sportovní akce byla určená pro celé rodiny občanů
regionu Žatec, účelem projektu je podpora sportovních aktivit celých rodin v regionu se zaměřením na pohybové aktivity pro tři generace rodin. Akce byla zaměřena na dlouhodobou podporu sportu a mládeže i straší generace. Důraz byl kladen na spolupráci rodiny, školy a obce při dalším zajištění sportovních aktivit rodin. Hlavní část akce byla směrována na oslavy výročí obce Velká Černoc – 700 roků vzniku obce. Při této příležitosti proběhnula hlavní část sportovních aktivit – rodinný pětiboj v pěti sportovních disciplínách –


hod kriketovým míčkem,

štafetový běh,

střelba ze vzduchovky,

přeskok přes švihadlo 

přetahovaná lanem.

Celkový počet rodinných týmů:   7

Celkový počet dětských týmů:   11

Celkem týmů:  18

Celkem účastníků: 54

Přínosem projektu bylo především zajištění propagace sportovních aktivit celých rodin, skloubení komunitního cítění v souvislosti s oslavami výročí 700 roků obce Velká Černoc. Rodiny se v pěti soutěžních sportovních kláních museli aktivně podporovat a zapojit se do spolupráce a kooperace v rámci jednotlivých soutěžních týmů. Rodinný sportovní pětiboj proběhl v pondělí 13. 6. na Základní škole Měcholupy. I přes počasí které rosničky hlásaly, se zúčastnilo krásných osmnáct týmů po třech členech.  Ve tři hodiny odpoledne se týmy dostavily ke startu, kde každý z družstva dostal tričko a soutěžní kartičku.  Pan ředitel se chopil proslovu, popřál všem hodně štěstí a pětiboj odstartoval bouchnutím gongu. Na předem připravených sportovních stanovištích, už čekali na své první statečné
bojovníky, učitelé, kteří poctivě a spravedlivě zapisovali. Někteří jako prvnídisciplínu zvolili skok přes švihadlo, jiní dali přednost hodu kriketovým míčkem či si šli odběhnout štafetu. Disciplína, střelba ze vzduchovky, byla proděti i rodiče, nejnáročnějším úkolem. 
Musím podotknout, že se všichni snažili, statečně "bojovali" a
počasí nám přálo.  Jen ke konci jsmetrošičku zmokli, ale to nám vůbec nevadilo. Ba naopak. Trochu se pročistil vzduch a po tak náročném výkonu, jako bylo skákání přes švihadlo, nás deštík osvěžil. Hry se ukončily přetahováním lana, kde už jsme tleskali vítězům.

Výsledky Rodinného sportovního pětiboje

Rodinný tým:

1. místo Hofericovi

2. místo  Blahoutovi

3. místo Stojanovi

 

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi