Zdravá škola 2016/2017

Zdravá škola

     Již několik let se snažíme vytvářet zdravé prostředí ve škole, respektujeme a podporujeme zdraví žáků i dospělých po stránce tělesné, duševní i sociální. Proto jsme se před dvěma lety přihlásili do sítě programu Škol podporujících zdraví a vytvořili jsme Program Zdravé školy. Zpracovali jsme čtyřletou koncepci školy podporující zdraví a prokázali jsme, že naše škola dokáže aktivně podporovat zdravý způsob života. V loňském roce nám byl předán certifikát Zdravé školy a byli jsme tak zařazeni do sítě škol podporující zdraví. Garantem tohoto projektu je Státní zdravotní ústav Praha.

     Náš projekt ŠPZ se opírá o veškeré činnosti, které již byly na naší škole úspěšně realizovány, dále se rozvíjejí a propojují se se všemi oblastmi vzdělávání. K zásadám naší školy patří pohoda prostředí, v němž se žáci učí, zdravé učení, které je smysluplné, motivující a přiměřené a také otevřené partnerství, jehož samozřejmostí je otevřenost školy široké veřejnosti a spolupráci s jinými institucemi.

     Vstup do sítě škol podporujících zdraví je pro nás dalším krokem ke zkvalitňování služeb směrem k žákům, jejich rodičům a veřejnosti.

Cílem projektu je prostřednictvím tohoto programu:

-      vytvářet podmínky pro efektivní vzdělávání žáků, pro jejich osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které mohou uplatnit v životě

-      pomocí prevence snižovat rizika patologických jevů

-      vychovávat ke vzájemné pomoci

-      rozvíjet profesní a osobní kompetence svých učitelů

-      respektovat přání a potřeby žáků a pedagogů

-      spolupracovat s rodiči a dalšími partnery v regionu

-      věnovat pozornost pitnému a stravovacímu režimu

 

Zásady podpory zdraví ve škole jsou postaveny na třech pilířích:

 1. Pohoda prostředí
  - pohoda věcného prostředí
  - pohoda sociálního prostředí
  - pohoda organizačního prostředí
 2. Zdravé učení
  - smysluplnost výuky
  - možnost výběru a přiměřenosti výuky
  - možnost a spolupráce ve výuce
  - motivující prostředí žáka
 3. Otevřené partnerství
  - škola jako demokratické společenství
  - škola jako vzdělávací středisko obce

PŘEVZALI JSME TITUL ZDRAVÁ ŠKOLA

Dne 17.března 2016 byl Základní škole Měcholupy na SZÚ v Praze předán certifikát ZDRAVÁ ŠKOLA.

 

Již několik let se snažíme vytvářet zdravé prostředí ve škole, respektujeme a podporujeme zdraví žáků i dospělých po stránce tělesné, duševní i sociální. Přihlásili jsme se proto do sítě programu Škol podporujících zdraví a vytvořili jsme Program Zdravé školy. Po jeho posouzení jsme přivítali zástupce Státního zdravotnického ústavu z Prahy, kteří se s naší školou seznámili.

Dne 17. 3. jsme se v Praze sešli s dalšími čtyřmi školami z ČR u „Kulatého stolu“, prezentovali jsme činnost naší školy a poté nám byl předán certifikát Zdravé školy.

 

Cílem projektu je prostřednictvím tohoto programu:

-      vytvářet podmínky pro efektivní vzdělávání žáků, pro jejich osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které mohou uplatnit v životě

-      pomocí prevence snižovat rizika patologických jevů

-      vychovávat ke vzájemné pomoci

-      rozvíjet profesní a osobní kompetence svých učitelů

-      respektovat přání a potřeby žáků a pedagogů

-      spolupracovat s rodiči a dalšími partnery v regionu

-      věnovat pozornost pitnému a stravovacímu režimu

Ay548_3

Zdravá škola 2015

Naše škola se nově zapojila do projektu "Zdravá škola".

Zdravá škola

Zdravá škola, do které chodí zdraví a spokojení žáci - to je cíl tohoto projektu. Snažíme se vytvořit příjemné a přátelské prostředí pro žáky, učitele i rodiče.

Projekt Zdravá škola

Podstatou projektu Zdravá škola je vytvoření zdravého prostředí ve škole, tedy respektování a podpora zdraví dětí i dospělých ve všech jeho složkách (tělesné, duševní i sociální).

Garantem tohoto projektu je Státní zdravotní ústav v Praze. Základní podmínkou pro přijetí naší školy do sítě škol podporujících zdraví (tzv. Zdravá škola)  byla písemně zpracovaná čtyřletá koncepce školy podporující zdraví. Pohovorem s komisí odborníků jsme se pak snažili prokázat, že naše škola dokáže aktivně podporovat zdravý způsob života stanovený ve 3 pilířích, které se člení celkem do 9 zásad.

Do sítě Škol podporující zdraví jsme zařazeni od září 2015.

Cílem projektu je prostřednictvím tohoto programu:

-      vytvářet podmínky pro efektivní vzdělávání žáků, pro jejich osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které mohou uplatnit v životě

-      pomocí prevence snižovat rizika patologických jevů

-      vychovávat ke vzájemné pomoci

-      rozvíjet profesní a osobní kompetence svých učitelů

-      respektovat přání a potřeby žáků a pedagogů

-      spolupracovat s rodiči a dalšími partnery v regionu

-      věnovat pozornost pitnému a stravovacímu režimu

 

Proč se zapojujeme do programu škol podporující zdraví?

 

-          vycházíme z již probíhaných projektů, které jsme na naší škole již uskutečnili a které nadále probíhají

à  podporujeme v nich zdraví žáků (Zdravá 5, Ovoce do škol, Zdravé zuby…)

à zaměřujeme se na prevenci sociálně patologických jevů jako je šikana, vandalismus   

    aj. (projektový Den mazlíčků, Kolumbus, sportovní odpoledne aj.)

à snažíme se docílit blízké spolupráce s rodiči (projekt Rodiče vítáni)

à chceme pro žáky vytvářet příjemné prostředí, kde se budou cítit příjemně (projekt  

    Zasaď strom, Budování ekokoutků, Rozkvetlá škola aj.)

-          chceme v těchto aktivitách nadále pokračovat a dospět k dalším stanoveným cílům.

Dne 17.března 2016 nám byl na SZÚ v Praze předán certifikát ZDRAVÁ ŠKOLA.

 

Již několik let se snažíme vytvářet zdravé prostředí ve škole, respektujeme a podporujeme zdraví žáků i dospělých po stránce tělesné, duševní i sociální. Přihlásili jsme se proto do sítě programu Škol podporujících zdraví a vytvořili jsme Program Zdravé školy. Po jeho posouzení jsme přivítali zástupce Státního zdravotnického ústavu z Prahy, kteří se s naší školou seznámili.

Dne 17. 3. jsme se v Praze sešli s dalšími čtyřmi školami z ČR u „Kulatého stolu“, prezentovali jsme činnost naší školy a poté nám byl předán certifikát Zdravé školy.

Ay548_2

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi