Výpočet emisí

  Žáci 8. Ročníku pracují na projektu U4 energy.

Určují emisní hodnoty oxidu siřičitého, uhličitého, dusného, které produkují různé druhy topenišť a komínů v obci Měcholupy.

Závěrečná zpráva

Informační kampaň – „Cestování je energie“

ZŠ Měcholupy byla oceněna v italské Neapoli

                Základní škole Měcholupy se podařilo zabodovat v mezinárodním projektu. Ocenění si v italské Neapoli v minulých dnes převzala učitelka Klára Cíglová.

            Vše začalo projektem U4 energy, jehož tématem byla úspora energie v dopravě, ochrana ovzduší a zlepšení životního prostředí pro obyvatele obce a jeho návštěvníky. Obec měla upozornit na hrozící nebezpečí automobilizmu, zejména hrozby výfukových plynů a jejich záporný dopad na zdraví člověka a na historické stavby.

            Na Základní škole v Měcholupech proběhl průzkum dopravní obslužnosti a statistika dopravy v centru obce. Slogan „Jezdíš sám v autě? Jsou i jiné možnosti!“ v rámci reklamní kampaně mohli vidět občané Měcholup, ale i dalších 11-ti okolních obcí – Libořice, Milošice, Želeč, Velká Černoc, Deštnice, Holedeč, Holedeček, Veletice, Stránky, Liběšice, Liběchovice.

            Reklamní kampaň byla podporovaná všemi dostupnými prostředky jako jsou besedy, osvěty, průzkumy ve školách, prezentace projektu na jednání obecního zastupitelstva. Hnací silou této rozsáhlé kampaně byl beze sporu realizační tým, jeho předsedkyní je starostka obce Měcholupy Doris Černíková.

            Ve škole se celým projektem zabýval ředitel školy Zdeněk Dosedla. Ve spolupráci s týmem pedagogů a žáků 9. ročníku celý projekt připravoval a organizoval. Žáci pracovali v terénu na třech křižovatkách, kde zjišťovali počet projetých osobních a nákladních automobilů, ale i počet osob v automobilech. Veškeré informace pak při hodinách matematiky analyzovali, zjišťovali průměrnou spotřebu a průměrné emise vozidel a své výsledky pak předali v internetové podobě hlavním organizátorům projektu. Výsledkem byla nominace na nejvyšší ocenění: “Nejlepší pedagogický počin informující o hospodaření s energií“ v kategorii B s oficiálním názvem „Spotřební výkony vozidel v naší obci!“.

            Zároveň byli zástupci školy pozváni do italské Neapole na ceremoniál, kde si toto hlavní ocenění osobně převzala paní učitelka Klára Cíglová.

      1.Popis kampaně

Hlavním tématem kampaně pro obec Měcholupy zůstává na prvním místě úspora energie v dopravě, ochrana ovzduší a zlepšení životního prostředí pro obyvatele obce a jeho návštěvníky v každém ročním období. Dále zajistit pohodlnou dopravu, jak do práce, tak pro volný pohyb osob na území obce. Obec měla upozornit na hrozící nebezpečí automobilizmus, zejména hrozby výfukových plynů a jejich záporný dopad na zdraví člověka a na historické stavby. Automobil je pro nás všechny prostředkem potřebným a bez něj v současné době je nepříjemná představa ho opustit. Žáci základní školy v Měcholupech si dávno uvědomili, že na ochranu zdraví a životního prostředí musí regulovat průjezd aut obcí

V základní škole proběhl průzkum dopravní obslužnost a statistika dopravy v centru obce.

  1. Specifikace kampaně

Koncepce reklamní kampaně byla stanovená předem v návaznosti na cílové skupiny a na dostupných prostředcích k její realizaci.

- Reklamní kampaň vedená Základní školou Měcholupy v tisku a letácích.

V rámci reklamní kampaně jsou pro tisk připravené články o projektu s důrazem na úspory energie, na hromadnou dopravu, na cyklistiku a chůzi, pro zdraví životní styl. Kromě toho byly připraveny dva grafické návrhy pro inzerci v lokálním tisku (Měcholupské listy). Inzerát obsahuje obecné informace o projektu a upozorňuje na úsporu energií použitím jiných dopravních prostředků místo osobního automobilu. Reklamní kampaň na vývěskách ve škole a obci Měcholupy. Zde byl vytvořen grafický návrh se sloganem…  

     „Jezdíš sám v autě?  Jsou i jiné možností!“ 

Reklamní kampaň pomocí tiskovin

Byl vydán informační propagační materiál o projektu, náklad 1500 ks,

Materiály byli distribuovány  v obci Měcholupy a do dalších 11 obecních úřadů v regionu školy

-Reklamní kampaň prostřednictvím internetových stránek školy.

www.zsmecholupy.cz

  Reklamní kampaň byla podporovaná všemi dostupnými prostředky (besedy, osvěty, průzkumy ve školách, prezentace projektu na jednání obecního zastupitelstva). Hnací silou této rozsáhlé kampaně byl beze sporu realizační tým, jeho předseda je starostka obce Měcholupy, kampaň  byla zaměřena na všechny skupiny obyvatelstva, a na samosprávy v okolí, heslem kampaně  bylo: „Především  úspory energie a zdravý životní styl v obci a jeho okolí a využívání alternativních způsobů dopravy“.

„ Slogan:  Jezdíš v autě sám ?  jsou jiné možností  „

Výsledky

Komplexní reklamní kampaň zasáhla cca 950 občanů a 124 žáků školy:

Z 12 obcí: Měcholupy, Libořice, Milošice, Želeč, Velká Černoc, Deštnice, Holedeč, Holedeček, Veletice, Stránky, Liběšice, Liběchovice.

Příležitosti, kritéria úspěchu

Projekt si získal důvěru veřejnosti nejen v obci Měcholupy , ale i v dalších obcích našeho regionu vyplynulo to z anket, které prováděla Základní škola Měcholupy  při monitorování a sledování výsledků probíhající reklamní kampaně. Nezaznamenali jsme ani jeden záporný názor, naopak vždy byla vyslovena  důvěra  s přáním, aby projekt pokračoval v realizaci svých cílů. Hodně občanů považovalo projekt  za  výchovný pro mladou generaci, proto jsme ve spolupráci s obecním úřadem doručili žákům a dětem z mateřské školy doručily   tiskoviny  obsahující informace o projektu a jeho význam pro úspory energie.  Naše spolupráce vyvrcholila průzkumem dopravní obslužností pro obec Měcholupy, výsledky tohoto průzkum  budou na naších internetových stránkách  www.zsmecholupy.cz

 Během realizace projektu jsme nenarazili na žádné bariéry s výjimkou počasí, které nám někdy nepřálo.  K úspěchu v našem případě stačilo jen málo, upřímnost, vytrvalost a být vzorem pro ostatní při každodenním používání osobního automobilu.,  nezapomenout na hromadnou dopravu, a pokud je to možné  zajít  do práce pěšky.

Průzkum dopravní obslužnosti v obci Měcholupy

 V rámci projektu jsme prováděli průzkum dopravní obslužnosti v obci Měcholupy, dotazníková akce proběhla   na základní škole a u vybraných občanů obce. Úkolem bylo zároveň seznámit žáky a studenty  s projektem , s  efekty  jeho realizace pro úspory energie a ochranu životního prostředí. Další cíl průzkumu bylo získání přehled o způsobu, jak se občané a žáci se dostanou do škol a do zaměstnání.

Bylo zjištěno, že:

  1. Žáci školy

35% chodí  pěšky

59% jezdí autobusem

46% jezdí  osobním autem jako pasažér

7% jezdí vlakem

8%jezdí  na kole

0% jezdí na kolečkových bruslích nebo koloběžce

0%jezdí na motorce nebo skútru

0%jezdí  jinak / skateboard atp./

  1. Rodiče a občané obce

10% chodí  pěšky

 8% jezdí autobusem

0% jezdí  osobním autem jako pasažér

3% jezdí vlakem

4%jezdí  na kole

40%jezdí osobním autem jako řidič

0% jezdí na kolečkových bruslích nebo koloběžce

0%jezdí na motorce nebo skútru

2%jezdí  jinak / skateboard atp./

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi