Ekoparlament 2018/2019

Členy Ekoparlamentu jsou Lukáš, Eliška, Tadeáš, Ema, Bára, Vítek, Míša, Natálka, Filip, Kamila, Adéla, Eva, Veronika, Jakub, Kristýna, Petra a Saša.

Na společné schůzce, kterou jsme využili k  vzájemnému seznámení (především s novými členy) a k vypracování analýzy s plánem činností na tento rok, jsme si rozdali i své role v Ekoparlamentu.

Vedoucí schůzek je Petra a Týna

Zapisovatelem schůzek je Ema

Nástěnkářky jsou Bára a Kamila

O designer se postarají Verča a Eva

Svolávačem na schůzky a setkání je Filip a Vítek

Mysliteli budeme všichnismile

Dalšími členy Ekoparlamentu jsou: pan ředitel Zdeněk Dosedla, paní učitelka Cíglová, školnice paní Hofericová a koordinátorem je paní učitelka Městecká. 

Img_20181218_084601_2

Img_20181218_084442_2

Ekoparlament 2017/2018

 

VEDOUCÍ SCHŮZEK

Organizuje náplň schůzek, má přehled o veškerém dění, vede diskuzi, předkládá nápady, po dohodě s členy rozděluje úkoly.

Y235Y236Y237

___________________________________________________________________________

ZAPISOVATEL

Vede kroniku, zapisuje schůzky, akce, zaznamenává úkoly pro členy ekoparlamentu.

Y238Y239

___________________________________________________________________________

MLUVČÍ

 Je nápaditý, umí naslouchat. Prezentuje, domlouvá, organizuje.

Y236_2Y237_2Y240

___________________________________________________________________________

FOTOGRAF

Rád pracuje s technikou. Umí zachytit správný okamžik - fotí při akcích, fotografie dá do PC a posílá webovým specialistům.

Y241Y242

___________________________________________________________________________

NÁSTĚNKÁŘ  

Tvoří materiál na nástěnku, zveřejňují informace od ekoparlamentu ostatním, stará se o aktuality na nástěnce.

Y243Y244Y245

___________________________________________________________________________

DESIGNER

Navrhuje, tvoří, upravuje, zakresluje. Spolupracuje se zapisovateli a nástěnkářemi.

Y246Y247Y248

___________________________________________________________________________

MYSLITEL

Předkládá nápady, způsoby, řešení. Hledá zlepšováky k předloženým návrhům.

Y240_2Y249Y250

___________________________________________________________________________

SVOLÁVAČ

Připomínat schůzky, organizovat, kde se uskuteční. Svolávat na mimořádné schůzky.

Y251Y252

___________________________________________________________________________

WEBOVÝ SPECIALISTA

Naslouchá, posuzuje věci objektivně, vybírá podstatné věci, je tvořivý a akční. Píše a přidává příspěvky na web, do tisku.

Y254Img_20180201_103527

Y255Y250_2

___________________________________________________________________________

INFORMÁTOR

Vyhledává a třídí informace.

Y242_2

___________________________________________________________________________

KONTROLOR

Zvažuje pro a proti, posuzuje co je proveditelné. Připomíná zadané úkoly a dohlíží na průběh jejich plnění.

Y246_2Y238_2

___________________________________________________________________________

ZÁSOBOVAČ

Shání materiál a pomůcky.

Y249_2Y254_2

Y255_2Y241_2

___________________________________________________________________________

BIVAKOVÁNÍ VE ŠKOLE

Nový EKOPARLAMENT nocoval ve škole. Počasí nám bohužel nedovolilo žádné venkovní aktivity. To nás však nezastavilo, abychom si náš společný bivak užili. 

Co byl náš program?

 • Seznámení členů ekoparlamentu
 • „V čem jsem dobrý/á?“
 • Seznamovací hry
 • O programu Ekoškola
 • 7 kroků ekoškoly
 • Vymýšlení nových rolí „ekoparlamenťáků“
 • Rozdělení rolí
 • Hra rozvíjející komunikaci a spolupráci
 • Pravidla ekoparlamentu
 • Závody ve spacácích, hra „Aktivity“, hra Na schovávanou…
 • Zhodnocení práce Ekotýmu za loňský rok
 • Zhodnocení akce „Ukliďme si Česko“
 • Prodiskutování aktuálního problému nepořádku ve vesnici (autobusové zastávky)

Y256Y257

Y258Y259

 

Ekotým 2016/2017

EKOTÝM 2016/2017

 

PEDAGOGOVÉ A ZAMĚSTNANCI:

Ing. Bc. Zdenek Dosedla, Ph.D. 

Mgr. Klára Cíglová

Mgr. Monika Frýbová – koordinátor EVVO

Lenka Hofericová

Ekotým a Žákovský parlament bude jeden tým

Od září příštího roku se chystá  sloučení  Ekotýmu a Parlamentu. Budeme EKOPARLAMENT J.Práce nás v příštím roce čeká mnoho, protože budeme opět obhajovat titul  Ekoškola  čeká nás audit.

                                                          Ekotým a Parlamenťáci

Q997

Q841

Žáci ZŠ Měcholupy se stali badateli v rámci projektu Tajný život města. Pomocí aplikace Pl@ntNet objevují rostlinné druhy vyskytující se v jejich okolí a zažívají badatelsky orientované vyučování. Během bádání využívají tablety a mobilní telefony, které jsou dnes již nedílnou součástí života.

 Co je aplikace Pl@ntNet?

Jde o aplikaci, která pomáhá identifikovat druhy rostlin z fotografií. Aplikace je zcela bezplatná a lze ji stáhnout na mobilní telefony nebo tablety (s operačním systémem Android nebo iOS). Více informací získáte www.tajnyzivotmesta.cz.

Bádejte s námi

Q842Q843

Q840Q847

Q844Q845

Q846Q848

ZOOM DĚTI V POHYBU

 Naše škola se zapojila do celoevropské kampaně ZOOM – Děti v pohybu, která oslovuje děti i jejich rodiče a snaží se je motivovat k častějšímu využívání zdravějších a prostředí šetrnějších druhů dopravy. Za každou cestu do školy nebo ze školy uskutečněnou pěšky, na kole, na skejtu, in-line bruslích nebo veřejnou dopravou získá dítě jednu zelenou stopu. Ty během týdne aktivit postupně přibývají buď v záznamových albech dětí nebo na třídních nástěnkách.

Během našeho týdne aktivit se žáci zamýšleli nad klady a zápory jednotlivých způsobů dopravy. Porovnávali cestu do školy dnes s cestou svých prarodičů, dozvídali se o způsobu dopravy dětí z různých koutů světa. Zkoumali skleníkový efekt, měřili kolonu aut na našem parkovišti, vydali se na poslechovou procházku či plánovali ekologický výlet.

Q956Q957

Q958Q959

Q960Q961

Q962

ŠETŘEME VODOU!

Členové Ekotýmu si pro své spolužáky připravili besedu na téma šetření vodou. Součástí této besedy byla prezentace, která vždy byla přizpůsobena věku posluchačů. Poté následovala prohlídka informačních plakátů a následná debata nad danou problematikou.

Q954

Q952Q953

Q955

Nesvítíme někde zbytečně?

V druhém pololetí jsme se věnovali spotřebě elektřiny. V rámci mezitřídního projektu jsme kontrolovali zhasnutá světla o přestávkách. Tato akce, která započala jako soutěž, u žáků zautomatizovala zvyk zhasínání světel v době, kdy není potřeba svítit.

Q951

DEN ZEMĚ – PROJEKTOVÝ DEN

Deváťáci si pro své mladší spolužáky připravili zábavné vzdělávací dopoledne. Žáci ve skupinkách navštěvovali jednotlivá stanoviště, kde plnili připravené úkoly. Za splnění všech úkolů dostali žáci sladkou odměnu a mohli si opéct buřty.

Q945Q943

Q947Q950

Q948Q946

Q944Q949

PEČEME PRO OBČANY MĚCHOLUP

V rámci projektu Menu pro změnu pekli žáci Ekotýmu mrkvovou buchtu. Následně ji servírovali při společném odpoledni s muzikantem, kterého se zúčastnili žáci školy, učitelé, někteří rodiče a občané Měcholup.

Q939Q941Q942

Q938Q940

Šetříme vodu při splachování

Členové Ekotýmu pomáhali instalovat speciální pytlíky do nádržek toalet. Tímto krokem se snažíme řešit dlouhodobý nedostatek v šetrném splachování.

Q937

UKLIĎME SI ČESKO

Q932Q933

Q935Q936

Q934

  

EKOTÝM 1.9.2015

EKOTÝM

Školní rok 2015-2016

Pedagogové:

Mgr. Klára Cíglová

Mgr. Jaroslava Černá

Zaměstanci:

Lenka Hofericová

Vedení:

Ing.Bc.Zdenek Dosedla,Ph.D.   – EVVO koordinátor

Členové Ekotýmu si vytvořili novou nástěnku

Ay1147_2

RECYKLOHRANÍ

12. dubna byl pro žáky připraven naučně zábavný program Recyklace hrou. Zde se nejen teoreticky, ale především prakticky věnovali třídění odpadu. Z tohoto programu si žáci odnesli mnoho užitečných informací a Zelený certifikát pro třídu aktivně podporující recyklaci.

Ay1148_2Ay1149_2

Ay1150_2

Ukliďme Česko

V pondělí 18. dubna se naše škola pustila do úklidu vesnice Měcholupy. Již v 8 hodin jsme se chystali do práce. Nejprve byli žáci poučeni o bezpečnosti při úklidu, které velkou měrou přispěly ochranné rukavice. Po předání úvodních informací se všech 115 účastníků vyfotografovalo a s chutí vydalo do práce. Každá třída měla určený svůj úsek. Nejmladší žáci uklízeli okolí školy, ti nejstarší se vydali až na druhý okraj vesnice.

Akce Ukliďme Česko v naší režii trvala celé dopoledne a všichni žáci se zapojovali velmi aktivně. Při úklidu jsme posbírali 27 pytlů odpadu a našli mnoho zajímavých věcí. Nejkurióznější byly staré boty, pneumatiky, hračky, peněženka či řasenka.

V rámci této akce se konala výtvarná soutěž, ve které naše škola obsadila krásné 2. místo

Ay1151_2

Netradiční módní přehlídka

22. března se již po čtvrté konaly na naší škole jarní trhy. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky z keramiky, ochutnat vaječné speciality a shlédnout představení našich žáků. Jako první se představili členové EKOTÝMU v netradiční módní přehlídce. Na jejich modely byl použit odpadní materiál, jako je novinový papír, karton, stará brčka, staré dřevěné kroužky apod.

Ay1152_2Ay1153_2

Ay1155_2Ay1156_2

Ay1154_2

Otvírání studánek – čištění pramenů

Podle dávné tradice lidé vítali jaro otvíráním studánek – symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé zimě. I naši žáci se pod vedením pana ředitele vydali čistit pramen v Měcholupech a dodali mu „nový jarní ráz“.

Ay1157_2Ay1158_2

Ay1159_2Ay1160_2

Ay1161_2

Kelímkový had

V měsících březen, duben a květen sbírala naše škola vypláchnuté kelímky od jogurtů. Cílem této akce bylo odstranění plastových kelímků z běžného odpadu. Na konci května sestavili žáci ekotýmu z těchto kelímků hada a celá škola se zúčastnila tipovací soutěže „Z kolika kelímků se skládá had?“. Náš had byl sestaven z 2486 kelímků. 

Ay1162_2

Žáci navštívili sběrný dvůr v Měcholupech

Ay1163_2Ay1164_2

Ay1165_2

EKOTÝM 2014-2015

 Členové ekotýmu od 1.4.2015

Zaměstnanci školy: Hana Svítková, Lenka Hofericová,

Pedagogové: Mgr. Jaroslava Černá, Mgr. Klára Cíglová, Ing. Štěpánka Frýbová

Vedení školy: Ing.,Bc. Zdeněk Dosedla, Ph.D.- školní koordinátor EVVO

Spolupracujeme s OÚ Měcholupy, firmou Marius Pedersen, navazujeme spolupráci s MŠ Měcholupy


 

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi