ZJIŠTĚNÍ STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ ŽÁKŮ

ZJIŠTĚNÍ STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ ŽÁKŮ

V měsíci březnu jsme vytvořili projekt, ve kterém bychom chtěli zjistit množství zbytečného plýtvání potravinami ve formě nezkonzumovaného zbytkového jídla ve školní jídelně během jednoměsíčního výzkumu. Budeme také zjišťovat možnou závislost množství zbytkového jídla na jídelníčku.

V měsíci dubnu jsme si připravili pomůcky k dané činnosti a vytvořili tabulku pro pravidelný zápis údajů během měsíce května. Naše milé paní kuchařky jsme požádali o spolupráci.

Během měsíce května jsme pravidelně zapisovali do připravené tabulky množství zbytkových obědů. Sledovali jsme závislost zbytkových obědů na jídelníčku v daný den. Zjistili jsme, že nejvíce dětem chutnala kuřecí polévka s kroupami, plněný bramborový knedlík s cibulkou a okurkový salát. V tento den byl nulový zbytkový oběd.

Sečetli jsme množství zbytkových obědů za celý měsíc květen a spočítali, že vzhledem k počtu strávníků v tomto měsíci nebylo množství zbytkových obědů na jednoho žáka veliké. Jeden žák za měsíc nespotřeboval přibližně 1 dcl oběda, což v přepočtu na zaplacenou částku za oběd je cca 7 Kč.

Z výzkumu vyplynulo, že žákům ve školní jídelně strava chutná a zbytkové obědy jsou vzhledem k počtu strávníků minimální.  Děkujeme tedy našim paním kuchařkám za to, že nám tak výborně vaří.

Dále pokračujeme v ekoprojektu s názvem „Stravovací návyky žáků“.

Během měsíce října a listopadu 2011 nás čeká vytvoření dotazníku pro žáky 1.stupně, kterým budeme zjišťovat stravovací návyky žáků a zbytečné plýtvání či neplýtvání potravinami.

Opět jsme pokročili s naším třídním ekoprojektem. Bylo třeba zpracovat nashromážděné dotazníky a proto jsme vytvořili tabulku, do které jsme pak společnými silami zanesli odpovědi žáků 1.stupně. Během měsíce května dotazník vyhodnotíme a seznámíme Vás s výsledky výzkumu.

Zhodnocení třídního ekoprojektu „Zjištění stravovacích návyků žáků aneb Neplýtvejme potravinami“

Po zpracování odpovědí žáků z dotazníků do tabulky jsme došli k závěru, že žáci sami, v rodinách  či ve škole potravinami většinou neplýtvají. Byli jsme potěšeni, že žáci 1.stupně, u kterých byl průzkum proveden, celodenní jídlo, které dostávají, zbytečně nevyhazují a k plýtvání potravin dochází tedy jen zcela výjimečně.

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi