OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PROJEKT 2011/2012

ZÁŘÍ

Než jsme se stačili ve školních lavicích rozkoukat, už jsme vymýšleli, jaký ekologický projekt letos vytvoříme. Protože jsme v minulém roce náš ekologický projekt uzavřeli, museli jsme vymyslet nový. S pomocí naší třídní učitelky jsme vymysleli, že letos se zaměříme na obnovitelné zdroje energie. Formou prezentace pak bude vytvořená mapa Ústeckého kraje a do ní zakresleny alespoň některé obnovitelné zdroje energie.

 Základní data k ekologickému projektu

Cíl:

V dnešní době se často mluví o obnovitelných zdrojích energie. Nemají slova daleko k činu? O tom se žáci přesvědčí ve svém projektu. Zjistí, zdali v okolí svého bydliště se najdou lidé, kteří jen nemluví, že by se něco mělo, ale jdou k věci. Byť jejich zařízení využívající obnovitelné zdroje energie jsou maličká a pro stát kolikrát bezvýznamná, je to pro ostatní lidi důkaz, že když se chce, všechno jde.

 Úkol:

Žáci vytvoří mapu Ústeckého kraje, na níž vyznačí místa zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie

Úkoly, které budou žáci řešit:

-  vyhledají vhodnou mapu Ústeckého kraje

-  na velký arch papíru zakreslí mapu našeho kraje – hlavní sídla a silnice

-  zjistí na internetových stránkách http://calla.ecn.cz/atlas, jaká se nacházejí zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie v Ústeckém kraji

-  některá zjištěná zařízení zakreslí do mapy

-  na závěr zhodnotí celý projekt

Forma prezentace projektu:

Žáci vytvoří na arch papíru přehlednou formou mapu s údaji, které zjistili o zařízeních využívajících obnovitelné zdroje energie.

ŘÍJEN, LISTOPAD

V těchto dvou měsících pracujeme na zakreslení mapy Ústeckého kraje.

PROSINEC

Využili jsme toho, že máme v týdenním rozvrhu předmět ekologie a pracovali jsme během vyučování na našem projektu. Na internetu jsme vyhledávali informace o obnovitelných zdrojích energie v Ústeckém kraji – vypisovali jsme název zařízení, majitele, od jakého roku zařízení jede a zdali je možnost návštěvy daného zařízení.

LEDEN

Dokončujeme projekt – zakreslování příslušných obnovitelných zdrojů energie do mapy, celkové dotvoření papírového archu s projektem. Poté jsme ekologický projekt zhodnotili.

výsledek našeho ekoprojektu

 

Z LAHVE NEBO KOHOUTKU PROJEKT 2010/2011

DUBEN

V měsíci dubnu jsme zjišťovali ceny vod balených a cenu vody z veřejného vodovodu.

Cena vodného a stočného v našem regionu je 75,19 Kč/m3, tj. 0,08 Kč za 1 litr.

Průměrnou cenu balených vod jsme vypočítali z nejběžnějších užívaných vod v našich domácnostech (Dobrá voda, Ondrášovka, Mattoni, Aquila, Magnesia, Poděbradka, Hanácká kyselka, Rájec, Korunní, Toma Natura, Bonaqua, Kojenecká voda Fromin). Dospěli jsme k ceně 7,37 Kč za 1 litr.

KVĚTEN, ČERVEN

V těchto dvou měsících jsme počítali, kolik korun zaplatíme při pití vody (2 litry/den)  z  kohoutku a kolik, když budeme pít balenou vodu. Jednoznačně jsme dospěli k závěru, že ekonomičtější a ekologičtější je pití vodu z vodovodu, protože nejen ušetříme spoustu peněz, ale i nevznikne odpad z PET lahve.

Protože nás to zaujalo, projekt jsme ještě rozšířili o vypočítání spotřeby a ceny vody při běžných činnostech (mytí rukou, koupel, spláchnutí WC, mytí nádobí v myčce, praní, mytí automobilu).

Naše výpočty jsme ztvárnili na větší arch papíru.

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi