eTwinning 2015

.Message from European Commissioner

Předmět

Navracsics

                   Odesílatel   

Adresát

Datum

22.10.2015 14:08

Vážení účastníci a příznivci eTwinningu!

Dnes je výjimečný den, protože eTwinning slaví desáté narozeniny. Ve skutečnosti je to ale vaše oslava. Chtěl bych vám srdečně poděkovat za to, že se aktivně zapojujete do tohoto dynamického společenství evropských škol. Z mého pohledu jde o jednoznačný úspěch, neboť naše komunita, která v prvním roce čítala 12 200 registrovaných učitelů, se dnes rozrostla na více než 326 000 členů z téměř 145 000 škol. Zapojila se tedy skoro polovina škol v Evropě a tento počet ještě poroste.

V žádném případě nejde jen o úspěch, který lze vyjádřit čísly – nesmíme opominout nadšení účastníků eTwinningu, zájem, který tato aktivita vzbuzuje i mimo Evropu, ani její dosavadní význam pro učitele, školy a žáky, kterým pomáhá inovovat jak výuku, tak samotné učení se.

Evropská unie dnes stojí před svou největší výzvou: dokážeme zachovat společnost, která je nejen otevřená a rozmanitá, ale projevuje také soudržnost a žije pokojně? Konflikty v sousedních zemích, migrační tlaky na vnějších hranicích Evropské unie a teroristické útoky v našich městech – to vše propůjčuje této otázce novou naléhavost.

Evropa musí své základní hodnoty, totiž svobodu, rovnost, pluralitu, toleranci, spravedlnost a solidaritu, předat dalším generacím. Tento zásadní proces probíhá z velké části ve třídách, od školek přes střední školy až po univerzity. Vzdělávání nejenže rozvíjí znalosti a dovednosti, ale pomáhá také mladým lidem, aby se z nich stali odpovědní a otevření členové společnosti, kteří respektují ostatní. O učitele, kteří připravují naše děti na cestu životem, se proto musíme řádně starat. Povolání učitele by se mělo těšit nejvyšší prestiži.

V této souvislosti má eTwinning ohromný potenciál rozšiřovat obzory a prolamovat bariéry, protože učí žáky toleranci a umožňuje jim zakoušet rozmanitost a učit se praxí. Vám, učitelům, dává také možnost profesně se rozvíjet, navzájem se učit a předávat si zkušenosti. Jsem přesvědčen, že získané dovednosti a zkušenosti vám poslouží i za branami školy a pomohou vám utvářet společnost aktivních, odhodlaných a tolerantních občanů, kteří přistupují k ostatním s respektem. To je pro mne jedinečným a hlavním úspěchem eTwinningu, za který vděčíme vaší angažovanosti a odhodlání, vaší štědrosti, nadšení i vašemu času.

Z celého srdce vám za to vše děkuji a přeji vám všem ... všechno nejlepší k narozeninám!

Tibor Navracsics

Komisař EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport

RecyclingMan

Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí evropských občanů (studenti, učitelé, rodiče) o významu recyklace a péče o životní prostředí. Studenti si budou vědomi toho, co mohou udělat, aby se více chránil náš kontinent, a tím i svět. Máme v úmyslu vytvářet u studentů pocit osobní odpovědnosti za životní prostředí, ve kterém žijeme Naši studenti si musí být vědomi skutečnosti, že prostřednictvím využívání půdy, vzduchu a vody, člověk se postupně zabíjí a devastuje svět.

Naši partneři:

Mariusz Gawarecki, Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu, Polsko
Emine Can, Mehmet Emin Zekiye Üstünel Ortaokulu, Turecko
Carol Pelaez, Collège Jean D'Esme, Francie
Christelle Guyard, Collège Pierre de Coubertin, Francie
Cristina Bernardi, ICS "Comuni della Sculdascia", Itálie
Lidia Irone, ICS "Comuni della Sculdascia", Itálie
Mariapia Borghesan, ICS "Comuni della Sculdascia", Itálie
Esther Agud, IES Jerónimo Zurita, Španělsko
Maria Teresa D'Alessandro, Istituto Comprensivo Statale di Trecchina - Scuola Secondaria di I
Grado di Trecchina, Itálie
Melita Mesarić, OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC, Chorvatsko
Gordana Anastasova, Primary school Sveti Kliment Ohridski, FYROM (Makedonie)
Snezana Stojanova, Primary school Sveti Kliment Ohridski, FYROM (Makedonie)
DANIELA FALNICU, SCOALA "INV. CLEMENTA BESCHEA" CAPATINESTI, Rumunsko
Santa Tinkusa, Zvejniekciema vidusskola, Lotyšsko
Lenka Tršová Husárová, Základná škola Dr. Janského, Slovensko
Zdeněk Dosedla, Základní škola Měcholupy, okres Louny, Česká republika

Náš tým:

Team-mecholupy-cz

Ecoplanwt-2

Hydropower and wind

Hydropower and windUse of hydropower and wind in practice Eco-

The project facility for the use of alternative sources of energy, both in the exterior of school - a working water wheel and a wind power plant, which will supply power to the outdoor classroom, along with a solar panel.

In the school laboratory were purchased fully functional steam engine model and functional to use hydropower for electricity production - water clock, water calculator, energy use fruits and vegetables and other teaching aids for teaching ecology, physics and chemistry.

New RecyclingWomen from the Czech Republic

RecyclingMan of Mecholupy

More pictures of our students