GivingTuesday

Poděkování

Q480Q481

Vánoční dárek pro seniory

Poklidný adventní čas si koncem loňského roku zpříjemnili vánoční besídkou všichni přítomní v OÚ Měcholupy při vánočním posezení pro seniory. Žáci školní družiny pod vedením slečny vychovatelky Hanky Kolářové si nacvičili a v pondělí 12. prosince 2016 předvedli pro babičky a dědečky z pečovatelského domu Měcholupy pásmo zpívaných vánočních koled, básniček i říkanek. Děti od babiček dostaly dárečky a různé sladkosti. Bylo to hezké odpoledne. Je dobře, že děti myslí i na jiné a jsou schopné a ochotné udělat radost druhým.

                                            Mgr. Helena Gondeková

Q434Q435

Q437Q438

Q436

GivingTuesday       Potěšíme své blízké, neznámé i potřebné

        Žáci i zaměstnanci naší ZŠ Měcholupy se připojili k oslavě světového svátku dobrovolnictví a dárcovství, který letos připadá na úterý 29. listopadu a nese tedy název GivingTuesday. Je to svátek, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat druhým. Letos se poprvé slaví i v ČR. V průběhu vyučování jsme si spolu se žáky vysvětlili, co je dobrovolnictví, obecně prospěšná činnost, jaké může mít formy a jaké obecně prospěšné společnosti působí u nás či ve světě, na co se zaměřují. Připomněli jsme si i naše příspěvky v rámci projektu Fond Sidus, Život dětem, Tříkrálová sbírka aj. Ale nezůstalo jen u slov... Děti se rozhodly, že si samy vymyslí, koho a jak v tento den potěšit. Zda to bude malý dárek, obrázek pro kamaráda ve škole, básnička pro paní učitelku nebo pohlazení pro maminku.

                        Mgr. Helena Gondeková

Q311Q310_2

Ss2Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje

dětem, rodičům a zaměstnancům

Základní školy,

Holedečská 2, Měcholupy

za účast při sbírce ve školním roce 2016/ 2017 a finanční částku 670 Kč

získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány

na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte

proměnit dětské slzy v úsměv.

www.zivotdetem.cz

Fnd Sidus

Y204

Y202Y203

Žáci ZŠ Měcholupy potěšili seniory

        Den dárcovství, známý jako Giving Tuesday, připadá právě na úterý 28. listopadu. Má lidi motivovat k tomu, aby přispěli na dobrou věc. Asociace společenské odpovědnosti, která dárcovský den v Česku zastřešuje letos podruhé, eviduje přes 150 charitativních projektů a výzev, na kterých se mohou podílet jednotlivci, firmy i organizace. „Kampaň Giving Tuesday se za uplynulých pět let rozšířila do více než 100 zemí světa. 28. listopad se tak stal celosvětově nejštědřejším dnem v roce, protože právě tento den padají rekordy v částkách vybraných na charitu. Pomáhat lze ale i jinak než penězi - výzvy jsou různé, sbírá se například vlna pro pletoucí babičky, hledají se dobrovolníci, kteří by učili česky děti cizinců, shání se oblečení pro dětské domovy a mnoho dalšího.

         Naše škola se zapojila již po druhé. V průběhu vyučování jsme si spolu se žáky připomněli, co je dobrovolnictví, obecně prospěšná činnost, jaké může mít formy a jaké obecně prospěšné společnosti působí u nás či ve světě, na co se zaměřují. Připomněli jsme si i naše příspěvky v rámci projektu Fond Sidus, Život dětem, Tříkrálová sbírka aj. Ale nezůstalo jen u slov. Žáci 1. třídy se setkali se seniorkami na Obecním úřadě v Měcholupech. Po vzájemném seznámení děti přednášely básničky vztahující se k písmenům abecedy. Babičky se na oplátku vybavily dobrotami, které samy předtím dětem upekly a při jejich ochutnávání dětem vyprávěly, jaké to bylo, když samy chodily do školy, zavzpomínaly na svá školní léta a zajímaly se o to, jak to ve školách chodí dnes. Na závěr v přátelské atmosféře společnými silami vybarvily veselé obrázky. Žáci školy strávili se seniorkami příjemné odpoledne a uvědomili si, jak obohacující je udělat radost druhému člověku.

                         Mgr. Helena Gondeková

Y386Y387

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi