CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005317

Číslo výzvy:                          02_16_022

Registrační číslo:                 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005317

Název projektu:                    Školní podpora pro žáky

Číslo jednací projektu:        MSMT-9224/2017

žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ výše specifikovaného projektu byla dne 10. 5. 2017 schválena pro financování.

001_20

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi