Recyklohraní 27.4.2015

V pondělí 27. 4. navštívil naši školu výjezdní program celorepublikového projektu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět.

                  Naše škola je zapojena do celostátní soutěže Recyklohraní (sběr starých elektrospotřebičů). Proto jsme využili nabídky výjezdního programu Recyklace hrou. Žáci se pod vedením zkušených lektorů hravou formou dozvěděli o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí - pokud jsou vyhazovány na nevhodná místa, a pochopili, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i přírodě. Ve skupinkách určovali, co vše lze z elektrospotřebičů recyklovat a na co se recyklovaný materiál zpětně může používat. Žáci přitom pracovali i s modely elektrozařízení a dalšími vhodnými metodickými pomůckami. Každá třída dostala hezký diplom. U nás třídíme každičký odpad. Za baterie a drobné elektrospotřebiče naše škola získává body v Recyklohraní. Prosím doneste vše, co doma vyslouží, k nám do školy.

 Děkujeme!!!!!!!!

Mgr. Helena Gondeková

Sx861Sx862

Přebírání ceny za 2. místo

Dsc01182aDsc01184a

S elektrospotřebiči až na 2.místo

Ve Velké podzimní soutěži ve sběru elektrozařízení se ZŠ Měcholupy umístila na krásném
2.místě v rámci Ústeckého kraje. Předávání proběhlo 21. února 2012 v budově ZŠ a MŠ Liběšice.
Tato soutěž  byla začleněna do projektu Recyklohraní, jejímž maskotem byl Asík, který zároveň výhercům soutěže předával výherní šeky. Žáci naší školy získali za sběr elektrospotřebičů šek v hodnotě 5000 bodů, za něž si mohli vybrat odměny z katalogové nabídky Recyklohraní. Šek přebíraly žákyně naší školy, a to Kateřina Městecká, Kamila Šťastná a Nela Bajuševová. Jménem ZŠ Měcholupy děkujeme všem žákům zapojených do projektu.

VÝSLEDKY ŠKOLY

Naše škola dosáhla velkéo úspěchu a to 2. místo v soutěži Recyklohraní v Ústeckém kraji !!!

001_4

RECYKLOHRANÍ 2011-2012

Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektu "Recyklohraní".

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení

RECYKLOHRANÍ je dlouhodobý školní recyklační program založený společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s. a EKOLAMP, s.r.o. (dále společně jen „Zakladatelé“), který si klade za cíl osvětovou činnost v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice, především na základních a středních školách (dále jen „školy“), spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení.

Hp_banner3

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi