čtenářské dílny

111_2  

ČTENÁŘSKÝMI DÍLNAMI K RADOSTNÉMU ČTENÍ

            V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o zavedení tzv. ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN jako prostředek pro rozvoj vědomého čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků. Jejich cílem je vytvářet kladný vztah žáků k vlastní četbě, motivovat pro celoživotní učení. Žáci od druhého ročníku pravidelně 1x týdně v hodinách českého jazyka navštěvují nově zavedenou čtenářskou dílnu s velkým výběrem knih. Zde čtou beletristické knihy, které si sami vybírají a pracují s nimi – přemýšlejí nad dějem, vyhledávají informace, tvoří záznamy z četby, vytvářejí ilustraci apod. Těmito aktivitami se žáci nejen učí číst s porozuměním, učí se vyhledávat v textu potřebné informace, ale také si vytvářejí vlastní názory a postoje ke čtenému, obohacují si slovní zásobu a rozvíjejí vyjadřovací schopnosti. Žáci si o přečtených knihách sdílejí své dojmy, čímž podporují zájem ostatních dětí si knihu přečíst. Ve čtenářských dílnách se také žáci učí respektovat nároky druhého, např. mít svůj prostor, klid na čtení apod. Proto se snaží dodržovat pravidla čtenářské dílny, která jsme si společně stanovili. Za úspěch v rámci čtenářských dílen bychom mohli považovat zvýšený zájem žáků o knihy, neboť si je rádi půjčují domů, a dokonce rádi čtou o volné chvíle v prostorách školy, ať už o přestávkách či o volné hodiny před odpoledním vyučováním.

Ay353Ay354_2

Ay352_2

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi