Plasty kolem nás

CÍLEM

Žáci si uvědomí, kde všude se ve svém životě setkávají s plasty. Rozliší základní druhy plastických hmot, uvedou jejich recyklační symbol a vyjmenují typické výrobky. Zjistí způsoby recyklace výrobků vybraných plastických hmot, které následně porovná a nakonec zhodnotí výhody a nevýhody plastů obecně.

Úkol:

Žáci vytvoří přehled (plakát) s názvy plastů, s recyklačními symboly a obrázky výrobků  z plastické hmoty, které k sobě patří.

Následně vytvoří tabulku, kde porovnají míru recyklovatelnosti, zátěž a dopad na zdraví obyvatel a finanční náročnost recyklace  jednotlivých plastů.

Nakonec žáci vytvoří graf s pozitivy a negativy plastů obecně, kde porovnají jejich výhody a nevýhody.

Obr-plasty

Plasty kolem nás 

Žáci se informovali a společně dali dohromady jednotlivé plasty, které následně přiřazovali k sobě podle toho, jak spolu souvisejí. Nakonec vytvořili skupinky pojmů, jejichž nadřazený pojem byl konkrétní typ plastické hmoty.

Vytvořili tak plakát s 10 základními druhy plastických hmot, kde nakreslili ke každému druhu výrobky, které se z nich vyrábějí  a uvedli i jejich recyklační symboly.

První úkol úspěšně zvládli.

 Sedma-1Sedma-2Sedma-3

Žáci vytvořili tabulku se znaky plastů, kde porovnali míru recyklovatelnosti, zátěž a dopad na zdraví obyvatel a finanční náročnost recyklace  jednotlivých plastů.

Vytvořili 7 skupin podle typu plastů a každá z nich měla za úkol zjistit , co nejvíce informací o  recyklaci, o dopadu na zdraví obyvatel a finanční náročnosti dané skupiny plastů. Své získané informace následně reprodukovali svým spolužákům.

Úkolem bylo, rozdělit jednotlivé skupiny od nejlepších po nejhorší. Skupina plastů s č.1 a č.2 byla označena jako dobře recyklovatelná, málo zatěžující životní prostředí a zdraví a málo finančně náročné. Ostatní skupiny s č.3. a č.4 byly označeny jako špatně recyklovatelné, velmi zatěžující životní prostředí a zdraví a finančně náročné.

 

I druhý úkol jsme zvládli : -)

7-prosinec7-prosinec-27-prosinec-1_2

3.ÚKOL

 Žáci 7.ročníku se pustili do dalšího, již  3.úkolu v rámci svého projektu pod názvem ,,Plasty kolem nás“.

Vytvořili tabulku s pozitivy a negativy všech PLASTŮ obecně, kde shrnuli všechny své poznatky, které nasbírali v rámci práce na projektu. Proběhla beseda s učitelem na téma ,, Co nám dávají a berou plasty kolem nás“, kdy si žáci uvědomili, čím nám plasty škodí a naopak čím jsou pro nás prospěšné.

3.úkol jsme úspěšně zvládli

Sedmicka-4Sedmicka-2

Sedmicka-1_3Sedmicka-3_3

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi