Školní rok 2017/2018

MĚCHOLUPSKÝ MARATON

V pátek 15. září pořádala ZŠ Měcholupy a Obec Měcholupy již 4. Měcholupský štafetový maraton (42,195 km). K letošnímu času (2 hodiny, 51 minut, 59 sekund) přispěli žáci naší školy, jejich rodiče, učitelé i zaměstnanci a hosté. Každý účastník, který uběhl 180 metrů, obdržel startovní tričko a pamětní medaili. Nechyběly párky v rohlíku, káva, čaj či limonáda. Počasí se umoudřilo, všichni se bavili, sportovali. Atmosféra byla výborná, neboť si všichni vzájemně fandili.

                                                                       Mgr. Helena Gondeková

Y40Y39_2

Y13_2Y14_2

Y32_2

ZŠ Měcholupy se opět zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko

 Do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se připojili žáci a pracovníci naší školy v pondělí 18.září 2017. Zaměřili se hlavně na úklid v okolí školy a na městys Měcholupy. Celkem během dvou a půl hodiny nasbírali hromadu pytlů odpadu. Díky tomu udělali dobrý skutek pro naši přírodu. Děti s nadšením pomáhaly, byly aktivní a spokojené, že mohou trávit dopolední vyučování na čerstvém vzduchu.

 Mgr. Helena Gondeková

 

Y41

 

Y42Y43Y44

 

 

Zapojili jsme se do projektu „Nenech to být a něco udělej“ /NNTB/

Y54

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“ – jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

Systém je zdarma přístupný všem žákům a rodičům na adrese https://www.nntb.cz . Žáci mají možnost bez obav nahlásit problémy v kolektivu a upozornit tak na situace, které je potřeba řešit.

Metodička prevence: Mgr. Helena Gondeková

ŠKOLNÍ MĚCHOLUPSKÁ DRAKIÁDA 2017

Nejdůležitějším důkazem přicházejícího podzimu je pro děti pouštění draků, proto ve středu 4.  října se na hřišti ZŠ Měcholupy konal další ročník Drakiády. Žáci školy i děti z mateřské školy přišli s různě barevnými draky a snažili se, aby právě ten jejich drak vzlétl co nejvýše a létal co nejdéle. Děti byly plné elánu a výdrž, kterou při běhu projevovaly, byla úctyhodná. Při prohánění draků zažily děti hodinu intenzivního tělocviku s chvilkami na odpočinek, ve kterých opravovaly přetržené provázky, nebo vyztužovaly přelomené špejle v konstrukcích draků různými náhražkami, např. klacíky. Starší žáci často pomáhali mladším v nadhazování draků do výšky i při drobných opravách a rozmotávání provázků. Všem se drakiáda líbila a doufáme, že se tak vydaří i ta příští.

                                                                   Mgr. Helena Gondeková

Y124Y125

Y126Y127

Y128Y129

Y130

Nedělní setkání na školním hřišti ZŠ Měcholupy

Naše škola je dlouhodobě zapojena do mnoha projektů.  Jedním jsou také Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků. V rámci tohoto projektu se u nás na školním hřišti konalo sportovně zábavné nedělní odpoledne. Za slunečního počasí si děti s rodiči užili spoustu legrace. Hráli minigolf, fotbal, diskutovalo se, vyprávělo. Naše sportování jsme zakončili opékáním buřtů. Všem se akce moc líbila a těší se na další, které jsou již připravené.

                                           Mgr. Helena Gondeková

Y139Y140

Y141Y142

Y143Y144

Radost seniorům

 V pondělí 9. října v odpoledních hodinách se v místnosti Obecního úřadu v Měcholupech uskutečnilo pravidelné setkání zdejších i přespolních seniorů. U kávy debatují o svých radostech i strastech. Toto setkání jsme přišli zpestřit žáci z obou oddělení školní družiny, které pod vedením svých družinových vychovatelek nacvičily básničky a krátkou dramatizaci pohádek. Nechyběly ani drobné dárečky. Pro obě věkové skupiny to tak bylo příjemně trávené odpoledne v podzimních sychravých dnech.

Y145                 

9. Dýňobraní a 10. Koláčobraní na ZŠ Měcholupy

Již deváté Dýňobraní /školní Halloven/ probíhal v pondělí 16. října na měcholupské škole.  Žáci společně s pedagogy i rodiči zdobili a vyřezávali dýně, tvořili halloweenské dekorace a strašidýlka. Velký dík patří druhostupňovým za jejich pomoc těm nejmenším. Strašidýlka se moc povedla, a proto jsou vystavena našem dvorku před školou. Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci a za účast. J Tím však den na škole nekončil. Již od ranních hodin se po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde děvčata z II. stupně pekla do soutěže koláčky. Na letošním 10. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 40 druhů koláčů, dortů, závinů. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a šest vítězných koláčů bylo odměněno krásnými cenami, které daroval Obecný úřad Měcholupy. Výsledky www.zsmecholupy.cz.  Ale nikdo nebyl smutný, nejdůležitější je, že všem chutnalo a hlavně byla velká legrace. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček.

                                 Mgr. Helena Gondeková

Y170Y171

Y172Y173

Y174

 

Kamarádi online I. st.  a Rizika online II. st. 

Ve středu 18.10.2017 se žáci I. a II. Stupně zúčastnili besedy Kamarádi online a Rizika online. Přednášející RNDr. Bc. Ludvík Hanák, MBA zaujal hned od začátku žáky svým výborným ústním projevem, svou perfektně připravenou prezentací s jasnou a přímočarou strukturou. Podle zpětné vazby žáků a přítomných vyučujících byla beseda velmi vydařená. Žáci ocenili zejména množství alarmujících informací, konkrétní životní příběhy lidí závislých na on-line sázení, mobilech. Mnozí hodnotili besedu jako „poučnou, pravdivou, originální, vedoucí k zamyšlení“.

             Mgr. Helena Gondeková

Y199Y200

Y201

Výtvarná soutěž „Kde domov můj“

  Žáci naší školy se během měsíce října zapojili do výtvarné soutěže „Kde domov můj“, kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže v Podbořanech. Účast našich žáků byla velmi úspěšná, někteří dokonce obsadili první místa v jednotlivých kategoriích.  Vítězové byli odměněni.

                                                        Mgr. H. Gondeková, Mgr. E. Maděrová

Y311Y312

Dne 10. 11. 2017 v naší škole proběhla beseda s pracovníky věznice Nové Sedlo, kteří spolupracují se školami v oblasti prevence sociopatologických jevů. Ukázali nám praktickou ukázku služebního psa na vyhledávání omamných a psychotropních látek. První polovina programu byla věnována rozdělení věznic, možností úniku a dennímu režimu. Ve druhé polovině se žáci dozvěděli informace o výcviku služebních psů. Žáky program zajímal a na pracovníky věznice měli spoustu zajímavých dotazů.

Y350Y351

Y352Y353

V pondělí 13.listopadu na naši školu zavítal spisovatel, herec, režisér Adolf Forman, který žákům vyprávěl o zemích Asie, které sám procestoval. Zároveň s dětmi besedoval a své vyprávění doplňoval fotografiemi a videozáznamy.

                              Mgr. Helena Gondeková

Y354Y355

Týden globálního vzdělávání

V rámci snahy o vylepšení přátelských vztahů si žáci 4. třídy s paní učitelkou Jokielovou vymysleli příběh o vesnici, která nedokázala přijmout do své komunity hrbáče. Ten se postaral o to, aby ve vesnici propukl požár. Vesničané se však starali jen o sebe a veškerou vinu házeli na ostatní. To vedlo k obrovskému rozšíření požáru a úplnému zničení vesnice. Paní učitelka, jakožto starosta, zřídila ostrov, na který se opět všichni mohli přestěhovat s čistým štítem a se snahou si navzájem pomáhat. Se žáky na mapě vybírali ostrov, dále vyhledávali letenky a celkovou dopravu. Nakonec si zinscenovali plavbu lodí spojenou s její výrobou. Žáci v průběhu plavby vyprávěli o tom, co vše si s sebou museli vzít. Všichni zúčastnění odcházeli ze školy plní silných zážitků.

                                                       Mgr. Helena Gondeková

Y366Y363

Y364Y365

Multikulturní výchova - Africká kultura

V rámci Týdne globálního vzdělávání v pátek 24. listopadu navštívil naši školu Paul Ndjadi Homeamba. Paul vyprávěl dětem o Africe se zaměřením na Kongo, odpovídal na otázky z vlastních zkušeností a prožitků. Žáci se zaujetím poslouchali autentickou africkou folklórní hudbu - bubnování a africké písně. Také se aktivně zapojili do afrických tanců. Největší úspěch měly učitelky při tanci v pravých afrických slaměných sukních. Africké rytmy, bubnování, tanec, život dětí v Africe a spoustu jiných informací i zážitků si žáci odnášeli domů.

                                              Mgr. Helena Gondeková

Y367Y368

Y369Y370

Y371

Žáci ZŠ Měcholupy potěšili seniory

        Den dárcovství, známý jako Giving Tuesday, připadá právě na úterý 28. listopadu. Má lidi motivovat k tomu, aby přispěli na dobrou věc. Asociace společenské odpovědnosti, která dárcovský den v Česku zastřešuje letos podruhé, eviduje přes 150 charitativních projektů a výzev, na kterých se mohou podílet jednotlivci, firmy i organizace. „Kampaň Giving Tuesday se za uplynulých pět let rozšířila do více než 100 zemí světa. 28. listopad se tak stal celosvětově nejštědřejším dnem v roce, protože právě tento den padají rekordy v částkách vybraných na charitu. Pomáhat lze ale i jinak než penězi - výzvy jsou různé, sbírá se například vlna pro pletoucí babičky, hledají se dobrovolníci, kteří by učili česky děti cizinců, shání se oblečení pro dětské domovy a mnoho dalšího.

         Naše škola se zapojila již po druhé. V průběhu vyučování jsme si spolu se žáky připomněli, co je dobrovolnictví, obecně prospěšná činnost, jaké může mít formy a jaké obecně prospěšné společnosti působí u nás či ve světě, na co se zaměřují. Připomněli jsme si i naše příspěvky v rámci projektu Fond Sidus, Život dětem, Tříkrálová sbírka aj. Ale nezůstalo jen u slov. Žáci 1. třídy se setkali se seniorkami na Obecním úřadě v Měcholupech. Po vzájemném seznámení děti přednášely básničky vztahující se k písmenům abecedy. Babičky se na oplátku vybavily dobrotami, které samy předtím dětem upekly a při jejich ochutnávání dětem vyprávěly, jaké to bylo, když samy chodily do školy, zavzpomínaly na svá školní léta a zajímaly se o to, jak to ve školách chodí dnes. Na závěr v přátelské atmosféře společnými silami vybarvily veselé obrázky. Žáci školy strávili se seniorkami příjemné odpoledne a uvědomili si, jak obohacující je udělat radost druhému člověku.

                         Mgr. Helena Gondeková

Y386Y387

 

ZŠ Měcholupy navštívila Český hydrometeorologický ústav

           V rámci rozšiřování výuky a  projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě navštívili žáci ZŠ Měcholupy Český hydrometeorologický ústav na Kočkově v Ústí nad labem. Prohlédli si žáci  zajímavý komplex  ČHMÚ - regionální  předpovědní pracoviště, oddělení meteorologie a hydrologie, oddělení ochrany čistoty ovzduší. Nejvíce se žákům líbily zajímavosti - aktuální stavy znečištění ovzduší - grafy a mapy, aktuální informace o počasí a  hlásná předpovědní povodňová služba.  Odpoledne si za slunného počasí prošli ZOO.

                               ZŠ Měcholupy

Y446Y447

Y448Y449

 

ZŠ Měcholupy se zúčastnila Konference mladých pro um i naši budoucnost - 

                                  Konference  Envofórum v Opavě

           V rámci projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě se žáci ZŠ Měcholupy ve dnech 6.-8.12.17 zúčastnili závěrečné konference Envofórum v Opavě. V tomto projektu je škola zapojena 2 roky. V projektu se žáci zajímali o situaci znečišťování ovzduší v naší obci a okolí. Nejprve zmapovali terén a dle Desatera Emisařů prováděli pochůzky v obcích. Oslovovali občany a doporučovali vhodné ekologické vytápění. Emisaři se snaží o zdravé životní prostředí a lepší budoucnost pro nás a naše děti. Své výsledky konfrontovali s ostatními Emisaři jiných škol. Dále prováděli fyzikální pokusy a připravovali pracovní listy pro spolužáky.

Během konference se žáci setkali s ředitelkou školy, europoslankyní K. Konečnou, náměstkem ministra životního prostředí V. Manem a náměstkem primátora statutárního města Opavy D. Halátkem.

Odpoledne pak zhlédli dokumentární film s diskusí na téma světelný smog. Konference byla velkým přínosem pro další práci Emisařů a přinesla mnoho nových podnětů k činnosti.

Y512Y513

Y514Y516

Y515

 

Koledy se seniory

11.12.2017 byly děti že školní družiny tradičně rozveselit seniorky na Obecním úřadě v Měcholupech. Tentokrát se v duchu Vánoc rozezněly koledy v doprovodu fléten a činelek a vánoční básně. Babičkám se vystoupení moc líbilo a ke zpěvu koled se také přidaly. Nechyběla ani přítomnost paní starostky, která stejně jako všechny seniorky dostala od dětí vánoční přání a dáreček, jež děti vyráběly v družině a na oplátku děti od babiček dostaly sladkosti a cukroví. Všechny děti byly moc šikovné a velice je chválím.

                                                                                                                 Pavlína Havlová

                                                                                                                           (vychovatelka ŠD)

Y518Y519

Y521Y524

Y525Y526

Y527Y529

Y520Y528

 

Žáci ZŠ Měcholupy přáli KRÁSNÉ VÁNOCE

Ve středu 13. prosince vyrazili žáci ZŠ Měcholupy popřát krásnou POHODU VÁNOC občanům obce Měcholupy. S pozváním na vánoční jarmark, který se koná ve čtvrtek dne 21.12.17 obešli žáci místní podnikatele, Pečovatelský dům Měcholupy, ZŠ logopedickou aj.

                                     Mgr. Helena Gondeková

Y530Y531

 

Česko zpívá koledy 2017

Letos jsme se opět ve středu 13. prosince zapojili do akce regionálních deníků Česko zpívá koledy.

S velkou chutí si všichni zazpívali vánoční koledy: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.

                                                   Mgr. Helena Gondeková

Y532Y533

Y534

 

Kdo byli Keltové

Ve středu 14. února navštívil ZŠ Měcholupy bývalý žák Aleš Hausmann, který se dlouhodobě zabývá historií Keltů. Žáci se na chviličku přenesli do doby před dvěma tisíci lety, kde poznali naše dávné předky. Pan Aleš žákům vyprávěl o způsobu života Keltů, zajímavosti o jejich etniku, životním stylu, o jejich zvycích, vyspělém zemědělství, řemeslech. Zároveň žákům na ukázku přinesl celou řadu řemeslnických výrobků a zbraní. Mohli si vyzkoušet např. i repliky keltského oděvu a obuvi, osahat nástroje z této doby.  Žáci pozorně poslouchali, dozvěděli se hodně zajímavostí, a to, co je nejvíce zaujalo nebo se jim líbilo, nakreslili v hodinách výtvarné výchovy. Nejlepší práce budou vystaveny v muzeu.

                                                           Mgr. Helena Gondeková

Y812Y813

Y814Y815

Y816Y817

Y818Y819

Y820Y821

Y822 

 

Hravé odpoledne se seniory

V pondělí 12. února děti z obou oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Pavlíny Havlové opět navštívily seniorky s cílem zpříjemnit jim den. Tentokrát však odpoledne probíhalo trochu jinak než doposud. Seniorky nebyly totiž jen posluchači a pozorovateli, ale samotnými aktéry. Společně s dětmi hrály společenské hry zaměřené na obratnost rukou, na paměť a postřeh. Nakonec děti znázorňovaly pantomimou zvířátka a babičky je hádaly. Jako přídavek na přání dětí bylo pásmo pohádek, které děti předem nenacvičily. Teprve zde si rozdělily role, paní vychovatelka vyprávěla děj, děti jej hrály a babičky vyprávění doplňovaly. Všichni se moc nasmáli, děti se ani nechtěly vrátit zpět do družiny.

Y830Y831

Y832Y833

 

 

 

Y834

PROJEKTOVÉ SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE

„NA PENĚZÍCH ZÁLEŽÍ“

 

Cílem tohoto dopoledne bude vybudovat a prohloubit povědomí žáků o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Soutěžní dopoledne proběhne 15. března 2018 od 10.00 a 11.30 hodin. Žáci budou plnit jednolivé úkoly zaměřené na vytvoření rodinného a osobního rozpočtu, zadlužení rodiny, nakupování – zbytné a nezbytné potřeby člověka. Třídy budou rozděleny do čtyř skupin, skupina může získat až 50 bodů za splnění všech úkolů. Výsledky a vyhodnocení skupin vyhlásí Ing. Bc. Zdeněk Dosedla, Ph. D. (ředitel školy).

Ing. Štěpánka Frýbová

Členové Ekoparlamentu ze ZŠ Měcholupy

                       byli ve Sdružení Tereza na QUESTU

           Že nevíte, co je to QUEST? Tak to žáci ZŠ Měcholupy už vědí. Jedná se o hru, ve které zábavnou formou poznáváte neznámá místa. Můžete si zvolit budovu, město, ale i zajímavou lokalitu v přírodě. Potřebujete k tomu šikovné žáky, orientační vlohy, důvtip, představivost, ale i umět skládat verše a rýmovačky. Ekoparlament se vydal do Prahy do Sdružení TEREZA a zapojil se tak mezi dalších 50 škol v ČR, které QUEST budou vytvářet.

    Vyrazíme do přírody, promyslíme stanoviště, vytvoříme si orientační pocitovou mapu. Poté sestavíme úkoly a to vše ve verších! Odměnou pro žáky bude tajenka s pokladem. Co bude v POKLADU uschováno? Nechte se překvapit a těšte se v květnu na program QUEST, který pro veřejnost žáci ZŠ Měcholupy připraví.

Y835Y836

Školáci z Měcholup jeli na exkurzi do svíčkárny Rodas

V pátek 17. března se žáci měcholupské základní školy společně s rodiči vypravili na exkurzi do firmy Rodas v Šestajovicích u Prahy. Firma Rodas se zabývá výrobou svíček. Ochotná paní majitelka nejdříve vysvětlila, jak se vyrábí svíčky, pak následovala prohlídka výroby. Natěšené děti si mohly prohlédnout jednotlivé části výrobního postupu a samy si vyrobit barevné svíčky. Za odměnu ještě obdržely voňavou koupelovou sůl, kterou si samy namíchaly. V závěru si všichni nakoupili v malém obchůdku rozmanité svíčky jako potěšení pro rodiče a prohlédli si malé domácí hospodářství s kozami, prasátky, osly, ovcemi a dalšími zvířátky. Žákům se atraktivní exkurze velmi líbila a všichni si to pěkně užili.

                              Mgr. Helena Gondeková

Y894Y895

Y896Y897

Y898

Den otevřených dveří na ZŠ v Měcholupech

Ve čtvrtek 22. a 26. března jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří se přišli naladit na blížící se zápis. V dopoledních hodinách si malí návštěvníci z mateřské školy i budoucí prvňáčci se svými rodiči prohlédli prostory naší školy a zúčastnili se výuky v první třídě. Úžasná spolupráce prvňáčků a předškoláčků všechny překvapila. Velcí si rozdělili malé a ve skupinkách si povídali a vybarvovali. Za odměnu dostali barevné papírové čepice a malou sladkost. Bylo to příjemné dopoledne plné zábavy. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na shledanou u zápisu.

                                       Mgr. Helena Gondeková   

Y913Y914Y915Y913

Y915Y916

Y916Y917Y917Y918

Y918Y919

Y919Y920

ZŠ Měcholupy je zapojena do Školního projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“

        Naše škola se zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Úkolem je vytvářet zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Ovoce, zelenina a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů jsou dětem poskytovány zdarma, z prostředků EU. Projekt se vztahuje na žáky I. a II. Stupně. V hodinách se zaměřujeme na problematiku zvýšené konzumace ovoce a zeleniny, zdravého způsobu života, na ochranu a péči o ŽP, ekologické zemědělství, bioprodukty; významu pohybu pro zdraví, pohybový režim. V souvislosti projektu pořádáme doprovodné akce, které vedou k pochopení a realizaci zásad zdravého životního stylu a které pěstují v žácích snahu o aktivní péči o své zdraví.

                                                Mgr. Helena Gondeková

Y907_2Y908_2

Y909_2Y910_2

Y911_2Y912_2

Měcholupské jarní trhy

V úterý 26. března se od 15 hodin v prostorách ZŠ Měcholupy uskutečnil tradiční velikonoční jarmark. Nechyběla ochutnávka vaječných specialit, prodej keramiky, velikonoční a jarní dekorace i osení. Všichni, kteří trhy navštívili, se mohli nejen přesvědčit o šikovnosti dětí z naší školy, ale krásné výrobky si také mohli zakoupit, a i s jejich pomocí si zpříjemnit atmosféru Velikonoc.

                                         Mgr. Helena Gondeková  

Y927_2Y928

Y929Y930

Y931Y932

Měcholupští žáci se zajímají o vodu

Ve středu 4. dubna se žáci 8. ročníku vydali na zajímavou exkurzi do žatecké čistírny odpadních vod /ČOV/. Po vstupu do areálu jsme byli uvítáni pracovníkem tohoto zařízení panem Francem, který velmi poutavým způsobem vysvětlil chod čističky a provedl nás celým areálem. Sledovali jsme cestu silně znečištěné vody vytékající z městského kanálu jednotlivými stupni čištění až po konečnou výpusť do řeky, kde již vytékala voda průzračná, zbavená veškerého kalu a nečistot. Vše probíhá na základě přírodních principů čištění vody – mechanicky a biologicky. Na závěr exkurze jsme vylezli na jednu z vyhnívajících nádrží, odkud byl rozhled na celý areál. Proces čištění vody je složitý, avšak výsledky stojí za to. Přednáška jistě každému z nás přinesla něco nového. Uvědomili jsme si zde, jak je pro nás čistá voda důležitá, a že bychom měli do domácích odpadů vylévat co nejméně chemikálií.

         Po exkurzi v čističce jsme se přesunuli do zahradnictví Cinke, kde jsme měli možnost si prohlédnout prostory zahradnictví, kde se pěstují květiny, vyrábí věnce, skleníky, zavlažování a další zajímavé přístroje. I zde se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o pěstování květin a o péči, která se jim musí věnovat. Za odborný výklad v ČOV Žatec i v zahradnictví Cinke děkujeme!!!  

                        Mgr. Helena Gondeková

Y940Y941

Y942Y943

Y944Y945

Y946Y947

Y948Y949

Y950Y951

Y952Y953

Měcholupská základní škola svítí modře

Stejně tak jako každý rok, i letos proběhl 2. dubna Světový den porozumění autismu. Autismus patří mezi poruchy autistického spektra, které se vyznačují narušenou oblastí komunikace a sociální interakce. Se žáky naší školy jsme tuto akci podpořili, protože i naši školu navštěvují žáci s příznaky této poruchy. Vzhledem k tomu, že 2. dubna připadalo letos na Velikonoční pondělí, zapojili jsme se do této akce ve čtvrtek 5. dubna. Modrá barva je symbolem autismu, protože symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat. Proto jsme se oblékli do modrého a udělali si modrý den. Novinkou letošní kampaně je nosné motto: „Navzdory osudu.“ Záštitu V. ročníku kampaně převzal Andrej Babiš – předseda vlády české republiky. Jedná se o další krok k vzájemnému porozumění a pochopení světa lidí bez autismu se světem lidí s autismem, který je vykročením k vzájemnému respektu.

                                      Mgr. Helena Gondeková

Y954

Základní škola Měcholupy se opět zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko             

Do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se připojili žáci a pracovníci naší školy společně s obcí Měcholupy v pátek 6. dubna 2018. Zaměřili se hlavně na úklid v okolí školy, ulic v obci, okolí vlakového nádraží a podél potoka Blšanka. Menší skupinka žáků se v rámci projektu Světová škola věnovala studánce, kterou důkladně vyčistili. Celkem se během tří hodin nasbíralo 20 pytlů odpadu, které odvezla firma Márius Pederson do sběrného dvora. Z odpadu byly vytřiďovány plasty, které byly předány k recyklaci. Žáci tímto přispěli ke zkrášlení prostředí, ve kterém žijí a zároveň si připomněli, jak odpady třídit. V neposlední řadě si užili krásné počasí a spoustu legrace na čerstvém vzduchu. Věříme, že tento úklid bude mít i výchovný efekt – děti, které stráví několik hodin úklidem odpadků, je pravděpodobně nebudou vyhazovat tam, kam nepatří. Tímto bychom chtěli poprosit i vás ostatní, abyste se chovali tak, aby příští rok po vás nemusely uklízet vaše děti nebo děti vašich příbuzných a známých. Děkujeme!

                                                Mgr. Helena Gondeková

Y955Y956

Y957

Y971

9. 4. 2018 – www.zsmecholupy.c

PROJEKTOVÉ SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE

„NA PENĚZÍCH ZÁLEŽÍ“

Dne 15. března 2018 proběhlo na škole soutěžní dopoledne zaměřené na finanční gramotnost žáků.  Cílem tohoto dopoledne bylo prohloubit povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodařením s nimi.

Soutěže se zúčastnilo 125 žáků, kteří byli rozděleni do 34 skupin. Každá skupina dostala soubor úkolů, na jejichž vypracování měli 90 minut. Náročnost úkolů odpovídala vždy věkové kategorii žáků. Nejmladší žáci řešili úkoly zaměřené na to, co si mohou a nemohou koupit za peníze. Dále jaké máme bankovky a navrhovali vlastní pokladničky. Starší žáci řešili osmisměrku, kde vyhledávali příjmy a výdaje domácnosti. Počítali osobní rozpočet „spolužáka Honzíka“, který si chce koupit notebook. Také si zahráli na obchod, kde nakupovali různé zboží a platili fiktivními penězi. Zásadní bylo, aby si uvědomili důležitost hospodaření s penězi. Ti nejstarší řešili rodinný rozpočet, jeho výdaje, příjmy a o jaký rozpočet se jedná. Dále se zabývali právy spotřebitele a reklamacemi. V třetí části vyplňovali test zaměřený na bankovnictví.

Jednotlivé skupiny mohly získat za správně splněné úkoly 50 bodů. Tento maximální počet bodů získalo 7 skupin. Všechny žáky z vítězných skupin odměnil ředitel školy Ing. Bc. Zdeněk Dosedla, Ph. D. malým dárkem.  

Ing. Štěpánka Frýbová

odborný garant akce

Y972Y973

Y974Y975

Zápis do 1. třídy ZŠ Měcholupy zdárně proběhl

Ve dnech 5. 4. a 6. 4. 2018 probíhal na naší škole zápis do první třídy. Dostavilo se 24 dětí se svými rodiči. Zápis probíhá vždy ve sváteční, trochu nervózní atmosféře. Naší škole velmi záleží na tom, aby žáci prožívali čas školní docházky příjemně a byl podporován a rozvíjen zájem o učení. Budoucí prvňáčci vcházeli do školy v doprovodu svých rodičů plni očekávání. Každý z nich se snažil plnit první úkoly. Děti kreslily, přednášely básničky, zpívaly písně, poznávaly písmena, číslice, geometrické tvary a samy vyprávěly pohádky. Budoucí prvňáčci si po rozhovoru s paní učitelkou vybrali zasloužené dárečky a usměvaví opouštěli školní budovu, do které se za pár měsíců vrátí jako opravdoví školáčci.

              Mgr. Helena Gondeková

Y976Y977

Y978Y979

Y980Y981

ZŠ Měcholupy v Techmánii

    V rámci projektů INDUCULT 2.0 a Světová škola navštívili žáci ZŠ Měcholupy  Techmánii v Plzni. Byl pro ně připraven bohatý program. Žáci nejprve shlédli demonstraci parního stroje, pak viděli 3D projekci filmu  s názvem Titáni doby ledové. Následně měli možnost pokračovat Cestou do vesmíru. Mezi jednotlivými programy si prohlédli klasickou expozici. Exkurze se žákům moc líbila a cestou si vyprávěli své zážitky.

Y1005Y1006

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země světově

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola a od loňského roku jako jediná ZŠ v Ústeckém kraji titulem Světová škola. Naším cílem je chránit životní prostředí. Sbíráme druhotné suroviny, které postupují recyklací, propagujeme šetření elektřinou i vodou. V letošním roce jsme na oslavy Dne Země pozvali žáky MŠ a ZŠ Staňkovice a celou akci jsme pojali trošku netradičně. Vybrali jsme si problematiku vody, protože bez obyčejné vody by Země byla mrtvou planetou podobnou Marsu či Venuši. Je nepostradatelná nejen pro lidi a zvířata, ale i pro celou přírodu. Připomněli jsme si, že voda je i součástí lidského těla, a proto vše špatné, co vodě děláme, činíme vlastně i sami sobě. Žáci, kteří navštívili čističku odpadních vod v Žatci, přednáškou a prezentací seznámili spolužáky, jak je voda pro život významná, jak dochází k jejímu znečišťování, jak probíhá získávání a úprava pitné vody a jak čištění odpadních vod. Po prezentaci jsme se přesunuli ven na školní zahradu, kde jsme uvítali starostku městysu Měcholupy Bc. D Černíkovou a poděkovali všem zúčastněným:  P. Jandovi a Ing. K. Frýdové /ekologické projekty /za realizaci projektu, R. Městeckému /Marius Pedersen a.s. /za dovoz písku a pomoc při organizaci, Z. Sýkorovi          /Severočeské pískovny a štěrkovny Roztyly, s. r. o./ za darování písku, Ing. M. Holému a Ing. M. Hakalové / Povodí Ohře, s.p. -provoz Žatec/ za odbornou pomoc při akci a Ing. A. Kubíčkové / MÚ Žatec životní prostředí /za přípravu aktivit pro nejmenší. Při praktické ukázce p. Janda na připravené ploše písku hloubil společně s dětmi různé typy koryt řek, do kterých se pouštěla voda a žáci pozorovali krajinotvorbu -eroze , vznik meandru, odnos materiálu, jezy, přehrady, povodně, simulovali důvody a způsoby úprav toků, zpevňování, apod. Vybraní starší žáci připravili pro mladší různé ekoaktivity, které směřovaly do vodní problematiky. Nechyběl ani ohýnek, kde si každý opekl buřtíka. Opět zde starší žáci pomáhali svým mladším spolužákům, čímž se upevňují stále potřebné pozitivní a přátelské vztahy mezi dětmi a hlavně je to jeden ze způsobů prevence šikany. Letošní Den Země se obzvlášť vydařil, sluníčko svítilo a děti se v rámci filozofie Světové školy učily, zjišťovaly a jednaly.  

                                                            Mgr. Helena Gondeková

Y1007Y1008

Y1009Y1010

Y1011Y1012

 

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země světově

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola a od loňského roku jako jediná ZŠ v Ústeckém kraji titulem Světová škola. Naším cílem je chránit životní prostředí. Sbíráme druhotné suroviny, které postupují recyklací, propagujeme šetření elektřinou i vodou. V letošním roce jsme na oslavy Dne Země pozvali žáky MŠ a ZŠ Staňkovice a celou akci jsme pojali trošku netradičně. Vybrali jsme si problematiku vody, protože bez obyčejné vody by Země byla mrtvou planetou podobnou Marsu či Venuši. Je nepostradatelná nejen pro lidi a zvířata, ale i pro celou přírodu. Připomněli jsme si, že voda je i součástí lidského těla, a proto vše špatné, co vodě děláme, činíme vlastně i sami sobě. Žáci, kteří navštívili čističku odpadních vod v Žatci, přednáškou a prezentací seznámili spolužáky, jak je voda pro život významná, jak dochází k jejímu znečišťování, jak probíhá získávání a úprava pitné vody a jak čištění odpadních vod. Po prezentaci jsme se přesunuli ven na školní zahradu, kde jsme uvítali starostku městysu Měcholupy Bc. D Černíkovou a poděkovali všem zúčastněným:  P. Jandovi a Ing. K. Frýdové /ekologické projekty /za realizaci projektu, R. Městeckému /Marius Pedersen a.s. /za dovoz písku a pomoc při organizaci, Z. Sýkorovi          /Severočeské pískovny a štěrkovny Roztyly, s. r. o./ za darování písku, Ing. M. Holému a Ing. M. Hakalové / Povodí Ohře, s.p. -provoz Žatec/ za odbornou pomoc při akci a Ing. A. Kubíčkové / MÚ Žatec životní prostředí /za přípravu aktivit pro nejmenší. Při praktické ukázce p. Janda na připravené ploše písku hloubil společně s dětmi různé typy koryt řek, do kterých se pouštěla voda a žáci pozorovali krajinotvorbu -eroze , vznik meandru, odnos materiálu, jezy, přehrady, povodně, simulovali důvody a způsoby úprav toků, zpevňování, apod. Vybraní starší žáci připravili pro mladší různé ekoaktivity, které směřovaly do vodní problematiky. Nechyběl ani ohýnek, kde si každý opekl buřtíka. Opět zde starší žáci pomáhali svým mladším spolužákům, čímž se upevňují stále potřebné pozitivní a přátelské vztahy mezi dětmi a hlavně je to jeden ze způsobů prevence šikany. Letošní Den Země se obzvlášť vydařil, sluníčko svítilo a děti se v rámci filozofie Světové školy učily, zjišťovaly a jednaly.  

                                                            Mgr. Helena Gondeková

Y1007Y1008

Y1009Y1010

Y1011Y1012

 

Víkendové setkání rodičů s dětmi na hřišti ZŠ Měcholupy

Druhou květnovou neděli v rámci projektu Školní podpora pro žáky „Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ“ se uskutečnilo na školním hřišti zábavné sportovní odpoledne. Rodiče si se svými ratolestmi v krásném slunném počasí zasoutěžili v různých sportovních aktivitách, hráli minigolf, fotbal, nebo děti na trampolíně předváděly své akrobatické schopnosti. Samozřejmě nechybělo ani opékání buřtíků, a protože bylo opravdu teplé počasí, mlsaly se i osvěžující nanuky. Vše se náramně vydařilo a všichni přítomní si pochvalovali dobrou náladu a pohodovou atmosféru.

                    Mgr. Helena Gondeková

Y1091Y1093

Y1094Y1092

Y1095Y1096Y1097Y1098Y1099

 

Žáci  ZŠ Měcholupy v soutěži "Mladý záchranář 2018"

Žáci ZŠ Měcholupy  se ve středu dne 16.5. 2017 obci Libočany zúčastnili 8. ročníku soutěže "Mladý záchranář 2018".  Z 12 - ti čtyřčlenných družstev se umístili na krásném 6.místě.

Cílem této soutěže je  prověření znalostí žáků 2.stupně ZŠ z oblasti ochrany obyvatelstva. Mezi soutěžní disciplíny patřila zdravotnická pomoc, požární ochrana, prostředky individuální ochrany, ale i dopravní bezpečnost, topografie, či znalost třídění odpadů.

Y1088Y1089

Y1090

 

Žáci ZŠ Měcholupy navštívili  pramen Bílé Opavy a ZOO v Olomouci

              V rámci celoročního projektu " Cesty k pramenům...." se v letošním roce 30 nejlepších žáků ve sběru druhotných surovin vydalo na dvoudenní výlet k prameni řeky Bílé Opavy v Jeseníkách. Cesta k prameni vedla z Ovčárny. Poté jsme se vydali po turistických značkách do Karlovy studánky. Tam jsme se zastavili u vodopádu, který je uměle postaven. Krásný výhled na Jeseníky byl odměnou pro všechny žáky.

             Druhý den hned po snídani jsme vyrazili do ZOO v Olomouci. Na Svatém kopečku se rozkládá velmi pěkná zoologická zahrada. Děti viděli medvědy, vlky,v akváriích žraloky a navštívili i pavilon s netopýry.

           Výlet se žákům moc líbil, počasí nám přálo a žáci si slíbili, že i příští rok budou pilně sbírat, aby se zúčastnili tak pěkného výletu.

                               ZŠ Měcholupy

Y1081Y1082

Y1083Y1084

Y1085Y1086

Y1087

 

Dětský den a „Měcholupy Open 2018“ na ZŠ Měcholupy

              V pátek 1. června 2018 v areálu ZŠ Měcholupy proběhla akce k příležitosti Mezinárodního dne dětí. Žáci devátého a osmého ročníku si pro děti připravili pestrý program s nabídkou 10 zábavných stanovišť, kde si každý mohl vyzkoušet různé typy úkolů a najít si svou oblíbenou disciplínu. Soutěžení se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale také nás svou návštěvou potěšily ratolesti z Mateřské školy Měcholupy a ze Zámečku. Ani učitelé žáků a další zaměstnanci školy nepřišli zkrátka, neboť byl pro ně připraven 11. ročník tenisového turnaje ,,Měcholupy Open 2018“ ve čtyřhře, jehož hlavní výhrou je putovní pohár ředitele ZŠ Měcholupy. Zápas učitelů probíhal současně s tenisovým a kroketovým turnajem žáků, kde si mohli vysoutěžit nádherné poháry a medaile. Pan ředitel se ve spolupráci s městysem Měcholupy postaral o občerstvení i odměny, které si po splnění všech úkolů mohly děti vyzvednout. Dětský den se letos skutečně vydařil, počasí bylo nádherné a i slibovaný déšť si počkal až do úplného finále tenisových soubojů a udělal tak mokrou tečku za dnem plným soutěží a zábavy.

                              Mgr. Helena Gondeková

Y1100Y1101

Y1102Y1103

 

Smokeman v Žatci

V úterý 5.6.2018 se žáci II. stupně Základní školy Měcholupy zúčastnili edukativní show Smokeman zasahuje. Show, která trvala více jak 1,5 hodiny, spojovala témata ekologie a ochrany ovzduší. Smokeman měl takzvanou "pojízdnou kotelnu", ve které žákům prakticky ukazoval, jak správně topit či netopit. Při pokusech jsme se dozvěděli, jak se starat o kotel, krb, jaké jsou kouře vycházející z komína, co to je inverze a jak vypadá, jaký je rozdíl, když se pálí odpad a když materiál určený k topení v daném spalovacím zařízení, apod. Žáci se velmi zajímavou a zábavnou formou dověděli o energii ukryté v palivu a o jejím využití, plnili zajímavé úkoly, a hlavně se sami přímo účastnili programu. Zaujala je ukázka hoření vodíku, měření teploty plamenů, měření vzniklých zplodin při hoření suchého dřeva nebo při hoření plastu. Zajímavou zkušenost získali i při rozdělávání ohně pomocí křesadla, při modelování inverze v akváriu nebo při pokusu s Coca Colou. Cílem akce bylo, aby si žáci uvědomili, že přírodní vědy jsou součástí našeho každodenního života a vzhledem k humorné a akční prezentaci celé show není pochyb, že si žáci odnesli domů cenné poznatky a osobní zkušenosti.

                               Mgr. Helena Gondeková

Y1110Y1111

Y1112Y1113

Y1115Y1116

Na Základní škole v Měcholupech se svítilo do hluboké noci

Ve čtvrtek 7.června po 18 hodině se před školou začali opět shromažďovat prvňáčci společně s děvčaty šesté třídy. Nejdříve si šli své batohy odnést do třídy a připravit "spaní“. Protože byl krásný slunečný den, tak vyběhli hned na hřiště. Zahráli si různé míčové hry, minigolf, jezdili na koloběžkách, chytali koníky v trávě a různě svá těla protahovali před blížící se večeří. Ta se skládala ze špekáčků, párků, rohlíků a krajíce chleba, které si společně u ohýnku opekli a s chutí snědli. Po setmění ve škole nechyběla stezka odvahy, polštářová válka, spacákové spřežení, či mlsání dobrůtek. Po večerní hygieně se všichni zachumlali do svých spacáků, ještě chvilku špitali se svým kamarádem či kamarádkou a usnuli tvrdým spánkem. Ti starší si před spaním vyprávěli strašidelné historky a koukali na filmy. Ráno, po brzkém probuzení, se všichni dosyta nasnídali, uklidili své pelíšky a pokračovali ve vyučování. Ranní probuzení na tvrdé podlaze nebylo zrovna příjemné, přesto se spaní ve škole všem velmi líbilo. Zažili všichni spoustu legrace, zahráli si různé hry se svými spolužáky a společně strávili příjemné nezapomenutelné chvíle. Přespání ve škole je pro děti něco netradičního. Rodiče byli skvělí, vybavili děti dobrotami, za které jim samozřejmě patří velké díky.

                                                             Mgr. Helena Gondeková

Y1119Y1120

Y1121Y1122

Y1123Y1124

Y1125Y1126

Y1127Y1128

Y1129

Ekotoulky přírodní rezervací

Ve středu 6. června žáci první a šesté třídy vyrazili na školní výlet do přírody. Autobusem dojeli do obce Mnichov, odkud se pěšky vydali na Oblík. Hned na začátku výpravy si starší žáci rozdělili prvňáčky a po celou dobu nad nimi drželi ochrannou ruku. Cestou vedoucí zarostlou loukou s volným porostem keřů plnili v utvořených skupinách úkoly v pracovních listech, poznávali rostliny, zvířata či chytali koníky. V třešňové aleji si natrhali třešně. Na farmě pozorovali dojení krav, cestou potkali pasáka se stádem ovcí. Na louce kromě motýlů pozorovali čmeláky a další hmyz, také s nadšením přeskakovali balíky slámy. Z Oblíku jsme namířili k silnici Most – Louny, odkud jsme si mohli prohlédnout známou trojku Českého středohoří: Raná stála před námi, Milá vpravo, Oblík za námi. Odtud jsme pokračovali na Ranou. Na svahu jsme sledovali ptáky a také jsme viděli mládě sysla. Nádherná krajina Českého středohoří si naši návštěvu zasloužila. Opravdu jsme si chvílemi připadali jako v ráji.

 

                          Mgr. Helena Gondeková

 

Y1130Y1131

 

Y1132Y1133

 

Y1134Y1135

 

Y1136Y1137

 

Y1138Y1139

Y1140

 

Vydejte se na náš QUEST

Žáci Ekoparlamentu připravili pro všechny zvídavé pátrače quest (pátrací hru v terénu). Stačí Vám pouze tužka, dobrá obuv do terénu a oblečení do přírody. 
O naší trase:
  • ·        Začátek i konec trasy je na parkovišti u školy.
  • ·        Trasu zvládnou děti asi od 4 let.
  • ·        Nevhodné pro kočárky!!
  • ·        Délka je přibližně 3, 5 km.
  • ·        Mírným tempem s dětmi a zastávkami 1, 5 hod. – 2 hod.
  • ·        První část cesty je po chodníku, druhá část přírodní cesty – místy s kořeny, od mostu opět začíná zpevněná cesta.
  • ·        Obtížná část - za jezem začíná stoupání do kopce, které není dlouhé, ale je příkřejší.

Stáhněte si mapu, rýmovaný popis (odkaz pod mapkou) a vydejte se na cestu :)

Quest-mecholupy-mapa

Quest-mecholupy-rymovany-popis-trasy-tajenka-1_2

Logo-tereza

V ZŠ Měcholupy si řekli: „Řekni NE drogám, řekni ANO životu!“

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018 je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Aktivita organizovaná občanským hnutím Řekni NE drogám, řekni ANO životu chce upozornit na dlouhodobě zanedbané vzdělání na poli drogové prevence. Letošní ročník Cyklo-běhu vedl přes 38 měst Čech a Moravy v celkové délce 1250 km. Poslední den se akce zúčastnila i naše Základní škola Měcholupy. V pátek 22. června proběhla pod vedením dobrovolníka občanského sdružení Vladimíra P. na naší škole v rámci protidrogové prevence velmi zajímavá přednáška o drogách, ve které se žáci dozvěděli spoustu informací o tvrdých i měkkých drogách, jejich negativních účincích na organismus a následcích užívání. Společně si vyjmenovali životní hodnoty, které jsou pro nás důležité, jako je rodina, vzhled, práce, kamarádství, sport, láska, a uvědomili si, že o všechny tyto hodnoty se dá velmi rychle při závislosti na užívání drog přijít a vše ztratit. Dozvěděli se i jiné informace, například že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou. Nejpřekvapivější zprávou pro všechny však bylo, že v České republice je odhadováno 300.000 náctiletých ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v celé zemi žije okolo 622.000 těchto dospívajících, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý teenager! Navíc z posledního evropského průzkumu (35 zemí) Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015) vyplývá, že 37% mladistvých ve věkové kategorii 15 - 16 let mělo zkušenost s konopnými látkami. Toto procento řadí českou mládež na šokující první místo ze všech evropských zemí. Věková hranice užívání drog se snížila k 10letům věku dítěte! Tyto a mnohé další informace vedly žáky k zamyšlení nad sebou samými i nad svými budoucími rozhodnutími, kterými mohou ovlivnit celý svůj život. Domů si každý k prostudování odnesl zajímavé brožurky, aby si o drogové problematice mohli promluvit i s rodiči. Přednáška byla pro všechny velmi zajímavá a poučná.

                 Mgr. Helena Gondeková

Y1141Y1143

Den mazlíčků

Ve čtvrtek 21. června se měcholupská škola proměnila v krásný zvěřinec. Běžný školní zvěřinec, který se skládá z žáků a krotitelů divé zvěře, byl tentokrát posílen o domácí mazlíčky. Chlapci a děvčata si přinesli své pejsky, kočičky, králíčky, rybičky, želvičky, křečky, morčata, korely, užovky, agamy, koně. Děti si připravily o svých zvířátkách pěkné prezentace a o chovu mazlíčků se mnozí dozvěděli spoustu nových informací. Velmi zajímavá podívaná byla na cvičení psů a nechyběly projížďky na konících. Počasí bylo nádherné. Byl to prostě super den!!

                                              Mgr. Helena Gondeková

Y1144Y1145

Y1146Y1147

Y1148Y1149

Y1150Y1151

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi