Očima generací

Představení projektu OČIMA GENERACÍ

Právě oblast tradičních hodnot ve společnosti je onou oblastí, kterou projekt OČIMA GENERACÍ naplňuje. Prostřednictvím umění chceme připomenout nebo ukázat hodnoty, které si mohou jednotlivé generace předávat. V dnešní přetechnizované a uspěchané době, která nás stále více izoluje, je právě vzájemné setkávání se, vzájemná komunikace a realizace něčeho pro druhé, TO důležité. A je jedno, je-li vám 5 nebo 90 let. Chceme být chápáni, akceptováni, oceněni, viditelní a milováni ... prostě v rámci nějakého celku či pospolitosti chceme BÝT.

Naší prioritou je pravidelné setkání různých generací na společných akcích různého formátu. Představování jejich dovedností i umu a zároveň připravit programy, které se budou líbit, bavit a informovat. Umění nepotřebuje slov, neboť volí slova, kterým je dobře rozumět.

Naše škola se zapojila do projektu Očima generací, jehož cílem je podpora mezigenerační komunikace. Žijeme vedle sebe, ve svých vlastních ulitách. V oblasti komunikace se více pohybujeme ve virtuálním než reálném světě, a v okamžicích osobního setkávání jsme vůči sobě cizinci, kteří toho o sobě navzájem příliš mnoho neví. Někteří žáci vytvořili výtvarná díla na téma „Vystup ze své ulity“, ve kterých znázorňují své pocity, svůj pohled na život a dění v něm. Jiní napsali autorské čtení na téma Pohledy do duše i srdce, kde popisují, jak vidí svět, zapomenuté sny i přání. 

 

                                                   Mgr. Helena Gondeková

Q1001

Q1002

Projekt Očima generací - Rodinný pětiboj

U příležitosti zapojení do projektu Očima generací se na ZŠ v Měcholupech uskutečnil zábavný sportovní Rodinný pětiboj. Družstva složena z rodin /př. Maminka, babička, dcera/ soutěžila v pěti disciplínách /štafetový běh, skoky, hod míčkem, sklapovačky, přetahovaná/. Atmosféra byla úžasná. Kdo přišel jen fandit, mohl si zahrát minigolf, kuželky, zaskákat na trampolíně nebo si na ohni opéct buřta. Všichni soutěžící dostali drobné občerstvení a první tři rodiny obdrželi pohár, medaile a diplomy. Počasí nám k dobré náladě též přispělo a všichni si sportování užili. 

                    Mgr. Helena Gondeková

Q1003Q1004

Radost seniorům

 V pondělí 9. října v odpoledních hodinách se v místnosti Obecního úřadu v Měcholupech uskutečnilo pravidelné setkání zdejších i přespolních seniorů. U kávy debatují o svých radostech i strastech. Toto setkání jsme přišli zpestřit žáci z obou oddělení školní družiny, které pod vedením svých družinových vychovatelek nacvičily básničky a krátkou dramatizaci pohádek. Nechyběly ani drobné dárečky. Pro obě věkové skupiny to tak bylo příjemně trávené odpoledne v podzimních sychravých dnech.

Y145                  

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi