ZVÍTĚZILI JSME

Kolumbus-diplom-001

Naše škola obsadila 1. místo v krajském projektu KOLOMBUS !!!

Blahopřejeme žákům, kteří se tohoto projektu aktivně zúčastnili a děkujeme učitelkám, které je na tento projekt připravovaly.

1

Projekt KOLUMBUS

Naše škola je zapojena do projektu KOLUMBUS

http://www.youtube.com/watch?v=DfgFYYiezB8

 

Projekt Kolumbus- poklady kolem nás a v nás

  Letošního školního  roku jsme my žáci 9. ročníku zapojeni do projektu „Kolumbus -  poklady kolem nás a v nás. Jedná se o velmi zajímavý projekt, kdy se postupně naučíme pracovat v terénu , s mapou, s navigací. Naučíme se hledat místa „kešek“ = pokladů, které jsou všude kolem nás, jenže my jsme o nich nevěděli. Stačilo se jen stát členem „geocachingu“, což nám projekt „kolumbus“ umožňuje.

  Moc nás to baví, protože chodíme do přírody a hledáme dle navigace „kešky“. Máme ale  i možnost sami nějakou „kešku vytvořit a následně uložit jako „nový bod zájmu“  na internetové stránky pro ostatní školy, které jsou v tomto projektu zapojeny.

              Takže všechny vyzýváme : „VZHŮRU DO PŘÍRODY!!!!“

Pracujeme v projektu Kolumbus- Kolumbovo vejce.

 V pátek 2.12. jsme celá třída vyrazili opět hledat poklad. Měli jsme zadán pracovní listy , v nich souřadnice    50°15´901´´  N, 013°32´270´´ E . Ty jsme –si zadali do navigace a vydali se podle mapy do terénu. Došli jsem k pietnímu místu v Měcholupech. K místu, kde dříve stával kostel . Zde jsme našli skutečně kešku  a pak jsme se vydali k dalšímu památnému místu a to Dreherovu pivovaru. Naše obec má skutečně mnoho pěkných míst a památek, kolem kterých každý den chodíme a ani si neuvědomujeme , jak jsou vzácné. Važme si jich.

                                                                                                       Žáci 9. ročníku

 

Žáci 9. ročníku ZŠ Měcholupy opět hledali poklady!!!!

           Ve středu 22.2.12 se žáci vydali objevovat poklady v nedalekých obcích Velká Černoc a Deštnice. V rámci projektu „Kolumbus- poklady kolem nás a v nás“ zde dle souřadnic v navigaci našli kešku nedaleko  kostela sv. Václava.  Poté vyrazili do Deštnice , kde krásnou procházkou došli až k vertikálně zdvojenému  klenutému mostnímu objektu v tělese dráhy, zbudovaného pro průchod cesty a vodoteče. Viadukt se nachází směrem z obce kolem místního hřbitova, asi 200 m  za hřbitovem v Deštnici. Původní stavba se datuje z r. 1870. Jedná se o evropskou raritu a málokdo z nás věděl, jaká architektonická nádhera je tak blízko. Výletu se zúčastnil i pan ředitel Ing. Bc. Z. Dosedla, Ph. D, který je garantem celého projektu a my mu za to moc děkujeme. Poznáváme spousty zajímavých míst, pracujeme v terénu a objevujeme krásy našeho okolí. Atmosféru z výletu znázorňuje přiložené foto….. 

                                                Žáci 9. ročníku ZŠ Měcholupy

 

                  Projektový den Kolumbus.

                      V  letošním školním  roce  se  žáci 9. ročníku  ZŠ Měcholupy zapojili do projektu „Kolumbus -  poklady kolem nás a v nás. Jedná se o velmi zajímavý projekt, kdy se postupně žáci učí  pracovat v terénu , s mapou, s navigací. Učí se hledat místa „kešek“ = pokladů, které jsou všude kolem nás, jen o nich nevěděli. Stačilo se jen přihlásit na mostecký portál.

      „Moc nás to baví, protože chodíme do přírody a hledáme dle navigace „kešky“. Máme ale  i možnost sami nějakou „kešku vytvořit a následně uložit jako „nový bod zájmu“  na internetové stránky pro ostatní školy, které jsou v tomto projektu zapojeny.

     Určitě Vás překvapí, že u naší školy je „keška“ nazvána dle  p. Z. Svěráka, který zde učil. Další dvě v obci Měcholupy jsme vytvořili sami. Máme ale spousty dalších i v okolních obcích. Ptáte se kde?  No přeci na místech, která jsou zajímavá a stojí za to je vidět ! „…..to říkají sami žáci 9. Ročníku.

                    Takže všechny vyzýváme : „VZHŮRU DO PŘÍRODY!!!!“

Techmania Plzeň

Žáci ZŠ Měcholupy propojují poznatky z teoretické výuky s praxí

Ve čtvrtek 23. února se žáci ZŠ Měcholupy v rámci projektu Světová škola zúčastnili exkurze do Techmanie v Plzni. V tomto moderním interaktivním muzeu se herní formou seznámili s určitými matematickými a fyzikálními principy. Učení je tedy postaveno na vlastním prožitku – zkušenosti, kde si měli možnost techniku osahat a vyzkoušet vlastníma rukama. 

 Žáci se například seznámili s funkcí parního stroje, zdokonalili se ve znalostech optických jevů, vyzkoušeli si box i jízdu „na prkně“. Některé žáky zaujaly dřevěné hranoly a stavěli z nich zajímavé stavby, jiní zkoumali různé hlavolamy, hráli si s vodou, či váleli se v bazénku s plastovými míčky.  Viděli meteorit, kuchyňské elektrické spotřebiče, stará auta, letadla, železniční vozy. Jeden vůz patřil i císaři Františku Josefu II. Dokonce viděli vstávat vlasy na hlavě a prostupovat elektrický výboj těly účastníků. To, když byl v akci Van de Graaffův generátor. Další exponáty ze světa vědy a techniky si žáci prohlédli v expozicích věnované jednotlivým vědním oborům. Den mezi technickými vynálezy se vydařil a čas rychle utekl. Žáci poznali mnoho nového z oblasti techniky, meteorologie, statiky a dalších oblastí, které ještě neznali. Exkurze do Techmanie byla pro školáky zajímavým zpestřením výuky, a proto se již teď těší na další podobnou akci.

Q737Q738

Vodní dům

                 Žáci ZŠ Měcholupy navštívili Vodní dům

        Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Najdete zde moderní expozici, která atraktivní formou seznámí žáky s několika tvářemi vody. Představí Vám vodu jako životní prostředí rostlin a živočichů, ale i jako nezbytnou podmínku našeho života. Jednotlivé expozice nabízí postupně pět přehledných sekcí.Výukové programy probíhají ve vnitřní učebně, ale i v terénu. Žáci ZŠ Měcholupy zažili simulační hru Povodeň , kdy byli nuceni vhodným plánováním krajiny zabránit škodám, přírodním katastrofám. Výukový program i expozice se  dětem moc líbil. Jako třešnička na dortu je exkurze na hráz s komentovanou prohlídkou po hrázi vodního díla Švihov (Želivka)

Q734

 

Drakiáda

V úterý 18. října se uskutečnila tradiční podzimní drakiáda. Počasí nebylo ideální a tak aby se draci alespoň na chvíli udrželi ve vzduchu, bylo nutné běhat. A tak všichni běhali sem a tam, vypadalo to jako trénink na běžecký závod. Když už byli všichni dostatečně vytrénovaní, začalo mírně foukat. A tak se ve vzduchu ocitlo spousta draků. Starší žáci byli malým kamarádům dobrými pomocníky. Podívat a zaběhat si přišly také děti z Mateřské školy Měcholupy.  Důkazem vydařené akce bylo školní hřiště plné veselých dětí a obloha draků různých barev, tvarů a nápadů.

Q739Q735

Ukliďme svět

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ukliďme Měcholupy!

Protože víc rukou víc uklidí, připojila se ZŠ Měcholupy v pondělí 19. 9. k akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016". Každá třída dostala svůj úsek v obci, který vyčistila od všeho, co do přírody nepatří. Odpadky byly opravdu kuriózní. Našlo se například okno, molitan, váza, kanystr, pneumatika, rezavé plechovky, deka, obaly od potravin, nedopalky od cigaret apod. Tato akce trvala 3 hodiny, žáky bavila, měli radost z vykonané práce a z toho, jak prošlé okolí je vyčištěné. Jak dlouho toto prostranství zůstane čisté, záleží jen na lidech. Za dobře vykonanou práci, hlavně chuť a aktivitu si žáčci zasloužili pochvalu.

Q740Q736

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi