Odkaz

http://emise.slezgymopava.cz/web

EMISAŘI

20161024_12290920161024_123610

Q497Q498

                        Projekt Emise

                 ZŠ Měcholupy se zapojila do celoročního projektu Emise. Jedná se o projekt studentů slezského gymnázia v Opavě, kterým není lhostejné životní ovzduší pro budoucí generace. Tento projekt  poskytne základní informace o emisích a imisích. Emise jsou znečišťující příměsi, které se dostávají do ovzduší. Imise jsou emise, které se dostaly do styku s životním prostředím a kumulují se ve vodě, půdě a organismech.

  Ani našim žákům není problematika životního prostředí a ovzduší lhostejná. Vytvořila se parta Emisařů, kteří se budou v průběhu toho  školního roku v předmětu fyzika  zapojovat do environmentálních akcí, sledovat , ale i vytvářet powerpointové prezentace, pokusy, ale hlavně nové nápady, jak, zlepšit ovzduší pro budoucí generace. To všechno budou konzultovat s koordinátory z Opavy, navštěvovat společně exkurze, scházet se a své nápady konzultovat , ale i realizovat.

                                                                                  EMISAŘI

              Emisaři dostali balíček pro ZŠ -fyzika

      Skupina Emisařů pilně pracuje v projektu Emise ve spolupráci se Slezským gymnáziem v Opavě. Nejprve si vybrali oblast zaměření - předmět fyzika a začali sledovat webové stránky projektu. Následně na to získali materiály k realizaci celého projektu. Prospekty, propagační materiály, banner, brožury, filmy a prezentace jsou jenom malou částí celého balíčku, který mají Emisaři zapůjčen a bude sloužit k prezentaci a ukládání jejich pracovních listů a prezentací. Mají zapůjčenou meteostanici a budou se podílet na měření a sdílení výsledků. Zároveň vše budou ukládat na webové stránky projektu Emise a konzultovat s ostatními školami, které jsou do projektu zapojeny. Emisaři věří, že výsledky jejich práce budou ku prospěchu všem, protože chtějí, aby naše ovzduší bylo zdravé a čisté.

 Emisaři ZŠ Měcholupy

Q284Q285

Q283Q286

Emisaři pilně pracují v projektu Emise

      V minulém týdnu natočili Emisaři video o reakci CD v mikrovlnné troubě. Videopokus připravili, popsali, natočili a poté uložili na webové stránky projektu Emise, kde si video a všechny naše prezentace mohou zhlédnout ostatní školy zapojené do tohoto projektu. Už připravujeme další pokusy a pracovní listy, takže se máte na co těšit.

                                                                                 Emisaři

Q309

                      Pracujeme s meteostanicí

           Emisaři začali pracovat s meteostanicí, kterou mají v rámci projektu Emise zapůjčenou. Po instalaci se Emisaři naučili pracovat se softwarem. Následně pak vyzkoušeli čidla a v lednu zahájili odečítání dat. Ta potom ukládají a zasílají na webové stránky projektu Emise Slezskému opavskému gymnáziu.

                                                             Emisaři

Q482Q483Q484

                         Emisaři v Techmánii v Plzni

      V rámci projektu opavského Slezského gymnázia navštívili žáci- Emisaři  zábavný park Techmania v Plzni. Během prohlídky jednotlivých expozic Chemistři, Vzhůru dolů, Vodní svět či Obnovitelné zdroje, také navštívili dílny. Jedna z dílen "Dobyvatelé hradu" zaujala mladší žáky. Starším žákům se zase velmi líbily expozice. Výlet se všem moc líbil.

                                                 Emisaři

Q620Q621

Q622Q623

Q624

                 Emisaři na obchůzkách

     Emisaři provádějí průzkum občanů obce Měcholupy a zjišťovali, jaké druhy vytápění občané používají a proč? Měli připravený dotazník s otázkami a šetřením zjistili mnoho zajímavých věcí. Občané většinou využívají topení na pevná paliva. Jako důvod uvádějí cenovou dostupnost. Starší občané si ovšem stěžují na fyzickou náročnost, proto volí plynové topení nebo elektrické přímotopy. Emisaři radili občanům o nových typech kotlů - automatických, které si sami formou násypek přikládají.

                                                    Emisaři

Q636Q637

Q638Q639

   Emisaři - komíny- na pochůzkách

 

Emisaři při pochůzkách zjišťovali, v jakém stavu mají občané komíny a jak ekologicky topí. V šetření zjistili, že někteří občané sice uvádějí, že topí jenom dřevem či uhlím, ovšem následně kouř a dým z komínů nás nepřesvědčoval. Tak jsme si některé zdokumentovali.

                                     Emisaři

Q640Q641Q642

Emisaři se podíleli na PROJEKTOVÉM DNI – DEN ZEMĚ

 

           V pátek 21.4.17 se Emisaři podíleli na projektovém dni Den země. Připravili pro žáky naší školy soutěže, kvízy a vědomostní testy. Zhlédli film "Jak správně topit" a poté odpovídali na otázky týkající se tématu emisí a imisí. Žáci 1. stupně  plnili zadané úkoly na stanovištích, které vedly ke Křížku. Za snahu a píli dostali sladkou odměnu a  poté si opekli buřty. Žáci 2. stupně nejprve vyplňovali vědomostní test a pak se vydali plnit úkoly na stanovištích. Počasí nám přálo a všichni odcházeli domů spokojeni.

                                                     Emisaři

Q743Q742

Q744Q741

             Emisaři se sešli s odborníkem na kominické práce

       Při jedné z pochůzek se Emisaři setkali s kominíkem. Po krátkém rozhovoru se Emisaři dozvěděli, že odborník na kominictví též propaguje a provádí montáž ekologických kotlů. Poradil Emisařům, jak jednat s lidmi při obchůzkách a jaké druhy vytápění lidem doporučit. Bylo to moc užitečné setkání, ze kterého měli Emisaři spousty zážitků a důležitých informací.

                                                                       Emisaři

Q745Q746

              Emisaři navštívili Český hydrometeorologický ústav

           V rámci rozšiřování výuky a  projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě navštívili žáci ZŠ Měcholupy Český hydrometeorologický ústav na Kočkově v Ústí nad labem. Prohlédli si žáci  zajímavý komplex  ČHMÚ - regionální  předpovědní pracoviště, oddělení meteorologie a hydrologie, oddělení ochrany čistoty ovzduší. Nejvíce se žákům líbily zajímavosti - aktuální stavy znečištění ovzduší - grafy a mapy, aktuální informace o počasí a  hlásná předpovědní povodňová služba.  Odpoledne si za slunného počasí prošli ZOO.

                            Emisaři ze  ZŠ Měcholupy

Y479Y480

Y481Y482

Y483

           ZŠ Měcholupy se zúčastnila Konference mladých pro um i naši budoucnost - 

                                  Konference  Envofórum v Opavě

           V rámci projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě se žáci ZŠ Měcholupy ve dnech 6.-8.12.17 zúčastnili závěrečné konference Envofórum v Opavě. V tomto projektu je škola zapojena 2 roky. V projektu se žáci zajímali o situaci znečišťování ovzduší v naší obci a okolí. Nejprve zmapovali terén a dle Desatera Emisařů prováděli pochůzky v obcích. Oslovovali občany a doporučovali vhodné ekologické vytápění. Emisaři se snaží o zdravé životní prostředí a lepší budoucnost pro nás a naše děti. Své výsledky konfrontovali s ostatními Emisaři jiných škol. Dále prováděli fyzikální pokusy a připravovali pracovní listy pro spolužáky.

Během konference se žáci setkali s ředitelkou školy, europoslankyní K. Konečnou, náměstkem ministra životního prostředí V. Manem a náměstkem primátora statutárního města Opavy D. Halátkem.

Odpoledne pak zhlédli dokumentární film s diskusí na téma světelný smog. Konference byla velkým přínosem pro další práci Emisařů a přinesla mnoho nových podnětů k činnosti.

Y512Y513

Y514Y516

Y515

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi