Analýza školy a plán činností 2018/2019

Img_20181217_134849

Img_20181217_134909

Img_20181217_134925

Img_20181217_134936

Img_20181217_134949

ANALÝZA ŠKOLY 2017/2018

ANALÝZA ŠKOLY 2017/2018

ENERGIE – kladné stránky

 • máme označené vypínače k jednotlivým světlům
 • zbytečně nesvítíme
 • motivujeme k šetření energiemi
 • pravidelně kontrolujeme spotřebu
 • kupujeme A(+) spotřebiče
 • vypínáme stand-by mód
 • topíme plynem
 • na topení jsou termostatické ventily
 • větráme krátce a intenzivně
 • kontrolujeme teplotu ve třídách

ENERGIE – záporné stránky

 • naše škola nedělá audit (jsme malá škola)
 • nemáme izolační desky za topením
 • nemáme zateplenou střechu

VODA – kladné stránky

 • motivujeme žáky k úsporám vody při běžných činnostech
 • máme perlátory na vod. Bateriích
 • kontrolujeme spotřebu
 • kontrolujeme zda kohoutky nekapají
 • nainstalovali jsme pytlíky do nádržek toalet (úspora při splachování)
 • máme nové pákové baterie (již téměř všude)
 • využíváme dešťovou vodu
 • na úklid používáme ekologicky šetrné prostředky

VODA – záporné stránky

 • zatím chybí větší jímky na odchyt dešťové vody z okapů

ODPADY – kladné stránky

 • nakupujeme recyklované sešity
 • oboustranně kopírujeme
 • využíváme „šmíráků“
 • máme koše na tříděný odpad
 • škola sbírá většinu tříděného odpadu a zařizuje jejich odvoz
 • škola nakupuje ve větších balení
 • využíváme kompost
 • tříděný materiál využíváme v PČ, na sazenice apod.

ODPADY – záporné stránky

 • velmi se nám zhoršil pořádek ve vesnici (především okolo autobusových zastávek)
 • více než polovina žáků používá pet lahve jednorázově
 • polovina žáků nenosí svačinu v boxech, ale využívá igelitové pytlíky

PROSTŘEDÍ ŠKOLY – kladné stránky

 • monitorujeme C02 ve třídách
 • dbáme na pořádek a příjemné prostředí ve třídách
 • dbáme na výzdobu školy, na které se podílí všichni žáci
 • pravidelně kontrolujeme pořádek v šatnách
 • žákům je zprostředkován pitný režim (várnice na chodbě)
 • ve školním areálu využíváme botanické zahrady, záhonků, hřiště, venkovní učebny pod pergolou apod.
 • na chodbách jsou umístěny lavičky

PROSTŘEDÍ ŠKOLY – záporné stránky

 • velmi se nám zhoršil pořádek ve vesnici (především okolo autobusových zastávek)
 • zavřená knihovna o přestávkách

DOPRAVA – kladné stránky

 • mnoho žáků dojíždí MHD nebo chodí pěšky
 • jsme zapojeni do projektu EMISE – (provádíme pochůzky a také kontrolujeme kouřivost komínů)
 • zapojujeme se do akcí typu ZOOM – Děti v pohybu
 • monitorujeme hlučnost v okolí školy
 • instalace značky zpomalující provoz před školou
 • využíváme reflexní prvky (vycházky)
 • zajímáme se o statistiky týkající se dopravy žáků

DOPRAVA – záporné stránky

 • třetina žáků dovážena rodiči automobilem
 • některé autobusové spoje nestaví u školy

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi