Možnosti energetické úspory

 Dílčí cíle, které budeme během roku plnit:

ŘÍJEN, LISTOPAD:

  • Žáci se seznámí s různými způsoby vytápění, s jejich výhodami a nevýhodami, seznámí se s alternativními zdroji pro získání energie

PROSINEC:

  • Žáci se seznámí s dopady těžby uhlí na životní prostředí

LEDEN:

  • Žáci se seznámí s prouděním teplého a studeného vzduchu

ÚNOR, BŘEZEN:

  • Žáci zjistí, jakými způsoby lze podpořit úsporu tepelné energie v topné sezóně a zda lze ještě nějak k úsporám energie přispět

DUBEN, KVĚTEN:

  • Žáci ve školním prostředí vyhledají různé možnosti energetické úspory, bodově zpracují

ŘÍJEN – KVĚTEN:

  • Žáci budou sledovat a zaznamenávat teplotu ve své třídě v průběhu školního roku  a vytvoří graf, ve kterém zaznamenají průměrnou teplotu v jednotlivých měsících (barevně zvýrazní měsíce, kdy se přitápělo/topilo)

KVĚTEN, ČERVEN:

Hlavní cíl:  

-          žáci ve skupinové práci zpracují plakát, kde zdůrazní poznatky o možnostech úspory energie ve škole.

Říjen - listopad

Začalo období, kdy se ochladilo a je potřeba začít v domácnostech, ve školách a jiných budovách topit nebo alespoň přitápět. V učivu jsme se seznámili s několika druhy paliv a dále jsme vymýšleli, jakými způsoby se dají domácnosti vytopit. Hledali jsme jejich výhody a nevýhody a získané poznatky jsme zpracovali do tabulky.

Tridni-ekoprojekt-5-tr-listopad-1Tridni-ekoprojekt-5-tr-listopad-2

Tridni-ekoprojekt-5-tr-listopad-3Tridni-ekoprojekt-5-tr-listopad-4

V prosinci jsme se dále věnovali palivům a to hlavně dopadem těžby uhlí na životní prostředí. Hledali jsme možné alternativní zdroje pro získání energie, které jsou ekologicky šetrné.

 Ekoprojekt-5-tr-1-prosinec-1Ekoprojekt-5-tr-1-prosinec-2

Ekoprojekt-5-tr-3Ekoprojekt-5-tr-4

Žáci se dále zabývali energií a způsobem vytápění. Seznámili se s prouděním teplého a studeného vzduchu. Na důkaz, že teplý vzduch stoupá vzhůru, si vyrobili hada z papíru, který se zavěšený nad topením stoupajícím teplých vzduchem kroutí.

 Petka


Během měsíce dubna jsme zpracovali myšlenkovou mapu na téma ÚSPORY ENERGIE. Zaznamenali jsme nápady, jakými způsoby lze energii uspořit.

Myslenkova-mapa-5-tr-1Myslenkova-mapa-5-tr-2

V měsíci květnu jsme vyšli z předchozí práce, kdy jsme vytvořili myšlenkovou mapu. Na ní jsme zaznamenali různé možnosti úspory energie. Výtvarně jsme zpracovali plakát, kde jsme zachytili úspory energie na naší škole.

 Ekoprojekt-kveten-1Ekoprojekt-kveten-2

Ekoprojekt-kveten-3Ekoprojekt-kveten-4

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi