Společensky odpovědné organizace v Ústeckém kraji oceněny i letos

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře. Letos proběhl již 4. ročník soutěže a jak je vidět ze vzrůstajícího počtu přihlášených, těší se stále větší oblibě.

Ocenění byla předána účastníkům soutěže z rukou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliky v prostorách Hotelu Větruše v Ústí nad Labem. Do čtvrtého ročníku soutěže se přihlásilo 43 subjektů. Jedná se o 11 subjektů více než v loňském roce, což je velmi pozitivní zpráva pro všechny, že se v Ústeckém kraji dělá mnoho dobrých věcí nad rámec zákona a povinností, jsou zde šikovní a schopní lidé a můžeme konkurovat zbytku republiky. Hodnocení zpracovávají nezávislí hodnotitelé Rady kvality České republiky. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, Agentury CzechInvest, za Radu kvality pak osobně její I. místopředseda Ing. Bronislav Mikel a samozřejmě také zástupci subjektů, jež se do soutěže zapojili.

„Společenská odpovědnost je pro nás velmi důležitá, neboť ji vnímáme jako slušnost. Organizace, které společenskou odpovědnost dobrovolně realizují, si velmi vážíme. A jsem velmi rád, že jich v našem kraji přibývá a získávají si stále větší prestiž. Zároveň jsou také inspirací pro další subjekty, “ zhodnotil soutěž 1. náměstek hejtmana Martin Klika. „Vyhrát nemohou všichni, ale i tak oceňujeme všechny, kteří se zapojili a děkujeme za jejich účast,“ doplnila Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Soutěž byla vyhlášena pro subjekty z podnikatelského i veřejného sektoru, které působí na území Ústeckého kraje. Probíhala v pěti kategoriích: podnikatelský subjekt (nad 1000 zaměstnanců, nad 250 zaměstnanců, do 250 zaměstnanců), organizace veřejného sektoru nebo obec.

Nejvyšší ocenění v kategoriích získali:

 • Podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců: AGC Automotive Czech a.s.
 • Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců: SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
 • Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců: Adler International, a.s.
 • Veřejný sektor – ostatní: Základní škola Měcholupy
 • Veřejný sektor – obce: Statutární město Most

Jen velmi stručně, jaké aktivity, mimo mnoha dalších, u těchto vítězů porotu zaujaly: V akciové společnosti AGC Automotive Czech mají pečlivě propracovaný sociální systém, který pomáhá řešit problémy s půjčkami, zadlužeností zaměstnanců, ale i např. další osobní problémy (rozvod atd.), tzv. Help linku. Velmi dobře funguje systém Innowiz, který se zabývá zlepšujícími návrhy ve společnosti na bázi vlastní elektronické platformy, kde každý zaměstnanec vidí, v jaké fázi rozhodování a schvalování se jeho zlepšovací návrh nachází. Z širokého spektra uváděných aktivit ve společnosti Spolchemie – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. určitě stojí za zmínku systém minigrantů. Zde firma v roce 2017 podpořila 32 projektů z různých oblastí, např. podpora sportu, dobrovolných hasičů, seniorů, škol, mažoretek a další. U společnosti Adler International, a.s. porota ocenila zejména spolupráci s neziskovou organizací „Moment“, jejímž základem je darování neprodaného textilního zboží, či podílení se na akci „Ukliďme Česko“ v obcích v okolí společnosti. Základní škola Měcholupy je nositelem čestných titulů „Ekoškola“, „Zdravá škola“, „Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje“ a „Světová škola“. V areálu je vlastní botanická zahrada zaměřená na floru oblasti Džbánska, broukoviště, sad, bylinková zahrádka, rosarium a chov exotických ptáků. Statutární město Most mimo jiné získalo ocenění za množství akcí, které pořádá na podporu technického vzdělávání.

V tomto ročníku soutěže byla speciálním čestným uznáním oceněna společnost AGC Flat Glass Czech a.s., která v minulých třech ročnících soutěže získala 1. místo ve své kategorii: podnikatelský subjekt nad 1000 zaměstnanců. A to jistě stojí za ocenění. Z mnoha aktivit, kterým se tato společnost v oblasti společenské odpovědnosti věnuje, je zajímavá např. podpora České ornitologické společnosti. Na jednom z komínů řetenické sklárny byly vytvořeny podmínky pro zahnízdění páru sokola stěhovavého.

„Cílem soutěže, stejně jako kraje, je změna image regionu. Základní principy soutěže napomáhají k rozvoji regionu, k podpoře subjektů, které realizují aktivity nad rámec povinností a ty zaslouží veliké uznání. Ocenění si zaslouží tedy všichni zúčastnění. Zároveň jsou inspirací pro ostatní, což vede k pozitivním efektům motivace, nápodoby, realizace dalších činností a projektů. A to je zvlášť v našem kraji velmi žádoucí,“ uvedla předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.

Ústecký kraj tuto soutěž vyhlásí příští rok znovu ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a těším se, že účastníků přibude. Tak jako tomu bylo v tomto ročníku,“ dodal na závěr 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE CENY ÚSTECKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST (bez ohledu na pořadí):

Podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců:

 • AGC Automotive Czech a.s.
 • Severočeské doly a.s.
 • Unipetrol RPA, s.r.o.

Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců:

 • ARMEX GROUP s.r.o.
 • CENTROPOL ENERGY, a.s.
 • Lovochemie, a.s.
 • Mondi Štětí a.s.
 • SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
 • TRCZ s.r.o.
 • UPC Česká republika, s.r.o.

Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců:

 • Adler International, a.s.
 • Advantage Consulting, s.r.o.
 • Bar Černý Anděl
 • C111 s.r.o., biorestaurace Zahrada
 • Daniel Šimandl Blesk Š&Š
 • Good Sailors s.r.o.
 • Grid Consulting & Trading s.r.o.
 • KONE Industrial – koncern s.r.o.
 • Reklamní agentura Daniel s.r.o.
 • Svatební salón Delta, s.r.o.
 • Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
 • Videobydlení, s.r.o.
 • VVV MOST s.r.o.

Veřejný sektor – ostatní:

 • Dětská organizace Zálesák Most, z.s.
 • Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem p.o.
 • HOSPIC v Mostě o.p.s.
 • K srdci klíč, o.p.s.
 • Kamarád – LORM, p.o
 • Mateřská škola Jeřabinka, pracující na principech waldorfské pedagogiky
  Městské divadlo v Mostě, spol. s.r.o.
 • Oblastní Muzeum v Mostě, p.o.
 • Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
 • Sedmikráska Žatec z.s. Střední odborná škola energetická a stavební,
 • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, p.o.
 • VOŠ, SPŠ a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace
 • Základní škola Jirkov
 • Základní škola Měcholupy
 • Základní škola Ústí nad Labem, p.o.

Veřejný sektor – obce:

 • Obec Bečov
 • Obec Patokryje
 • Město Štětí
 • Statutární město Most

Speciální čestné uznání:

 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME!

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi