Sedmikráska

7kraska

„Sedmikráska“, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/53.0011

Realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Cílem projektu je motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici. Konkrétním cílem je realizace aktivit zážitkovou formou v 7mi oblastech, ve kterých si žáci vyzkouší např.: vaření za účasti odborníka na zdravou výživu, pravidla silničního provozu, metody správného cvičení a protahování  za účelem dobré regenerace těla a poskytování první pomoci. Součástí aktivit je také  exkurze do protidrogové vlakové soupravy „Revolution Train“ a dvoudenní výcvikové soustředění zaměřené na pohybové aktivity a upevnění základních kompetencí v oblasti zdravé výživy.  

7 oblastí aktivit, které projekt nabízí školám v Ústeckém kraji:

1)    ZDRAVÁ VÝŽIVA

Přímá práce se žáky:

ü  Vaření zdravých jídel v hodinách za účasti odborníka, vydání minikuchařky, přednášky, pracovní listy.

ü  Témata – příprava jednoduchých zdravých jídel, poruchy příjmu potravy: anorexie, obezita.

ü  Dodání pracovních pomůcek do škol – např. pyramida zdravé výživy

 

Pro pracovníky škol:

 

ü  Školení personálu školní kuchyně, vaření zdravých jídel za účasti odborníka, návrhy optimalizace automatů na školách, vhodné složení potravin ve školních kantýnách, optimalizace spotřebního koše

 

2)    DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Přímá práce se žáky:

ü  Pasivní výuka ve školách v hodinách, aktivní výuka na hřišti – témata: prevence rizikového chování, dopravní značky, bezpečné chování v provozu, řešení dopravních situací, ukázky nebezpečných dopravních situací, příprava na budoucí roli řidiče, postup v případě dopravní nehody apod.

 

3)    SPORT

Přímá práce se žáky:

ü  Návštěva odborníka v hodinách tělocviku, ukázky alternativních sportů - témata : pohybový režim, vyváženost sportovních a odpočinkových aktivit, apod.

ü  Vybavení drobným sportovním náčiním

 

Pro pracovníky škol:

ü  Školení pedagogů / tělocvikářů – motivační hodnocení žáků vycházejí ze somatotypu žáka, posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování.

 

4)    PREVENCE

Přímá práce se žáky:

ü  Návštěva odborníka v hodinách, využití interaktivních pomůcek – opilecké brýle, těhotenské břicho apod.

ü  Témata – alkohol, drogy, odpovědné sexuální chování, rozhodovací dovednosti pro řešení, jak se nestát závislým, nebezpečný internet, násilné chování, dentální hygiena.

ü  Exkurze „Revolution Train“ v Praze – návštěva vlakové soupravy.

ü  Pracovní pomůcky do škol.

 

Pro pracovníky škol:

ü  Workshop pro pedagogy / preventisty – setkání s odborníky, výměna zkušeností napříč školami apod.

 

5)    ZDRAVÍ

 Přímá práce se žáky

ü  Dvoudenní výjezdový pobyt s tematickým zaměřením na zdravý životní styl a dopravní výchovu

ü  Témata – kombinace projektem řešených oblastí obohacená o pobyt v přírodě a zdravou stravu a odborníky

 

6)    PRVNÍ POMOC

Přímá práce se žáky:

ü  Tematické DVD, pracovní listy apod., návštěva odborníka v hodinách – 1. pomoc.

ü  Vybavení školy resuscitačním modelem

 

7)        ZDRAVÁ ŠKOLA

Pro pracovníky škol:

ü  Workshop pro pedagogy na téma Zdravá škola – setkání s odborníky ze Státního zdravotního ústavu a KÚ Ústeckého kraje, výměna a přenos zkušeností ze škol zařazených do sítě „Škola podporující zdraví“.

 

Tento projekt je zaměřený na zdravý životní styl. Naše škola je zapojena jako partner. Řešiteli za školu jsou:

Ing.Bc.Zdeněk Dosedla, Ph.D. - řešitel

Mgr.Helena Gondeková - školní koordinátor

AKCE PROJEKTU

AIDS

Freddie Mercury

producent, zpěvák, skladatel, muzikant

Narození:
5. 9. 1946, Stone Town, Zanzibar, Tanzanie
Úmrtí:
24. 11.1991 ve věku 45 let,  Londýn, Anglie, důvod: trpěl AIDS
zemřel na zápal plic

Besedu s žáky školy měl bývalý blízký spolupracovník Freddieho Mercury ze skupiny QUEEN, který této nemoci podlehl, Peter Freestone.

Dsc08895

Žáci ZŠ Měcholupy na exkurzi „Revolution train“ v Praze

Ve čtvrtek 9. dubna se žáci vyšších ročníků v rámci projektu Sedmikráska zúčastnili ojedinělé prohlídky „Protidrogového vlaku“ = Revolution Train, který přesvědčivě zobrazuje zážitky, prostředí a život osob závislých na drogách. Ve „vlaku“ zhlédli žáci film, jehož příběh se prolínal s realitou. Jednotlivé vagony „vlaku“ jsou scénograficky upraveny tak, že zobrazují důsledky užívání drog. Útok na smysly je velice emotivní. Vagóny vlaku jsou předělány na kinosály a na reálná prostředí ze života – drogové doupě, noční bar, nehodu osobního automobilu s motocyklem, realitu vězení, lékařskou ordinaci a příbytek  bezdomovců. V opravdu ponurém prostředí žáci prožili pravdivý příběh dvou teenagerů, kteří podlehli závislosti na drogách. Interaktivně prožili všechny situace, do kterých se tito dva mladí lidé ve své závislosti  dostali. V těchto ponurých prostorech, vizuálně, zvukově, teplotně i pachově odlišných, žáci prožili pravdivý v několika rovinách se odehrávající příběh dvou teenagerů, kteří podlehli závislosti na drogách. Interaktivně prožili všechny situace, do kterých se tito dva mladí lidé ve své závislosti  dostali. Většina žáků se nad tímto příběhem zamyslela a doufáme, že se i poučila. Pro primární prevenci v rámci drogové prevenci návštěva Revolution Train je velkým přínosem.

                Mgr. Helena Gondeková

Sx740

Sx742Sx741

Sx743Sx744

Sx745Sx746

Sx747Sx748

Sx749Sx750

DENTÁLNÍ HYGIENA

Projekt Sedmikráska na ZŠ Měcholupy pokračuje

V rámci  projektu Sedmikráska se žáci 3. až 8. třídy ve středu 18. března zúčastnili interaktivní přednášky na téma DENTÁLNÍ HYGIENA. S odborníky si povídali o správném čištění zubů i celé ústní dutiny. Také se dozvěděli spoustu dalších zajímavostí např. jak má vypadat správný kartáček, jak často ho měnit. Zubní pasta je v podstatě zbytečná, a pokud už ji používáme, měla by být nepěnivá. Zuby bychom měli čistit po každém jídle, minimálně aspoň 2x denně. Nebo k čemu slouží mezizubní a jednosvazkový kartáček či dentální nit.  V neposlední řadě byla zmíněna i důležitost správné životosprávy a skladby jídla. V závěru se každý žák se svým zubním kartáčkem učil, jak správně čistit svůj chrup. Žáci si v rozšířené podobě a za podpory mnoha názorných pomůcek připomněli hlavní zásady čištění zubů, co dělat pro prevenci zubních kazů a získali řadu nových poznatků o ústní hygieně. Beseda byla zajímavá, poučná a dětem se moc líbila.

                             Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy    

Sx818Sx819

KLÍNY

11. a 12. března v rámci projektu 7kráska se žáci ZŠ Měcholupy zúčastnili dvoudenního výcvikového soustředění zaměřeného na pohybové aktivity a upevnění základních kompetencí v oblasti zdravé výživy.  

Skvělý zážitek

        Trochu konkrétněji hned pro začátek. Budu vyprávět o skoro dvoudenním pobytu na horách se Základní Školou z Lipence. Jelo se na Klíny do hotelu Emeran.

            Vše začalo nastoupením do autobusu u naší Základní Školy v Měcholupech kolem půl sedmé ráno. S sebou jsme po cestě nabrali i školu z Lipence. Cesta byla celkem zdlouhavá, ale čas se nám krátil pokaždé, když jsme vymýšleli s přáteli a ostatními žáky zábavné hry,

            Poté co jsme dojeli, vybalili si věci a trochu si zvykli na prostředí, šli jsme se nasnídat, a připravovali jsme se na program. Všichni byli samozřejmě zvědaví.

            V prvním programu pro nás byla naplánována procházka. Po dlouhé, zmrzlé a zledovatělé cestě jsme dorazili na biofarmu. Dozvěděli jsme se ale, že nás čeká mnohem delší cesta, a že zde na přednášku zůstane pouze škola z Lipence. Čekala nás ohromně zdlouhavá túra, 6 km pěšky, k záchranné službě. Absolvovali jsme prohlídku sanitky, která byla velice zajímavá a vybavená mnoha různými přístroji. Po návratu byl oběd a čekal nás další program, ale méně vyčerpávající. Možná….

            Došli jsme do sportovní haly, kde byla obrovská horolezecká stěna a po krátkém povídání a rozcvičce jsme si všichni zkusili vylézt nahoru. Bylo to obtížné, ale určitě semnou budou všichni souhlasit, když napíši, že by to zkusili určitě znovu. Následovně jsme absolvovali přednášku horské služby a večer po dobré večeři, hráli pantomimu, a to obě školy. Skvěle jsme se pobavili. Druhý den, odpočatí, jsme hned ráno šli na biofarmu, a škola z Lipence zase naší včerejší trasou. Měli spoustu ovcí, kozy a pět koní, které jsme krmili.“ Nejvíce se nám líbily ovečky, protože byly nádherné a huňaté“, říká jedna z žákyň sedmého ročníku Základní Školy Měcholupy. Pak už byla jen přednáška o zpracování vlny. Odpoledne hry a bobování, které se moc bohužel nevyvedlo z pohledu k počasí, ale při hrách jsme se opět o kus více sblížili s ostatními žáky. A nastal čas jet domů, ale všichni si moc přáli zůstat o něco déle,

            Celý pobyt byl vážně skvělý. Odpočnuli jsme si od moderních technik a věnovali se sportům. Vyčistili hlavu a hlavně rozšířili svůj život o pár cenných a nezapomenutelných zkušeností.

                                                                                  Žákyně L. Vršková,  ZŠ Měcholupy

Sx609Sx610

Sx611Sx612

Sx613Sx614

Sx615Sx616

Sx617Sx618

Sx619Sx620

Sx621Sx622

Sx623Sx624

Sx625Sx626

Sx627Sx628

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

7kraska_2

V rámci projektu proběhla první aktivita a to DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Žáci byli seznámeni s bezpečností pohybu na pozemních komunikacích a aktivně se zapojili do řešení modelových situací v dopravním provozu.

P1070546_2

ZŠ Měcholupy pokračuje v projektu SEDMIKRÁSKA

Ve čtvrtek 23. dubna měli žáci II. stupně vyučování nahrazeno hrou, která slouží jako pomůcka k primární prevenci. Jedná se o deskovou interaktivní hru a též o zajímavou, organizačně nenáročnou metodickou pomůckou „Cesta labyrintem města“. Hra obsahuje 3 úrovně náročnosti, 365 otázek z oblasti šikany, užívání návykových látek, rizikového sexuálního chování, xenofobie, gamblerství, sektářství a další témata. Při hraní si hráči -žáci sdělují své znalosti z různých oblastí rizikového chování, při plnění herních úkolů navíc trénují svoje sociální a komunikační dovednosti. „Cesta labyrintem města“ neslouží k samotné realizaci programu primární prevence, ale jako součást preventivního působení. Spojení zábavy se vzděláváním, něco jako KOMENSKÉHO ŠKOLA HROU – ŽÁKY BAVÍ!!!

                                    Mgr. Helena Gondeková

Sx830

Sx826Sx827

Sx828Sx829

Žáci ZŠ Měcholupy vaří zdravě

„V rámci projektu Sedmikráska, CZ.1.07/1.1.00/53.0011“ absolvovali žáci 5. – 9. třídy přednášku o zdravé výživě. Nejen, že se seznámili s teorií zdravé výživy, ale dostali také možnost prakticky si vyzkoušet, jak je příprava takové stravy jednoduchá. V učebně proběhla přednáška o vhodnosti potravin a ve cvičné kuchyňce si pak žáci připravili pomazánku z hlívy ústřičné a zapečené papriky s tvarohem a sýrem. V odpoledních hodinách byly proškoleny i paní kuchařky ze školní jídelny, už se těšíme, co dobrého a zdravého pro nás v jídelně připraví. Děkujeme lektorům Sedmikrásky za perfektní a poučnou akci.

                  Mgr. Helena Gondeková

Sx873Sx874

Sx875Sx876

Sx878Sx879

Sx880Sx881

Sx882Sx883

Sx884Sx885

Sx886Sx887

Sx888Sx889

Sx890Sx891

Sx892

Projekt  Sedmikráska  KA 03

V úterý 20. 5. žáci v hodinách tělesné výchovy pod vedením paní lektorky z projektu „Sedmikráska“ procvičovali metody správného cvičení a protahování  za účelem dobré regenerace těla. Žáci byli velice spokojeni, cvičení bylo velmi přínosné.

        Mgr. Helena Gondeková

Sx1129_2Sx1131_2

Sx1132_2Sx1134_2

Projekt „Sedmikráska“ Potravinová pyramida

Žáci namalovali a vystřihli potraviny. Další den je vkládali do pyramidy. Pyramida může být vodítkem k sestavení zdravé stravy. Lidé samozřejmě nemusí být v sestavování jídelníčku každodenně bezchybní. Čím častěji se jim ale podaří jíst zdravě, tím větší mají šanci na život bez nemocí a obezity.

Sx1229Sx1230

PROJEKT SEDMIKRÁSKA

Další lístkem sedmikrásky bylo správné skládání potravinové pyramidy. Zde měli žáci správně umístit jednotlivé potraviny a zdůvodnit své rozhodnutí.

Štěpánka Frýbová   

Sx1277Sx1278

Sx1279Sx1280

Projekt Sedmikráska - DROGOVÝ KUFR

Díky projektu Sedmikráska mohli žáci ZŠ Měcholupy v hodinách zaměřených na prevenci rizikového chování využít tzv. DROGOVÝ KUFR. Obsahem byly zalaminované vzorky různých druhů drog a žáci si tak mohli prohlédnout pervitin, heorin, marihuanu, toulen, LSD, trippy a mnoho jiných. Tato didaktická pomůcka umožnila žákům prohlédnout si podobu různých skupin drog, které by jim mohly být nabídnuty. Škola měla zapůjčený kufr, díky němuž jsme si mohli představit, jak velká rizika na drogově závislé číhají -  s rizikem vzniku závislosti, zdravotní škodlivostí, s účinky na jejich psychiku, se sociálními riziky a hlavně bychom měli být schopni drogu rozpoznat a vyvarovat se jejího užití.

                                    Mgr. Helena Gondeková

Sx1302Sx1304

Sx1305Sx1306

Sx1303

PROJEKT SEDMIKRÁSKA  -  KA 04 PREVENCE

Ve čtvrtek 18. června se žáci zúčastnili následné diskuse se zástupcem  Revolution train(protidrogový vlak). Jednalo se o zpětnou vazbu, evaluaci proběhlé exkurze, diskusi k tématu prevence, pohled na danou tematiku s odstupem času.

                        Mgr. Helena Gondeková

Sx1424Sx1425

Sx1426

SEDMIKRÁSKA První pomoc KA 06

Ve čtvrtek 18. června do ZŠ Měcholupy přijely studentky zdravotní školy, aby v rámci projektu Sedmikráska naučily žáky, jak správně poskytnou první pomoc zraněnému člověku. Žáci vytvořili pět skupin, které se postupně vystřídaly na pěti stanovištích. Zopakovali si telefonní čísla záchranné služby, nacvičovali správnou komunikaci s operátorkou při ohlášení úrazu. Naučili se transportovat nebo uložit raněného do stabilizované polohy, dozvěděli se také jak mluvit se zraněným. Studentky-lektorky všem ještě připomněly, že nikdy nesmí zraněného člověka opustit. Žáci ošetřovali povrchové rány, zlomeniny i spáleniny, seznámily se s různými otravami a nacvičovali resuscitaci na figuríně. Doufejme, že tolik potřebné informace a dovednosti si budou dlouho pamatovat!!

                           Mgr. Helena Gondeková

Sx1436Sx1437

Sx1438Sx1439

Sx1440

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi