Kdo si hraje nezlobí

Někdy až nesnesitelné "řádění" našich ratolestí bývá způsobeno velkým potenciálem jejich energie a malou možností ji v krátkém časovém intervalu o přestávce uplatnit. Ale i tuto situaci lze vyřešit. A tak v rámci projektu „PODPORA VYROVNÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH ASYMETRIÍ“ naše škola nakoupila pro žáky STOLNÍ FOTBAL, TWISTER, AZ KVÍZ, AKTIVITY… Přejeme tedy našim dětem, aby škola pro ně byla i místem odpočinku a zábavy, místem společných zážitků a radosti z nich.

Mgr. Helena Gondeková

    

Výlet do Prahy

Ve středu 4. 11. naše škola uspořádala v rámci projektu „PODPORA VYROVNÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH ASYMETRIÍ“ školní výlet do Prahy. Přestože počasí nebylo našemu výletu příliš nakloněno, vyrazili jsme objevovat krásy našeho hlavního města, dozvědět se zajímavosti z jeho historie a navštívit místa opředená tajuplnými pověstmi. Po prohlídce Pražského hradu a katedrály sv. Víta jsme po zámeckých schodech sešli  na Malou Stranu a Malostranské náměstí. Cestou jsme navštívili Muzeum J. A. Komenského, kde si mohli žáci prohlédnout například ukázky z Kosmovy kroniky, znaky hlaholice a cyrilice a jiné. Dále jsme viděli Karlův Most, Staroměstské náměstí s pomníkem Mistra Jana Husa, samozřejmě jsme nemohli vynechat ani Orloj, který nám zahrál. Počasí nebylo příznivé, avšak nikoho a nic jsme neztratili, poznali jsme řadu zajímavých a krásných míst Prahy, navštívili mnoho památek a získali tak další cenné informace. Nové znalosti využijeme nejen ve vlastivědných předmětech. Zpáteční cesta trvala asi dvě hodiny. Výlet se všem moc líbil.

Mgr. Helena Gondeková

        

 

Projekt 2009/1

Naší škole byl schválen další projekt a to z oblasti "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními". Název projektu je: "VČASNÁ INTERVENCE A PODPORA VYROVNÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH ASYMETRIÍ U DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ DEPRIMOVANÉHO PROSTŘEDÍ". Projekt je financován za podpory financování z prostředků Ústeckého kraje.

Školní botanická zahrada

Závěrečná konference k projektu "Školní botanická zahrada"

V pátek 14.11. 2008 se uskutečnila ve škole závěrečná konference k projektu Školní botanická zahrada. Konference se zúčastnili všichni zainteresovaní řešitelé, žáci školy, kteří jsou členy školního Ekotýmu a další členové tohoto sdružení. Cílem konference bylo zhodnocení výsledků projektu, prohlídka realizovaných aktivit a seznámení účastníků s plány na další období. Vedoucí projektu Mgr. Lucie Kubizňáková seznámila všechny zúčastněné s postupem realizace, jeho výsledky a ekonomickým vyhodnocením nákladů na projekt. Ředitel školy Ing. Zdeněk Dosedla, Ph.D. poděkoval všem realizátorům a požádal zúčastněné o aktivní ochranu výsledků projektu, dále naznačil další cíle s rozšiřováním stávající botanické zahrady a to především jejím napojení na areál minigolfu, jezírko a vybudování a osázení bylinkové zahrádky.

2

 

1

Nový minigolf v areálu Základní školy v Měcholupech

Projekt: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Měcholupy
V rámci tohoto projektu bylo ve spolupráci s obecním úřadem vybudováno hřiště na minigolf v areálu základní školy v Měcholupech. Hřiště má celkem 18 her a je vybaveno též opraveným domečkem na půjčování golfových holí a míčků. Žáci základní a mateřské školy v Měcholupech mají na minigolfové hřiště volný vstup. Pro ostatní veřejnost je přístup za poplatek.

4

 

3

Školní botanická zahrada

Cílem tohoto projektu, který můžeme realizovat díky finančnímu přispění Ministerstva školství, je zbudovat na školním pozemku botanickou zahradu. Projekt na obnovu školní zahrady je koncipován jako arboretum, kde budou žáci moci shlédnout typické rostliny pro přírodní park Džbán, v němž se areál školy nachází. Soubor klasických biotopů Džbánu bude využíván v ekologické výchově a výuce přírodovědy, dále pak bude vhodný k propagaci školy.

Práce na zahradě začaly v dubnu loňského školního roku a zúčastnili se jí i žáci. Nejprve bylo nutné posekat trávu, vymýtit náletové rostliny a poté přišly na řadu stroje, jež nám pomohly s úpravou terénu. Došlo tak k návozu nové zeminy, vybudování mírného příkopu či navezení písku a opuky. To vše trvalo až do června.

V září došlo k dalším povrchovým úpravám – bylo zapotřebí navést kůru a udělat poslední úpravy před výsadbou stromů a keřů. V říjnu došlo k samotné výsadbě.

Nyní nás ještě čeká sázení dalších rostlin a poslední úpravy spíše estetického charakteru. Přestože tento projekt uzavřeme v listopadu tohoto roku, plánujeme, že s příchodem jara budeme naši botanickou zahradu rozšiřovat o další rostliny.

Tn-02

Tn-04

Tn-06

Tn-05

Tn-03

Tn-01

Mgr. Lucie Kubizňáková

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi