Menu pro změnu

Projekt Menu pro změnu se zabývá problematikou stravovacích návyků a plýtvání s potravinami. Nositelem projektu v ČR je TEREZA vzdělávací centrum

Menu1_2

MENU PRO ZMĚNU – PLÁN ČINNOSTÍ

Plán činností je vypracován v několika fázích. V první fázi byl sestaven tým učitelů a žáků, kteří budou v tomto školním roce pracovat na projektu „MENU PRO ZMĚNU“.

Tým učitelů:

Ing. Štěpánka Frýbová, Mgr. Monika Frýbová, Jiřina Národová (asistentka), Lenka Kindermanová (hospodářka, vedoucí školní jídelny)

Tým žáků:

Anna Harvánková, Vít Voigt, Tomáš Oubrecht, Matěj Puršl, Kamila Mrázková, Eva Hrníčková, Andrea Fencková, Petra Rappaportová, Nikola Balogová, Adam Roll, Vojtěch Krátký, Tereza Rappaportová, Veronika Brezáni, Eliška Jesínková

V druhé fázi začali učitelé a žáci na projektu pracovat. Na první schůzce si přečetli dopis a pustili se do první aktivity – ROLOVÁNÍ. Žáci si přečetli náplň jednotlivých rolí a jednotlivě navrhovali ke každé roli žáka.

Rolování – rozdělení rolí:

Šéfkuchař – vedoucí osoba týmu                     Tereza a Petra Rappaportovi

Zásobovač – vyhledávač informací                  Veronika Brezáni, Kamila Mrázková

Ztužovač – tmelič týmu                                  Adam Roll, Tomáš Oubrecht

Kuchař experimentátor – chrlič nápadů            Andrea Fencková, Vít Voigt

Provozní – třídič nápadů                                 Vojtěch Krátký, Matěj Puršl

Recenzent – informátor                                  Eva Hrníčková, Eliška Jesínková

Fotograf – dokumentátor                                Nikola Balogová

Zapisovatel                                                    Anna Harvánková

Ve třetí fázi jsme vypracovali plán činností (příloha), do kterého jsme přizvali i další spolupracovníky – kroužek vaření, kroužek Tvořílci, rodiče a další  subjekty mimo školu. Spolupráci a pomoc nám přislíbila paní starostka Bc. Doris Černíková Dis. a pan ředitel školy Ing. Bc. Zdeněk Dosedla, Ph. D..

Ve čtvrté fázi zpracujeme výsledky dotazníků, vypracujeme analýzu a napíšeme závěrečnou zprávu. Dále vyhodnotíme analýzu školní jídelny a začneme plnit jednotlivé úkoly z plánu činností. V poslední fázi projekt zhodnotíme.

Vypracovala: Ing. Štěpánka Frýbová

PLÁN ČINNOSTÍ

Datum

Akce

Zodpovědná osoba

Spolupracuje

Finanční náročnost

15. 5. 2027

SPOLEČNÉ ODPOLEDNE U KÁVY

Akce určená pro seniory z městysu Měcholupy a okolí, žáci připravili kulturní program, upekli mrkvovou buchtu z kuchařky „Zdravé recepty“ a posezení zpříjemnil potulný muzikant.

Hana Kolářová

 • Lounská knihovna
 • Městys Měcholupy
 • Dům s pečovatelskou službou Měcholupy
 • ZŠ Měcholupy, okres Louny – žáci a učitelé

500,- Kč

19. 5. 2017

ZDRAVÉ MLSÁNÍ PRO SPOLUŽÁKY

Žáci z EKOTÝMU připravili pro své spolužáky zdravé sušenky. Touto akcí chtěli ukázat spolužákům, že i mlsání může být chutné a zároveň zdravé.

Mgr. Monika Frýbová

 • ZŠ Měcholupy, okres Louny – žáci a učitelé
 • ZŠ Měcholupy, okres Louny - EKOTÝM

500,- Kč

28. 6. 2017

ŠKOLNÍ AKADEMIE

V rámci školní akademie se představí žáci v rámci svých kroužků. Kroužek vaření upeče pro rodiče jahodové řezy

Jiřina Národová

 • ZŠ Měcholupy, okres Louny – kroužek vaření
 • Rodiče žáků

2000,- Kč

Říjen 2017

KOLÁČOBRANÍ

I žáci 8. a 9. třídy se zapojí do desátého ročníku KOLÁČOBRANÍ, v tomto roce budou připravovat slané pohoštění a jablečný dort. 

Ing. Bc. Zdeněk Dosedla, Ph. D.

Ing. Štěpánka Frýbová

 • Městys Měcholupy
 • ZŠ Měcholupy, okres Louny – žáci a učitelé
 • Občané městysu Měcholupy a okolí
 • Rodiče žáků

2500,- Kč

Listopad 2017

KALENDÁŘ SEZÓNNÍHO OVOCE A ZELENINY

Žáci z kroužku Tvořílci vytvoří kalendář na rok 2018, kde bude u jednotlivých měsíců uvedeno  ovoce a zelenina, která v daném měsíci dozrává

Sylva Círová

 • ZŠ Měcholupy, okres Louny – kroužek Tvořílci

500,- Kč

Prosinec 2017

VÁNOČNÍ JARMARK

Společná akce městysu Měcholupy a ZŠ Měcholupy, kde žáci prodávají své výrobky. Připravené pohoštění zajistí městys i žáci z EKOTÝMU, v letošním roce plánují cukroví z ovesných vloček

Mgr. Monika Frýbová

 • ZŠ Měcholupy, okres Louny - EKOTÝM

2000,- Kč

 

MENU PRO ZMĚNU

SPOLEČNÉ ODPOLEDNE U KÁVY

Tato akce proběhla 15. 5. 2017 na školní zahradě v Měcholupech a byla určená pro seniory z Měcholup a okolí. Pořádala ji Základní škola Měcholupy, městys Měcholupy ve spolupráci s Lounskou knihovnou a Dům s pečovatelskou službou Měcholupy.

Posezení u kávy zpříjemnil potulný muzikant, který zahrál našim babičkám písničky, které mají rádi a společně si zazpívali. Žáci ze základní školy upekli mrkvovou buchtu z kuchařky „Zdravé recepty“, tu si všichni hosté pochvalovali a dokonce projevili zájem o recept.

Všem přítomným se akce moc líbila.

Ing. Štěpánka Frýbová

Q1005Q1006

Q1007Q1008Q1009

MENU PRO ZMĚNU

ZDRAVÉ MLSÁNÍ PRO SPOLUŽÁKY

V rámci projektu MENU PRO ZMĚNU jsme my žáci z EKOTÝMU připravili pro své spolužáky zdravé sušenky.  Ty jsme upekli s paní učitelkou Mgr. Monikou Frýbovou. Poté jsme je nabízeli o přestávku ostatním kamarádům ve škole. Komu sušenky chutnali, dostal od nás recept, který jsme dali ve škole i na nástěnku. Touto akcí jsme chtěli ukázat spolužákům, že i mlsání může být chutné a zároveň zdravé.

Tato akce se setkala s velkým úspěchem

Žáci EKOTÝMU 19. 5. 2017

ZŠ Měcholupy, okres Louny

Holedečská 2

439 31 MĚCHOLUPY

Q927Q928Q1017

MENU PRO ZMĚNU

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Je již dlouholetou tradicí naší školy, že na konci školního roku si žáci z jednotlivých kroužků připraví pro své rodiče vystoupení. Žáci z kroužku vaření upekli pro své rodiče, učitele a spolužáky bublaniny s ovocem (třešně a jahody). Bublaninu pekli pod vedením paní asistentky Jiřiny Národové. Ta vybrala jednoduchý recept, zajímavý tím, že bublanina byla z kefíru.

Ing. Štěpánka Frýbová

Q1010Q1011

Q1012Q1013

Q1014Q1015

Q1016

 

PRVNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – školní rok 2016/2017

PROJEKTOVÁ AKCE

Název akce

 

Typ akce

Popis akce

 

Jakého podtématu zodpovědné spotřeby potravin se akce týkala?

Počet žáků organizujících akci

 

Počet učitelů organizujících akci

 

Počet žáků účastnících se akce

 

Počet učitelů účastnících se akce

 

Počet rodičů účastnících se akce

 

Počet dalších účastníků

 

Celkový počet účastníků

 

Mediální výstupy (odkaz na článek, FB,…)

 

SPOLEČNÉ ODPOLEDNE U KÁVY

 

Akce pro veřejnost

Žáci ZŠ Měcholupy ve spolupráci s městysem Měcholupy, s Lounskou knihovnou a s Domem pečovatelskou službou pořádali pro seniory posezení u kávy. Žáci upekli mrkvovou buchtu z kuchařky „Zdravé recepty“, tu si všichni hosté pochvalovali a dokonce projevili zájem o recept.

Lokální a sezonní potraviny

12

2

35

6

5

42

102

http://www.zsmecholupy.cz/projekty-skoly/menu-pro-zmenu

ROLOVÁNÍ EKOTÝMU

 

Schůzka ekotýmu

Členové EKOTÝMU se aktivně zapojili do projektu MENU PRO ZMĚNU, který je zaměřený na zodpovědnou spotřebu potravin. Pro plnění jednotlivých úkolů z plánu činností bylo důležité rozdělení rolí jednotlivých členů.

 

0

1

14

0

0

0

15

http://www.zsmecholupy.cz/projekty-skoly/menu-pro-zmenu

ZDRAVÉ MLSÁNÍ PRO SPOLUŽÁKY aneb ZODPOVĚDNÉ MLSÁNÍ PRO SPOLUŽÁKY

 

Akce pro žáky a učitele

Žáci z EKOTÝMU upekli pro své spolužáky a učitele zdravé sušenky, o přestávku uspořádali jejich ochutnávku. Touto akcí chtěli ukázat, že i mlsání může být nejen chutné ale zároveň zdravé a zodpovědné.

Bio a fair-trade

5

2

45

12

0

0

64

http://www.zsmecholupy.cz/projekty-skoly/menu-pro-zmenu

JAK SE STRAVUJEME DOMA

 

Dotazníkové šetření

Zjištěné informace: rodiny nakupují převážně v kamenných obchodech, nejvíce je ovlivní nízká cena, nespotřebované potraviny (prošlé, zkažené)vyhazují, přes 60 % žáků si umí připravit jídlo sami. Většina oslovených respondentů se domnívá, že svět v oblasti stravování a nakládání s potravinami neovlivníme. 

 

5

1

0

0

0

0

6

http://www.zsmecholupy.cz/projekty-skoly/menu-pro-zmenu

 

ANALÝZA ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Dotazníkové šetření

70 % jídel je připravována z čerstvých surovin, žáci dostávají k obědu 2 – 3 x týdně ovoce nebo zeleninu. Jsme zapojeni do kampaně „Ovoce do škol“.  V jídelníčku je vždy zařazeno jedno bezmasé jídlo, 2 x za měsíc sladké jídlo, jsou vyváženy i všechny druhy masa .

 

0

2

0

0

0

0

2

http://www.zsmecholupy.cz/projekty-skoly/menu-pro-zmenu

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE

 

Akce pro veřejnost

Žáci z kroužku vaření upekli pro své rodiče, učitele a spolužáky bublaniny s ovocem (třešně a jahody). Jednoduchý recept byl zajímavý tím, že bublaniny byly z kefíru.

Lokální a sezonní potraviny

7

1

67

11

58

22

166

http://www.zsmecholupy.cz/projekty-skoly/menu-pro-zmenu

 

MENU PRO ZMĚNU

AKČNÍ DEN – 16. 10. 2017

V rámci školního projektového dne DÝŇOBRANÍ a KOLÁČOBRANÍ proběhne AKČNÍ DEN z programu projektu MENU PRO ZMĚNU. Uvedený projekt je zaměřen na zodpovědnou spotřebu potravin. Žáci osmé a deváté třídy si vybrali podtéma LOKÁLNÍ A SEZÓNNÍ POTRAVINY a s ním se aktivně zapojí do MĚCHOLUPSKÉHO KOLÁČOBRANÍ

PROGRAM:

8. 00 – 14. 00 – MĚCHOLUPSKÉ KOLÁČOBRANÍ – ÚČASTNÍCI ODEVZDAJÍ SVŮJ VÝROBEK + RECEPT

9 00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DÝŇOBRANÍ 2017

9.00 – 12. 00 – DOPOLEDNÍ VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ

9. 15 – 12.30 – ŽÁCI 8. A 9. TŘÍDY – MĚCHOLUPSKÉ KOLÁČOBRANÍ – „PEČENÍ Z LOKÁLNÍCH A SEZÓNNÍCH POTRAVIN“

14. 00 – 16. 00 – DÝŇOVÉ ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI

14.30 – MĚCHOLUPSKÉ KOLÁČOBRANÍ – VEŘEJNÉ HODNOCENÍ A OCHUTNÁVKA DODANÝCH VÝROBKŮ

16. 00 – MĚCHOLUPSKÉ KOLÁČOBRABÍ – VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH VÝROBKŮ

16. 30 – VYSTAVENÍ DÝNÍ A JEJICH ZAPÁLENÍ

PROŽIJTE AKČNÍ DEN S NÁMI

Y45

AKČNÍ DEN – 16. 10. 2017

V rámci školního projektového dne DÝŇOBRANÍ a KOLÁČOBRANÍ proběhl AKČNÍ DEN z programu projektu MENU PRO ZMĚNU. Žáci osmé a deváté třídy si vybrali podtéma LOKÁLNÍ A SEZÓNNÍ POTRAVINY. S tímto tématem se aktivně zapojili do soutěže MĚCHOLUPSKÉHO KOLÁČOBRANÍ.

Krásné páté místo obsadili Pepa, Ester a Bára se svým jablečným štrúdlem. Vyhráli kuchyňskou váhu a skleněnou konvici. Dále žáci zapojení do  projektu obsadili dvakrát sedmé místo, šestnácté, dvacáté šesté, dvacáté deváté a třicáté druhé místo ze čtyřiceti soutěžících.

Náš den jsme zakončili rozsvěcením dýní na školní zahradě.

Ing. Štěpánka Frýbová

Y338Y339

Y340Y341

Y342Y343

Y344Y345

Y347Y349Y348

Y346

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi