MATERIÁL PRO RECYKLACI

Závěr Sběru papíru

J

iž druhým rokem, jak určitě všichni víte, je na naší škole vyhlášená soutěž ve sběru papíru. Všechny třídy byly velice pilné a snažily se donést co nejvíce starých novin, časopisů apod. Od měsíce března se do úkolu zapojila šestá třída. Měla zjišťovat, která třída přinesla kolik kg, dále podle toho sestavit graf.  No a je tady červen, proto jsme sestavili závěrečnou část, tudíž výsledky. Která třída byla nejlepším ostatně můžete podívat sami.

Místo

Třída

1.

2.

2.

7.

3.

4.

4.

6.

5.

5.

6.

3.

7.

8.

8.

1.

9.

Přípravka

10.

9.

Školní rok 2011/2012

Třída VII.

Třídní učitel: Mgr. E. Maděrová

Projekt: Materiál pro recyklaci

Cíl: Sběr starého papíru

 I v letošním školním roce budeme koncem každého měsíce zjišťovat množství sebraného starého papíru ve všech třídách na prvním i druhém stupni. Následně bude sestaven graf a na konci školního roku se vyhodnotí výsledky. Zodpovídá M. Netopil.

                                                                                     Zapsal M. Netopil

třída: počet kg:
1 251
2 286
3 155
4 364
5 81
6 180
7 88
8 140
9 190

Říjen

Třída hmotnost
1 66
2 233
3 191
4 310
5 250
6 218
7 218
8 202
9 270

Listopad

Třída hmotnost
1 235,5
2 249,5
3 632
4 264,5
5 96
6 499
7 100
8 115
9

217

Leden

hmotnost třída
318,5 1
476,5 2
316 3
279 4
80 5
0 6
29,4 7
0 8
0 9

Hodnocení projektu 7. třídy v oblasti: Ekoškola

 

 

Školní rok 2011/2012, 1. pololetí

Třídní učitel: Mgr. E. Maděrová

Projekt: Materiál pro recyklaci

Cíl: Sběr starého papíru

  V letošním školním roce žáci 7. třídy pokračovali v projektu, který začali v březnu loňského školního roku.

  Od září  koncem každého měsíce žáci zjišťovali  množství sebraného starého papíru ve všech třídách na prvním i druhém stupni. Žáci  si rozdělili jednotlivé třídy a ptali se na výsledky, buď žáků nebo třídních učitelů. Následně za každý měsíc sestavil Martin Netopil  graf, kde zaznamenal zjištěné údaje.

   Na konci 1. pololetí  vyhodnotil výsledky, které opět vyjádřil graficky. Bohužel se graf zcela neshoduje s údaji paní učitelky Mgr. Kláry Cíglové, která také vede sběr papíru. Příčinou může být občasné zkreslující údaje, kdy je nahlášen celkový počet sebraných kilogramů v některých třídách a žáci je musí odečítat z grafu. Žáci 7. třídy z toho vyvodili závěr, že hodnoty získané od žáků či učitelů z jednotlivých tříd budou ve 2. pololetí konzultovat s paní učitelkou Cíglovou každý měsíc.

 

 

 Měcholupy, dne 23.2.2012                                           Zapsala Mgr. El. Maděrová, tř. uč.

hmotnost třída
871 1
1245 2
1294 3
1217,5 4
507 5
1321 6
435,4 7
513 8
687

9

Únor

hmotost třída
129,5 1
79,5 2
48 3
79 4
36 5
60 6
57 7
104 8
229 9

Projekt : Materiál pro recyklaci
Cíl : Sběr starého papíru
Třída : VII    
     
     
hmotost třída  
70,5 1  
58,5 2  
568 3  
164 4  
26 5  
80 6  
0 7  
44 8  
0 9  

Projekt: Materiál pro recyklaci
Cíl: Sběr starého papíru
Třída : VII    
1.třída + přípravka  
Duben-graf  
  Hmotnost Třída
  82 1
  42 2
  94,5 3
  109 4
  25 5
  55 6
  19 7
  71 8
  21 9

Projekt : Materiál pro recyklaci
Cíl : Sběr starého papíru
Třída : VII    
     
hmotost třída  
212,5 1  
124 2  
224,5 3  
114 4  
54 5  
110 6  
6,5 7  
223,3 8  
10 9  

Hodnocení projektu 7. třídy v oblasti: Ekoškola

 

Školní rok 2011/2012, 2. pololetí

Třídní učitel: Mgr. E. Maděrová

Projekt: Materiál pro recyklaci

Cíl: Sběr starého papíru

     Žáci 7. třídy pokračovali v projektu i ve 2. pololetí. Od února opět zjišťovali u každé třídy na 1. i 2. stupni  počet kilogramů sebraného starého papíru. Občas se ještě vyskytly menší nesrovnalosti, které se vysvětlily. Žáci už získali zkušenosti a zjištěné hodnoty konzultovali s p. uč. Cíglovou, která se o sběr starého papíru na škole stará. S prací žáků i s výslednými gragy M. Netopila byla spokojená a jejich činnost pochválila.

Měcholupy, dne 21.6.2012                                           Zapsala Mgr. El. Maděrová, tř. uč.

Příloha: Graf za 2. pololetí

Projekt : Materiál pro recyklaci
Cíl : Sběr starého papíru
Třída : VII    
     
hmotost třída  
494,5 1  
304 2  
935 3  
466 4  
141 5  
305 6  
82,5 7  
442,3 8  
260 9  

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi