Analýza školy 2010-2011

Analýza školy 2010/2011

Analýzu, která je zaměřená na 4 témata - prostředí školy, odpady, vodu a energii, prováděli členové ekotýmu za pomoci svých spolužáků, učitelů a zaměstnanců školy.

Prostředí školy - kladné stránky:

 • botanická zahrada
 • žáci sami pečují o zahradu a prostředí školy
 • pozemek k pěstování bylin, skleník a pařeniště
 • žáci sami ovlivňují výzdobu školy
 • hřiště na minigolf a pétanque přístupné i pro veřejnost
 • možnost hrát stolní hry o přestávkách
 • školní klub
 • bazén na školní zahradě

Prostředí školy - záporné stránky:

 • žáci by si přáli prolézačky na hřišti u školy
 • školní knihovna není přístupná o přestávkách
 • chybí venkovní učebna

Odpady - kladné stránky:

 • škola nakupuje věci ve větších baleních
 • využíváme odpady ve výuce
 • třídíme odpady (papír, pet lahve, směsné plasty, nápojové kartony, sklo, bioodpad ze školní kuchyně)
 • jsme zapojeni do projektů společností elektrowin, asekol, ekolamp
 • sběr papíru

Odpady - záporné stránky:

 • z důvodu hygienických předpisů používáme papírové ručníky
 • nevíme, kolik kilogramů odpadu škola vyprodukuje za den/měsíc/týden/rok
 • netřídíme kovy

Voda - kladné stránky:

 • spotřeba vody je průběžně kontrolována
 • jímáme dešťovou vodu na zalévání zahrady
 • používáme čisticí prostředky bez fosfátů
 • škola má cirkulační okruh vody

Voda - záporné stránky:

 • nemáme úsporná splachovací zařízení
 • nemáme pákové baterie
 • škola nemá zvláštní rozvod užitkové vody

 Energie - kladné stránky:

 • škola je zateplena a má plastová okna (klesla spotřeba energie na vytápění školy)
 • k vytápění využíváme plyn
 • spotřeba je pravidelně kontrolována
 • spotřebiče nejsou nechávány ve stand-by modu
 • používáme kompaktní zářivky

Energie - záporné stránky:

 • ve třídách (jinde ano) nejsou instalovány termostatické ventily
 • v systému školy jsou kombinovány různé typy ventilů
 • za topením nejsou instalovány izolační desky

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi