Týden pro inkluzi 2018

A148

 

Základní škola Měcholupy se opět zapojila do projektu

„Týden pro inkluzi 22. 10. – 26. 10. 2018“

V týdnu od 22. 10. do 26. 10. 2018 proběhl ve škole projekt „Týden pro inkluzi 2018“. Inkluzivní vzdělávání znamená zařazování všech dětí do běžné školy, tzn. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami začleňovat do kolektivu ostatních dětí. Je důležité se naučit vzájemné pomoci, být kamarádský, tolerantní a ohleduplný ke všem spolužákům. Naše škola podporuje rozvoj silných stránek každého žáka, vedeme děti ke kritickému myšlení, ke konstruktivní diskusi, podporujeme toleranci a respekt k odlišnostem každého a rozvíjíme kreativitu dětí i učitelů. V týdnu jsme hodně spolupracovali. Pořádali jsme akce, výlety, projektové dny pro žáky i širokou veřejnost. Prožitkovým učením jsme si vyzkoušeli, jaké to asi je, když se někdo v běžném životě musí setkávat s různými potížemi vycházející z jeho postižení. Zjistili jsme, že to není jednoduché a že takovým lidem je třeba pomáhat, být k nim tolerantní a ohleduplní.

Pondělí 22.10. 2018

Celodenní projektové vyučování 9. Měcholupské dýňobraní

                                                      11. Měcholupské koláčobraní

V pondělí 22. října se v rámci „Týden inkluze 2018“ uskutečnil na ZŠ Měcholupy již 9. ročník Měcholupského dýňobraní a 11. ročník Měcholupského koláčobraní. Celá škola byla vzhůru nohama. Během dopoledních hodin žáci vyřezávali z dýní strašáky, které zdobili listy, bobulemi, kaštany, šípky a různými druhy zeleniny. Žáci vyšších ročníků pomáhali v nižších třídách. Před desátou hodinou se přišly podívat na dýně děti z MŠ Měcholupy, které se v nižších třídách zapojily také do dlabání. Současně se od ranních hodin po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde osmá třída s panem ředitelem pekla do soutěže koláčky. Na letošním 11. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 35 druhů koláčů, dortů, závinů, bublanin, rolád. Ve 14 hodin proběhlo veřejné hodnocení. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a tři vítězné koláče byly odměněny krásnými cenami, které daroval Obecný úřad Měcholupy. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček. Strašidýlka se povedla, a tak zdobí prostor před školou.

Úterý 23. 10. 2018

Projektový den WORLD S LARGEST LESSON

Žáci se zapojili do projektu UNICEF, společně pracovali na vybraných aktivitách, seznámili se s cíli UNICEF. Ve skupinkách zpracovali plakáty na vybrané téma Život na Zemi, Život pod vodou, Rovnost pohlaví. Každá skupina představila svoji práci a diskutovala nad daným problémem v českém nebo anglickém jazyce.

Středa 24. 10. 2018

Projektové vyučování – Jiný spolužák

Ve středu 24. října probíhalo ve škole celodenní projektové vyučování zážitkem. Dalším výstupem těchto aktivit bylo i pěstování uvědomění si, že bez pomoci druhých to v životě nejde. Pomoc potřebují nejen postižení lidé, ale i my sami jsme nuceni někdy přijmout pomocnou ruku k překonání překážky. Žáci si například vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý, zahráli si hru „Poznej kamaráda“. Jeden žák si zavázal oči šátkem a poznával kamaráda. Děti se pokusily chodit po třídě se zavázanýma očima. Po ukončení aktivity žáci stručně popsali své dojmy.  Páťáci si zahráli hru „Slepí, němí, hluší“. Žáci se rozdělili do tří skupin. Skupina slepých žáků dostala šátek. Skupina němých žáků dostala papírovou lepicí pásku. Skupina hluchých žáků dostala špunty do uší. Žáci plnili různé úkoly zadávané učitelem. Všichni si museli navzájem pomáhat tak, aby všichni zvládli splnit úkol. Následovala diskuse o spolupráci, ale i o jednotlivých handicapech. Některé děti se naučily několik slov ve znakové řeči, vyzkoušely si, jaké je to psát nohama, pusou místo rukou, četly text v Braillově písmu na krabičkách od léků, vyzkoušely si orientaci v prostoru. Nepoužít ruce a přeci nakreslit obrázek se zpočátku zdálo velmi jednoduché, ale toto zdánlivé klamání žáky okamžitě po uchopení tužky opustilo. Jejich rukama se stala vlastní ústa nebo nohy. Doufejme, že po tomuto týdnu většina žáků zjistila, že být „jiný“ neznamená být horší nebo lepší, ale prostě jenom být nějak odlišný. I u nás ve škole se najdou děti, které mají jinou barvu pleti, mají problémy s psaním nebo počítáním a učení jim jde pomaleji než ostatním, nebo děti, které užívají léky kvůli nějaké nemoci. Jsou jiní, ale zároveň úplně stejní jako my.

Drakiáda

Tradiční podzimní Drakiáda se letos uskutečnila 24. října. Je těžké vybrat den, kdy povětrnostní podmínky slibují úspěšný let draků. Od rána bylo počasí studené a deštivé. Po desáté hodině již nepršelo, jen silně foukal vítr. Děti vyběhly ven a začal skutečný boj draků s větrem. Někteří lehcí draci při každém náporu větru padali k zemi a škod na zdraví a pomyslných životech draků přibývalo. Čtyři dráčkové zatoužili po svobodě a zanechali po sobě nešťastné majitele. Přesto se mnoha dětem podařilo dostat své draky do výšky, kde si draci našli své větrné proudy a udrželi se tam. A tak bylo vidět nad školou rejdění draků, orlů a jiných bytostí. Poděkování patří některým žákům z vyšších ročníků, kteří pomáhali těm nejmenším, kteří mají s pouštěním draků ještě malé zkušenosti.

 

Čtvrtek 25.10.2018

Projektový den 72 hodin

Ve čtvrtek se žáci společně se zaměstnanci školy již po několikáté zapojili do projektu 72 hodin. Tento projekt dětem a mládeži umožňuje společně uskutečňovat dobrovolnické projekty, které pomohou zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Žáci se zaměřili na rozšíření zeleně v okolí školy a zároveň se postarali o úklid. Zasadili společně několik nových stromů např. jinan dvoulaločný, jeřáb, moruši bílou či kaštanovník jedlý.

 

Pátek 26.10.2018

Projektový den 100 let od založení republiky

Starší žáci navštívili výstaviště v Litoměřicích, kde se vrátili do atmosféry událostí roku 1918.

Mladší žáci si připomněli 100 výročí od vzniku samostatného Československa účastí při sázení Stromu svobody před budovou školy. Majestátně se zde vyjímá náš národní strom – naše lípa.

A143A144

A145A146

A147

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi