◄ Učivo od učitelů naleznete rozdělené po třídách

LEVÉM MENU - VÝUKOVÉ MATERIÁLY

___________________________________________________________________________________

29.5.2020

 

Žákům 2.stupně budou nabídnuty konzultace k opravě známek po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím. 

Bližší info bude poskytnuto třídním učitelem v emailu. 

Na konzultace nutno donést Čestné prohlášení 

Cestne-prohlaseni_2

____________________________________________________________________________________

98874854_2605389803066128_4248855023871590400_n

 

 ___________________________________________________________________________________

100547178_2609294149342360_4921430980981424128_o

_____________________________________________________________________________________

Hodnocení výsledků vzdělávání za

druhé pololetí šk.roku 2019/2020

 

Vážení zákonní zástupci, žáci školy,

v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Vás informujeme:

1) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že druhé pololetí  školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a že nebylo možné splnit všechny výstupy ŠVP.

2) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

  • ze známky z období, kdy žák řádně navštěvoval školu (tedy do 11. 3. 2020)
  • z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
  • z podkladů  pro hodnocení získaných  v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou(od 11.5.2020 9.třída, od 25.5.2020 1.stupeň)
  • také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

3) Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy bude v závěrečném hodnocení zohledněna:

  • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
  • samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
  • četba související se zadanými úkoly,

4) Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole tj. do 10.3.2020.

___________________________________________________________________________________

Knihovna od 13.5.2020 otevřena 

___________________________________________________________________________________

Základní informace k výuce žáků 1.stupně od 25. 5. 2020

- od 25. 5. 2020 je žákům 1.stupně umožněna osobní přítomnost ve škole

- účast žáků není povinná, i nadále bude pokračovat distanční výuka

- žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15, skupiny budou neměnné, 

žáka nelze dodatečně do skupiny zařadit

- v areálu školy čekají žáci v 2 metrových rozestupech rozděleni podle tříd, kde si je vyzvedne vyučující

- po přezutí odchází s vyučujícím do třídy 

- po vstupu do třídy si umyjí mýdlem ruce popř. vydesinfikují

-o přestávky mají všichni žáci nasazené roušky, neshlukují se, na WC chodí max.ve dvou s 2 metrovým rozestupem a vždy použijí desinfekci

- po skončení výuky budou žáci odvedeni vyučujícím na oběd, poté do šaten a před školu

- školní jídelna bude v provozu od 25.5.2020, obědy objednat do 18.5.

- výuka bude probíhat každý den (po – pá) od 8:00 do 11:30 hod,

 z důvodu omezení styku jednotlivých skupin bude odchod žáků ze školy v rozmezí 11:00-11:50, konec vyučování každé třídy bude ještě upřesněn třídním učitelem

- odpolední aktivity budou probíhat od 12:00 do 14:00

- každý žák musí mít s sebou 2ks roušek, pytlík na roušky, papírové kapesníky popř.vlastní desinfekci 

-ranní školní družina nebude poskytována

- budou dodržována hygienická pravidla dle manuálu MŠMT

-BEZ VYPLNĚNÉHO ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ A VYJÁDŘENÍ SOUHLASU S DOCHÁZKOU NEMŮŽEME ŽÁKA PŘIJMOUT

Potřebné dokumenty odevzdat do 18.5.2020-e-mailem nebo do schránky školy

Cestne-prohlaseni...................... Vyjadreni-souhlasu

________________________________________________________________________________

 Přijímací zkoušky se konají dne 8.6.2020 na SŠ  /  9.6.2020 na víceletá gymnázia

ROZVRH HODIN 9.TŘÍDY OD 11.5.

 

1.

2.

3.

4.

Po

M

M

ČJ

ČJ

Út

ČJ

ČJ

M

M

St

M

M

ČJ

TH

Čt

ČJ

ČJ

M

TH

M

TH

ČJ

TH

 

____________________________

RODIČE ŽÁKŮ 9.ROČNÍKU JEŠTĚ PROSÍME O DOPLNĚNÍ FORMULÁŘE 

Vyjádření zájmu a souhlasu s docházkou do školy : 9-trida-rodice

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Ministerstvo školství vydalo s  plánovaným nástupem do školy Soubor hygienických pokynů : 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Žáci 9.ročníku, připravující se na přijímací zkoušky na SŠ, se mohou zúčastnit vzdělávacích aktivit již 11.5.,

žáci 1.stupně se mohou zúčastnit vzdělávacích aktivit 25.5..

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy;

v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020

Maximální počet žáků ve třídě bude 15.

Bližší informace podá škola v nejbližší možné době.

Čestné prohlášení ke stažení zde: 

Priloha_cestne_prohlaseni

Čestné prohlášení si prosím, pokud máte zájem dát dítě do školy, vytiskněte(popř. se pro něj zastavte ve škole), vyplňte a buď doneste do školy(stačí schránka školy) či naskenujte a zašlete na email cirova@zsmecholupy.cz
Děkujeme

___________________________________________________________________________________

ŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

Ke stažení zde : Rozhodnuti-o-prijeti-2020-ke-zverejneni

___________________________________________________________________________________

Velmi děkujeme Sedmikráska Žatec smile za darování ochranných štítů pro učitele :))) smile

94128044_2582157878722654_8302862310829981696_n_2

___________________________________________________________________________________

Chtěli bychom velmi poděkovat rodičům, že s dětmi doma pracují, plní s nimi úkoly zadané učiteli a pomáhají jim v samostudiu. Chápeme, že někteří musíte chodit do práce a máte doma více dětí. Věříme, že je to obtížné, ale návrat do školy pak bude pro děti snazší. 

Tímto děkuji i učitelům, kteří pro děti vše připravují a mnohdy do noci opravují práce Vašich dětí. Někteří mají s dětmi individuální vzdělávání po telefonu, jiní zase nahrávají studijní videa či audio nahrávky.

Všichni tuto dobu musíme zvládnout a chtěli bychom Vám popřát hodně zdraví a sil....no a hlavně pevné nervy :)

____________________________________________________________________________________

1_52_592325654_2568994163372359_743911137648574464_oSmall_0Small_1

___________________________________________________________________________________

NOVÉ

- Souhrn odkazů na samostudium - Odkazy-vzdelavani

_____________________________________________________________________________

Přikládáme vybrané veřejné odkazy na samostudium :

Program na ČT2 pro první stupeň - 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Online výuka - 

https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ

1.tř - PÍSANKA - https://www.youtube.com/playlist…
1. - 5.tř. - www.matyskova-matematika.cz
3. - 9.tř. - https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
1. - 9.tř. - https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.primauca.cz/

https://skolakov.eu/

https://alfbook.cz/ - kód školy : ucimesedoma

_____________________________________________________________________________________

 

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Rodiče, kteří jsou doma s dětmi na ošetřovném (OČR), by měli každý měsíc odevzdat zaměstnavateli formulář Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, který najdou na stránkách ČSSZ - https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/

__________________________________________________________________________________

2.4.-DETAILNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU  https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

 

 

---------- Kalendář událostí ---------------

O nás

 Naše škola vyrostla majestátně na kopečku nad vsí. Po půl století shlíží dolů do údolí a sleduje generace svých žáků, kteří prošli jejími dveřmi. Sama prošla za tu dobu vývojem, rekonstrukcemi a vylepšováním. Jde opravdu s dobou. K 50-tinám dostala krásné sportoviště. Získala i nový kabát a bude dál nabízet svou štědrost v podobě nejlepšího a nejmodernějšího vzdělávání pro nové generace svých absolventů.


Jsme plně organizovaná škola s 9-ti ročníky a profesním pedagogickým sborem. Máme vlastní školní jídelnu, školní družinu a školní klub. Zajišťujeme vzdělávání dětem ze širokého okolí. Obohatili jsme výuku o pěkná sportoviště vybudovaná na pozemku zahrady. Máme k dispozici vše, co jakákoliv velká škola. Počty žáků ve třídě umožňují ke každému individuální přístup.

P7210091

Dsc02062

P7210088

Konverzace v anglickém jazyce

 Naše škola se v letošním roce 2019/2020 zaměří na rozšíření výuky anglického jazyka. Hodiny jsou obohaceny o předmět Konverzace v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku. Do hodin dochází lektor, rodilý mluvčí anglického jazyka. Výuku obohatí o své zkušenosti, zážitky, ale hlavně namotivuje žáky k důležitosti a potřeby znalosti anglického jazyka.

Img_0798

Img_0801

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi