Neplýtváme vodou - grantová výzva "ZAPojte se!"

Ekotým ZŠ Měcholupy využil grantové výzvy „ZAPojte se!“, vypsanou sdružením Tereza a  Provident Financial, s.r.o., a zažádal si formou videofilmu o finanční podporu na výměnu vodovodních ramínek a instalaci úsporných perlátorů.  Se žádostí jsme uspěli a byli jsme podpořeni částkou 10 000,-

Peníze jsme investovali do zmiňovaných vodovodních ramínek, perlátorů a nářadí. Samotná výměna proběhla 5. června v rámci Dne životního prostředí. Výměnu provedli kluci z 9. třídy za asistence děvčat z ekotýmu. Abychom se přesvědčili, že opravdu ušetříme, provedli jsme několik pokusů a měření spotřeby vody před a po instalaci. Spočítali jsme, že s perlátory můžeme snížit spotřebu vody o 50% až 67 %. Takže šetříme nejen životní prostředí, ale také naší pokladnu.


Chtěli bychom poděkovat nejen klukům za jejich zručnost, ale především sdružení Tereza a Provident Financial, s.r.o. za finanční podporu.


Ekotým ZŠ Měcholupy

Kopie-c-neplytvame-3

Kopie-c-p1000729

 User1170

Kopie-c-neplytvame-1

User1160

Uhelné safari

V rámci předmětu ekologie navštívili žáci 8., 9. ročníku a Ekotým školy Uhelné safari v Mostě. Exkurze byla pojata jako okružní cesta autobusem po jednotlivých zrekultivovaných oblastech s velice zajímavou přednáškou o tamní krajině. Zajímavá byla prohlídka vodního díla Benedikt, areálu Hipodromu Most i vodního díla Matylda. Ovšem největší zážitek byla vyhlídková terasa lomu Vršany, kde žáci sledovali povrchovou těžbu uhlí. Nutno připomenout, že všichni měli mnoho dotazů, které se týkaly přímo zhlédnutých míst či Vršanské uhelné společnosti. Své nové poznatky a zkušenosti jistě uplatní nejen ve výuce předmětu ekologie, ale i chemie či přírodopisu.

Žáci ZŠ Měcholupy

P1000647 P1000656

 

P1000660 P1000665

DEN ZEMĚ

Letošní oslavy Dne Země jsme pojali už tradičně výpravou do lesa. Ovšem tentokrát jsme se rozdělili a každý jsme se věnovali jiným aktivitám. Devátý ročník, kterému bychom chtěli poděkovat, si pro žáky 1. stupně připravil naučnou stezku po lese, kde žáci plnili jednoduché úkoly a zároveň se tak dozvěděli něco o jeho obyvatelích. Nechyběla ukázka paroží vysoké zvěře, poznávání stromů či zvířecích stop. Na závěr jsme si opekli buřty, poklidili a vydali se na zpáteční cestu, která díky slunečnému počasí byla náročnější než jindy. Neměli bychom zapomenout na neméně zajímavý program 2. stupně. Jeho žáci navštívili vodárnu v Holedeči. Měli tak možnost shlédnout jednotlivé kroky úpravy vody – provzdušňování, neutralizaci, čištění i filtraci. Procházeli obrovskými halami, úzkými chodbami. Největším zážitkem však byl 100 metrů hluboký vrt poblíž samotné vodárny. Žáci si odnesli spoustu nových informací o úpravě vody a zároveň se přesvědčili o tom, že je třeba vodou šetřit, neboť její úpravy do podoby pitné vody jsou skutečně nákladné. Zároveň bychom chtěli poděkovat řediteli vodárny panu Ing. F. Fedorovi, který nám umožnil vidět místa, kam bychom se jinak nedostali.  Další poděkování patří panu K. Brejchalovi , který nás vodárnou provázel.

 P1000358P1000347

P1000364P1000371

P1000383P1000386Vodarna-2

 

 Vodarna

 

 

Den zdraví

Den zdraví jsme pojali jako soutěžní dopoledne tříd. Každá třída soutěžila v sestavování potravní pyramidy a body získávala i za "zdravou" svačinku ve formě ovoce či zeleniny. Nechyběl ani zdravý oběd v podobě špenátové polévky a ryby s bramborami.

P1000227

P1000228

P1000237

P1000240

P1000270

 P1000282

Den stromů

Tak jako každý den v roce oslavujeme něčí jméno, můžeme oslavovat i Den zvířat, Den Země.... My jsme si vybrali Mezinárodní Den stromů (20. 10.), který jsme oslavili přehlídkou třídních projektů. Každá třída se již od září na tento den pilně připravovala, aby pak ostatním žákům ukázala, co se o stromu, jež si vybrala dozvěděla. Většina tříd to pojala dost dramaticky a zahrála krátkou scénku. Jiní se naučili básničky, našli či vymysleli pohádky. Při prezentaci, která se konala v nově opravené tělocvičně, byli žáci lehce nervózní, ale přesto se den povedl a všichni si ho moc užili.

Dsc01646

Dsc01666

Dsc01682

Broukoviště

 V Nesuchyni jsme se dozvěděli, že broukoviště je utvořená řada, skupina kmenů, větví..., které jsou z jedné třetiny zakopány v zemi. Mrtvé stromy jsou útočištěm pro mnoho druhů hmyzu. Své útočiště zde mohou nalést např. i ještěrky.

Na školní zahradě vybudovali broukoviště chlapci z 9. ročníku pod vedením pana ředitele. Touto cestou klukům děkujeme... Víme, že práce byla namáhavá, ale výsledek stojí za to. Teď již nezbývá nic jiného než čekat, kdo se nám tam zabydlí.

 Ekotym-2012-7

"Místní ekologická konference"

Jak už jsme na našich stránkách uváděli, školní ekotým se spolu s dalšími žáky zúčastnil 13. - 14. září "Místní ekologické konference". Úkolem ekotýmu bylo zpracovat analýzu ekologického stavu školy, což se nám podařilo a domů jsme si vezli plakáty se znázorněnými kladnými a zápornými stránkami školy.  Kromě toho jsme si vyslechli přednášku o tom, co je to "broukoviště" a jak se buduje, protože jsme se rozhodli, že si ho postavíme ve školní zahradě. Při tom všem jsme se lépe poznali a zažili spoustu zábavy, jak dokládají následující fotografie.

 Dsc00738   Dsc00755_3 

Dsc00756   Nesuchyne-web 

Nesuchyne-web-1  Dsc02297

Nesuchyne-2-web

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi