Analýza školy 2016-2017

ANALÝZA ŠKOLY 2016/2017

ENERGIE – kladné stránky

 • pravidelně kontrolujeme spotřebu
 • kupujeme A(+) spotřebiče
 • vypínáme stand-by mód
 • topíme plynem
 • na topení jsou termostatické ventily
 • větráme krátce a intenzivně
 • motivujeme k šetření energiemi
 • zbytečně nesvítíme
 • máme označené vypínače k jednotlivým světlům
 • kontrolujeme teplotu ve třídách

ENERGIE – záporné stránky

 • naše škola nedělá audit (jsme malá škola)
 • nemáme izolační desky za topením

VODA – kladné stránky

 • nainstalovali jsme pytlíky do nádržek toalet (úspora při splachování)
 • máme nové pákové baterie (již téměř všude)
 • máme perlátory na vod. bateriích
 • kontrolujeme spotřebu
 • využíváme dešťovou vodu
 • na úklid používáme ekolog. šetrné prostředky

VODA – záporné stránky

 • zatím chybí větší jímky na odchyt dešťové vody z okapů

ODPADY – kladné stránky

 • máme koše na tříděný odpad
 • škola sbírá většinu tříděného odpadu a zařizuje jejich odvoz
 • škola nakupuje ve větších balení
 • oboustranně kopírujeme
 • využíváme „šmíráků“
 • využíváme kompost
 • tříděný materiál využíváme v PČ, na sazenice apod.

ODPADY – záporné stránky

 • více něž polovina žáků používá pet lahve jednorázově
 • polovina žáků nenosí svačinu v boxech, ale využívá igelitové pytlíky

PROSTŘEDÍ ŠKOLY – kladné stránky

 • dbáme na výzdobu školy, na které se podílí všichni žáci
 • žákům je zprostředkován pitný režim (várnice na chodbě)
 • ve školním areálu využíváme botanické zahrady, záhonků, hřiště, venkovní učebny pod pergolou apod.
 • na chodbách jsou umístěny lavičky

PROSTŘEDÍ ŠKOLY – záporné stránky

 • zavřená knihovna o přestávkách

DOPRAVA – kladné stránky

 • zapojujeme se do akcí typu ZOOM – Děti v pohybu
 • mnoho žáků dojíždí MHD nebo chodí pěšky
 • instalace značky zpomalující provoz před školou
 • využíváme reflexní prvky (vycházky)
 • zajímáme se o statistiky týkající se dopravy žáků

DOPRAVA – záporné stránky

 • třetina žáků dovážena rodiči automobilem
 • některé autobusové spoje nestaví u školy

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi