Kvalita vody

PROČ V LÉTĚ KVETOU NAŠE VODY?

Mezi společenstva obývající stojaté vody patří i vznášející se drobné organizmy – PLANKTON. Velmi častými zástupci planktonu jsou také zeleně až modrozeleně zbarvené sinice a řasy.

Příčinou, proč se sinice a řasy přemnoží ve vodách, je přebytek živin – EUTROFIZACE. Tyto živiny se do vody dostávají nedostatečným čištěním odpadních vod z průmyslu a domácností, kde se používají prostředky na praní a mytí nádobí v myčkách. Uvedené prostředky obsahují fosfáty, které přispívají velkou měrou k výskytu vodního květu.

Téma:            

Výzkum – Jaké prací prostředky a mycí prostředky do myček kupují rodiče žáků naší školy, co je při jejich nákupu nejvíce ovlivňuje

Cíl:                             

Zjistit jaké prostředky na praní a na mytí nádobí nakupují rodiče žáků a co je při jejich výběru ovlivňuje

Žáci provedou výzkum pomocí dotazníků, které vypracují a rozdají v jednotlivých třídách svým spolužákům, aby jej doma vyplnili se svými rodiči a zpět odevzdali v osmé třídě.

Informace pro výzkum:

 • Jaké prací prášky nakupují
 • Jaké mycí prostředky do myčky nakupují
 • Co je při výběru ovlivňuje

Dále zjistí potřebné informace (složení) o jednotlivých prostředcích a porovnají je se získanými informacemi z výzkumu. Tímto výzkumem žáci zjistí, zda více záleží respondentům na životním prostředí či lákadlech jednotlivých obchodníků při prodeji tohoto sortimentu.

Dotazník

DOTAZNÍK PRO NÁŠ VÝZKUM

 DOTAZNÍK – PRŮZKUM PRACÍCH PRÁŠKŮ A PROSTŘEDKŮ DO MYČKY

V rámci třídního ekoprojektu bude naše třída provádět průzkum o nákupu pracích prášků a prostředků do myčky z hlediska obsahu procent fosfátu, který tyto produkty obsahují. Dotazník je anonymní.

1.       Nejčastěji nakupuji tyto prací prostředky

ARIEL                                    PERSIL                                  SILAN                                   LANZA

               PERVOL                                               BONUX                                               BREF                                     PALMEX

JINÝ ……………………………………………

2.       Prací prášek nejčastěji vybírám podle:

CENY                                    REKLAMY                            OBALU (množství)          ZKUŠENOSTÍ

ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ  

JINÉ KRITÉRIUM …………………………………………………………………….. 

3.       Nejčastěji nakupuji tyto prostředky do myčky

FINISH                                 SOMAT                                               SALE                                     JAR

JINÝ ……………………………………………………

4.       Prostředky do myčky nejčastěji vybírám podle:

CENY                                    REKLAMY                            OBALU (množství)          ZKUŠENOSTÍ

ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ  

JINÉ KRITÉRIUM ……………………………………………………………………..

5.       Nakupujete bezfosfátové prací prášky

ANO                                     NE

6.       Nakupujete bezfosfátové prostředky do myčky

ANO                                     NE

 Děkujeme za vyplnění dotazníku.                                         Žáci osmé třídy

 Žáci osmé třídy obešli všechny spolužáky ve škole a rozdali jim dotazníky pro rodiče. Rozdali celkem 102 dotazníků, 68 dotazníků se vrátilo zpět, což je 68 %. Všem rodičům děkujeme za vyplnění a odevzdání dotazníků.

 

Vyzkum-001

Výzkum

VÝZKUM – PRAKTICKÁ ČÁST

Každou třídu měli nestarosti jednotlivý žáci z osmé třídy, ti rozdali žákům dotazníky, vybrali je a následně každou třídu vyhodnotili dle jednotlivých kritérií:

 • ·         Rozdáno dotazníků
 • ·         Vybráno dotazníků
 • ·         Jednotlivé prací prostředky
 • ·         Jednotlivé prostředky do myčky
 • ·         Šetrnost k životnímu prostředí

Výsledky výzkumu 1. třída

VÝSLEDKY VÝZKUMU – 1. TŘÍDA

 • ·         ROZDÁNO DOTAZNÍKŮ

V první třídě bylo rozdáno 16 dotazníků

 • ·         VYBRÁNO DOTAZNÍKŮ

Vybráno bylo 12 dotazníků

 • ·         JEDNOTLIVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

Nejčastěji nakupují rodiče prvňáčků prací prášky značky – ARIEL, BONUX, PERSIL a SILAN

Nejvíce je při nákupu pracích prášků ovlivní zkušenosti

 • ·         JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY DO MYČKY

Nejčastěji nakupují prostředky do myčky značky – SOMAT a JAR

Nejvíce je při nákupu prostředků do myčky ovlivní zkušenosti

 • ·         ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Při otázce, zda nakupují bezfosfátové prostředky, převažovala u obou produktů odpověď NE.

 

 Výsledky zpracoval Jan Pospíšil

 8-trid-vyzkum-1-trid_38-trida-vyzkum-1-trid_3

8-trida-vyzkum-1-trida_28-trida-vyzkum-1-tri_3

8-trid-vyzku-1-trida_3

 

Výsledky výzkumu 2. třída

VÝSLEDKY VÝZKUMU – 2. TŘÍDA

 • ·         ROZDÁNO DOTAZNÍKŮ

V první třídě bylo rozdáno 14 dotazníků

 • ·         VYBRÁNO DOTAZNÍKŮ

Vybráno bylo 10 dotazníků

 • ·         JEDNOTLIVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

Nejčastěji nakupují rodiče prací prášky značky – ARIEL, BONUX a SILAN

Nejvíce je při nákupu pracích prášků ovlivní zkušenosti a cena

 • ·         JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY DO MYČKY

Nejčastěji nakupují prostředky do myčky značky – JAR

Nejvíce je při nákupu prostředků do myčky ovlivní cena

 • ·         ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Při otázce, zda nakupují bezfosfátové prostředky, převažovala u obou produktů odpověď NE.

 

 Výsledky zpracovala Zuzana Pulková a Lucie Poláková

8-trida-vyzkum-2-trida_28-tr-vyzkum-2-trida_3

Výsledky výzkumu 3. třída

VÝSLEDKY VÝZKUMU – 3. TŘÍDA
·      ROZDÁNO DOTAZNÍKŮ

Ve třetí třídě bylo rozdáno 12 dotazníků

·         VYBRÁNO DOTAZNÍKŮ

Vybráno bylo 10 dotazníků

·         JEDNOTLIVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

Nejčastěji nakupují rodiče třeťáků prací prášky značky – ARIEL a PERSIL

Nejvíce je při nákupu pracích prášků ovlivní zkušenosti a cena

·         JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY DO MYČKY

Nejčastěji nakupují prostředky do myčky značky – JAR

Nejvíce je při nákupu prostředků do myčky ovlivní zkušenosti a obalu

·         ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Při otázce, zda nakupují bezfosfátové prací prostředky, byla jednoznačná odpověď ANO. U prostředků do myčky – NE.


Výsledky zpracovali Lukáš Gonzorczyk a Dominik Fiala

 8-tr-vyzkum-3-tr8-tri-vyzkum-3-tr

Výsledky výzkumu 4. třída

VÝSLEDKY VÝZKUMU – 4. TŘÍDA

·         ROZDÁNO DOTAZNÍKŮ

Ve čtvrté třídě bylo rozdáno 12 dotazníků

·         VYBRÁNO DOTAZNÍKŮ

Vybráno bylo 8 dotazníků

 •          JEDNOTLIVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

Nejčastěji nakupují rodiče žáků prací prášky značky – ARIEL

Nejvíce je při nákupu pracích prášků ovlivní zkušenosti a cena

·         JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY DO MYČKY

Nejčastěji nakupují prostředky do myčky značky – FINISH

Nejvíce je při nákupu prostředků do myčky ovlivní zkušenosti

·         ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Při otázce, zda nakupují bezfosfátové prostředky, převažovala u obou produktů odpověď ANO.

 

Výsledky zpracovala Nikola Hofericová

 8-tr-vyzkum-4-tr8-tr-vyzkum-4-tr_2

 

Výsledky výzkumu 5. třída

VÝSLEDKY VÝZKUMU – 5. TŘÍDA

·         ROZDÁNO DOTAZNÍKŮ

V první třídě bylo rozdáno 12 dotazníků

·         VYBRÁNO DOTAZNÍKŮ

Vybráno bylo 9 dotazníků

·         JEDNOTLIVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

Nejčastěji nakupují rodiče prací prášky značky – BONUX a ARIEL

Nejvíce je při nákupu pracích prášků ovlivní zkušenosti

·         JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY DO MYČKY

Nejčastěji nakupují prostředky do myčky značky – FINISH

Nejvíce je při nákupu prostředků do myčky ovlivní zkušenosti

·         ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Zda nakupují prostředky bezfosfátové, odpověděli respondenti u obou prostředků ANO. 

 Výsledky zpracoval Jiří Heinz a Luboš Krátký

 8-tr-vyzkum-5-tr8-tr-vyzkum-5-tr_2

 

 8-tr-vyzkum-5-tri

Výsledky výzkumu 6. třída

 VÝSLEDKY VÝZKUMU – 6. TŘÍDA

 •  ROZDÁNO DOTAZNÍKŮ

V této třídě bylo rozdáno 20 dotazníků

 •          VYBRÁNO DOTAZNÍKŮ

Vybráno bylo 8 dotazníků

 • JEDNOTLIVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

Nejčastěji nakupují rodiče šesťáků prací prášky značky – ARIEL

Nejvíce je při nákupu pracích prášků ovlivní zkušenosti

 • JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY DO MYČKY

Nejčastěji nakupují prostředky do myčky značky – JAR

Nejvíce je při nákupu prostředků do myčky ovlivní zkušenosti

 • ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Při otázce, zda nakupují bezfosfátové prostředky, převažovala u obou produktů odpověď ANO.


Výsledky zpracoval Dominik Mencl a Tomáš Tománek

8-tr-vykum-6-tr
 

Výsledky výzkumu 7. třída

VÝSLEDKY VÝZKUMU – 7. TŘÍDA

 •  ROZDÁNO DOTAZNÍKŮ

V sedmé třídě bylo rozdáno 8 dotazníků

 • VYBRÁNO DOTAZNÍKŮ

Vybráno bylo 6 dotazníků

 • JEDNOTLIVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

Nejčastěji nakupují rodiče prací prášky značky – BONUX


Nejvíce je při nákupu pracích prášků ovlivní zkušenosti a ceny


 • JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY DO MYČKY

Nejčastěji nakupují prostředky do myčky značky – FINISH a JAR


Nejvíce je při nákupu prostředků do myčky ovlivní zkušenosti, obalu a ceny

 • ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Při otázce, zda nakupují bezfosfátové prostředky, byly odpovědi vyrovnaně rozloženy na ANO a NE. 


Výsledky zpracovala Anna Levá a Michaela Pechočová

 8-trid-vyzkum-7-tr8-tr-vyzkum-7-tr

 8-tr-vyzkum-7-tr_2

Výsledky výzkumu 8. třída

 VÝSLEDKY VÝZKUMU – 8. TŘÍDA

 •  ROZDÁNO DOTAZNÍKŮ

Ve třídě bylo rozdáno 8 dotazníků

 • VYBRÁNO DOTAZNÍKŮ

Vybráno bylo 6 dotazníků


 • JEDNOTLIVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

Nejčastěji nakupují prací prášky značky – ARIEL a BONUX

Nejvíce je při nákupu pracích prášků ovlivní zkušenosti

 •  JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY DO MYČKY

Nejčastěji nakupují prostředky do myčky značky – FINISH a JAR

Nejvíce je při nákupu prostředků do myčky ovlivní zkušenosti a ceny


 •  ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Při otázce, zda nakupují bezfosfátové prostředky, převažovala u obou produktů odpověď ANO.


Výsledky zpracovali Ludmila Vršková a Alena Brdičková

 8-trida

 

Výsledky výzkumu 9. třída

 VÝSLEDKY VÝZKUMU – 9. TŘÍDA

 • ROZDÁNO DOTAZNÍKŮ

V první třídě bylo rozdáno 7 dotazníků

 •   VYBRÁNO DOTAZNÍKŮ

Vybráno bylo 6 dotazníků

 •  JEDNOTLIVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

Nejčastěji nakupují rodiče prací prášky značky – BONUX, ARIEL a PERSIL

Nejvíce je při nákupu pracích prášků ovlivní zkušenosti

 • JEDNOTLIVÉ PROSTŘEDKY DO MYČKY

Nejčastěji nakupují prostředky do myčky značky – JAR a FINISH

Nejvíce je při nákupu prostředků do myčky ovlivní zkušenosti

 • ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ


Při otázce, zda nakupují bezfosfátové prostředky, převažovala u obou produktů odpověď ANO.

 Výsledky zpracoval Matěj Baláž

 8-tr-vyzkum-9-tr

 

Závěrečné hodnocení

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ TŘÍDNÍHO EKOPROJEKTU

Téma:                

Výzkum – Jaké prací prostředky a mycí prostředky do myček kupují rodiče žáků naší školy, co je při jejich nákupu nejvíce ovlivňuje

Cíl:                      

Zjistit jaké prostředky na praní a na mytí nádobí nakupují rodiče žáků a co je při jejich výběru ovlivňuje

Vyhodnocení výzkumu:

Celkem bylo osloveno 103 respondentů, dotazník odevzdalo 68 dotazujících, což je 68 %.

Respondenti – rodiče žáků naší školy

 1. 1.      Otázka – Nejčastěji nakupuji tyto prací prostředky:
  1. a.       PRVNÍ TŘÍDA:         ARIEL, BONUX, PERSIL a SILAN
  2. b.      DRUHÁ TŘDA:         ARIEL, BONUX a SILAN
  3. c.       TŘETÍ TŘDA:          ARIEL a PERSIL
  4. d.      ČTVRTÁ TŘÍDA:      ARIEL
  5. e.       PÁTÁ TŘÍDA:          BONUX a ARIEL
  6. f.       ŠESTÁ TŘDA:           ARIEL
  7. g.       SEDMÁ TŘÍDA:        BONUX
  8. h.      OSMÁ TŘÍDA:           BONUX
  9. i.        DEVÁTÁ TŘÍDA:      BONUX, ARIEL a PERSIL


Celkové vyhodnocení – nejčastěji nakupují respondenti ARIEL (7) a BONUX (6)

 1. 2.      Otázka – Prací prostředky nejčastěji vybírám podle:
  1. a.       PRVNÍ TŘÍDA:          zkušenosti
  2. b.      DRUHÁ TŘDA:         zkušenosti a cena
  3. c.       TŘETÍ TŘDA:           zkušenosti a cena
  4. d.      ČTVRTÁ TŘÍDA:      zkušenosti a cena
  5. e.       PÁTÁ TŘÍDA:           zkušenosti
  6. f.       ŠESTÁ TŘDA:           zkušenosti
  7. g.       SEDMÁ TŘÍDA:        zkušenosti a cena
  8. h.      OSMÁ TŘÍDA:           zkušenosti
  9. i.        DEVÁTÁ TŘÍDA:      zkušenosti

Celkové vyhodnocení – prací prostředky vybírají respondenti jednoznačně podle zkušeností (9)

 1. Otázka – Nejčastěji nakupuji tyto prostředky do myčky:
  1. a.       PRVNÍ TŘÍDA:          SOMAT a JAR
  2. b.      DRUHÁ TŘDA:         JAR
  3. c.       TŘETÍ TŘDA:           JAR
  4. d.      ČTVRTÁ TŘÍDA:      FINISH
  5. e.       PÁTÁ TŘÍDA:           FINISH
  6. f.       ŠESTÁ TŘDA:           JAR
  7. g.       SEDMÁ TŘÍDA:        FINISH a JAR
  8. h.      OSMÁ TŘÍDA:           FINISH a JAR
  9. i.        DEVÁTÁ TŘÍDA:      FINISH a JAR


Celkové vyhodnocení – dotázaní uvedli, že nejčastěji nakupují JAR (7) a FINISH (5)

 1. Otázka – Prostředky do myčky nejčastěji vybírám podle:
  1. a.       PRVNÍ TŘÍDA:          zkušenosti
  2. b.      DRUHÁ TŘDA:         ceny
  3. c.       TŘETÍ TŘDA:           zkušenosti a obalu
  4. d.      ČTVRTÁ TŘÍDA:      zkušenosti
  5. e.       PÁTÁ TŘÍDA:          zkušenosti
  6. f.       ŠESTÁ TŘDA:           zkušenosti
  7. g.       SEDMÁ TŘÍDA:        zkušenosti, obalu a ceny
  8. h.      OSMÁ TŘÍDA:           zkušenosti a ceny
  9. i.        DEVÁTÁ TŘÍDA:      zkušenosti

Celkové vyhodnocení – dotázaný nejčastěji jako motiv nákupu zkušenosti (8)

 1. Otázka – Nakupujete bezfosfátové prací prášky:
  1. a.       PRVNÍ TŘÍDA:          ne
  2. b.      DRUHÁ TŘDA:         ne
  3. c.       TŘETÍ TŘDA:          ano
  4. d.      ČTVRTÁ TŘÍDA:      ano
  5. e.       PÁTÁ TŘÍDA:          ano
  6. f.       ŠESTÁ TŘDA:           ano
  7. g.       SEDMÁ TŘÍDA:        ano, ne
  8. h.      OSMÁ TŘÍDA:           ano
  9. i.        DEVÁTÁ TŘÍDA:      ano

Celkové vyhodnocení – na tuto otázku převládají odpovědi ANO (7)

 1. 6.      Otázka – Nakupujete bezfosfátové prostředky do myčky
  1. a.       PRVNÍ TŘÍDA:          ne
  2. b.      DRUHÁ TŘDA:         ne
  3. c.       TŘETÍ TŘDA:          ne
  4. d.      ČTVRTÁ TŘÍDA:      ano
  5. e.       PÁTÁ TŘÍDA:          ano
  6. f.       ŠESTÁ TŘDA:           ano
  7. g.       SEDMÁ TŘÍDA:        ano, ne
  8. h.      OSMÁ TŘÍDA:           ano
  9. i.        DEVÁTÁ TŘÍDA:      ano


Celkové vyhodnocení – na tuto otázku převládají odpovědi ANO (6)


Závěr výzkumu

Rodiče našich žáků (respondenti) nejčastěji nakupují prací prášky ARIEL a BONUX, při nákupu těchto produktů je nejvíce ovlivní zkušenosti. Ty jsou i motivem při nákupu prostředků do myčky, nejčastěji nakupují JAR a FINISH.

Zda nakupují bezfosfátové prostředky, odpověděli shodně respondenti u obou produktů ANO, i když uvedené prostředky, které nakupují, jsou fosfátové. Výrobci bezfosfátových produktů by se měli více zaměřit na propagaci svých výrobků a zdůraznit jejich největší přednost – ŠETRNST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.         

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi