Školní rok 2016/2017

            Žákovský parlament volil nové členy parlamentu

             Dne 5.10.16 proběhla první schůzka parlamentu. Hlavní náplní byla volba nových členů, žáků ze 4. ročníku.  Na schůzi ŽP byli tito žáci jednomyslně zvoleni a 4. ročník budou zastupovat. Oběma gratulujeme.

                                                             Žákovský parlament

Q293

Žákovský  parlament se podílel na přípravách 3. Ročníku  Měcholupského maratonu.

Q9_2Q8_2

     Žákovský parlament se zapojil do globálního projektu Světová škola

  Další náplní programu byla příprava a schválení programu na školní rok 2015-16. Jako první bod, který nás nyní čeká je účast v projektu Světová škola. Rádi bychom udělali něco pozitivního pro naši školu, obec a tím i pro celý svět. Víme, že  není v našich silách všechno změnit, ale chceme ukázat, že nám situace není lhostejná. A když nás bude víc a spojíme své myšlenky a nápady, tak se posuneme alespoň o krůček dál pro lepší a zdravější život budoucích generací. A právě tento projekt nám to umožňuje, spojíme své síly v globálním aspektu a dokážeme víc!!!

                                        Žákovský parlament

Q294Q295

Q296

       Žákovský parlament v Techmánii v Plzni

 Členové Žákovského parlamentu ZŠ Měcholupy navštívili zábavný park Techmania v Plzni. Během prohlídky jednotlivých expozic Chemistři, Vzhůru dolů, Vodní svět či Obnovitelné zdroje, také navštívili dílny. Jedna z dílen "Dobyvatelé hradu" zaujala mladší žáky. Starším žákům se zase velmi líbily expozice. Výlet se všem moc líbil.

                  Žákovský parlament

Q605_2Q610

Q611Q612

Žákovský parlament

        vyhlašuje

v měsíci březnu soutěž                  Q625

    „O nejhezčí třídu“

     V průběhu měsíce března vyhlašuje Žákovský parlament soutěž „O nejhezčí třídu“. Každá třída si uklidí, nazdobí a vylepší třídu, tak jak sama chce a potřebuje. Fantazii se meze nekladou, vyzdobte třídu a provoňte jarem. Vždyť je to Vaše třída, ve které se denně pohybujete, učíte a chcete v ní být rádi. Ve dnech 29. a 30. března 2017 budou členové Žákovského parlamentu obcházet jednotlivé třídy a hodnotit. Výsledky oznámí 4.4. 2017. Vítězná třída bude bohatě odměněna.

                                            Žákovská parlament

        Žákovský parlament vyhlásil v měsíci březnu soutěž „O nejhezčí třídu“

 

   V průběhu měsíce března vyhlásil Žákovský parlament soutěž „O nejhezčí třídu“. Každá třída si uklidila, nazdobila a vylepšila třídu, tak jak sama chce a potřebovala. Fantazii se meze nekladly, žáci vyzdobili třídy a provoněli jarem. Ve dnech 29.a 30. března 2017 členové Žákovského parlamentu obcházeli jednotlivé třídy a hodnotili. Výsledky dopadly takto:

 1. místo: 3. ročník

2. místo: 4. ročník

3. místo: 9. ročník

 Zvláštní cenu získala družina, která má velmi pěkně nazdobená okna. Všem děkujeme.

                                                               Žákovský parlament

Q717Q718

Q719

                     Ekotým a Žákovský parlament bude jeden tým

Od září příštího roku se chystá  sloučení  Ekotýmu a Parlamentu. Budeme EKOPARLAMENT J.Práce nás v příštím roce čeká mnoho, protože budeme opět obhajovat titul  Ekoškola  čeká nás audit.

                                                          Ekotým a Parlamenťáci

Q997

Školní rok 2015/2016

 

Žákovský parlament volil nové členy parlamentu

             Dne 5.10.15 proběhla první schůzka parlamentu. Hlavní náplní byla volba nových členů, žáků ze 4. ročníku. Na schůzi ŽP byli tito žáci jednomyslně zvoleni a 4. ročník budou zastupovat. Oběma gratulujeme.

        Další náplní programu byla příprava a schválení programu na školní rok 2015-16. Jako první bod, který nás nyní čeká je účast v soutěži časopisu ABC nazvaný KUPA PAPÍRU! Tento časopis vyhlásil soutěž ve sběru papíru, proto členové parlamentu oslovili všechny žáky i rodiče, aby sbírali starý papír, který se poté odveze k recyklaci firmě Wegarecykling, se kterou naše škola spolupracuje již dlouhá léta. Vše členové žákovského parlamentu zdokumentují a zašlou do soutěže. Ceny jsou velmi lákavé, tak nám fanděte!!!!

                                                       Žákovský parlament

Ay215_2Ay216_2

      ZŠ Měcholupy se zapojila do soutěže  Lovci nebes 2016

 

      Žákovský parlament se zapojil do soutěže  Lovci nebes 2016. Tato soutěž je  zaměřena na aktivní zapojení žáků do ochrany české přírody a hlavně lesní zvěře. Soutěž probíhá ve třech kolech. 1. kolo nazvané "Vánoce pro zvířátka" spočívá  v tom, že žáci nasbírají plody, které mají zvířátka rádi a odnesou je do lesa. Ve 2. kole budou žáci vyrábět ptačí krmítko nebo budku. 3.kolo nazvané "O krkavci " spočívá v tom, že žáci dokončí bajku o namyšleném krkavci.

 Porota bude za jednotlivé úkoly rozdělovat body a vítězná třída získá třídenní pobyt v Krušných horách a výukový program Dravci a sovy.

                                                         Žákovský parlament

Ay330Ay331

                      1. úkol soutěže Lovci nebes

           Zvířátka v zimě a před vánocemi také chtějí dárky.Nejpraktičtějším dárkem pro srnky, divočáky, zajíčky a ptactvo je potrava, která jim chutná a neublíží. Děti proto doma sušily chleba, pečivo, jablka, ořechy a další dobroty. To vše jsem donesli do lesa a zvířátkům vysypali pod stromy. Určitě si pochutnali a my máme velmi dobrý pocit, že jsme udělali dobrý skutek pro všechny obyvatele lesa.

                         žáci ZŠ Měcholupy

Ay402_2Ay403_2

Ay404_2

Žáci ZŠ Měcholupy se zúčastnili soutěže časopisu ABC - KUPA PAPÍRU

     Členy Žákovského parlamentu zaujala soutěž časopisu ABC - Kupa papíru. Nastudovali podmínky celé soutěže a celou akci zorganizovali.Jednalo se o nasbírání co nejvíce starého papíru, poté ho odvézt do sběrného dvora a výsledky dokumentace v podobě potvrzení o váze nasbíraného papíru zaslat i s fotodokumentací do časopisu ABC. Jsme již šestým rokem škola, která se může chlubit titulem Ekoškola, takže nám je sběr druhotných surovin a následná recyklace velmi blízká.  Soutěž nás zaujala i tím, že chráníme přírodu. Výsledky soutěže budou zveřejněny v polovině listopadu, tak nám přejte vítězství v podobě finanční odměny.

                                    Žákovský parlament  

Ay285_2Ay286_2

Ay287_2Ay288_2

Koláčobraní

             Již po osmé se na naší škole konalo "sladký" projektový den Koláčobraní. Maminky, tetičky, babičky upekly sladké dobroty a přinesly do školy, kde odborná porota z řad žáků, pedagogů, ale i rodičů hodnotila. Žáci 8. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti - vaření upekli Milka řezy, bábovku, perník či be-be buchtu. Všichni, kdo upekli si také moc pochutnali.Moc jsme si tento den užili.

Ay279_3Ay280

Žákovský parlament pomáhal při projektovém dni Dýňobraní

  Malí, velcí všichni žáci v pondělí 19.10.15 oslavili podzimní den haloweenskou párty. Přinesli si dýně, které vykrajovali a zdobili různými motivy. Členové Žákovského parlamentu pomáhali mladším spolužákům. Akce se moc povedla a my jsme nazdobené dýně vynesli před školu a slavnostně zapálili.

                                           Žákovský parlament

Ay259_2Ay260_3

Ay261_3

Žákovský parlament se podílel na projektu 72 hodin

 Ve čtvrtek 8.10.15 se ZŠ Měcholupy zapojila do projektu 72 hodin.Cílem tohoto projektu bylo zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Žáci Žákovského parlamentu se rozhodli, že  upravím naši školní botanickou zahradu. Společně se členy Ekotýmu pracovali na školním pozemku. Podzimní práce je moc bavili a výsledkem je zahrada připravená na zimní období. Odměnou byla krásná trička  s logem 72 hodin.

                                                            Žákovský parlament

Ay210_2Ay211_2

Ay212_2Ay213_2

Ay214_2

          ZŠ Měcholupy získala titul  Škola pro demokracii

    Žáci Žákovského parlamentu ZŠ Měcholupy obstáli v celorepublikovém projektu Škola pro demokracii a získali titul Škola pro demokracii. Tento titul uděluje CEDU  - Centrum pro demokratické učení. Žáci ŽP plnili úkoly v  8 oblastech. Namátkou jmenujme Dokumenty školy, Nástroje komunikace, Spolupráce školy s obcí atd.  Připravovali dotazníky, prováděli analýzy,  z nich pak vytvářeli závěry základní , ale i excelentní úrovně, které ukládali  na webové stránky tohoto projektu. Prostřednictvím Konzultačního centra pro žákovské parlamenty si předávali zkušenosti a sbírali informace s ostatními školami. ZŠ Měcholupy patří mezi školy, které podporují samostatnost a odpovědnost žáků.

                             žáci Žákovského parlamentu ZŠ Měcholupy

Ay450_2Ay451_2

                 Žákovský parlament v projektu Lovci nebes

          1. kolo projektu Lovci nebes jsme úspěšně zvládli. Do Krušných hor se pro lesní zvěř a přírodu doneslo do lesů, luk a pastvin celkem 48 tun krmiva. Účastnilo se 4039 žáků ze 184 tříd a žáci ZŠ Měcholupy jsou mezi nimi. Získali výukový program "Dravci a sovy".

   Ve 2. kole jsme vyráběli ptačí budky, které zašleme Falcopredumu. Pozor, nebyl jednoduchý úkol. Správná ptačí budka musela být vyrobena z vhodného materiálu, musela splňovat určitá bezpečností opatření, aby v ní ptáci a mláďata nebyli ohroženi pádem nebo zraněním, ale také aby se do ní nedostala třeba kočka nebo kuna. Kromě dřeva existuje i spousta jiných materiálů či hotových předmětů, které lze šikovně využít jako budku pro ptáky či sovy. Budky budou rozmístěny po Krušných horách jak na české, tak i na německé straně, a označeny jménem školy.

                                                                     Žákovský paralment

Ay463Ay464_2

Ay465_2

      Žáci Žákovského parlamentu byli v cukrárně p. Dosedlové

    Sladkou odměnou v podobě zákusku a ovocného čaje bylo získání ocenění titulu Škola pro demokracii. Moc jsme si pochutnali a slibujeme, že budeme i nadále aktivní v tomto projektu.

                                                                    žáci Žákovského parlamentu

Ay466_2Ay467_2

             Členové Žákovského parlamentu odeslali 3. úkol projektu Lovci nebes

               Celoroční projekt Lovci nebes, který vyhlásila společnost Falcopredum se blíží ke konci. Po 1.a 2. kole si zatím vedeme velmi dobře. V každém kole lze získat maximálně 10 bodů a my jsme získali vždy po 9- ti bodech. Proto jsme se pečlivě připravili i na úkol 3. Ten zněl : "Dokončete příběh o nenasytném krkavci. Napište krasopisný dopis, doplňte jej obrázky. Můžete vymyslet scénář,fantazii se meze nekladou. ".

         Naše práce vidíte na fotografiích, snažili jsme se a tak věříme, že i ve 3. kole budeme úspěšní.

                                                   Žákovský parlament

Ay787_2 Ay788_3

                 Žákovský parlament byl v IQ Landii v Liberci

 

        Tento zábavný park nabízí nesčetné množství výukových programů a vzdělávacích aktivit.  GEOlab je geologická část výstavy tématem neživé přírody, v  Kosmu se žáci mohli proletět vesmírem, zhlédnout mimozemšťana.  Ve vodním světě si ověřovali fyzikální chování kapalin v klidu a pohybu.  Živly byla snad nejzajímavější část celého centra, kde si žáci na simulátoru prožili vichřici a další přírodní živly.  IQ LANDIA je moderní science centrum pro děti i dospělé, s deseti rozsáhlými interaktivními expozicemi, 4K planetáriem a prvním humanoidním robotem v ČR. Všem se v centru moc líbilo a nechtěli ani domů.

                                                           členové ŽP

Ay789_2Ay790_2

Ay791_2Ay792_2

Ay793_2

                  Malujeme nízkoprahový klub

          Žáci Žákovského parlamentu se rozhodli vymalovat a přestavit náš nízkoprahový školní klub svými vlastními silami a pomocí té nejhlubší fantazie!

Jsme jim za to vděčni, a proto říkáme velké DÍKY.

Ay1058_2Ay1060_2Ay1061_2

Ay1059_2Ay1062_2

Ay1063

Školní rok 2014/2015

 

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, jako zástupci jednotlivých tříd čtvrtého až devátého ročníku. Z každé třídy jsou vybráni dva. Zároveň je zvolen i předseda žákovského parlamentu. Jejich hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

                  ZŠ MĚCHOLUPY se v letošním školním roce zapojila

                             do projektu „Škola pro demokracii“

          Základní škola Měcholupy se zapojila do projektu  Škola pro demokracii.Tento projekt je postaven na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením školy a učiteli hledají odpovědi na otázky, které mapují chod školy. Během čtyřletého období budou mapovat celkem 8 oblastí, z nichž namátkou jmenujme např. „Dokumenty školy“, „Nástroje komunikace“, „Práce s pravidly, „Práce se třídou“ či „Žákovská samospráva“. Pokud splní naše škola všechna kritéria, získá titul „Škola pro demokracii“. Titul je udělován s dobou platnosti na 2 roky  a poté Žákovský parlament opět prověří. Že jsou všechna kritéria naplňována.

       V letošním školním roce se členové Žákovského parlamentu zaměří na 4 oblasti, které pomocí dotazníků zmapují a vyhodnotí, zda-li je splněn daný standart. Standarty lze plnit ve dvou úrovních, základní a excelentní. Pro každou úroveň jsou stanoveny příslušné ukazatele.

           Důkazy o naplňování jednotlivých ukazatelů, budeme vyznačovat na plakátu, vyvěšeném ve škole (dokumenty, dotazníky, fotografie...)Ke každé oblasti též žákovský parlament uvede 1 příklad z praxe a pomocí formuláře doloží na webové stránky projektu „Škola pro demokracii“. Zde Konzultační centrum kraje zhodnotí naše výsledky a uváží, zda máme právo získat tento titul. Celý program hodnocení vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu “Příručka pro zajištění kvality výchovy k demokratickému občanství ve školách“

                                                       žáci Žákovského parlamentu

Sx438Sx439

Sx440Sx441

Sx442

Žáci Žákovského parlamentu pomáhali při Dýňobraní

Ve středu dne 12.12.14 se na naší škole pořádal projektový den Dýňobraní. Žáci si přinesli ozdobné dýně a vyřezávali v nich různé motivy. Mohli jsme vidět čarodějnice, strašidýlka, zubaté obludy i úsměvné tváře. Žáci Žákovského parlamentu pomáhali mladším spolužákům. Ozdobené dýně se poté přenesli před budovu školy a v podvečer téhož dne zapálili svíčkami. Byl to moc hezký den.

                                                 žáci Žákovského parlamentu

Žákovský parlament pomáhal při projektu Tradice Velikonoc

        Dne 27.3.15 jsme při projektovém dni Tradice Velikonoc pomáhali žáčkům 1. a 2. ročníku. Kluci "parlamenťáci " přinesli vrbové proutky a ukazovali malým spolužákům , jak se pletou pomlázky. Holky "parlamenťačky " zase zdobily s druháčkama kraslice. 

Sx697Sx698

Sx699Sx700

Žákovský parlament pokračuje v projektu Škola pro demokracii

             Pilně pracují žáci Žákovského parlamentu v celorepublikovém projektu Škola pro demokracii. Provedli analýzu dvou oblastí a to "Dokumenty školy" a " Nástroje komunikace".  Závěry základní , ale i excelentní úrovně poté uložili na webové stránky . Však se máme čím pochlubit. Na fotce vidíte předsedkyni parlamentu A. Dosedlovou, jak ukládá materiály na webové stránky projektu "Škola pro demokracii". Zde si můžeme porovnat zkušenosti s ostatními školami. Nyní se žáci zaměří na 3. oblast "Práce s pravidly". Mají připravené dotazníky pro žáky školy a budou sbírat informace. Poté je zpracují a vyhodnotí. Tak jim držme palečky!

Sx701

     Žáci ZŠ Měcholupy žijí ekologicky i v dopravní výchově

          Naši žáci do školy chodí pěšky, z okolních vesnic přijíždějí autobusovou dopravou, ale mnozí z žáků jezdí do školy na kolech.Je to  nejenom zdravé pro žáky, ale i ekologické, neboť neničí životní prostředí. Členové Žákovského parlamentu však po analýze a průzkumu zjistili, že si žáci nemají kam kola odkládat. Na základě těchto výsledků, proběhlo jednání s vedením školy a pan ředitel souhlasil s návrhem koupit stojan na kola. Ten je skutečně ideálním řešením a my děkujeme za všechny žáky.

Sx787Sx788

 

Školní rok 2013/2014

   Plán činnosti žákovského parlamentu ve školním roce 2013/14 – stanovy, cíle a činnost


         Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, jako zástupci jednotlivých tříd čtvrtého až devátého ročníku. Z každé třídy jsou vybráni dva. Zároveň je zvolen i předseda žákovského parlamentu. Jejich hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.
             Žákovský parlament se bude scházet každý měsíc v prostorách  učebny pro žákovský parlament nad družinou, kterou máme od května letošního roku a získal je pan ředitel ve spolupráci s obcí. Žáci si prostory vybaví nábytkem a budou se zde pravidelně v příštím roce scházet.

V letošním školním roce 2013/2014 budeme spolupracovat na těchto akcích:

- plnění žákovského desatera

- zápis do 1. ročníku – příprava dárků pro budoucí prvňáčky

- přání k velikonočním a vánočním svátkům

- příprava a organizace vánočního jarmarku školy

- spoluúčast na charitativních akcích školy

- sledovanost kvality i kvantity obědů ve školní jídelně

- pomoc při sběrových akcích

- patronem Nového pralesa

-zasazení o dodržování školního řádu a nahlašování jakékoliv poškozování majetku školy (problematika toalet chlapců)

- soutěž „Čtyřlístek“

   

         Na školní rok 2013-14 plánujeme pomoc při pořádání těchto akcí :

- pomáhat při plnění úkolů Ekoškoly, úzká spolupráce s ekotýmem školy

- pomáhat učitelce přípravné třídy při adaptaci dětí ve škole

- navrhovat mimoškolní akce školy a spolupodílet se na jejich realizaci

- aktivně udržovat nízkoprahový klub školy, navrhovat a realizovat soutěže pořádané klubem (šachy, ekopolis, multipolis, minigolf….)

- prezentovat na webových stránkách naší školy žáky s úspěchy ve školní, sportovní

nebo jiné zájmové činnosti.

 

   Na každé schůzce budeme  hodnotit výsledky pořádaných akcí, co se podařilo, nepodařilo, co bude dobré příště změnit, zda jsme společně splnili cíl, který jsme si předsevzali. Naplánujeme další akce, zjištíme změny a novinky, které se ve škole chystají. Členové žákovského parlamentu budou aktivně pomáhat s organizací školních i mimoškolních aktivit.

  
    Informace budeme zveřejňovat  na nástěnce žákovského parlamentu a předávat pomocí členů do tříd osobními kontakty se spolužáky.

Našim cílem je, aby se činnost žákovského parlamentu a jeho působení na škole osvědčila. Žáci se budou aktivně podílet  na chodu školy, přebírat částečnou zodpovědnost za aktivity, které sami budeme navrhovat a  aktivně se podílet na prezentaci školy na veřejnosti.

                         Za Žákovský parlament zapsala :  Cíglová Klára

 

                        Členové Žákovského parlamentu ve školním roce 2013/14

            Jako každý s odchodem žáků 9. ročníku a postupem ostatních členů do vyšších ročníků, je třeba zvolit nové členy z řad 4. ročníku.  Gratulujeme a věříme, že obě dívky budou v žákovském parlamentu pilně pracovat. Změny proběhly i v 8. a 9. ročníku. 


        

           Žákovský parlament se zapojil do projektu "Týden inkluze"

Na schůzce Žákovského parlamentu v rámci projektu "Týden inkluze" vedli žáci diskusi o životě a osudech lidí s handicapem. Osvojovali si na reálných situacích, jak je těžké žít s jakýmkoliv druhem handicapu. V závěru schůzky si žáci uvědomili, jak je důležité těmto lidem pomáhat v reálném životě a své pocity vyjádřili výtvarně v příběhu,který namalovali. Příběh vyjadřuje, jak je důležitý pozitivní vztah k běžným událostem v životě těchto lidí.

 

Návštěva Poslanecké sněmovny

        Ve čtvrtek dne 7.11.2013 jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu v Praze. V rámci výuky občanské a rodinné výchovy se mohli zúčastnit i členové Žákovského Parlamentu. Seznámili se s prostorami budov Poslanecké sněmovny. Zhlédli významné prostory s výkladem, která zahrnovala  návštěvu předsálí, galerii hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Žáci měli též možnost  nahlédnout do některé ze zasedacích místností.

          Poté se vydali na procházkou  Prahou. Byli na Pražském hradě a viděli výměnu hradní stráže, pak sešli na Karlův most a zastavili se u Orloje na Staroměstském náměstí. Tato exkurze byla velmi zajímavá a přínosná, ovšem mohlo jet jen 40 žáků. Proto si členové Žákovského Parlamentu moc vážili toho, že se mohli zúčastnit.  

           

         

 

              Uhelné Safari

     Ve středu 16. října se žáci Ekotýmu  a Žákovského Parlamentu v rámci environmentální výchovy, zúčastnili exkurze do Uhelného Safari. Navštívili unikátní díla v těžebních lokalitách Československé armády a Vršany na Mostecku. Zhlédly Hipodrom, skládkové stroje, vyhlídkové terasy lomu Vršany, těžbu uhlí rýpadlem KU 500 nebo KU 800, ukládání nadložních zemin, přepravu uhlí a skrývky pomocí dálkové pásové dopravy. Všem žákům i pedagogickému doprovodu se exkurze velmi líbila. Dozvěděli se velmi mnoho nových věcí, hlavně o povrchové těžbě a velkostrojích, které ji provádějí. Byl to velice příjemně prožitý den, ve kterém se dozvěděli mnoho nového.

 

 

 

VOLBY 2012

Žákovský parlament 2012

Dsc00965

Dsc00962

Žákovský  Parlament získal nové prostory.

     Členové  Žákovského Parlamentu získali díky panu řediteli Ing. Bc. Z.Dosedlovi, Ph.D  nové prostory v prostorách budovy školy. Žáci při předávání klíče a následnému zhlédnutí místnosti vymýšleli, jak si je upraví, jak vymalují a jaký nábytek použijí.

          Hlavní náplní ale budou pravidelné schůzky, kontroly a usnesení programu činnosti Žákovského Parlamentu a další tvůrčí nápady, které budou pomáhat funkci školy.

              Děkujeme , pane řediteli!!!                Členové Žákovského Parlamentu

 

Členové Žákovského parlamentu pomáhají při sběrových akcích. 

Za získané peníze pojede tento školní rok 40 nejlepších žáků na krásný výlet !!! Na jaký? To zatím neprozradíme.

 

 

Žákovský parlament

                     Členky Žákovského parlamentu pomáhaly při Dni otevřených dveří dne 24.1.13 na ZŠ Měcholupy. Přišli se na nás podívat budoucí prvňáčci spolu s rodiči. Prohlédli si budovu školy, jídelnu, šatny, školní klub i družinu. Nejvíce se jim líbila 1. třída. Každý budoucí prvňáček si odnesl malou pozornost  - „večerníčkovu“ čepičku, parník a čokoládu.

Přišly také děti z Mateřské školky Měcholupy a Holedeče. Členky Žákovského parlamentu pomáhaly dětem při oblékání , provedly je školou a ukázaly jim volnočasová vyžití u nás na škole. Děti odcházely spokojené spolu s rodiči a mnozí se ptali na termín zápisu do 1. Třídy.

Statut parlamentu

Statut školního žákovského parlamentu

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Žákovská parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku( během prvního čtvrtletí). V každé třídě od čtvrtého ročníku jsou voleni dva zástupci.

2. Každý zástupce na první schůzi, které se účastní složí slib. Slib zní: „Slibuji, že budu zachovávat Statut školního parlamentu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu žáků podle svého nejlepšího svědomí a a vědomí.“

3. Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nadpoloviční většinou členů paramentu. Není-li volba možná, je předseda na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však tři měsíce) pověřeným učitelem (viz. Bod 4) a vedením školy. Volba předsedy probíhá tajně.

4. pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.

5. Kromě předsedy si žákovský parlament zvolí (případně předseda jmenuje)

Místopředsedu, zapisovatele a nástěnkáře.

6. Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává vždy předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu. Schůzi parlamentu má právo svolat také ředitel školy.

7. Předseda a místopředseda si mají právo kdykoliv domluvit konzultaci s příslušným zástupcem vedení školy.

8. Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce a webových stránkách.

II. Cíl žákovského parlamentu –

      „  DESATERO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU“

1. Vytvořit informační most mezi žáky, učiteli a vedením školy

2. Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání a podobně

3. Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka

4. Podílet se na složení jídelníčku ve školní jídelně, hodnotit kvalitu stravy

5. Spolupracovat při přípravě akcí školy:

- zápisu do 1. ročníku – příprava dárků pro budoucí prvňáčky

- přání k velikonočním a vánočním svátkům

- přípravě a organizaci vánočního jarmarku školy

- spoluúčast na charitativních akcích školy

6. Pomáhat při plnění úkolů Ekoškoly, úzká spolupráce s ekotýmem školy

7. Pomáhat učitelce přípravné třídy při adaptaci dětí ve škole

8. Navrhovat mimoškolní akce školy a spolupodílet se na jejich realizaci

9. Aktivně udržovat nízkoprahový klub školy, navrhovat a realizovat soutěže pořádané klubem (šachy, ekopolis, multipolis, minigolf….)

10. Prezentovat na webových stránkách naší školy žáky s úspěchy ve školní, sportovní

nebo jiné zájmové činnosti.

III. Činnost školního parlamentu

 

1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případná řešení.

2. Každá připomínka  bude vedením školy prošetřena a výsledek vhodnou formou oznámen.

3. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky.

4. Členové parlamentu mají právo podávat návrhy a náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd…na případné realizaci návrhů  a změn se budou podle svých možností podílet.

5. Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit  kterýkoli v žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají právo hlasovat.

6. Člen parlamentu může být odvolán na návrh člena parlamentu, jestliže jsou pro to důvody ( neplnění povinností, vážné přestupky proti statutu školního parlamentu nebo školnímu řádu). Člen parlamentu má také možnost vzdát se svého mandátu z osobních nebo  jiných důvodů. V případě odvolání nebo vzdání se mandátu proběhne doplňková volba do žákovského parlamentu, kterou organizačně zajistí příslušný třídní učitel.

IV: Závěrečná ustanovení

Tento statut může být doplňován nebo měněn jen po schválení nadpoloviční většiny žákovského parlamentu   musí být schválen ředitelem školy.

Podpis předsedy žákovského parlamentu:…….

                    Podpis ředitele školy:                                            

 

Partneři: www.cedu.cz      Centrum  pro demokratické učení

Proč zakládat a podporovat žákovský parlament na naší škole?

1) Rozvíjí demokratické myšlení.

2) Vytváří pozitivní klima na škole.

3) Podporuje žáky a pomáhá jim.

4) Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učíteli a vedením školy.

5) Rozvíjí klíčové kompetence.

6) Vytváří partnerské vztahy.

7) Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.

8) Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.

9) Vytváří vztah k obci, rodičům jakožto skupině, k veřejnosti obecně.

10) Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici.

Co nepodceňovat a na co při práci s parlamentem nezapomínat:

1) I práce v parlamentu je učení se a i má práce je učením.

2) Zajistit si podporu dalších kolegů a oporu v dokumentech školy.

3) Sestavit jasný a písemný plán práce na určité období.

4) Vytvořit podmínky, které žákům dodají pocit, že jsou pro školu důležití.

5) Na začátku roku si společně stanovit cíl (cíle), který (které) budou reálné.

6) Delegovat co nejvíce zodpovědnosti na žáky a být spíše v pozadí.

7) Rozdělit si jasně role a funkce, definovat pravidla, práva a povinnosti.

8) Nechat žáky brzy zažít pocit úspěchu.

9) O všem, co se v parlamentu děje, komunikovat s celou školou.

10) Poskytovat zpětnou vazbu a pomoci žákům k sebehodnocení práce.

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi