Dokumenty školy

Název dokumentu Formát Odkaz
Školní řád Word16_9 Skolni-rad-2015
Spisový řád Word16_10 Spisovyr
Školní program poradenských služeb  Word16_10  Skolni-program-poradenskych-sluzeb-2017_2
Postup řešení stížností a připomínek Word16_11 Sp
Plán rozvoje školy Word16_12 Plan-prace-skoly-2017-2018
Minimální preventivní program Word16_12 Mpp-2017-18-dod2-
Směrnice svobodného přístupu k informacím Word16_13 Es
Plán environmentální činnosti Word16_14  Plan-evvo-2017-2018
Plán dalšího vzdělávání ped. pracovníků Word16_15  Dvpp2017
Přehled zvonění   Zvoneni-2017
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání Word16_16  Zapis2018_2
Vnitřní řád Školní jídelny Vnitrni-rad-skolni-jidelny-2016
Vnitřní řád Školní družiny Vnitrni-rad-druziny-2016