POVINNÉ INFORMACE

Příjem dokumentů:

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných médiích

Základní škola Měcholupy, okres Louny

Holedečská 2

439 31 Měcholupy

b) úřední hodiny podatelny

Pondělí    7,00 hod - 11,15 hod

Úterý       7,00 hod - 11,15 hod

Středa     7,00 hod - 14,30 hod

Čtvrtek    9,00 hod - 12,00 hod

c) elektronická adresa podatelny

informace@zsmecholupy.cz

d) identifikátor datové schránky

mbrgyu7

e) další možnost elektronické komunikace

dosedla@zsmecholupy.cz

f) datové formáty dokumentů

Přijímáme všechny datové formáty dokumentů.

g) přenosné technické nosiče dat

Přijímáme všechny technické nosiče dat.

h) způsob nakládání s chybnými formáty datových souborů

Při výskytu chybného datového formátu bude odesílatel písemně a elektronicky upozorněn.

i) důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

Při výskytu neúplného nebo poškozeného dokumentu bude odesílatel písemně a elektronicky informován.