Projekty školy

Závěrečná konference k projektu "Školní botanická zahrada"

V pátek 14.11. 2008 se uskutečnila ve škole závěrečná konference k projektu Školní botanická zahrada. Konference se zúčastnili všichni zainteresovaní řešitelé, žáci školy, kteří jsou členy školního Ekotýmu a další členové tohoto sdružení. Cílem konference bylo zhodnocení výsledků projektu, prohlídka realizovaných aktivit a seznámení účastníků s plány na další období. Vedoucí projektu Mgr. Lucie Kubizňáková seznámila všechny zúčastněné s postupem realizace, jeho výsledky a ekonomickým vyhodnocením nákladů na projekt. Ředitel školy Ing. Zdeněk Dosedla, Ph.D. poděkoval všem realizátorům a požádal zúčastněné o aktivní ochranu výsledků projektu, dále naznačil další cíle s rozšiřováním stávající botanické zahrady a to především jejím napojení na areál minigolfu, jezírko a vybudování a osázení bylinkové zahrádky.

2

 

1

Nový minigolf v areálu Základní školy v Měcholupech

Projekt: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Měcholupy
V rámci tohoto projektu bylo ve spolupráci s obecním úřadem vybudováno hřiště na minigolf v areálu základní školy v Měcholupech. Hřiště má celkem 18 her a je vybaveno též opraveným domečkem na půjčování golfových holí a míčků. Žáci základní a mateřské školy v Měcholupech mají na minigolfové hřiště volný vstup. Pro ostatní veřejnost je přístup za poplatek.

4

 

3

Školní botanická zahrada

Cílem tohoto projektu, který můžeme realizovat díky finančnímu přispění Ministerstva školství, je zbudovat na školním pozemku botanickou zahradu. Projekt na obnovu školní zahrady je koncipován jako arboretum, kde budou žáci moci shlédnout typické rostliny pro přírodní park Džbán, v němž se areál školy nachází. Soubor klasických biotopů Džbánu bude využíván v ekologické výchově a výuce přírodovědy, dále pak bude vhodný k propagaci školy.

Práce na zahradě začaly v dubnu loňského školního roku a zúčastnili se jí i žáci. Nejprve bylo nutné posekat trávu, vymýtit náletové rostliny a poté přišly na řadu stroje, jež nám pomohly s úpravou terénu. Došlo tak k návozu nové zeminy, vybudování mírného příkopu či navezení písku a opuky. To vše trvalo až do června.

V září došlo k dalším povrchovým úpravám – bylo zapotřebí navést kůru a udělat poslední úpravy před výsadbou stromů a keřů. V říjnu došlo k samotné výsadbě.

Nyní nás ještě čeká sázení dalších rostlin a poslední úpravy spíše estetického charakteru. Přestože tento projekt uzavřeme v listopadu tohoto roku, plánujeme, že s příchodem jara budeme naši botanickou zahradu rozšiřovat o další rostliny.

Tn-02

Tn-04

Tn-06

Tn-05

Tn-03

Tn-01

Mgr. Lucie Kubizňáková