Projekt Očima generací - Rodinný pětiboj

Q925

Projekt Očima generací - Rodinný pětiboj

U příležitosti zapojení do projektu Očima generací se na ZŠ v Měcholupech uskutečnil zábavný sportovní Rodinný pětiboj. Družstva složena z rodin /př. Maminka, babička, dcera/ soutěžila v pěti disciplínách /štafetový běh, skoky, hod míčkem, sklapovačky, přetahovaná/. Atmosféra byla úžasná. Kdo přišel jen fandit, mohl si zahrát minigolf, kuželky, zaskákat na trampolíně nebo si na ohni opéct buřta. Všichni soutěžící dostali drobné občerstvení a první tři rodiny obdrželi pohár, medaile a diplomy. Počasí nám k dobré náladě též přispělo a všichni si sportování užili. 

                    Mgr. Helena Gondeková

Q923Q924

Titul SVĚTOVÁ ŠKOLA

Titul SVĚTOVÁ ŠKOLA získala ZŠ Měcholupy jako první v Ústeckém kraji

 

  V úterý 13. června 2017 Základní škola Měcholupy získala po celoroční práci titul Světová škola. Tento mezinárodní projekt, na kterém skupina žáků včetně p. uč. H. Gondekové a K. Cíglové usilovně pracovala už od začátku školního roku, vyžaduje přesné zadání a velmi tvrdá kritéria. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Žáci se učí přemýšlet v souvislostech, spolupracovat s místními samosprávami, spolky a jinými partnery. Učí se vymyslet, zorganizovat a zpropagovat veřejné akce. Vyvrcholení této akce probíhalo na závěrečném workshopu na Americké ambasádě v Praze pod záštitou společnosti Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha.   O titul usilovalo 12 škol, do finále se jich probojovalo 6. Podmínkou závěrečného workshopu byla prezentace jednotlivých škol s ukázkou celoroční práce, kterou si děvčata připravila sama. Nezapomněly představit oblast chmele, žateckého piva a hlavně naší malou krásnou školičku v Měcholupech. Zasloužené tituly žáci a učitelé převzali z rukou náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslava Fidrmuce, náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse a Dity Kubíkové z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí. Oceněním Světová škola se v současné době pyšní šedesát devět českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Jsme PRVNÍ základní škola v Ústeckém kraji, která tento titul získala. A jsme na to právem pyšní!

                                      Mgr. Helena Gondeková

Q908Q909

Q910Q911

Tajný život města

Q841

Žáci ZŠ Měcholupy se stali badateli v rámci projektu Tajný život města. Pomocí aplikace Pl@ntNet objevují rostlinné druhy vyskytující se v jejich okolí a zažívají badatelsky orientované vyučování. Během bádání využívají tablety a mobilní telefony, které jsou dnes již nedílnou součástí života.

 Co je aplikace Pl@ntNet?

Jde o aplikaci, která pomáhá identifikovat druhy rostlin z fotografií. Aplikace je zcela bezplatná a lze ji stáhnout na mobilní telefony nebo tablety (s operačním systémem Android nebo iOS). Více informací získáte www.tajnyzivotmesta.cz.

Bádejte s námi

Q842Q843

Q840Q847

Q844Q845

Q846Q848

Den dětí

Měcholupy  open 2017 a Den dětí na ZŠ Měcholupy

Ve středu 31. května 2017 žáci měcholupské základní školy, společně s dětmi MŠ a školy logopedické, oslavili svůj svátek venku na školním hřišti. Starší žáci připravili pro své mladší kamarády spousty her, soutěží a atrakcí. Po splnění zajímavých úkolů na jednotlivých stanovištích dostaly děti sladké odměny. Ani dospělí nepřišli zkrátka, neboť byl pro ně připraven tenisový turnaj Měcholupy open 2017, který probíhal současně s tenisovým turnajem žáků. Program byl doprovázen hudbou, která dodala akci ten správný ráz. Uskutečnilo se skupinové bubnování DrumCircle s jedním z našich nejznámějších bubeníků a perkusionistů Tokhim. Tento umělec dokázal během jedné hodiny spojit kolem 250 dětí, jejichž hra na bubny a boomwhackery se propojila v jedno velké ozvučené hudební těleso. Skupinové bubnování neboli metoda DrumCircle je jednou z nejstarších forem rozvoje týmové spolupráce. Vše vzniklo už v době Mezopotámie, kdy jednotlivé kmeny společně bubnovaly při nejdůležitějších oslavách, rozhodnutích a událostech. U takových setkání bubny sloužily pro koncentraci, pozornost, k souhře a společnému zážitku – tím se rozvíjela schopnost naslouchat, stmelit kolektiv, uvolnit napětí, vzájemně se podporovat a věřit ostatním. Ta chvíle s sebou nesla pocit sounáležitosti, každé dítě v tu chvíli bylo důležité jako součástka hudebního nástroje. Tokhi nadchnul žáky 1. i 2. stupně školy nejen svým umem bubeníka, ale také bezprostřední, milou povahou.

V 10. ročníku tenisového turnaje ve čtyřhře „O putovní pohár ředitele školy ZŠ Měcholupy“ –  Měcholupy open 2017 se zúčastnilo 24 hráčů (hráček), kteří předváděli celkem slušné výkony. Jak celé klání dopadlo, se dozvíte na stránkách:  http://www.zsmecholupy.cz/. Určitě to byl skvělý den pro všechny.

                                              Mgr. Helena Gondeková

Q826Q827

Q828Q829

Q830Q831

Q832Q833

Q834

Očima generací

Představení projektu OČIMA GENERACÍ

Právě oblast tradičních hodnot ve společnosti je onou oblastí, kterou projekt OČIMA GENERACÍ naplňuje. Prostřednictvím umění chceme připomenout nebo ukázat hodnoty, které si mohou jednotlivé generace předávat. V dnešní přetechnizované a uspěchané době, která nás stále více izoluje, je právě vzájemné setkávání se, vzájemná komunikace a realizace něčeho pro druhé, TO důležité. A je jedno, je-li vám 5 nebo 90 let. Chceme být chápáni, akceptováni, oceněni, viditelní a milováni ... prostě v rámci nějakého celku či pospolitosti chceme BÝT.

Naší prioritou je pravidelné setkání různých generací na společných akcích různého formátu. Představování jejich dovedností i umu a zároveň připravit programy, které se budou líbit, bavit a informovat. Umění nepotřebuje slov, neboť volí slova, kterým je dobře rozumět.

Naše škola se zapojila do projektu Očima generací, jehož cílem je podpora mezigenerační komunikace. Žijeme vedle sebe, ve svých vlastních ulitách. V oblasti komunikace se více pohybujeme ve virtuálním než reálném světě, a v okamžicích osobního setkávání jsme vůči sobě cizinci, kteří toho o sobě navzájem příliš mnoho neví. Někteří žáci vytvořili výtvarná díla na téma „Vystup ze své ulity“, ve kterých znázorňují své pocity, svůj pohled na život a dění v něm. Jiní napsali autorské čtení na téma Pohledy do duše i srdce, kde popisují, jak vidí svět, zapomenuté sny i přání. 

 

                                                   Mgr. Helena Gondeková

Q817

Cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku

Studijní cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku

Ve dnech 15. – 16. května 2017 se vybraní žáci ZŠ Měcholupy, spolu s pedagogickým doprovodem, zúčastnili studijní cesty do Evropského parlamentu ve Štrasburku organizované poslancem Evropského parlamentu Ing. Jaromírem Kohlíčkem, CSc.  Během nabitého programu měli žáci možnost si prohlédnout významné francouzské město Štrasburk, jež je sídlem nejen Evropského parlamentu, ale i dalších evropských institucí – Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva, navštívit jeho historické centrum s nádhernou katedrálou Notre-Dame de Strasbourg a typickými městskými hrázděnými domy ze 17. století. V odpoledních hodinách následovala návštěva Evropského parlamentu, kde se žáci zúčastnili přednášky o vzniku EU a jejím legislativním procesu. Nejzajímavější částí programu bylo následné živé sledování plenárního zasedání EP z návštěvnické galerie. Cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku byla pro žáky rozhodně velkým přínosem, neboť měli příležitost nejen prohlédnout si historické město Štrasburk, ale také zde osobně navštívit jednu z nejvýznamnějších evropských institucí, dozvědět se něco o jejím fungování a pohovořit s jedním z europoslanců za Českou republiku.
                    Mgr. Helena Gondeková

Q803Q804

Q802Q801Q799

Q800Q798

Exkurze

"23.května 2017  se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili dvojité exkurze v rámci výuky Ekologie.
Navštívili areál žatecké čistírny odpadních vod, kde pronikli do tajů kombinované čistící technologie .
Poté se přesunuli do objektu zahradnictví Cinke, kde prošli ohromné klimatizované skleníky, využívané k množení rostlin.
Průvodci byli velmi milí, vše žákům názorně ukázali a vysvětlili. Žákům se tato akce líbila.

Q814Q815

Q816

Mladý záchranář

                 Žáci  ZŠ Měcholupy v soutěži "Mladý záchranář 2017"

                Žáci ZŠ Měcholupy  se ve středu dne 17.5. 2017 obci Libočany zúčastnili 7. ročníku soutěže "Mladý záchranář 2017".  Z 12 - ti čtyřčlenných družstev se umístili na krásném 9.místě. Nutno říci, že patřili mezi nejmladší žáky a v konkurenci se žáky 8. ročníků získali 214 bodů.

Cílem této soutěže bylo  prověření znalostí žáků 2.stupně ZŠ z oblasti ochrany obyvatelstva, získaných v předepsaných výukových hodinách ve smyslu příručky pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Mezi soutěžní disciplíny patřila zdravotnická pomoc, požární ochrana, prostředky individuální ochrany, ale i dopravní bezpečnost, topografie, či znalost třídění odpadů.

Zároveň chceme poděkovat všem organizátorům této soutěže  jmenovitě Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, územnímu odboru Žatec s Policií ČR, Městské policii, JSDH Libočany a  Záchranářům Žatec.

Q810Q811

Q812Q813

Pramen Jizery

      Žáci ZŠ Měcholupy navštívili  pramen Jizery a ZOO v Liberci

            V rámci celoročního projektu " Cesty k pramenům...." se v letošním roce 30 nejlepších žáků ve sběru druhotných surovin vydalo na dvoudenní výlet k prameni řeky Jizery a YOO v Liberci. Cesta k prameni z Hejnic byla dlouhá 6,5 km a vedla horským terénem až k samému prameni. Řeka pramení pod Smrkem v Jizerských horách a protéká Velkou jizerskou loukou v Národní přírodní rezervaci Rašliniště v Jizerských horách. V délce 15 km tvoří česko-polskou hranici.

Druhý den jsme se vydali do liberecké ZOO. Tato zoologická zahrada je nejstarší v České republice. Ve 13 hektarovém areálu je chováno 170 druhů zvířat a mezi nejlákavější petří bílí tygři a lachtani.

           Výlet se žákům moc líbil, počasí nám přálo a žáci si slíbili, že i příští rok budou pilně sbírat, aby se zúčastnili tak pěkného výletu.

                               ZŠ Měcholupy

Q795Q796

Q797Q793

Q794Q792

VZPoura úrazům

Základní škola Měcholupy se zapojila do projektu VZP -  VZPoura úrazům

Základní škola Měcholupy využila nabídky vzdělávacího projektu VZP „Vzpoura úrazům,“ který je zaměřený na prevenci úrazů a nehod dětí a mladistvých. VZPoura úrazům je postavena na opravdových příbězích ambasadorů projektu, kteří jsou sami po úrazu upoutáni na invalidní vozík nebo se s následky úrazu celoživotně potýkají. Z vlastní zkušenosti tak dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném zranění, a dokážou svou zkušenost předat dětem.

V rámci školních besed se žáci seznámí s problematikou úrazů, s rizikovostí určitých životních situací a poučí se o tom, jak lze vhodnými preventivními opatřeními omezit rizika úrazů na minimum.

V úterý 26. dubna ZŠ Měcholupy navštívil ambasador Michal. V roce 2010 neodhadl rychlost nájezdu na snowboardový skok a po úrazu páteře se nedobrovolně stal vozíčkářem.  Až do toho osudného okamžiku byl aktivní kluk, který provozoval několik sportů. Vztah k pohybu a ke sportu ho ale neopustil. Vystudoval vysokou školu, pracuje a žije aktivní život. Sportoval před úrazem a sportuje i po něm.  Jednoznačně u něj zvítězilo lyžování, čtyřkolka a ping-pong. V pracovním i osobním životě se řídím vlastním mottem: „Lepší je gram činu než tuna vědomostí.“

Jako druhý z ambasadorů se představil Honza. Ve 34 letech se ošklivě vyboural na motorce a zůstal na vozíku. Více než rok po úrazu strávil v nemocnicích a rehabilitačních zařízeních. Životní energii a vrozený optimismus mu úraz nevzal. Po úrazu začal také studovat na vysoké škole a snaží se sportovat, dál žít svůj normální život, který má moc rád, i když je trochu jiný. Zobcová flétna, kytara, banjo a mandolína…., hudba je pro Jana zdroj relaxace a nástroj k udržení psychické pohody. Jak říká: „Chci být zkrátka užitečný a pomáhat lidem.“ Také se rád zúčastnil speciálního dílu ročníku Star Dance, v němž tancovali handikepovaní soutěžící se zdravými, a který byl zároveň charitativní akcí pro Centrum Paraple.

Oba ambasadoři projektu předávají  svou osobní sílu a zkušenost s hendikepem, a tím přispívají  ke změně vnímání postižených, k většímu propojování světa hendikepovaných a zdravých lidí. Podílejí se na osvětě v prevenci úrazů, protože život je velmi křehký a stačí pár vteřin riskování či nepozornosti a vše může být úplně jinak.  Přibližují dětem limity, které přináší život na vozíku / jak je těžké si nasadit ponožku/, ale také jim ukazují, že vozíčkáři jsou stejní lidé jako oni a že se jich nemusí bát.

 Děkujeme Michalovi Vondráčkovi a Janu Krauskopfovi za jejich zajímavé vyprávění a za to, jak svými životními příběhy přispívají nejen k prevenci úrazů, ale také dokazují, že i lidé s vážným postižením jsou optimisté a mají chuť žít. V České republice je úrazem ošetřeno každoročně na 450 000 dětí. Právě hendikepovaní z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu, motivovali tedy naše žáky k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Pro spoustu dětí se často jedná o první setkání s někým, kdo je na vozíku, a jsou překvapené, že všichni ambasadoři i přes svůj hendikep žijí aktivním životem... lyžují, jezdí na handbiku, hrají ping pong, basketbal, potápí se, hrají golf, triatlon, tančí, zakládají rodiny, mají děti! Ambasadoři se nestydí dětem odpovídat na jakékoliv otázky. Vše je postaveno na autenticitě a opravdových příbězích. Prevence má potom mnohem větší váhu, než když o ní vypráví naprosto zdravý člověk.

                                        Mgr. Helena Gondeková

Q762

Q756Q758

Q759Q761

Den ZEMĚ

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola. Naším cílem je chránit životní prostředí. Sbíráme druhotné suroviny, které postupují recyklaci, propagujeme šetření elektřinou i vodou. V letošním roce usilujeme o titul Světová škola, a tak letošní oslavy Dne Země jsme pojali trošku netradičně. Vybrali jsme si problematiku emisí a imisí, protože, znečištění ovzduší je celosvětovou příčinou řady úmrtí a nemocí, například dýchacích cest, zánětů aj.  Naše škola jde příkladem, protože má zajištěno vytápění plynem. V rámci školy se snažíme zvýšit informovanost všech žáků, pedagogů a zaměstnanců naší školy o znečišťování ovzduší a jejich následcích na životní prostředí, a to nejen u nás ve vsi, ale na celé planetě. Chceme být příkladem pro ostatní a ukázat, že někdy málo znamená více. Chceme, aby se každý zamyslel nad problematikou neekologického vytápění. Uvědomujeme si nejen finanční vytíženost, ale dostupnost k modernímu vytápění. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat. Vlastně skutečný nepřítel je lidstvo.

Žáci se seznámili se Smogovým desaterem, zamýšleli se nad tím, zda je nutné zajímat se o to čím topit a co nešetrné topení způsobuje naší planetě. Starší žáci připravili pro mladší různé eko – aktivity, které směřovaly do problematiky čistota ovzduší. Naučili se zjišťovat, co venku dýchají-Ringelmannova stupnice. Žáci si vytvořili poučné plakátky, letáčky a na stanovištích při aktivitách kreslili, vyplňovali, skládali. Nejlepší skupinky žáků dostaly sladkou odměnu. Nechyběl ani ohýnek, kde si každý opekl buřtíka. Opět zde starší žáci pomáhali svým mladším spolužákům, čímž se upevňují pozitivní a přátelské vztahy mezi dětmi a hlavně je to jeden ze způsobů prevence šikany. Letošní Den Země se vydařil a žáky zadané úkoly i program bavil.

                                       Mgr. Helena Gondeková

Q724Q723

Q725Q726

Q728Q729

Q727

Ukliďme Česko

Žáci Základní školy Měcholupy chtějí přírodě pomáhat.
I letos jsme se zapojili do výzvy Ukliďme svět, ukliďme Česko.  Jde o dobrovolnou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Naše škola se do akce zapojila v pondělí 10. dubna 2017. Akce probíhala v součinnosti s Českým svazem ochránců přírody, který nám poskytl pytle na třídění odpadu, rukavice. Dohromady jsme vysbírali cca 40 pytlů odpadu, které jsme roztřídili a firma Márius Pedersen s. r. o. je odvezla do sběrného dvora. V průběhu úklidu došlo také na objevení černé skládky. Akce se zdařila a především byla smysluplná. Vše ku prospěchu pěkného vzhledu obce Měcholupy a našeho životního prostředí.

                    Mgr. Helena Gondeková

Q709Q710

Q711Q712

Zápis

Zápis do první třídy

Dne 6. a 7. dubna 2017 proběhl u nás na škole zápis dětí do 1. ročníku. Budoucí prvňáčci si po rozhovoru s paní učitelkami vybrali zasloužené dárečky a usměvaví opouštěli školní budovu, do které se za pár měsíců vrátí jako opravdoví školáčci.

                            Mgr. Helena Gondeková

Q705

Q699Q700Q701Q703

Q704Q702

Ze života školy

MĚCHOLUPSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELÁ V MODRÉM

I v letošním školním roce jsme si připomněli Světový den autismu. Proto jsme se oblékli do modrého a udělali si modrý den. Společně jsme si v modrém připomněli fakt, že se současně ve světě každé 110. dítě rodí s poruchou autistického spektra, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.
                                Mgr. Helena Gondeková

Q694

Vodní dům

       V rámci projektu Světová škola navštívila  ZŠ Měcholupy Vodní dům

           V obci Hulice, okr Benešov u vodní nádrže Švihov je postaven Vodní dům. Jedná se o návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Najdete zde moderní expozici, která atraktivní formou seznámí žáky s několika tvářemi vody. Představí Vám vodu jako životní prostředí rostlin a živočichů, ale i jako nezbytnou podmínku našeho života. Jednotlivé expozice nabízí postupně pět přehledných sekcí.Výukové programy probíhají ve vnitřní učebně, ale i v terénu. Žáci ZŠ Měcholupy zažili simulační hru Povodeň , kdy byli nuceni vhodným plánováním krajiny zabránit škodám, přírodním katastrofám. Výukový program i expozice se  dětem moc líbil. Jako třešnička na dortu je exkurze na hráz s komentovanou prohlídkou po hrázi vodního díla Švihov (Želivka

                                           ZŠ Měcholupy

Q656Q657

Q658

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na ZŠ Měcholupy

Ve středu 22. března se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří pro všechny, kteří měli zájem se podívat pod pokličku výuky na ZŠ Měcholupy. V dopoledních hodinách si malí návštěvníci z mateřské školy i budoucí prvňáčci se svými rodiči prohlédli prostory naší školy a zúčastnili se výuky v první a páté třídě. Ve třídě se nejdříve vzájemně představili, a poté si vyzkoušeli psaní na tabuli, kde napsali svá jména, společně si zazpívali písničky, třídili tvary, stavěli obrázky. Za odměnu dostali barevné vlaštovky a malou sladkost. Bylo to příjemné dopoledne plné zábavy. Věříme, že se u nás líbilo především budoucím prvňáčkům. My se na ně budeme určitě těšit u brzkého zápisu                                                                                                        Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy  

Q645Q647Q648Q649

Q646

Loučení se zimou

Loučení s paní Zimou

V pátek 10. března se žáci naší školy rozloučili se zimou vhozením Morany do „Blšanky.“ 

Věděli jste, že: 

                                                                        Mgr. H. Gondeková

Q635_4Q643_3

Q644_2

VEDOUCÍ K -CENTRA ŽATEC NA NÁVŠTĚVĚ V MĚCHOLUPECH

VEDOUCÍ K -CENTRA ŽATEC NA NÁVŠTĚVĚ V MĚCHOLUPECH

V pondělí 27. února 2017 proběhla na ZŠ Měcholupy přednáška, která se zabývala problematikou návykových látek.  Obsahovala spoustu praktických informací týkajících se negativního účinku drog. Byla zaměřena zejména na příklady ze života, jaké mají drogy krátkodobý a dlouhodobý účinek na zdraví a psychiku člověka. Přednášející Martin Motl, DiS velice emotivně vyprávěl příběhy ze života, které byly plné reálných zážitků. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, především o nebezpečí, které drogy přinášejí.

                         Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Q618Q619

Q617

Techmania Plzeň

Žáci ZŠ Měcholupy propojují poznatky z teoretické výuky s praxí

Ve čtvrtek 23. února se žáci ZŠ Měcholupy v rámci projektu Světová škola zúčastnili exkurze do Techmanie v Plzni. V tomto moderním interaktivním muzeu se herní formou seznámili s určitými matematickými a fyzikálními principy. Učení je tedy postaveno na vlastním prožitku – zkušenosti, kde si měli možnost techniku osahat a vyzkoušet vlastníma rukama. 

 Žáci se například seznámili s funkcí parního stroje, zdokonalili se ve znalostech optických jevů, vyzkoušeli si box i jízdu „na prkně“. Některé žáky zaujaly dřevěné hranoly a stavěli z nich zajímavé stavby, jiní zkoumali různé hlavolamy, hráli si s vodou, či váleli se v bazénku s plastovými míčky.  Viděli meteorit, kuchyňské elektrické spotřebiče, stará auta, letadla, železniční vozy. Jeden vůz patřil i císaři Františku Josefu II. Dokonce viděli vstávat vlasy na hlavě a prostupovat elektrický výboj těly účastníků. To, když byl v akci Van de Graaffův generátor. Další exponáty ze světa vědy a techniky si žáci prohlédli v expozicích věnované jednotlivým vědním oborům. Den mezi technickými vynálezy se vydařil a čas rychle utekl. Žáci poznali mnoho nového z oblasti techniky, meteorologie, statiky a dalších oblastí, které ještě neznali. Exkurze do Techmanie byla pro školáky zajímavým zpestřením výuky, a proto se již teď těší na další podobnou akci.

                              Mgr. Helena Gondeková

Q595_2Q597_2

Q598_2Q600_2

Q601_2Q602_2

Kostky

„KOLIK TOHO DOKÁŽEME POSTAVIT?“

Je další soutěže, která probíhala na ZŠ Měcholupy. To, že si umí žáci s učiteli hrát, ukázala soutěž, kdy každá třída stavěla věž z kostek. Už víme, kolik váží naše škola, kolik měří naše škola, kam doskočí naše škola, kam dosáhne naše škola, kam docvrnkne naše škola a nyní soutěžíme " KOLIK TOHO DOKÁŽEME POSTAVIT?" Dostali jsme kostky a snažili se použít co nejvíce kostek na postavení věže. Bylo několik pokusů a nejlepší pokus byl odevzdán. Věže stavěli všichni, včetně pedagogů a moc se pobavili. Zároveň si každý mohl dát tip, jak vysokou věž postaví celá škola. Výhercem se stala žákyně 9. ročníku, která vyhrála odměnu v hodnotě 300 Kč. Gratulujeme Terezko !!! L

                                                       Mgr. Helena Gondeková

Q499Q500

Q501Q486_2

Q488_2Q494_2

Q503_2

   Kolik toho dokážeme postavit

   Žákyně 9. ročníku Terezka Rappaportová vyhrála v typovací soutěži "Kolik toho dokážeme postavit!" Získala dárek v hodnotě 300 Kč a my gratulujeme!!!!

Q513_3

Česko zpívá koledy

Česko zpívá koledy 2016

Letos jsme se zapojili do akce regionálních deníků Česko zpívá koledy.

S velkou chutí si všichni zazpívali vánoční koledy : Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko a Pásli ovce Valaši.

Q441

Q439Q440Q442_2

Děti ZŠ v pečovatelském domě

Vánoční dárek pro seniory

Poklidný adventní čas si koncem loňského roku zpříjemnili vánoční besídkou všichni přítomní v OÚ Měcholupy při vánočním posezení pro seniory. Žáci školní družiny pod vedením slečny vychovatelky Hanky Kolářové si nacvičili a v pondělí 12. prosince 2016 předvedli pro babičky a dědečky z pečovatelského domu Měcholupy pásmo zpívaných vánočních koled, básniček i říkanek. Děti od babiček dostaly dárečky a různé sladkosti. Bylo to hezké odpoledne. Je dobře, že děti myslí i na jiné a jsou schopné a ochotné udělat radost druhým.

                                            Mgr. Helena Gondeková

Q434Q435

Q437Q438

Q436

Mikuláš a čerti na ZŠ

Čertovské pondělí na ZŠ Měcholupy

 V pondělí 5. prosince naše škola navštívila obecní kino Blšany, kde žáci zhlédli americký, animovaný snímek Angry Birds ve filmu. Film všechny zavedl na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit. To se samozřejmě povedlo, protože se všichni spojili. J Když se žáci vrátili z kina do školy, ozývalo se po chodbě řinčení řetězů a blekotání čertů. Žáci devátých ročníků přišli z pekla a nebe mezi děti, aby prošli všechny třídy a zkontrolovali hříšníky. V knize hříchů našel Mikuláš jen několik zlobivých dětí. Andělé tak mohli rozdávat pamlsky a čerti si letos odnesli poloprázdný pytel. J

                           Mgr. Helena Gondeková

Q328_2Q327_2

Q329_2Q332_2

Q333_2Q331_2

Zdravá pětka

ZDRAVÁ PĚTKA OPĚT NA MĚCHOLUPSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Stravování dětí je v současné době velmi sledovaná oblast. Celkově přibývá dětí s nadváhou, což je zapříčiněno zejména špatným životním stylem a špatnými stravovacími návyky. Proto se ve třetím listopadovém týdnu naše škola zapojila do projektu Nadačního fondu Albert Zdravá 5, který se právě těmito otázkami zabývá. Žáci si ve skupinkách zabojovali zcela netradičně o 5. Sestavovali potravinovou pyramidu, vyrobili si jedlý obrázek ze zdravých potravin. Každý na konci programu získal osvědčení o jeho absolvování.

                                         Mgr. Helena Gondeková

 

Q297Q298

Q299Q300

Q301Q302

Q303Q304

Giving Tuesday

GivingTuesday       Potěšíme své blízké, neznámé i potřebné

        Žáci i zaměstnanci naší ZŠ Měcholupy se připojili k oslavě světového svátku dobrovolnictví a dárcovství, který letos připadá na úterý 29. listopadu a nese tedy název GivingTuesday. Je to svátek, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat druhým. Letos se poprvé slaví i v ČR. V průběhu vyučování jsme si spolu se žáky vysvětlili, co je dobrovolnictví, obecně prospěšná činnost, jaké může mít formy a jaké obecně prospěšné společnosti působí u nás či ve světě, na co se zaměřují. Připomněli jsme si i naše příspěvky v rámci projektu Fond Sidus, Život dětem, Tříkrálová sbírka aj. Ale nezůstalo jen u slov... Děti se rozhodly, že si samy vymyslí, koho a jak v tento den potěšit. Zda to bude malý dárek, obrázek pro kamaráda ve škole, básnička pro paní učitelku nebo pohlazení pro maminku.

                        Mgr. Helena Gondeková

Q310

Jiný spolužák

„Týden pro inkluzi 2016“    Pátek 21. 10. 2016

  Jiný spolužák-celodenní projektové vyučování

   V pátek 21. října probíhalo ve škole celodenní projektové vyučování zážitkem.Vnímání okolí našimi smysly je základem poznávání světa. Někomu je tato výsada bohužel odepřena a díky tomu má ostatní smysly rozvinutější.  Jedinec stižený nějakou vadou se musí začlenit do příslušné komunity či společenského života po překonání všech důsledků, ať za užití pomocných opatření a prostředků nebo za dohledu a pomoci jiných lidí. Jsou však i tací, kteří tento proces nejsou schopni zvládnout. Naši žáci se pokusili různými aktivitami vcítit se do pocitů těchto jedinců. Dalším výstupem těchto aktivit bylo i pěstování uvědomění si, že bez pomoci druhých to v životě nejde. Pomoc potřebují nejen postižení lidé, ale i my sami jsme nuceni někdy přijmout pomocnou ruku k překonání překážky. Tak například nejmladší žáci školy se snažili v hodině tělesné výchovy svého spolužáka provést připravenou trasou – nejprve za ruku, pak pomocí zvuků (tleskání). Velký úspěch sklidila závěrečná hra Na slepou bábu. Žáci vyšších ročníků se nejprve zamýšleli nad tím, kdo vlastně je nebo může být jiný spolužák. Protože každý jsme jiný – někdo je introvert, někdo je vysoký jiný mrňavý, další nemá nohu, každý třetí špatně píše, jednomu ze třídy nejde matematika, několik dětí špatně mluví, ale jiný je v podstatě i ten, kdo neumí jezdit na kole. Je tím méněcenný? Ne, je jen jiný. Proč neumí jezdit na kole?  Nemá kolo, nikdo ho nikdy neučil, bojí se?  Společně dospěli k závěru, že tím může být každý z nás, každý se něčím odlišujeme od ostatních ve třídě. Pak si prakticky vyzkoušeli, jaké to je, být skutečně „jiný“. Děti se naučily několik slov ve znakové řeči, vyzkoušely si, jaké je to psát nohama místo rukou, četly text v Braillově písmu na krabičkách od léků, vyzkoušely si orientaci v prostoru. Nepoužít ruce a přeci vykouzlit obrázek se zpočátku zdálo velmi jednoduché, ale toto zdánlivé klamání žáky okamžitě po uchopení tužky opustilo. Jejich rukama se stala vlastní ústa nebo nohy. Užili si spoustu legrace, ale také si uvědomili, jak těžké je „být jiný!!“ Díky tomuto týdnu většina žáků zjistila, že být „jiný“ neznamená být horší nebo lepší, ale prostě jenom být nějak odlišný. I u nás ve škole se najdou děti, které mají jinou barvu pleti, mají problémy s psaním nebo počítáním a učení jim jde pomaleji než ostatním, nebo děti, které užívají léky kvůli nějaké nemoci. Jsou jiní, ale zároveň úplně stejní jako my.

                                             Mgr. Helena Gondeková

Q119Q120Q123_3

Q121_2Q122_2

Den stromů

„Týden pro inkluzi 2016“    Čtvrtek  20. 10. 2016

DEN STROMŮ

20. 10. 2014 

20. října si žáci měcholupské školy připomněli Den stromů. O stromech si nejen povídali, ale prožili v jejich společnosti pěkné chvilky. Stromy, jejich větve, listy a plody se staly inspirací k mnoha různorodým aktivitám. Žáci po celé dopoledne pracovali ve skupinkách, kde stromy nejen poznávali, ale také počítali, lepili, kreslili, skládali, tvořili, vybarvovali, zdobili a slepovali. Výstupem každé třídy byly plakáty rozvíjející téma Strom. Například Strom-domov pro zvířátka, Strom přátelství, kde každý napsal na list nějaký hezký vzkaz pro kamaráda, Atlas stromů a jiné. Určitě se tento den vydařil a žáci si odnesli spoustu nových zajímavých informací a zkušeností.
                              Mgr. Helena Gondeková,

Q207Q208

Q208

Q211Q214

Q212Q213

Divadlo, knihovna, plavání

„Týden pro inkluzi 2016“    Středa  19. 10. 2016

II. stupeň Divadelní představení Šakalí léta

I. stupeň beseda v knihovně, plavání

     Žáci z druhého stupně navštívili muzikál Šakalí léta v Žateckém divadle. Příběh party kluků, která hájí svůj prostor proti tzv. vetřelcům a poznává po svém životní realitu v 50.letech. Tato etapa pubertálního mládí dává příběhu tragikomickou příchuť. Atmosféru podtrhly písně Ivana Hlase, které zahráli a zazpívali herci divadelního souboru Tyl. Žákům se představení moc líbilo, o čem svědčil i obrovský aplaus v celém divadle v závěru celého muzikálu.

       Mladší žáci jeli do žatecké knihovny na besedu zaměřenou na život a dílo Františka Nepila. Žáci se dozvěděli o životě a díle autora, který ve svých knihách kladl důraz na hodnoty pro náš život důležité a často opomíjené. Jeho prózy pro děti spojuje jemný, moudrý a laskavý humor, s kterým nahlížel na okolní svět, na jeho kladné i záporné stránky. Měl rád rodný kraj, přírodu, historii – všude tam čerpal inspiraci pro psaní svých knížek. Po besedě žáci vyrazili do žateckého plaveckého bazénu. Plavání, dovádění ve vodě i závody si žáci velmi užili. 

                                             Mgr. Helena Gondeková

Q202Q205

Q203Q204

Drakiáda

„Týden pro inkluzi 2016“    Úterý 18. 10. 2016

 Drakiáda,

V úterý 18. října se uskutečnila tradiční podzimní drakiáda. Počasí nebylo ideální a tak aby se draci alespoň na chvíli udrželi ve vzduchu, bylo nutné běhat. A tak všichni běhali sem a tam, vypadalo to jako trénink na běžecký závod. Když už byli všichni dostatečně vytrénovaní, začalo mírně foukat. A tak se ve vzduchu ocitlo spousta draků. Starší žáci byli malým kamarádům dobrými pomocníky. Podívat a zaběhat si přišly také děti z Mateřské školy Měcholupy.  Důkazem vydařené akce bylo školní hřiště plné veselých dětí a obloha draků různých barev, tvarů a nápadů.

                            Mgr. Helena Gondeková

Q156

Q157Q158

Dýně, koláče

„Týden pro inkluzi 2016“ začíná

 

Základní škola Měcholupy nelení!!

V pondělí 17. října se měcholupská škola bavila při celoškolní akci Dýňobraní, v podstatě jde o školní Halloween. Během dopoledních hodin žáci vyřezávali z dýní strašáky, které zdobili listy, bobulemi, kaštany, šípky a různými druhy zeleniny… Před desátou hodinou se přišly podívat na dýně děti z MŠ Měcholupy, které se v nižších třídách zapojily také do dlabání. Velký dík patří druhostupňovým za jejich pomoc těm nejmenším a děvčatům ze sedmé a deváté třídy za pomoc při návštěvě dětí MŠ. Při odchodu ze školy předškoláčkům očička jen zářila. Tím však den na škole nekončil. Již od ranních hodin se po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde děvčata z II. stupně z vydlabané dužiny pekla do soutěže koláčky. Na letošním 9. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 30 druhů koláčů, dortů, závinů. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a šest vítězných koláčů bylo odměněno krásnými cenami, které darovala obec Měcholupy. Výsledky www.zsmecholupy.cz.  Ale nikdo nebyl smutný, nejdůležitější je, že všem moc chutnalo a hlavně byla velká legrace. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček. Strašidýlka se moc povedla, a tak zdobí dvorek před školou.

             Mgr. Helena Gondeková

Q123Q126

Q215Q216Q218

Q127Q130

Q131_2Q133_2

Q135_2

72 HODIN

MĚCHOLUPSKÉ DĚTI OBCI

Žáci naší školy se zapojili do projektu „72 HODIN“. Tento projekt se věnuje dobrovolnickým aktivitám po celé České republice, které pomáhají přírodě. Během čtvrtečního odpoledne zasadil EKOTÝM na školní zahradě jabloň, hrušeň a třešeň. Dále upravili botanickou a bylinkovou zahradu, shrabali spadané listí a zazimovali růže. I přes nepříznivé počasí jsme vše zvládli a připravili zahradu k zimnímu spánku.

Q117

Exkurze v České televizi

Exkurze do zákulisí České televize

V úterý 4. října byli vybraní žáci naší školy oceněni nadací Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti exkurzí do ateliérů České televize na Kavčích horách. Zde se po nezbytné identifikaci nejdříve podívali na video o historii České televize. Dozvěděli se například, že délka všech chodeb dosahuje vzdálenosti až 42 km. Proto asi herec Václav Vydra po budově používá „přibližovadlo“ KOLOBĚŽKU. Poté se vydali na prohlídku budovy, během níž mohli vidět mnohé rekvizity, a také nahlédnout do některých studií. Bonusem byla možnost spatřit na vlastní oči natáčení pořadu Kouzelná školka s herečkou Lucií Černíkovou a malým Františkem nebo hudební pořad se zpěvačkou Anetou Langerovou. Děti si vyzkoušely práci kameramanů, moderátorů a vyzkoušely si kostýmy herců. Všichni odjížděli domů se spoustou nových zážitků.

Mgr. Helena Gondeková

Q90Q91

Q89Q90

Q91

Den Svatého Václava

Dne 28.6., na den Svatého Václava, státní svátek a den české státnosti, upořádali žáci základní školy Měcholupy, jako ukončení poutní Svatováclavské mše,  vystoupení v kostele ve Velké Černoci.  Žáci recitovali, hráli na hudební nástroje a také zpívali. Na počest Svatému Václavovi žáci zpívali krásné písně a přednášeli básně, které si každý člověk mohl vzít k srdci. Na konci vystoupení žáků, místní pan farář, otec Vilém, krásně poděkoval všem účinkujícím.

 Zapsala Aneta Dosedlová

Q74Q75

Q76Q77

Ukliďme svět

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ukliďme Měcholupy!

Protože víc rukou víc uklidí, připojila se ZŠ Měcholupy v pondělí 19. 9. k akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016". Každá třída dostala svůj úsek v obci, který vyčistila od všeho, co do přírody nepatří. Odpadky byly opravdu kuriózní. Našlo se například okno, molitan, váza, kanystr, pneumatika, rezavé plechovky, deka, obaly od potravin, nedopalky od cigaret apod. Tato akce trvala 3 hodiny, žáky bavila, měli radost z vykonané práce a z toho, jak prošlé okolí je vyčištěné. Jak dlouho toto prostranství zůstane čisté, záleží jen na lidech. Za dobře vykonanou práci, hlavně chuť a aktivitu si žáčci zasloužili pochvalu.

                                       Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Q46

Q45Q47

3. MĚCHOLUPSKÝ MARATON

ZŠ Měcholupy pořádala 3. MĚCHOLUPSKÝ MARATON

V pátek 9. září pořádala ZŠ Měcholupy a Obec Měcholupy již 3. Měcholupský štafetový maraton. Loňský rekordní čas byl překonán!! 42,195 km se letos povedlo odběhnout za 2 hodiny 51 minut a 51 vteřin!! K letošnímu rekordu přispěli učitelé, žáci a zaměstnanci ZŠ Měcholupy, dále děti z místní školky, logopedické školy, ZŠ Lipenec a dokonce i vzácný host europoslanec Ing. J. Kohlíček, CsC. Každý účastník, který uběhl 180 metrů, obdržel startovní tričko, pamětní medaili a nějakou tu sladkost. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a něco sladkého ke kávě. Podle ohlasů se akce vydařila. Celý den svítilo sluníčko, byla příjemná a přátelská atmosféra a hlavně se děti bavily, sportovaly a fandily!!  

                         Mgr. Helena Gondeková

Q10_2Q11_2

Q12_2 Q50_2