Kamarádi a rizika online

Kamarádi online I. st.  a Rizika online II. st. 

Ve středu 18.10.2017 se žáci I. a II. Stupně zúčastnili besedy Kamarádi online a Rizika online. Přednášející RNDr. Bc. Ludvík Hanák, MBA zaujal hned od začátku žáky svým výborným ústním projevem, svou perfektně připravenou prezentací s jasnou a přímočarou strukturou. Podle zpětné vazby žáků a přítomných vyučujících byla beseda velmi vydařená. Žáci ocenili zejména množství alarmujících informací, konkrétní životní příběhy lidí závislých na on-line sázení, mobilech. Mnozí hodnotili besedu jako „poučnou, pravdivou, originální, vedoucí k zamyšlení“.

             Mgr. Helena Gondeková

Y199Y200

Y201

9. Dýňobraní a 10. Koláčobraní na ZŠ Měcholupy

9. Dýňobraní a 10. Koláčobraní na ZŠ Měcholupy

Již deváté Dýňobraní /školní Halloven/ probíhal v pondělí 16. října na měcholupské škole.  Žáci společně s pedagogy i rodiči zdobili a vyřezávali dýně, tvořili halloweenské dekorace a strašidýlka. Velký dík patří druhostupňovým za jejich pomoc těm nejmenším. Strašidýlka se moc povedla, a proto jsou vystavena našem dvorku před školou. Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci a za účast. J Tím však den na škole nekončil. Již od ranních hodin se po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde děvčata z II. stupně pekla do soutěže koláčky. Na letošním 10. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 40 druhů koláčů, dortů, závinů. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a šest vítězných koláčů bylo odměněno krásnými cenami, které daroval Obecný úřad Měcholupy. Výsledky www.zsmecholupy.cz.  Ale nikdo nebyl smutný, nejdůležitější je, že všem chutnalo a hlavně byla velká legrace. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček.

                                 Mgr. Helena Gondeková

Y170Y171

Y172Y173

Y174

Radost seniorům

Radost seniorům

 V pondělí 9. října v odpoledních hodinách se v místnosti Obecního úřadu v Měcholupech uskutečnilo pravidelné setkání zdejších i přespolních seniorů. U kávy debatují o svých radostech i strastech. Toto setkání jsme přišli zpestřit žáci z obou oddělení školní družiny, které pod vedením svých družinových vychovatelek nacvičily básničky a krátkou dramatizaci pohádek. Nechyběly ani drobné dárečky. Pro obě věkové skupiny to tak bylo příjemně trávené odpoledne v podzimních sychravých dnech.

Y145                  

Sportovní odpoledne

Nedělní setkání na školním hřišti ZŠ Měcholupy

Naše škola je dlouhodobě zapojena do mnoha projektů.  Jedním jsou také Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků. V rámci tohoto projektu se u nás na školním hřišti konalo sportovně zábavné nedělní odpoledne. Za slunečního počasí si děti s rodiči užili spoustu legrace. Hráli minigolf, fotbal, diskutovalo se, vyprávělo. Naše sportování jsme zakončili opékáním buřtů. Všem se akce moc líbila a těší se na další, které jsou již připravené.

                                           Mgr. Helena Gondeková

Y139Y140

Y141Y142

Y143Y144

Pouštění draků

ŠKOLNÍ MĚCHOLUPSKÁ DRAKIÁDA 2017

Nejdůležitějším důkazem přicházejícího podzimu je pro děti pouštění draků, proto ve středu 4.  října se na hřišti ZŠ Měcholupy konal další ročník Drakiády. Žáci školy i děti z mateřské školy přišli s různě barevnými draky a snažili se, aby právě ten jejich drak vzlétl co nejvýše a létal co nejdéle. Děti byly plné elánu a výdrž, kterou při běhu projevovaly, byla úctyhodná. Při prohánění draků zažily děti hodinu intenzivního tělocviku s chvilkami na odpočinek, ve kterých opravovaly přetržené provázky, nebo vyztužovaly přelomené špejle v konstrukcích draků různými náhražkami, např. klacíky. Starší žáci často pomáhali mladším v nadhazování draků do výšky i při drobných opravách a rozmotávání provázků. Všem se drakiáda líbila a doufáme, že se tak vydaří i ta příští.

                                                                   Mgr. Helena Gondeková

Y124Y125

Y126Y127

Y128Y129

Y130

Nenech to být a něco udělej

Zapojili jsme se do projektu „Nenech to být a něco udělej“ /NNTB/

Y54

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“ – jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

Systém je zdarma přístupný všem žákům a rodičům na adrese https://www.nntb.cz . Žáci mají možnost bez obav nahlásit problémy v kolektivu a upozornit tak na situace, které je potřeba řešit.

Metodička prevence: Mgr. Helena Gondeková

Ukliďme svět, ukliďme Česko

ZŠ Měcholupy se opět zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko

Do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se připojili žáci a pracovníci naší školy v pondělí 18.září 2017. Zaměřili se hlavně na úklid v okolí školy a na městys Měcholupy. Celkem během dvou a půl hodiny nasbírali hromadu pytlů odpadu. Díky tomu udělali dobrý skutek pro naši přírodu. Děti s nadšením pomáhaly, byly aktivní a spokojené, že mohou trávit dopolední vyučování na čerstvém vzduchu.

                                       Mgr. Helena Gondeková

Y41

Y42Y43Y44

4. Měcholupský maraton

MĚCHOLUPSKÝ MARATON

V pátek 15. září pořádala ZŠ Měcholupy a Obec Měcholupy již 4. Měcholupský štafetový maraton (42,195 km). K letošnímu času (2 hodiny, 51 minut, 59 sekund) přispěli žáci naší školy, jejich rodiče, učitelé i zaměstnanci a hosté. Každý účastník, který uběhl 180 metrů, obdržel startovní tričko a pamětní medaili. Nechyběly párky v rohlíku, káva, čaj či limonáda. Počasí se umoudřilo, všichni se bavili, sportovali. Atmosféra byla výborná, neboť si všichni vzájemně fandili.

                                                                       Mgr. Helena Gondeková

Y40Y39_2

Y13_2Y14_2

Y32_2