Kdo byli Keltové

Kdo byli Keltové

Ve středu 14. února navštívil ZŠ Měcholupy bývalý žák Aleš Hausmann, který se dlouhodobě zabývá historií Keltů. Žáci se na chviličku přenesli do doby před dvěma tisíci lety, kde poznali naše dávné předky. Pan Aleš žákům vyprávěl o způsobu života Keltů, zajímavosti o jejich etniku, životním stylu, o jejich zvycích, vyspělém zemědělství, řemeslech. Zároveň žákům na ukázku přinesl celou řadu řemeslnických výrobků a zbraní. Mohli si vyzkoušet např. i repliky keltského oděvu a obuvi, osahat nástroje z této doby.  Žáci pozorně poslouchali, dozvěděli se hodně zajímavostí, a to, co je nejvíce zaujalo nebo se jim líbilo, nakreslili v hodinách výtvarné výchovy. Nejlepší práce budou vystaveny v muzeu.

                                                           Mgr. Helena Gondeková

Y812Y813

Y814Y815

Y816Y817

Y818Y819

Y820Y821

Y822

Česko zpívá koledy 2017

Česko zpívá koledy 2017

Letos jsme se opět ve středu 13. prosince zapojili do akce regionálních deníků Česko zpívá koledy.

S velkou chutí si všichni zazpívali vánoční koledy: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.

                                                   Mgr. Helena Gondeková

Y532Y533

Y534

Žáci ZŠ Měcholupy přáli KRÁSNÉ VÁNOCE

               Žáci ZŠ Měcholupy přáli KRÁSNÉ VÁNOCE

Ve středu 13. prosince vyrazili žáci ZŠ Měcholupy popřát krásnou POHODU VÁNOC občanům obce Měcholupy. S pozváním na vánoční jarmark, který se koná ve čtvrtek dne 21.12.17 obešli žáci místní podnikatele, Pečovatelský dům Měcholupy, ZŠ logopedickou aj.

                                     Mgr. Helena Gondeková

Y530Y531

Koledy se seniory

Koledy se seniory

11.12.2017 byly děti že školní družiny tradičně rozveselit seniorky na Obecním úřadě v Měcholupech. Tentokrát se v duchu Vánoc rozezněly koledy v doprovodu fléten a činelek a vánoční básně. Babičkám se vystoupení moc líbilo a ke zpěvu koled se také přidaly. Nechyběla ani přítomnost paní starostky, která stejně jako všechny seniorky dostala od dětí vánoční přání a dáreček, jež děti vyráběly v družině a na oplátku děti od babiček dostaly sladkosti a cukroví. Všechny děti byly moc šikovné a velice je chválím.

                                                                                                                 Pavlína Havlová

                                                                                                                           (vychovatelka ŠD)

Y518Y519

Y521Y524

Y525Y526

Y527Y529

Y520Y528

Konference Envofórum v Opavě

ZŠ Měcholupy se zúčastnila Konference mladých pro um i naši budoucnost - 

                                  Konference  Envofórum v Opavě

           V rámci projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě se žáci ZŠ Měcholupy ve dnech 6.-8.12.17 zúčastnili závěrečné konference Envofórum v Opavě. V tomto projektu je škola zapojena 2 roky. V projektu se žáci zajímali o situaci znečišťování ovzduší v naší obci a okolí. Nejprve zmapovali terén a dle Desatera Emisařů prováděli pochůzky v obcích. Oslovovali občany a doporučovali vhodné ekologické vytápění. Emisaři se snaží o zdravé životní prostředí a lepší budoucnost pro nás a naše děti. Své výsledky konfrontovali s ostatními Emisaři jiných škol. Dále prováděli fyzikální pokusy a připravovali pracovní listy pro spolužáky.

Během konference se žáci setkali s ředitelkou školy, europoslankyní K. Konečnou, náměstkem ministra životního prostředí V. Manem a náměstkem primátora statutárního města Opavy D. Halátkem.

Odpoledne pak zhlédli dokumentární film s diskusí na téma světelný smog. Konference byla velkým přínosem pro další práci Emisařů a přinesla mnoho nových podnětů k činnosti.

Y512Y513

Y514Y516

Y515

Český hydrometeorologický ústav

           ZŠ Měcholupy navštívila Český hydrometeorologický ústav

           V rámci rozšiřování výuky a  projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě navštívili žáci ZŠ Měcholupy Český hydrometeorologický ústav na Kočkově v Ústí nad labem. Prohlédli si žáci  zajímavý komplex  ČHMÚ - regionální  předpovědní pracoviště, oddělení meteorologie a hydrologie, oddělení ochrany čistoty ovzduší. Nejvíce se žákům líbily zajímavosti - aktuální stavy znečištění ovzduší - grafy a mapy, aktuální informace o počasí a  hlásná předpovědní povodňová služba.  Odpoledne si za slunného počasí prošli ZOO.

                               ZŠ Měcholupy

Y446Y447

Y448Y449

Žáci ZŠ Měcholupy potěšili seniory

Žáci ZŠ Měcholupy potěšili seniory

        Den dárcovství, známý jako Giving Tuesday, připadá právě na úterý 28. listopadu. Má lidi motivovat k tomu, aby přispěli na dobrou věc. Asociace společenské odpovědnosti, která dárcovský den v Česku zastřešuje letos podruhé, eviduje přes 150 charitativních projektů a výzev, na kterých se mohou podílet jednotlivci, firmy i organizace. „Kampaň Giving Tuesday se za uplynulých pět let rozšířila do více než 100 zemí světa. 28. listopad se tak stal celosvětově nejštědřejším dnem v roce, protože právě tento den padají rekordy v částkách vybraných na charitu. Pomáhat lze ale i jinak než penězi - výzvy jsou různé, sbírá se například vlna pro pletoucí babičky, hledají se dobrovolníci, kteří by učili česky děti cizinců, shání se oblečení pro dětské domovy a mnoho dalšího.

         Naše škola se zapojila již po druhé. V průběhu vyučování jsme si spolu se žáky připomněli, co je dobrovolnictví, obecně prospěšná činnost, jaké může mít formy a jaké obecně prospěšné společnosti působí u nás či ve světě, na co se zaměřují. Připomněli jsme si i naše příspěvky v rámci projektu Fond Sidus, Život dětem, Tříkrálová sbírka aj. Ale nezůstalo jen u slov. Žáci 1. třídy se setkali se seniorkami na Obecním úřadě v Měcholupech. Po vzájemném seznámení děti přednášely básničky vztahující se k písmenům abecedy. Babičky se na oplátku vybavily dobrotami, které samy předtím dětem upekly a při jejich ochutnávání dětem vyprávěly, jaké to bylo, když samy chodily do školy, zavzpomínaly na svá školní léta a zajímaly se o to, jak to ve školách chodí dnes. Na závěr v přátelské atmosféře společnými silami vybarvily veselé obrázky. Žáci školy strávili se seniorkami příjemné odpoledne a uvědomili si, jak obohacující je udělat radost druhému člověku.

                         Mgr. Helena Gondeková

Y386Y387

Afrika

Multikulturní výchova - Africká kultura

V rámci Týdne globálního vzdělávání v pátek 24. listopadu navštívil naši školu Paul Ndjadi Homeamba. Paul vyprávěl dětem o Africe se zaměřením na Kongo, odpovídal na otázky z vlastních zkušeností a prožitků. Žáci se zaujetím poslouchali autentickou africkou folklórní hudbu - bubnování a africké písně. Také se aktivně zapojili do afrických tanců. Největší úspěch měly učitelky při tanci v pravých afrických slaměných sukních. Africké rytmy, bubnování, tanec, život dětí v Africe a spoustu jiných informací i zážitků si žáci odnášeli domů.

                                              Mgr. Helena Gondeková

Y367Y368

Y369Y370

Y371

Týden globálního vzdělávání

Týden globálního vzdělávání

V rámci snahy o vylepšení přátelských vztahů si žáci 4. třídy s paní učitelkou Jokielovou vymysleli příběh o vesnici, která nedokázala přijmout do své komunity hrbáče. Ten se postaral o to, aby ve vesnici propukl požár. Vesničané se však starali jen o sebe a veškerou vinu házeli na ostatní. To vedlo k obrovskému rozšíření požáru a úplnému zničení vesnice. Paní učitelka, jakožto starosta, zřídila ostrov, na který se opět všichni mohli přestěhovat s čistým štítem a se snahou si navzájem pomáhat. Se žáky na mapě vybírali ostrov, dále vyhledávali letenky a celkovou dopravu. Nakonec si zinscenovali plavbu lodí spojenou s její výrobou. Žáci v průběhu plavby vyprávěli o tom, co vše si s sebou museli vzít. Všichni zúčastnění odcházeli ze školy plní silných zážitků.

                                                       Mgr. Helena Gondeková

Y366Y363

Y364Y365

Beseda Asie

V pondělí 13.listopadu na naši školu zavítal spisovatel, herec, režisér Adolf Forman, který žákům vyprávěl o zemích Asie, které sám procestoval. Zároveň s dětmi besedoval a své vyprávění doplňoval fotografiemi a videozáznamy.

                              Mgr. Helena Gondeková

Y354Y355

Ze života školy

Dne 10. 11. 2017 v naší škole proběhla beseda s pracovníky věznice Nové Sedlo, kteří spolupracují se školami v oblasti prevence sociopatologických jevů. Ukázali nám praktickou ukázku služebního psa na vyhledávání omamných a psychotropních látek. První polovina programu byla věnována rozdělení věznic, možností úniku a dennímu režimu. Ve druhé polovině se žáci dozvěděli informace o výcviku služebních psů. Žáky program zajímal a na pracovníky věznice měli spoustu zajímavých dotazů.

Y350Y351

Y352Y353

Výtvarná soutěž

 Výtvarná soutěž „Kde domov můj“

  Žáci naší školy se během měsíce října zapojili do výtvarné soutěže „Kde domov můj“, kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže v Podbořanech. Účast našich žáků byla velmi úspěšná, někteří dokonce obsadili první místa v jednotlivých kategoriích.  Vítězové byli odměněni.

                                                        Mgr. H. Gondeková, Mgr. E. Maděrová

Y311Y312

Kamarádi a rizika online

Kamarádi online I. st.  a Rizika online II. st. 

Ve středu 18.10.2017 se žáci I. a II. Stupně zúčastnili besedy Kamarádi online a Rizika online. Přednášející RNDr. Bc. Ludvík Hanák, MBA zaujal hned od začátku žáky svým výborným ústním projevem, svou perfektně připravenou prezentací s jasnou a přímočarou strukturou. Podle zpětné vazby žáků a přítomných vyučujících byla beseda velmi vydařená. Žáci ocenili zejména množství alarmujících informací, konkrétní životní příběhy lidí závislých na on-line sázení, mobilech. Mnozí hodnotili besedu jako „poučnou, pravdivou, originální, vedoucí k zamyšlení“.

             Mgr. Helena Gondeková

Y199Y200

Y201

9. Dýňobraní a 10. Koláčobraní na ZŠ Měcholupy

9. Dýňobraní a 10. Koláčobraní na ZŠ Měcholupy

Již deváté Dýňobraní /školní Halloven/ probíhal v pondělí 16. října na měcholupské škole.  Žáci společně s pedagogy i rodiči zdobili a vyřezávali dýně, tvořili halloweenské dekorace a strašidýlka. Velký dík patří druhostupňovým za jejich pomoc těm nejmenším. Strašidýlka se moc povedla, a proto jsou vystavena našem dvorku před školou. Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci a za účast. J Tím však den na škole nekončil. Již od ranních hodin se po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde děvčata z II. stupně pekla do soutěže koláčky. Na letošním 10. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 40 druhů koláčů, dortů, závinů. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a šest vítězných koláčů bylo odměněno krásnými cenami, které daroval Obecný úřad Měcholupy. Výsledky www.zsmecholupy.cz.  Ale nikdo nebyl smutný, nejdůležitější je, že všem chutnalo a hlavně byla velká legrace. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček.

                                 Mgr. Helena Gondeková

Y170Y171

Y172Y173

Y174

Radost seniorům

Radost seniorům

 V pondělí 9. října v odpoledních hodinách se v místnosti Obecního úřadu v Měcholupech uskutečnilo pravidelné setkání zdejších i přespolních seniorů. U kávy debatují o svých radostech i strastech. Toto setkání jsme přišli zpestřit žáci z obou oddělení školní družiny, které pod vedením svých družinových vychovatelek nacvičily básničky a krátkou dramatizaci pohádek. Nechyběly ani drobné dárečky. Pro obě věkové skupiny to tak bylo příjemně trávené odpoledne v podzimních sychravých dnech.

Y145                  

Sportovní odpoledne

Nedělní setkání na školním hřišti ZŠ Měcholupy

Naše škola je dlouhodobě zapojena do mnoha projektů.  Jedním jsou také Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků. V rámci tohoto projektu se u nás na školním hřišti konalo sportovně zábavné nedělní odpoledne. Za slunečního počasí si děti s rodiči užili spoustu legrace. Hráli minigolf, fotbal, diskutovalo se, vyprávělo. Naše sportování jsme zakončili opékáním buřtů. Všem se akce moc líbila a těší se na další, které jsou již připravené.

                                           Mgr. Helena Gondeková

Y139Y140

Y141Y142

Y143Y144

Pouštění draků

ŠKOLNÍ MĚCHOLUPSKÁ DRAKIÁDA 2017

Nejdůležitějším důkazem přicházejícího podzimu je pro děti pouštění draků, proto ve středu 4.  října se na hřišti ZŠ Měcholupy konal další ročník Drakiády. Žáci školy i děti z mateřské školy přišli s různě barevnými draky a snažili se, aby právě ten jejich drak vzlétl co nejvýše a létal co nejdéle. Děti byly plné elánu a výdrž, kterou při běhu projevovaly, byla úctyhodná. Při prohánění draků zažily děti hodinu intenzivního tělocviku s chvilkami na odpočinek, ve kterých opravovaly přetržené provázky, nebo vyztužovaly přelomené špejle v konstrukcích draků různými náhražkami, např. klacíky. Starší žáci často pomáhali mladším v nadhazování draků do výšky i při drobných opravách a rozmotávání provázků. Všem se drakiáda líbila a doufáme, že se tak vydaří i ta příští.

                                                                   Mgr. Helena Gondeková

Y124Y125

Y126Y127

Y128Y129

Y130

Nenech to být a něco udělej

Zapojili jsme se do projektu „Nenech to být a něco udělej“ /NNTB/

Y54

Vážení rodiče a žáci,

naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“ – jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

Systém je zdarma přístupný všem žákům a rodičům na adrese https://www.nntb.cz . Žáci mají možnost bez obav nahlásit problémy v kolektivu a upozornit tak na situace, které je potřeba řešit.

Metodička prevence: Mgr. Helena Gondeková

Ukliďme svět, ukliďme Česko

ZŠ Měcholupy se opět zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko

Do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se připojili žáci a pracovníci naší školy v pondělí 18.září 2017. Zaměřili se hlavně na úklid v okolí školy a na městys Měcholupy. Celkem během dvou a půl hodiny nasbírali hromadu pytlů odpadu. Díky tomu udělali dobrý skutek pro naši přírodu. Děti s nadšením pomáhaly, byly aktivní a spokojené, že mohou trávit dopolední vyučování na čerstvém vzduchu.

                                       Mgr. Helena Gondeková

Y41

Y42Y43Y44

4. Měcholupský maraton

MĚCHOLUPSKÝ MARATON

V pátek 15. září pořádala ZŠ Měcholupy a Obec Měcholupy již 4. Měcholupský štafetový maraton (42,195 km). K letošnímu času (2 hodiny, 51 minut, 59 sekund) přispěli žáci naší školy, jejich rodiče, učitelé i zaměstnanci a hosté. Každý účastník, který uběhl 180 metrů, obdržel startovní tričko a pamětní medaili. Nechyběly párky v rohlíku, káva, čaj či limonáda. Počasí se umoudřilo, všichni se bavili, sportovali. Atmosféra byla výborná, neboť si všichni vzájemně fandili.

                                                                       Mgr. Helena Gondeková

Y40Y39_2

Y13_2Y14_2

Y32_2