STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČET ŠKOLY

Střednědobý rozpočtový výhled Základní škola Měcholupy pro roky 2018 - 2022  
Položka Výše nákladů Výše nákladů Výše nákladů Výše nákladů Výše nákladů
  2018 2019 2020 2021 2022
Materiál          
obecný materiál 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
kancelářské potřeby 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
čistící prostředky 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
tiskopisy 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
nápoje na pitný režim 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
potraviny 520 000 530 000 530 000 530 000 530 000
Energie          
voda 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
plyn 300 000 300 000 350 000 350 000 350 000
elektřina 135 000 135 000 140 000 140 000 140 000
pohonné hmoty 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000
Opravy a udržování          
drobné opravy 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Cestovné          
cestovné 12 000 13 000 13 000 14 000 14 000
Služby          
pornájem programu Vema 21 000 21 000 22 000 22 000 22 000
poštovné 8 000 8 000 9 000 9 000 10 000
softwarové služby 30 000 30 000 31 000 31 000 31 000
telefony 15 000 15 000 16 000 16 000 16 000
revize 45 000 45 000 50 000 50 000 50 000
bankovní poplatky 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000
malování 100 000 100 000 50 000 100 000 50 000
ostatní služby 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
Mzdové náklady          
dohody 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Pojištění          
pojištění za žáky a zaměst. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Odpisy          
odpisy 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500
DDHM          
nákup 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Celkem 1 836 500 1 848 000 1 863 500 1 915 000 1 866 500
  Výše výnosů Výše výnosů Výše výnosů Výše výnosů Výše výnosů
  2018 2019 2020 2021 2022
Tržby          
stravné 520 000 530 000 530 000 530 000 530 000
družina 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Ostatní výnosy 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Dotace 1 271 500 1 273 000 1 288 500 1 340 000 1 291 500
Celkem 1 836 500 1 848 000 1 863 500 1 915 000 1 866 500