ZÁPIS k základnímu vzdělávání 2017-2018

Základní škola Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2, 439 31 Měcholupy

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

(K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 (i děti s odloženou školní docházkou).)

K zápisu se dítě dostaví se zákonnými zástupci, kteří se prokáží průkazem totožnosti a rodným listem dítěte.

Na základě §46 odst.1   v souladu s §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, stanovuji místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání:

 

Místo zápisu:

 

Základní škola Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2, 439 31 Měcholupy

 

Doba zápisu:

 

Čtvrtek 6. dubna 2017 v termínu od 13. 00 do 17.00 hodin

 

Pátek 7. dubna 2017 v termínu od 13.00 do 17.00 hodin

V Měcholupech 1.9.2016                                                                            Ing.Bc.Zdeněk Dosedla, Ph.D.v.r

                                                                                                                           ředitel školy

Veškeré potřebné podklady obdržíte přímo u zápisu ve škole, nebo na požádání zašleme poštou na vaši sdresu.

Další důležité informace k zápisu v přílohách:

Zapis2017_3

Informace-k-organizaci-a-prubehu-zapisu

Desatero-pro-rodice-k-zapisu

případné dotazy zodpovíme mailem nebo telefonicky.

Mail: info@zsmecholupy.cz

telefon: 415722512

UKLIĎME SI ČESKO 2017

 

 

 Uc_2

 NAŠE ŠKOLA SE I LETOS ZAPOJILA DO TÉTO AKCE

ZAPOJTE SE S NÁMI DO ÚKLIDU OKOLÍ ŠKOLY A OBCE MĚCHOLUPY

V PONDĚLÍ 10.DUBNA 2017 V 9.00 U ŠKOLY