Volby do Školské rady 2017

Oznámení o konání voleb do

ŠKOLSKÉ RADY

Na Základní škole Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2

Volby proběhnou dne 18. září 2017 v době od 14,00 hod. do 17.00 hodin v budově školy.

Volby realizuje ředitel školy:

Volit se bude 1 zástupce pedagogických pracovníků a 1 zástupce nezletilých žáků.

Volby se řídí volebním řádem.

 Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

Zákonný zástupce nezletilého žáka, a pedagogové mohou navrhnout vhodného kandidáta, staršího 18ti let do 12. 9. 2017, 15.00 hodin

Přihlášky kandidátů do školské rady se odevzdávají v podatelně školy v zalepené obálce nadepsané „Školská rada“.

Přihláška musí obsahovat:

Za které zástupce kandiduji:

Jméno, příjmení a titul:

Datum narození:

Pracovní zařazení:

Kontaktní adresa, telefon:

Vlastnoruční podpis kandidáta:

Na základě Vašich návrhů bude vytvořen seznam kandidátů, který bude od 13. 9. 2017 k dispozici na nástěnce  školy, v kanceláři školy a ve sborovně. Seznam bude též zveřejněn na internetových stránkách školy www.zsmecholupy.cz

Dne 18. září 2017, v den konáni voleb se voliči prokáží průkazem totožnosti. Ve volební místnosti každý volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí příslušného kandidáta do školské rady.

Výsledky voleb (v případě nezvolení všech členů bude též zveřejněn náhradní termín voleb) budou zveřejněny stejným způsobem dne 19. 9. 2017 ve 12.00 hodin.

V Měcholupech 1. 9. 2017                             Ing.,Bc. Zdeněk Dosedla, Ph.D.

                                                                       ředitel školy

Volebni-rad-pro-volby-clenu-skolske-rady

Seznam zvolených kandidátů 2017

Základní škola Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2, 43931 Měcholupy

 

Seznam zvolených kandidátů ve volbách do

Školské rady školy, konaných dne 18.9.2017

Kandidáti za zástupce nezletilých žáků:

1. HOFERICOVÁ Lenka

       

Měcholupy 2, 439 31 Měcholupy

Kandidáti za pedagogický sbor:

1. Gondeková Helena, Mgr.

učitelka

   

Jabloňová 2723, Žatec, 438 01

V Měcholupech 19.9.2017           Ing.Bc.Zdeněk Dosedla,Ph.D., v.r.

                                                                  ředitel školy