Školní podpora pro žáky

001_19

festival očima generací

Mecholupy-1

Projekt 2017

Hertz1

Projekt InduCult2.0

Inducult2-0_rgb

001_21

001_12

Logo-ps-2015

Naše škola


Fotogalerie

Projekty školy

Barevne-samostatne Logo1_4 Logo2  
Ovoce do škol

Logo

Multipolis

Projekt-z5

Logo_jednobarevne

Recyklohrani-150x134

Ps2013b

Srdce

TOPLIST

TOPlist

 

 

 

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Počasí

HledatŠkolní rok 2016/2017

 

Odkazy na články a zajímavé akce školy:

Logo_2

Logo_2

Logo_2

Logo_2

Logo_2

Logo_2

Logo_2

Logo_2

Logo_2

Logo_2

ZŠ Měcholupy pořádala 3. MĚCHOLUPSKÝ MARATON

V pátek 9. září pořádala ZŠ Měcholupy a Obec Měcholupy již 3. Měcholupský štafetový maraton. Loňský rekordní čas byl překonán!! 42,195 km se letos povedlo odběhnout za 2 hodiny 51 minut a 51 vteřin!! K letošnímu rekordu přispěli učitelé, žáci a zaměstnanci ZŠ Měcholupy, dále děti z místní školky, logopedické školy, ZŠ Lipenec a dokonce i vzácný host europoslanec Ing. J. Kohlíček, CsC. Každý účastník, který uběhl 180 metrů, obdržel startovní tričko, pamětní medaili a nějakou tu sladkost. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a něco sladkého ke kávě. Podle ohlasů se akce vydařila. Celý den svítilo sluníčko, byla příjemná a přátelská atmosféra a hlavně se děti bavily, sportovaly a fandily!!  

                         Mgr. Helena Gondeková

Q10_2Q11_2

Q12_2 Q50_2

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ukliďme Měcholupy!

Protože víc rukou víc uklidí, připojila se ZŠ Měcholupy v pondělí 19. 9. k akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016". Každá třída dostala svůj úsek v obci, který vyčistila od všeho, co do přírody nepatří. Odpadky byly opravdu kuriózní. Našlo se například okno, molitan, váza, kanystr, pneumatika, rezavé plechovky, deka, obaly od potravin, nedopalky od cigaret apod. Tato akce trvala 3 hodiny, žáky bavila, měli radost z vykonané práce a z toho, jak prošlé okolí je vyčištěné. Jak dlouho toto prostranství zůstane čisté, záleží jen na lidech. Za dobře vykonanou práci, hlavně chuť a aktivitu si žáčci zasloužili pochvalu.

                                       Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Q46

Q45Q47

Dne 28.6., na den Svatého Václava, státní svátek a den české státnosti, upořádali žáci základní školy Měcholupy, jako ukončení poutní Svatováclavské mše,  vystoupení v kostele ve Velké Černoci.  Žáci recitovali, hráli na hudební nástroje a také zpívali. Na počest Svatému Václavovi žáci zpívali krásné písně a přednášeli básně, které si každý člověk mohl vzít k srdci. Na konci vystoupení žáků, místní pan farář, otec Vilém, krásně poděkoval všem účinkujícím.

 Zapsala Aneta Dosedlová

Q74Q75

Q76Q77

Exkurze do zákulisí České televize

V úterý 4. října byli vybraní žáci naší školy oceněni nadací Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti exkurzí do ateliérů České televize na Kavčích horách. Zde se po nezbytné identifikaci nejdříve podívali na video o historii České televize. Dozvěděli se například, že délka všech chodeb dosahuje vzdálenosti až 42 km. Proto asi herec Václav Vydra po budově používá „přibližovadlo“ KOLOBĚŽKU. Poté se vydali na prohlídku budovy, během níž mohli vidět mnohé rekvizity, a také nahlédnout do některých studií. Bonusem byla možnost spatřit na vlastní oči natáčení pořadu Kouzelná školka s herečkou Lucií Černíkovou a malým Františkem nebo hudební pořad se zpěvačkou Anetou Langerovou. Děti si vyzkoušely práci kameramanů, moderátorů a vyzkoušely si kostýmy herců. Všichni odjížděli domů se spoustou nových zážitků.

Mgr. Helena Gondeková

Q90Q91

Q89Q90

Q91

MĚCHOLUPSKÉ DĚTI OBCI

Žáci naší školy se zapojili do projektu „72 HODIN“. Tento projekt se věnuje dobrovolnickým aktivitám po celé České republice, které pomáhají přírodě. Během čtvrtečního odpoledne zasadil EKOTÝM na školní zahradě jabloň, hrušeň a třešeň. Dále upravili botanickou a bylinkovou zahradu, shrabali spadané listí a zazimovali růže. I přes nepříznivé počasí jsme vše zvládli a připravili zahradu k zimnímu spánku.

Q117

„Týden pro inkluzi 2016“ začíná

 

Základní škola Měcholupy nelení!!

V pondělí 17. října se měcholupská škola bavila při celoškolní akci Dýňobraní, v podstatě jde o školní Halloween. Během dopoledních hodin žáci vyřezávali z dýní strašáky, které zdobili listy, bobulemi, kaštany, šípky a různými druhy zeleniny… Před desátou hodinou se přišly podívat na dýně děti z MŠ Měcholupy, které se v nižších třídách zapojily také do dlabání. Velký dík patří druhostupňovým za jejich pomoc těm nejmenším a děvčatům ze sedmé a deváté třídy za pomoc při návštěvě dětí MŠ. Při odchodu ze školy předškoláčkům očička jen zářila. Tím však den na škole nekončil. Již od ranních hodin se po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde děvčata z II. stupně z vydlabané dužiny pekla do soutěže koláčky. Na letošním 9. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 30 druhů koláčů, dortů, závinů. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a šest vítězných koláčů bylo odměněno krásnými cenami, které darovala obec Měcholupy. Výsledky www.zsmecholupy.cz.  Ale nikdo nebyl smutný, nejdůležitější je, že všem moc chutnalo a hlavně byla velká legrace. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček. Strašidýlka se moc povedla, a tak zdobí dvorek před školou.

             Mgr. Helena Gondeková

Q123Q126

Q215Q216Q218

Q127Q130

Q131_2Q133_2

Q135_2

„Týden pro inkluzi 2016“    Úterý 18. 10. 2016

 Drakiáda,

V úterý 18. října se uskutečnila tradiční podzimní drakiáda. Počasí nebylo ideální a tak aby se draci alespoň na chvíli udrželi ve vzduchu, bylo nutné běhat. A tak všichni běhali sem a tam, vypadalo to jako trénink na běžecký závod. Když už byli všichni dostatečně vytrénovaní, začalo mírně foukat. A tak se ve vzduchu ocitlo spousta draků. Starší žáci byli malým kamarádům dobrými pomocníky. Podívat a zaběhat si přišly také děti z Mateřské školy Měcholupy.  Důkazem vydařené akce bylo školní hřiště plné veselých dětí a obloha draků různých barev, tvarů a nápadů.

                            Mgr. Helena Gondeková

Q156

Q157Q158

„Týden pro inkluzi 2016“    Středa  19. 10. 2016

II. stupeň Divadelní představení Šakalí léta

I. stupeň beseda v knihovně, plavání

     Žáci z druhého stupně navštívili muzikál Šakalí léta v Žateckém divadle. Příběh party kluků, která hájí svůj prostor proti tzv. vetřelcům a poznává po svém životní realitu v 50.letech. Tato etapa pubertálního mládí dává příběhu tragikomickou příchuť. Atmosféru podtrhly písně Ivana Hlase, které zahráli a zazpívali herci divadelního souboru Tyl. Žákům se představení moc líbilo, o čem svědčil i obrovský aplaus v celém divadle v závěru celého muzikálu.

       Mladší žáci jeli do žatecké knihovny na besedu zaměřenou na život a dílo Františka Nepila. Žáci se dozvěděli o životě a díle autora, který ve svých knihách kladl důraz na hodnoty pro náš život důležité a často opomíjené. Jeho prózy pro děti spojuje jemný, moudrý a laskavý humor, s kterým nahlížel na okolní svět, na jeho kladné i záporné stránky. Měl rád rodný kraj, přírodu, historii – všude tam čerpal inspiraci pro psaní svých knížek. Po besedě žáci vyrazili do žateckého plaveckého bazénu. Plavání, dovádění ve vodě i závody si žáci velmi užili. 

                                             Mgr. Helena Gondeková

Q202Q205

Q203Q204

„Týden pro inkluzi 2016“    Čtvrtek  20. 10. 2016

DEN STROMŮ

20. 10. 2014 

20. října si žáci měcholupské školy připomněli Den stromů. O stromech si nejen povídali, ale prožili v jejich společnosti pěkné chvilky. Stromy, jejich větve, listy a plody se staly inspirací k mnoha různorodým aktivitám. Žáci po celé dopoledne pracovali ve skupinkách, kde stromy nejen poznávali, ale také počítali, lepili, kreslili, skládali, tvořili, vybarvovali, zdobili a slepovali. Výstupem každé třídy byly plakáty rozvíjející téma Strom. Například Strom-domov pro zvířátka, Strom přátelství, kde každý napsal na list nějaký hezký vzkaz pro kamaráda, Atlas stromů a jiné. Určitě se tento den vydařil a žáci si odnesli spoustu nových zajímavých informací a zkušeností.
                              Mgr. Helena Gondeková,

Q207Q208

Q208

Q211Q214

Q212Q213

„Týden pro inkluzi 2016“    Pátek 21. 10. 2016

  Jiný spolužák-celodenní projektové vyučování

   V pátek 21. října probíhalo ve škole celodenní projektové vyučování zážitkem.Vnímání okolí našimi smysly je základem poznávání světa. Někomu je tato výsada bohužel odepřena a díky tomu má ostatní smysly rozvinutější.  Jedinec stižený nějakou vadou se musí začlenit do příslušné komunity či společenského života po překonání všech důsledků, ať za užití pomocných opatření a prostředků nebo za dohledu a pomoci jiných lidí. Jsou však i tací, kteří tento proces nejsou schopni zvládnout. Naši žáci se pokusili různými aktivitami vcítit se do pocitů těchto jedinců. Dalším výstupem těchto aktivit bylo i pěstování uvědomění si, že bez pomoci druhých to v životě nejde. Pomoc potřebují nejen postižení lidé, ale i my sami jsme nuceni někdy přijmout pomocnou ruku k překonání překážky. Tak například nejmladší žáci školy se snažili v hodině tělesné výchovy svého spolužáka provést připravenou trasou – nejprve za ruku, pak pomocí zvuků (tleskání). Velký úspěch sklidila závěrečná hra Na slepou bábu. Žáci vyšších ročníků se nejprve zamýšleli nad tím, kdo vlastně je nebo může být jiný spolužák. Protože každý jsme jiný – někdo je introvert, někdo je vysoký jiný mrňavý, další nemá nohu, každý třetí špatně píše, jednomu ze třídy nejde matematika, několik dětí špatně mluví, ale jiný je v podstatě i ten, kdo neumí jezdit na kole. Je tím méněcenný? Ne, je jen jiný. Proč neumí jezdit na kole?  Nemá kolo, nikdo ho nikdy neučil, bojí se?  Společně dospěli k závěru, že tím může být každý z nás, každý se něčím odlišujeme od ostatních ve třídě. Pak si prakticky vyzkoušeli, jaké to je, být skutečně „jiný“. Děti se naučily několik slov ve znakové řeči, vyzkoušely si, jaké je to psát nohama místo rukou, četly text v Braillově písmu na krabičkách od léků, vyzkoušely si orientaci v prostoru. Nepoužít ruce a přeci vykouzlit obrázek se zpočátku zdálo velmi jednoduché, ale toto zdánlivé klamání žáky okamžitě po uchopení tužky opustilo. Jejich rukama se stala vlastní ústa nebo nohy. Užili si spoustu legrace, ale také si uvědomili, jak těžké je „být jiný!!“ Díky tomuto týdnu většina žáků zjistila, že být „jiný“ neznamená být horší nebo lepší, ale prostě jenom být nějak odlišný. I u nás ve škole se najdou děti, které mají jinou barvu pleti, mají problémy s psaním nebo počítáním a učení jim jde pomaleji než ostatním, nebo děti, které užívají léky kvůli nějaké nemoci. Jsou jiní, ale zároveň úplně stejní jako my.

                                             Mgr. Helena Gondeková

Q119Q120Q123_3

Q121_2Q122_2

GivingTuesday       Potěšíme své blízké, neznámé i potřebné

        Žáci i zaměstnanci naší ZŠ Měcholupy se připojili k oslavě světového svátku dobrovolnictví a dárcovství, který letos připadá na úterý 29. listopadu a nese tedy název GivingTuesday. Je to svátek, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat druhým. Letos se poprvé slaví i v ČR. V průběhu vyučování jsme si spolu se žáky vysvětlili, co je dobrovolnictví, obecně prospěšná činnost, jaké může mít formy a jaké obecně prospěšné společnosti působí u nás či ve světě, na co se zaměřují. Připomněli jsme si i naše příspěvky v rámci projektu Fond Sidus, Život dětem, Tříkrálová sbírka aj. Ale nezůstalo jen u slov... Děti se rozhodly, že si samy vymyslí, koho a jak v tento den potěšit. Zda to bude malý dárek, obrázek pro kamaráda ve škole, básnička pro paní učitelku nebo pohlazení pro maminku.

                        Mgr. Helena Gondeková

Q310

ZDRAVÁ PĚTKA OPĚT NA MĚCHOLUPSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Stravování dětí je v současné době velmi sledovaná oblast. Celkově přibývá dětí s nadváhou, což je zapříčiněno zejména špatným životním stylem a špatnými stravovacími návyky. Proto se ve třetím listopadovém týdnu naše škola zapojila do projektu Nadačního fondu Albert Zdravá 5, který se právě těmito otázkami zabývá. Žáci si ve skupinkách zabojovali zcela netradičně o 5. Sestavovali potravinovou pyramidu, vyrobili si jedlý obrázek ze zdravých potravin. Každý na konci programu získal osvědčení o jeho absolvování.

                                         Mgr. Helena Gondeková

 

Q297Q298

Q299Q300

Q301Q302

Q303Q304

Čertovské pondělí na ZŠ Měcholupy

 V pondělí 5. prosince naše škola navštívila obecní kino Blšany, kde žáci zhlédli americký, animovaný snímek Angry Birds ve filmu. Film všechny zavedl na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit. To se samozřejmě povedlo, protože se všichni spojili. J Když se žáci vrátili z kina do školy, ozývalo se po chodbě řinčení řetězů a blekotání čertů. Žáci devátých ročníků přišli z pekla a nebe mezi děti, aby prošli všechny třídy a zkontrolovali hříšníky. V knize hříchů našel Mikuláš jen několik zlobivých dětí. Andělé tak mohli rozdávat pamlsky a čerti si letos odnesli poloprázdný pytel. J

                           Mgr. Helena Gondeková

Q328_2Q327_2

Q329_2Q332_2

Q333_2Q331_2

Vánoční dárek pro seniory

Poklidný adventní čas si koncem loňského roku zpříjemnili vánoční besídkou všichni přítomní v OÚ Měcholupy při vánočním posezení pro seniory. Žáci školní družiny pod vedením slečny vychovatelky Hanky Kolářové si nacvičili a v pondělí 12. prosince 2016 předvedli pro babičky a dědečky z pečovatelského domu Měcholupy pásmo zpívaných vánočních koled, básniček i říkanek. Děti od babiček dostaly dárečky a různé sladkosti. Bylo to hezké odpoledne. Je dobře, že děti myslí i na jiné a jsou schopné a ochotné udělat radost druhým.

                                            Mgr. Helena Gondeková

Q434Q435

Q437Q438

Q436

Česko zpívá koledy 2016

Letos jsme se zapojili do akce regionálních deníků Česko zpívá koledy.

S velkou chutí si všichni zazpívali vánoční koledy : Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko a Pásli ovce Valaši.

Q441

Q439Q440Q442_2

„KOLIK TOHO DOKÁŽEME POSTAVIT?“

Je další soutěže, která probíhala na ZŠ Měcholupy. To, že si umí žáci s učiteli hrát, ukázala soutěž, kdy každá třída stavěla věž z kostek. Už víme, kolik váží naše škola, kolik měří naše škola, kam doskočí naše škola, kam dosáhne naše škola, kam docvrnkne naše škola a nyní soutěžíme " KOLIK TOHO DOKÁŽEME POSTAVIT?" Dostali jsme kostky a snažili se použít co nejvíce kostek na postavení věže. Bylo několik pokusů a nejlepší pokus byl odevzdán. Věže stavěli všichni, včetně pedagogů a moc se pobavili. Zároveň si každý mohl dát tip, jak vysokou věž postaví celá škola. Výhercem se stala žákyně 9. ročníku, která vyhrála odměnu v hodnotě 300 Kč. Gratulujeme Terezko !!! L

                                                       Mgr. Helena Gondeková

Q499Q500

Q501Q486_2

Q488_2Q494_2

Q503_2

   Kolik toho dokážeme postavit

   Žákyně 9. ročníku Terezka Rappaportová vyhrála v typovací soutěži "Kolik toho dokážeme postavit!" Získala dárek v hodnotě 300 Kč a my gratulujeme!!!!

Q513_3

Žáci ZŠ Měcholupy propojují poznatky z teoretické výuky s praxí

Ve čtvrtek 23. února se žáci ZŠ Měcholupy v rámci projektu Světová škola zúčastnili exkurze do Techmanie v Plzni. V tomto moderním interaktivním muzeu se herní formou seznámili s určitými matematickými a fyzikálními principy. Učení je tedy postaveno na vlastním prožitku – zkušenosti, kde si měli možnost techniku osahat a vyzkoušet vlastníma rukama. 

 Žáci se například seznámili s funkcí parního stroje, zdokonalili se ve znalostech optických jevů, vyzkoušeli si box i jízdu „na prkně“. Některé žáky zaujaly dřevěné hranoly a stavěli z nich zajímavé stavby, jiní zkoumali různé hlavolamy, hráli si s vodou, či váleli se v bazénku s plastovými míčky.  Viděli meteorit, kuchyňské elektrické spotřebiče, stará auta, letadla, železniční vozy. Jeden vůz patřil i císaři Františku Josefu II. Dokonce viděli vstávat vlasy na hlavě a prostupovat elektrický výboj těly účastníků. To, když byl v akci Van de Graaffův generátor. Další exponáty ze světa vědy a techniky si žáci prohlédli v expozicích věnované jednotlivým vědním oborům. Den mezi technickými vynálezy se vydařil a čas rychle utekl. Žáci poznali mnoho nového z oblasti techniky, meteorologie, statiky a dalších oblastí, které ještě neznali. Exkurze do Techmanie byla pro školáky zajímavým zpestřením výuky, a proto se již teď těší na další podobnou akci.

                              Mgr. Helena Gondeková

Q595_2Q597_2

Q598_2Q600_2

Q601_2Q602_2

VEDOUCÍ K -CENTRA ŽATEC NA NÁVŠTĚVĚ V MĚCHOLUPECH

V pondělí 27. února 2017 proběhla na ZŠ Měcholupy přednáška, která se zabývala problematikou návykových látek.  Obsahovala spoustu praktických informací týkajících se negativního účinku drog. Byla zaměřena zejména na příklady ze života, jaké mají drogy krátkodobý a dlouhodobý účinek na zdraví a psychiku člověka. Přednášející Martin Motl, DiS velice emotivně vyprávěl příběhy ze života, které byly plné reálných zážitků. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, především o nebezpečí, které drogy přinášejí.

                         Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Q618Q619

Q617

Loučení s paní Zimou

V pátek 10. března se žáci naší školy rozloučili se zimou vhozením Morany do „Blšanky.“ 

Věděli jste, že: 

                                                                        Mgr. H. Gondeková

Q635_4Q643_3

Q644_2

Den otevřených dveří na ZŠ Měcholupy

Ve středu 22. března se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří pro všechny, kteří měli zájem se podívat pod pokličku výuky na ZŠ Měcholupy. V dopoledních hodinách si malí návštěvníci z mateřské školy i budoucí prvňáčci se svými rodiči prohlédli prostory naší školy a zúčastnili se výuky v první a páté třídě. Ve třídě se nejdříve vzájemně představili, a poté si vyzkoušeli psaní na tabuli, kde napsali svá jména, společně si zazpívali písničky, třídili tvary, stavěli obrázky. Za odměnu dostali barevné vlaštovky a malou sladkost. Bylo to příjemné dopoledne plné zábavy. Věříme, že se u nás líbilo především budoucím prvňáčkům. My se na ně budeme určitě těšit u brzkého zápisu                                                                                                        Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy  

Q645Q647Q648Q649

Q646

V rámci projektu Světová škola navštívila  ZŠ Měcholupy Vodní dům

           V obci Hulice, okr Benešov u vodní nádrže Švihov je postaven Vodní dům. Jedná se o návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Najdete zde moderní expozici, která atraktivní formou seznámí žáky s několika tvářemi vody. Představí Vám vodu jako životní prostředí rostlin a živočichů, ale i jako nezbytnou podmínku našeho života. Jednotlivé expozice nabízí postupně pět přehledných sekcí.Výukové programy probíhají ve vnitřní učebně, ale i v terénu. Žáci ZŠ Měcholupy zažili simulační hru Povodeň , kdy byli nuceni vhodným plánováním krajiny zabránit škodám, přírodním katastrofám. Výukový program i expozice se  dětem moc líbil. Jako třešnička na dortu je exkurze na hráz s komentovanou prohlídkou po hrázi vodního díla Švihov (Želivka

                                           ZŠ Měcholupy

Q656Q657

Q658

MĚCHOLUPSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELÁ V MODRÉM

I v letošním školním roce jsme si připomněli Světový den autismu. Proto jsme se oblékli do modrého a udělali si modrý den. Společně jsme si v modrém připomněli fakt, že se současně ve světě každé 110. dítě rodí s poruchou autistického spektra, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.
                                Mgr. Helena Gondeková

Q694

Zápis do první třídy

Dne 6. a 7. dubna 2017 proběhl u nás na škole zápis dětí do 1. ročníku. Budoucí prvňáčci si po rozhovoru s paní učitelkami vybrali zasloužené dárečky a usměvaví opouštěli školní budovu, do které se za pár měsíců vrátí jako opravdoví školáčci.

                            Mgr. Helena Gondeková

Q705

Q699Q700Q701Q703

Q704Q702

Ukliďme Česko

Žáci Základní školy Měcholupy chtějí přírodě pomáhat.
I letos jsme se zapojili do výzvy Ukliďme svět, ukliďme Česko.  Jde o dobrovolnou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Naše škola se do akce zapojila v pondělí 10. dubna 2017. Akce probíhala v součinnosti s Českým svazem ochránců přírody, který nám poskytl pytle na třídění odpadu, rukavice. Dohromady jsme vysbírali cca 40 pytlů odpadu, které jsme roztřídili a firma Márius Pedersen s. r. o. je odvezla do sběrného dvora. V průběhu úklidu došlo také na objevení černé skládky. Akce se zdařila a především byla smysluplná. Vše ku prospěchu pěkného vzhledu obce Měcholupy a našeho životního prostředí.

                    Mgr. Helena Gondeková

Q709Q710

Q711Q712

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola. Naším cílem je chránit životní prostředí. Sbíráme druhotné suroviny, které postupují recyklaci, propagujeme šetření elektřinou i vodou. V letošním roce usilujeme o titul Světová škola, a tak letošní oslavy Dne Země jsme pojali trošku netradičně. Vybrali jsme si problematiku emisí a imisí, protože, znečištění ovzduší je celosvětovou příčinou řady úmrtí a nemocí, například dýchacích cest, zánětů aj.  Naše škola jde příkladem, protože má zajištěno vytápění plynem. V rámci školy se snažíme zvýšit informovanost všech žáků, pedagogů a zaměstnanců naší školy o znečišťování ovzduší a jejich následcích na životní prostředí, a to nejen u nás ve vsi, ale na celé planetě. Chceme být příkladem pro ostatní a ukázat, že někdy málo znamená více. Chceme, aby se každý zamyslel nad problematikou neekologického vytápění. Uvědomujeme si nejen finanční vytíženost, ale dostupnost k modernímu vytápění. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat. Vlastně skutečný nepřítel je lidstvo.

Žáci se seznámili se Smogovým desaterem, zamýšleli se nad tím, zda je nutné zajímat se o to čím topit a co nešetrné topení způsobuje naší planetě. Starší žáci připravili pro mladší různé eko – aktivity, které směřovaly do problematiky čistota ovzduší. Naučili se zjišťovat, co venku dýchají-Ringelmannova stupnice. Žáci si vytvořili poučné plakátky, letáčky a na stanovištích při aktivitách kreslili, vyplňovali, skládali. Nejlepší skupinky žáků dostaly sladkou odměnu. Nechyběl ani ohýnek, kde si každý opekl buřtíka. Opět zde starší žáci pomáhali svým mladším spolužákům, čímž se upevňují pozitivní a přátelské vztahy mezi dětmi a hlavně je to jeden ze způsobů prevence šikany. Letošní Den Země se vydařil a žáky zadané úkoly i program bavil.

                                       Mgr. Helena Gondeková

Q724Q723

Q725Q726

Q728Q729

Q727

 

Základní škola Měcholupy se zapojila do projektu VZP -  VZPoura úrazům

Základní škola Měcholupy využila nabídky vzdělávacího projektu VZP „Vzpoura úrazům,“ který je zaměřený na prevenci úrazů a nehod dětí a mladistvých. VZPoura úrazům je postavena na opravdových příbězích ambasadorů projektu, kteří jsou sami po úrazu upoutáni na invalidní vozík nebo se s následky úrazu celoživotně potýkají. Z vlastní zkušenosti tak dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném zranění, a dokážou svou zkušenost předat dětem.

V rámci školních besed se žáci seznámí s problematikou úrazů, s rizikovostí určitých životních situací a poučí se o tom, jak lze vhodnými preventivními opatřeními omezit rizika úrazů na minimum.

V úterý 26. dubna ZŠ Měcholupy navštívil ambasador Michal. V roce 2010 neodhadl rychlost nájezdu na snowboardový skok a po úrazu páteře se nedobrovolně stal vozíčkářem.  Až do toho osudného okamžiku byl aktivní kluk, který provozoval několik sportů. Vztah k pohybu a ke sportu ho ale neopustil. Vystudoval vysokou školu, pracuje a žije aktivní život. Sportoval před úrazem a sportuje i po něm.  Jednoznačně u něj zvítězilo lyžování, čtyřkolka a ping-pong. V pracovním i osobním životě se řídím vlastním mottem: „Lepší je gram činu než tuna vědomostí.“

Jako druhý z ambasadorů se představil Honza. Ve 34 letech se ošklivě vyboural na motorce a zůstal na vozíku. Více než rok po úrazu strávil v nemocnicích a rehabilitačních zařízeních. Životní energii a vrozený optimismus mu úraz nevzal. Po úrazu začal také studovat na vysoké škole a snaží se sportovat, dál žít svůj normální život, který má moc rád, i když je trochu jiný. Zobcová flétna, kytara, banjo a mandolína…., hudba je pro Jana zdroj relaxace a nástroj k udržení psychické pohody. Jak říká: „Chci být zkrátka užitečný a pomáhat lidem.“ Také se rád zúčastnil speciálního dílu ročníku Star Dance, v němž tancovali handikepovaní soutěžící se zdravými, a který byl zároveň charitativní akcí pro Centrum Paraple.

Oba ambasadoři projektu předávají  svou osobní sílu a zkušenost s hendikepem, a tím přispívají  ke změně vnímání postižených, k většímu propojování světa hendikepovaných a zdravých lidí. Podílejí se na osvětě v prevenci úrazů, protože život je velmi křehký a stačí pár vteřin riskování či nepozornosti a vše může být úplně jinak.  Přibližují dětem limity, které přináší život na vozíku / jak je těžké si nasadit ponožku/, ale také jim ukazují, že vozíčkáři jsou stejní lidé jako oni a že se jich nemusí bát.

 Děkujeme Michalovi Vondráčkovi a Janu Krauskopfovi za jejich zajímavé vyprávění a za to, jak svými životními příběhy přispívají nejen k prevenci úrazů, ale také dokazují, že i lidé s vážným postižením jsou optimisté a mají chuť žít. V České republice je úrazem ošetřeno každoročně na 450 000 dětí. Právě hendikepovaní z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu, motivovali tedy naše žáky k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Pro spoustu dětí se často jedná o první setkání s někým, kdo je na vozíku, a jsou překvapené, že všichni ambasadoři i přes svůj hendikep žijí aktivním životem... lyžují, jezdí na handbiku, hrají ping pong, basketbal, potápí se, hrají golf, triatlon, tančí, zakládají rodiny, mají děti! Ambasadoři se nestydí dětem odpovídat na jakékoliv otázky. Vše je postaveno na autenticitě a opravdových příbězích. Prevence má potom mnohem větší váhu, než když o ní vypráví naprosto zdravý člověk.

                                        Mgr. Helena Gondeková

Q762

Q756Q758

Q759Q761

      Žáci ZŠ Měcholupy navštívili  pramen Jizery a ZOO v Liberci

            V rámci celoročního projektu " Cesty k pramenům...." se v letošním roce 30 nejlepších žáků ve sběru druhotných surovin vydalo na dvoudenní výlet k prameni řeky Jizery a YOO v Liberci. Cesta k prameni z Hejnic byla dlouhá 6,5 km a vedla horským terénem až k samému prameni. Řeka pramení pod Smrkem v Jizerských horách a protéká Velkou jizerskou loukou v Národní přírodní rezervaci Rašliniště v Jizerských horách. V délce 15 km tvoří česko-polskou hranici.

Druhý den jsme se vydali do liberecké ZOO. Tato zoologická zahrada je nejstarší v České republice. Ve 13 hektarovém areálu je chováno 170 druhů zvířat a mezi nejlákavější petří bílí tygři a lachtani.

           Výlet se žákům moc líbil, počasí nám přálo a žáci si slíbili, že i příští rok budou pilně sbírat, aby se zúčastnili tak pěkného výletu.

                               ZŠ Měcholupy

Q795Q796

Q797Q793

Q794Q792

             

Žáci  ZŠ Měcholupy v soutěži "Mladý záchranář 2017"

                Žáci ZŠ Měcholupy  se ve středu dne 17.5. 2017 obci Libočany zúčastnili 7. ročníku soutěže "Mladý záchranář 2017".  Z 12 - ti čtyřčlenných družstev se umístili na krásném 9.místě. Nutno říci, že patřili mezi nejmladší žáky a v konkurenci se žáky 8. ročníků získali 214 bodů.

Cílem této soutěže bylo  prověření znalostí žáků 2.stupně ZŠ z oblasti ochrany obyvatelstva, získaných v předepsaných výukových hodinách ve smyslu příručky pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Mezi soutěžní disciplíny patřila zdravotnická pomoc, požární ochrana, prostředky individuální ochrany, ale i dopravní bezpečnost, topografie, či znalost třídění odpadů.

Zároveň chceme poděkovat všem organizátorům této soutěže  jmenovitě Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, územnímu odboru Žatec s Policií ČR, Městské policii, JSDH Libočany a  Záchranářům Žatec.

Q810Q811

Q812Q813

Exkurze

"23.května 2017  se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili dvojité exkurze v rámci výuky Ekologie.
Navštívili areál žatecké čistírny odpadních vod, kde pronikli do tajů kombinované čistící technologie .
Poté se přesunuli do objektu zahradnictví Cinke, kde prošli ohromné klimatizované skleníky, využívané k množení rostlin.
Průvodci byli velmi milí, vše žákům názorně ukázali a vysvětlili. Žákům se tato akce líbila.

Q814Q815

Q816

Studijní cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku

Ve dnech 15. – 16. května 2017 se vybraní žáci ZŠ Měcholupy, spolu s pedagogickým doprovodem, zúčastnili studijní cesty do Evropského parlamentu ve Štrasburku organizované poslancem Evropského parlamentu Ing. Jaromírem Kohlíčkem, CSc.  Během nabitého programu měli žáci možnost si prohlédnout významné francouzské město Štrasburk, jež je sídlem nejen Evropského parlamentu, ale i dalších evropských institucí – Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva, navštívit jeho historické centrum s nádhernou katedrálou Notre-Dame de Strasbourg a typickými městskými hrázděnými domy ze 17. století. V odpoledních hodinách následovala návštěva Evropského parlamentu, kde se žáci zúčastnili přednášky o vzniku EU a jejím legislativním procesu. Nejzajímavější částí programu bylo následné živé sledování plenárního zasedání EP z návštěvnické galerie. Cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku byla pro žáky rozhodně velkým přínosem, neboť měli příležitost nejen prohlédnout si historické město Štrasburk, ale také zde osobně navštívit jednu z nejvýznamnějších evropských institucí, dozvědět se něco o jejím fungování a pohovořit s jedním z europoslanců za Českou republiku.
                    Mgr. Helena Gondeková

Q803Q804

Q802Q801Q799

Q800Q798

Představení projektu OČIMA GENERACÍ

Právě oblast tradičních hodnot ve společnosti je onou oblastí, kterou projekt OČIMA GENERACÍ naplňuje. Prostřednictvím umění chceme připomenout nebo ukázat hodnoty, které si mohou jednotlivé generace předávat. V dnešní přetechnizované a uspěchané době, která nás stále více izoluje, je právě vzájemné setkávání se, vzájemná komunikace a realizace něčeho pro druhé, TO důležité. A je jedno, je-li vám 5 nebo 90 let. Chceme být chápáni, akceptováni, oceněni, viditelní a milováni ... prostě v rámci nějakého celku či pospolitosti chceme BÝT.

Naší prioritou je pravidelné setkání různých generací na společných akcích různého formátu. Představování jejich dovedností i umu a zároveň připravit programy, které se budou líbit, bavit a informovat. Umění nepotřebuje slov, neboť volí slova, kterým je dobře rozumět.

Naše škola se zapojila do projektu Očima generací, jehož cílem je podpora mezigenerační komunikace. Žijeme vedle sebe, ve svých vlastních ulitách. V oblasti komunikace se více pohybujeme ve virtuálním než reálném světě, a v okamžicích osobního setkávání jsme vůči sobě cizinci, kteří toho o sobě navzájem příliš mnoho neví. Někteří žáci vytvořili výtvarná díla na téma „Vystup ze své ulity“, ve kterých znázorňují své pocity, svůj pohled na život a dění v něm. Jiní napsali autorské čtení na téma Pohledy do duše i srdce, kde popisují, jak vidí svět, zapomenuté sny i přání. 

 

                                                   Mgr. Helena Gondeková

Q817

Měcholupy  open 2017 a Den dětí na ZŠ Měcholupy

Ve středu 31. května 2017 žáci měcholupské základní školy, společně s dětmi MŠ a školy logopedické, oslavili svůj svátek venku na školním hřišti. Starší žáci připravili pro své mladší kamarády spousty her, soutěží a atrakcí. Po splnění zajímavých úkolů na jednotlivých stanovištích dostaly děti sladké odměny. Ani dospělí nepřišli zkrátka, neboť byl pro ně připraven tenisový turnaj Měcholupy open 2017, který probíhal současně s tenisovým turnajem žáků. Program byl doprovázen hudbou, která dodala akci ten správný ráz. Uskutečnilo se skupinové bubnování DrumCircle s jedním z našich nejznámějších bubeníků a perkusionistů Tokhim. Tento umělec dokázal během jedné hodiny spojit kolem 250 dětí, jejichž hra na bubny a boomwhackery se propojila v jedno velké ozvučené hudební těleso. Skupinové bubnování neboli metoda DrumCircle je jednou z nejstarších forem rozvoje týmové spolupráce. Vše vzniklo už v době Mezopotámie, kdy jednotlivé kmeny společně bubnovaly při nejdůležitějších oslavách, rozhodnutích a událostech. U takových setkání bubny sloužily pro koncentraci, pozornost, k souhře a společnému zážitku – tím se rozvíjela schopnost naslouchat, stmelit kolektiv, uvolnit napětí, vzájemně se podporovat a věřit ostatním. Ta chvíle s sebou nesla pocit sounáležitosti, každé dítě v tu chvíli bylo důležité jako součástka hudebního nástroje. Tokhi nadchnul žáky 1. i 2. stupně školy nejen svým umem bubeníka, ale také bezprostřední, milou povahou.

V 10. ročníku tenisového turnaje ve čtyřhře „O putovní pohár ředitele školy ZŠ Měcholupy“ –  Měcholupy open 2017 se zúčastnilo 24 hráčů (hráček), kteří předváděli celkem slušné výkony. Jak celé klání dopadlo, se dozvíte na stránkách:  http://www.zsmecholupy.cz/. Určitě to byl skvělý den pro všechny.

                                              Mgr. Helena Gondeková

Q826Q827

Q828Q829

Q830Q831

Q832Q833

Q834

Q841

Žáci ZŠ Měcholupy se stali badateli v rámci projektu Tajný život města. Pomocí aplikace Pl@ntNet objevují rostlinné druhy vyskytující se v jejich okolí a zažívají badatelsky orientované vyučování. Během bádání využívají tablety a mobilní telefony, které jsou dnes již nedílnou součástí života.

 Co je aplikace Pl@ntNet?

Jde o aplikaci, která pomáhá identifikovat druhy rostlin z fotografií. Aplikace je zcela bezplatná a lze ji stáhnout na mobilní telefony nebo tablety (s operačním systémem Android nebo iOS). Více informací získáte www.tajnyzivotmesta.cz.

Bádejte s námi

Q842Q843

Q840Q847

Q844Q845

Q846Q848

Titul SVĚTOVÁ ŠKOLA získala ZŠ Měcholupy jako první v Ústeckém kraji

      V úterý 13. června 2017 Základní škola Měcholupy získala po celoroční práci titul Světová škola. Tento mezinárodní projekt, na kterém skupina žáků včetně p. uč. H. Gondekové a K. Cíglové usilovně pracovala už od začátku školního roku, vyžaduje přesné zadání a velmi tvrdá kritéria. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Žáci se učí přemýšlet v souvislostech, spolupracovat s místními samosprávami, spolky a jinými partnery. Učí se vymyslet, zorganizovat a zpropagovat veřejné akce. Vyvrcholení této akce probíhalo na závěrečném workshopu na Americké ambasádě v Praze pod záštitou společnosti Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha.   O titul usilovalo 12 škol, do finále se jich probojovalo 6. Podmínkou závěrečného workshopu byla prezentace jednotlivých škol s ukázkou celoroční práce, kterou si děvčata připravila sama. Nezapomněly představit oblast chmele, žateckého piva a hlavně naší malou krásnou školičku v Měcholupech. Zasloužené tituly žáci a učitelé převzali z rukou náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslava Fidrmuce, náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse a Dity Kubíkové z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí. Oceněním Světová škola se v současné době pyšní šedesát devět českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Jsme PRVNÍ základní škola v Ústeckém kraji, která tento titul získala. A jsme na to právem pyšní!

                                      Mgr. Helena Gondeková

Q908Q909

Q910Q911

Q925

Projekt Očima generací - Rodinný pětiboj

U příležitosti zapojení do projektu Očima generací se na ZŠ v Měcholupech uskutečnil zábavný sportovní Rodinný pětiboj. Družstva složena z rodin /př. Maminka, babička, dcera/ soutěžila v pěti disciplínách /štafetový běh, skoky, hod míčkem, sklapovačky, přetahovaná/. Atmosféra byla úžasná. Kdo přišel jen fandit, mohl si zahrát minigolf, kuželky, zaskákat na trampolíně nebo si na ohni opéct buřta. Všichni soutěžící dostali drobné občerstvení a první tři rodiny obdrželi pohár, medaile a diplomy. Počasí nám k dobré náladě též přispělo a všichni si sportování užili. 

                    Mgr. Helena Gondeková

Q923Q924

Stránky končící 9. třídy

2009/2010

Čištění studánky v KOTLI

2010/2011

Do naší třídy chodí tito žáci:

Blahoutová Terezka, Braborcová Jaruška, Dosedlová Anetka, Hrníčko Pavlík, Husár Štefan, Janová Anička, Jirásková Helenka, Kadlecová Kačenka, Mahnerová Kačenka, Menclová Eliška, Městecký Vítek, Mohlerová Kačenka, Pichnarčíková Sára, Rappaportová Terezka, Violová Sára, Zwerenz Vašík

 

7.55 - 8.40

8.50 - 9.35

9.50 - 10.35

10.45 -11.30

11.40 -12.25

Pondělí

ČJ

M

PRV

AJ

TV

Úterý

ČJ

M

ČJ

PRV

VV

Středa

ČJ

AJ

M

ČJ

 

Čtvrtek

ČJ

M

ČJ

HV

Pátek

M

ČJ

PRV

AJ

TV

" Při hodinách AJ si hrajeme také na indiány-" One little indian´s boy" . 

2011/2012

Seznam žáků IV. Třídy

1. Augustinová Lenka 2. Bendová Michaela 3. Blahoutová Tereza 4. Braborcová Jaroslava 5.Dosedlová Aneta 6. Hrníčko Pavel 7 .Janová Anna 8. Jirásková Helena 9. Kadlecová Kateřina 10. Mahnerová Kateřina 11. Menclová Eliška 12. Mohlerová Kateřina 13. Pacík Štefan 14. Pichnarčíková Sára 15. Rappaportová Tereza 16. Violová Sára 17. Zwerenz Václav 18. Lněníček Milan

 

7.55-

8.40

8.50-

9.35

9.50-

10.35

10.45-

11.30

11.40-

12.25

12.35

-13.20

Po

ČJ

HV

M

VL

AJ

 

Út

M

ČJ

TV

ČJ

 

St

ČJ

AJ

M

PŘV

ČJ

 

Čt

M

ČJ

VL

AJ

VV

VV

ČJ

M

TV

PŘV

ČJ

 

Co jsme zažili v červnu?

Konec školního roku se blíží! Kromě písemných prací jsme zažili i příjemné chvilky:) Třeba naši žáci Pavel a Káťa Mo. naši třídu reprezentovali na atletických závodech v trojboji. S celým družstvem, jež bylo na tyto závody vysláno, obsadili 5. místo.

 Fotografie0081

 Na Den dětí si žáci 8. a 9. ročníku připravili pro zbytek školy různé soutěže. Přišly i děti z MŠ a ZŠ logopedická. Konec sportovního dopoledne jsme zakončili fanděním svým oblíbeným učitelům, kteří sehráli tenisový turnaj.

P. uč. Půtová nám se svou taneční skupinou, kterou vede, ukázala, jak se můžeme vypracovat, když budeme trénovat. A že to byla podívaná.  

Zažili jsme cvičný požární poplach. Přijeli záchranáři, hasiči, policie a dali nám školení, jak se zachovat v krizové situaci. A také jsme si mohli vyzkoušet, co práce záchranářů obnáší.

Fotografie0095       Fotografie0090

Navštívili jsme Zámecké slavnosti, kde si pro nás i jiné děti přichystali spoustu soutěží.

Fotografie0101

 

Největším zážitkem byl jistě ŠKOLNÍ VÝLET. 

Navštívili jsme Zoologickou zahradu v Praze. Tato zahrada je opravdu velká, nestihli jsme ji projít celou, ale i přesto jsme odcházeli s mnoha zážitky. Kromě goril, tygrů a hrochů a jsme viděli i různé druhy ptactva, obojživelníků a plazů, opic. Zvládli jsme utratit i všechno kapesné a ještě se schladit v dětském koutku. Teplo a dusno ten den nezmáhalo jen zvířata, ale i nás....

 

Z-fotaku-274_2 Z-fotaku-263_2

Z-fotaku-278 Z-fotaku-279_2

Z-fotaku-284_2 Z-fotaku-299_2

Z-fotaku-303_2 Z-fotaku-304_2

  Z-fotaku-300_2Z-fotaku-307_2

Den mazlíčků

Dsc01000Dsc01016

Dsc01030 Dsc01035


Projektová hodina "Biotopy Džbánska"

Jednu z hodin přírodovědy jsme věnovali poznávání rostlin na školní zahradě, kde máme 5 biotopů (stanovišť) typických pro Přírodní park Džbán, na jehož hranici se obec Měcholupy nachází. Jsou to doubravy - vegetace slunných strání, bučiny - vegetace opukových skal, bory - vegetace písčin, suťový les - vegetace křovin, vrbiny a vlhké louky. Všechna stanoviště jsem prošli, řekli si o nich něco zajímavého a ukázali si, co na nich roste. V závěru hodiny jsme vyplnili pracovní list, aby se p. učitelka přesvědčila, jak jsme dávali pozor.

DEN ZEMĚ

Dsc00273Dsc00277

Dsc00290

RECYKLAČNÍ HLÍDKA U NÁS VE ŠKOLE

Soutěžili jsme, připomněli si, co můžeme udělat s elektrospotřebiči, když doslouží, potrápili jsme hlavičky při řešení hlavolamů. Za odměnu jsme dostávali dárky...

 Fotografie0047Fotografie0050

Dsc00514Dsc00521

 Velikonoce

Před Velikonocemi jsme navštívili Evangelický kostel a faru v Žatci - zazpívali jsme si za doprovodu kostelních varhan. Na faře jsme pletli pomlázku, barvili vajíčka a malovali na kameny.

Fotografie0044

 KROUŽKY

 Naši spolužáci navštěvují různé kroužky, kroužek KERAMICKÝ, kroužek KYTARY.

Naše návštěva knihovny v Lounech. Moc se nám tam líbilo.

Mikuláš 5.12.

Takto jsme si zpestřili Halloween

Kromě výcviku máme čas i na volné plavání

2012/2013

Vítejte na stránkách 5. třídy, kterou navštěvují tito žáci:

Lenka Augustinová, Jakub Bartko, Tereza Blahoutová, Jaroslava Braborcová, Veronika Brezáni, Aneta Dosedlová, Pavel Hrníčko, Anna Janová, Helena Jirásková, Kateřina Kadlecová, Michaela Kolcunová, Milan Lněníček, Kateřina Mahnerová, Eliška Menclová, Kateřina Mohlerová, Sára Pichnarčíková, Tereza Rappaportová, Sára Violová, Josef Volešák, Vašek Zwerenz.

Třídní učitelka Mgr. Lucie Městecká vyučuje předměty český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova a hudební výchova.

Anglický jazyk vyučuje Mgr. Jiří Polák, informatiku Ing. Jiří Šnajdr.

Rozvrh:

Den/hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj Aj Inf M Čj  
Úterý Vl Čj M Přv Vv Vv
Středa Aj Čj M Čj Tv  
Čtvrtek Aj M Čj Vl  
Pátek Hv Čj M Čj Tv  

 SBĚR

Stejně jako v předešlých letech je naše škola zapojena do sběru papíru, baterií a elektroodpadu (pouze drobné spotřebiče - fény, mobilní telefony, žehličky...televizory a počítač. monitory, počítače... NE lednice, mrazáky...). Letošní odměnou za sběr je výlet k pramenu Labe.

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE

Exkurse do Botanické zahrady v Teplicích byl odměnou za celoroční soutěž Žijeme s květinami. Tuto soutěž vyhrál přípravný ročník, ale byl tak hodný, že nás vzal s sebou. Exkurse byla zajímavá i díky odbornému výkladu, jež nám byl poskytnut. 

 P1000819-kopieP1000839-kopie

P1000862-kopieP1000875-kopie

 P1000878-kopie

NATŘI SI SVOU LAVIČKU

Natři si svou lavičku byla soutěž o to, která třída nejlépe nazdobí, namaluje lavičky, jež jsou umístěny na školní zahradě. Vítězi nejsme, ale snažili jsme se.  

User1316User1317

HASIČI

6. června jsme zažili cvičný požární poplach. Bohužel, kvůli povodňové situaci v naší zemi, jsme byli ochuzeni o přítomnost hasičů. I tak jsme si poradili a tomuto tématu se věnovali během soutěžního kvízu, ve kterém jsme se umístili na 2. místě.smile 

 Hasici-2

DEN DĚTÍ

I tento rok jsme oslavili Den dětí formou her a soutěží. A vůbec nevadilo, že jsme ho museli kvůli nepřízni počasí o týden posunout, naopak....

 P1000789-kopieP1000775-kopieP1000791-kopieP1000794-kopie

DEN ZEMĚ

Letošní Den Země si pro nás a celý 1. stupeň připravil 9. ročník. Mohli jsme tak formou soutěží poznat, co žije v lese, co tu roste.... poznávali jsme paroží čí zvířecí stopy.

P1000396P1000378P1000383_2

Den zdraví

V Den zdraví jsme si připomněli, jak se správně stravovat. Formou soutěže jsme sestavovali potravní pyramidu:

 P1000267

Velikonoce

P1000185_2P1000187

P1000169P1000177

P1000117P1000121

Vynášení  zimy

I letos jsme si připomněli dávný pohanský zvyk, kdy lidé vynášeli Moranu. Morana představovala zimu, kterou už lidé chtěli mít za sebou, těšili se na jaro a léto. Proto ji symbolicky odnášeli a zbavovali se jí.

P1000082P1000089P1000090P1000093P1000097P1000103

P1000105

 Kam dosáhne škola

Naše třída správně odhadla, kam "dosáhne" naše škola, pokud se všichni žáci a zaměstnanci školy chytí za ruce a utvoří "hada". Náš odhad byl nejblíže konečnému výsledku 189 m.

 Dsc_0042

ČEMU JSME SE V POSLEDNÍ DOBĚ VĚNOVALI, nejen při výuce

VESMÍR - zjišťovali jsme, co planetu Zemi obklopuje. Navštívili jsme planetárium v Mostě. A vše jsme zakončili skupinovou prací:

Dsc_0005

PODNEBNÉ PÁSY - z vesmíru jsme se přesunuli na Zemi, zjišťujeme, jaké jsou zde přírodní podmínky, co zde roste a žije:

Dsc_0009

VÁNOČNÍ JARMARK

Dsc01970

Dýňobraní

 Dsc01033Dsc01035_2

Dsc01037Dsc01038

Dsc01039Dsc01041

Den stromů

I naše třída se zúčastnila tohoto projektu. Vybrali jsme si strom buk. Po dlouhých debatách a neshodech jsme se domluvili a vytvořili soubor příběhů, básnišek a bajek. Nechyběl ani naučný plakát, jež obsahoval základní informace o tomto stromě. Nyní už si snad všichni zapamatují, že buk ma ž... tééda bukvice:)

Dsc01689

 

MÍSTNÍ EKOLOGICKÁ KONFERENCE

 

Členové ekotýmu Jarka Braborcová, Terka Rappaportová a Káťa Mahnerová se již 13. - 14. září zúčastnili "Místní ekologické konference" konané v Nesuchyni. Nebyly však jediné z této třídy. Co vše zažily, dokumentují následující fotografie...

Odborné přednášky s názornou ukázkou...

 Dsc00713_2   Dsc00739_2

  Dsc00723_2   

Zpracování analýzy školy v oblastech energie, vody, odpadů a prostředí školy...

  Dsc00754_2  Dsc00755_2 

A na závěr dne trocha zábavy...

Dsc00758_2  Dsc00762_2

PLAVÁNÍ

Začali jsme také s výukou plavání. Čeká nás celkem deset lekcí:)

 Dsc00830

2013/2014

             6. ročník

Do naší třídy chodí tito žáci:

 Augustinová Lenka, Bartko Jakub, Blahoutová Tereza, Braborcová Jaroslava, Braborec František, Brezáni Veronika, Dosedlová Aneta, Holič Josef, Hrníčko Pavel, Irdza Vojtěch, Janová Anna, Jirásková Helena, Kadlecová Kateřina, Kolcunová Michaela, Lalik Kristián, Lněníček Milan, Mahnerová Kateřina, Menclová Eliška, Městecký Vítek, Mohlerová Kateřina, Pichnarčíková Sára, Rappaportová Tereza, Urban Jaroslav, Violová Sára, Volešák Josef, Zwerenz Václav 

Třídní učitelka: Mgr. Cíglová Klára

Rozvrh hodin ve školním roce 2013/14:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pondělí

ČJ

M

Poznáváme svůj region

Poznáváme svůj region

TV d

TV ch

 

Úterý

VZ

M

D

AJ

Z

 

HV

Středa

AJ

ČJ

VO

VV

VV

 

 

 

Čtvrtek

ČJ

AJ

M

Z

TV ch

TV d

 

Pátek

M

D

ČJ

F

INF

 

 

 

Školní výlet do útulku v Jimlíně

  V pondělí  23.6.14 se naše třída vydala do Jimlína navštívit psí útulek. Majitel útulku pan D. Kubalík nás velmi pěkně přivítal a seznámil nás s chodem útulku. Dozvěděli jsme se , jak se pejsci odchytávají, jak o ně v útulku pečují, jak jim hledají nové majitele. Pejskům jsme přivezli spousty dobrot a také jsme je mohli vyvést na procházku. Výlet se nám moc líbil.

                                                                                      žáci 6.ročníku

  Hasiči

            V pondělí 16.6.14 naši školu navštívil Sbor dobrovolných hasičů ze Žatce. Žáci si  mohli prohlédnout vybavení zásahových vozidel, hasičskou výstroj a ochranné oděvy jako byl oblek proti sálavému teplu či přetlakový chemický oblek. V závěru si mohli vyzkoušet, jak se hasí proudem vody přímo ze stříkací pistole.

Žáci ZŠ Měcholupy byli u pramene Vltavy

    V rámci celoročního sběru druhotných surovin se i žáci 6. ročníku mohli zúčastnit  výletu k prameni  Vltavy na Šumavě. Pěší turistikou 6,5 km dlouhou došli z obce Kvilda přímo k  samotnému prameni po dřevěných lávkách naučné stezky s názvem Fenomén přírody. Poté sjeli podél Lipna k Rozhledně v korunách stromů na  Kramolín. Procházkou dlouhou 372 metrů  se dostali k Rozhledně vysoké 40 metrů. Cestou mohli vyzkoušet mnoho zajímavých prolézaček . Na vrcholu shlédli  Lipenskou přehradu a Novohradské hory. Zpět  se svezli nejdelším "suchým " tobogánem . Dvoudenní výlet se opravdu vydařil.

 DĚTSKÝ DEN

V pátek 30.5.14 jsme v areálu zahrady oslavili "Den dětí" . Přišli jsme ve sportovním oblečení, protože celý den probíhal v duchu sportu. Čekalo na nás 10 soutěžních disciplín - jízda na koloběžce, chůze na chůdách, střelba z luku či vzduchovky a další zajímavé soutěže. Za každou soutěž jsme dostali body a poté byli odměněni sladkostí. Moc jsme si tento den užili.

                                                                                         žáci 6. ročníku

 V celoroční soutěži "Nežijeme zde sami" aneb "Příroda je jedinečné bohatství Země"

Každá třída si v průběhu roku připravila na daný měsíc živočicha formou kvízu  a ostatní třídy na základě indicií hádali a soutěžili 6 ročník se umístil na krásném 2. místě a získal spousty kreativních cen . Děkujeme  a už se těšíme, co bude příští školní rok...

Ay1288

 Pohár rozhlasu

 V atletickém přeboru Pohár rozhlasu naši žáci zabodovali. Mezi velmi úspěšné žáky ze 6. ročníku patřili:

1. K.Mohlerová - disciplína - skok do dálky, běh na 60 m

2. A. Dosedlová - disciplína - skok do dálky, štafeta

3. V. Irdza - disciplína - skok do dálky

4. J. Bártko -disciplína - skok do výšky

5. P.Hrníčko- disciplína - skok do dálky

6. V. Městecký- disciplína - skok do dálky, běh na 1000m, štafeta

Vlaštovky létaly po škole

Přihlásili jsme se do soutěže časopisu ABC ve skládání a pouštění vlaštovek. Nejdříve jsme si přesně podle plánku sestavili z papíru určené soutěžní modely vlaštovek (každý soutěžící obdržel časopis ABC s plánky různých druhů vlaštovek) a potom nastal den, kdy jsme soutěžili komu vlaštovka nejdále poletí. Všechno jsme museli zaznamenat na kameru a poslat do redakce. Soutěžení u nás ve škole jsme si velice užili

PRAŽSKÉ PAMÁTKY

V rámci předmětu výchova k občanství poznáváme památky Prahy. Každý žák si připravil referát, kde ostatním vybranou památku představil.

Ráda bych pochválila tyto žáky, za jejich pečlivou přípravu na hodinu:

L. Augustinová, F. Braborec, E. Menclová, A. Dosedlová, J. Holič, T. Blahoutová, H. Jirásková, V. Zwerenz, P. Hrníčko, K. Kadlecová, M. Kolcunová, K. Mahnerová, S. Pichnarčíková, J. Urban

Ing. Štěpánka FRÝBOVÁ

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Náplní tohoto předmětu je vaření, osazování zahrady, výzdoba třídy a vytváření různých uměleckých děl. Na fotografiích je malá ukázka.

Ing. Štěpánka FRÝBOVÁ     

 

Dravci 12.5.2014

   Ukázkovou zážitkovou pedagogiku jsme zažili v pondělí na hřišti u školy. V rámci enviromentální výchovy jsme měli možnost  zhlédnout  ukázky dravců a sov. Žáci se s těmito pozoruhodnými tvory setkali z bezprostřední blízkosti. Měli možnost spatřit je na vlastní oči při lovu. Pohlazení sovičky nebo dokonce orla bylo pro některé žáky neopakovatelným zážitkem , obzvlášť, když si je mohli sami podržet na ruce.

                                                                     žáci 6. ročníku

Míčkem od Ústí po Měcholupy

           Dne 7.5.2014 jsme v rámci projektu "Míčkem od Ústí po Měcholupy" celý den soutěžili v minigolfu na naší školní zahradě. Během soutěže si žáci mohli zaskákat na trampolíně, jezdit na koloběžkách či dovádět ve skákacím hradu. Celý den se vydařil a moc se nám to líbilo.

                                                                                        žáci 6. ročníku

             Sběr 3 nejlepší  - duben

 V měsíci dubnu jsme  hodnotili naše sběrače.

1. místo: Zwerenz Václav - 1950 bodů

2. místo: Blahoutová Tereza - 938,5 bodů

3. místo: Braborec František - 500 bodů

Gratulujeme!!!!

Terezín

   Dne 24.4.2014 v rámci osobnostní a sociální výchovy,  a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech jeli žáci ZŠ Měcholupy do Terezína . Navštívili s průvodcem  Malou  pevnost, zhlédli Expozice výtvarného umění Památníku Terezín Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945 a Internační tábor pro Němce. Malá pevnost fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. Roku 1994 zde byla otevřena nová stálá expozice o historii policejní věznice. Podává svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu v 2. světové válce a zaznamenává osudy českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů na území nacistické německé říše.  Muzeum ghetta a jeho expozice vzniklo ve spolupráci s bývalými vězni terezínského ghetta. V bývalých Magdeburských kasárnách žáci viděli repliku vězeňské ubikace z doby ghetta, hudbu, výtvarné umění či literární díla a také repliku mansardy, typického ubytovacího prostoru hromadných ubikací.

                                               žáci 6. ročníku

Den země

Dne 25.4.2014 jsme slavili Den země. Do školy jsem přišli ve sportovním oblečení a s batůžky. Pěší túrou jsme se vydali za Holedeč na naučnou stezku. Zde jsme navštívili vodárnu a její vrty. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná . Poté jsme si na rozcestí u ohniště opekli vuřty a vrátili se zpět do školy. Na naučné stezce jsem soutěžili v tematice "třídění odpadů", kterou si připravil 9. ročník.

                                                            Den se moc vydařil - žáci 6. ročníku

  Velikonoční tradice na naší škole

   Jako každý rok i letos jsme na naší škole slavili Velikonoce. Žáci 9. Ročníku upekli beránky pro všechny třídy a každá třída pak měla za úkol beránka nazdobit. Odborná porota poté v tajném hlasování vybrala tři vítězné beránky. Žáci ze šestého ročníku se umístili na pěkném 5. místě. Gratulujeme  a příště budeme první!!!

  Hodiny fyziky nás baví

    Tématem hodiny byly druhy sil. V rámci demonstračních pokusů jsme se mohli přesvědčit, jak vypadá síla magnetická, elektrická či gravitační. Poté jsme pomocí siloměru měřili velikost náhodně vybraných předmětů. zároveň jsme se přesvědčili, že siloměr pracuje na prodloužení pružiny uložené uvnitř trubice siloměru.

Bylinková zahrádka

          Začalo jaro a žákům na naší škole začala práce na školní zahradě. První z úkolů bylo zrenovovat bylinkovou zahrádku, kde má každá třída svou bylinku. Na fotkách vidíte žáky 6.ročníku K. Lálika a V. Irdzu, kteří upravili pozemek a poté naseli jitrocel. Samozřejmě, že se o něj bude starat celá třída. V průběhu roku budeme okopávat a zalévat . Tak hodně zdraví!!!

                                          žáci 6. ročníku

Aktivity ke světovému dni porozumění autismu

         Dnešní  den, 2. duben, byl v roce 2007 ustanoven jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. I naše škola se zapojila do této kampaně. Všichni žáci a pedagogové přišli v modrém, neboť modrá barva je symbolem světla, pochopení a porozumění. Cílem této "modré kampaně " je zvýšit informovanost o této záhadné poruše, která bohužel není ojedinělá. V České republice žije přibližně 50 tisíc lidí s autismem.Autismus je celoživotní neurovývojové postižení. Problém autistických dětí je v tom, že nedokážou správně pochopit a vyhodnotit, co vidí, slyší a cítí. Neznalost autistické poruchy představuje pro autisty a jejich rodiny velký problém v běžném životě. Spousta lidí nedokáže rozlišit mezi autistickým a nevychovaným či zlobivým dítětem, z toho důvodu pak k dětem, které potřebují podporu a pochopení, přistupují naprosto nevhodně.

             Sběr 3 nejlepší  - březen

A je tu opět konec měsíce a my jsem hodnotili naše sběrače.

1. místo: Lněníček Milan - 1632 bodů

2. místo: Menclová Eliška - 798 bodů

3. místo: Blahoutová Terezka - 483 bodů

Gratulujeme!!!!

    Rozloučení se zimou

             V pátek dne 21.3.2014 jsme se celá škola rozloučili se zimou. Symbol zimy  - Morénu jsem nesli v průvodu, halekali a plašili, abychom zimu zahnali pryč a přišlo už konečně jaro. Došli jsme na most a tam jsem ji vhodili do potoka.  Jaro vítej mezi námi!!!

   Recitační soutěž

 Žákyně 6. ročníku Anetka Dosedlová úspěšně reprezentovala naši školu v recitační oblastní postupové přehlídce Mladých recitátorů.  Gratulujeme!!!!

Kladenská veverka

          Žáci 6. ročníku společně s vyučující výtvarné výchovy Mgr. E. Maděrovou získali diplom za úspěšnou účast v Mezinárodní dětské  výtvarné, literární a fotografické soutěži Kladenská veverka. 

                                     Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy!!

            Vyhlášení 10 nejlepších sběračů  1. pololetí

       V pátek dne 28.2 14 pan ředitel vyhlásil 10 nejlepších sběračů druhotných surovin. Ze 6. ročníku se mezi nejlepšími deseti umístili A. Dosedlová, E. Menclová a M.Lněníček. Gratulujeme!!!

  

                          IQ PARK LIBEREC   27.2.2014

   Pro velký zájem a ohlas žáků jsme se  opět vydali do Liberce do IQ parku. Tento zábavný park nabízí nesčetné množství výukových programů a vzdělávacích aktivit.Ráno jsme si přivstali, odjížděli jsme v 6. 00 hodin, ale tolik jsme se těšili, že nám to nevadilo. Cesta nám utekla rychle a už jsme byli v Liberci. Nejprve jsme si prohlédli celý areál Babylónu, který nabízí Aquapark s vodním vyžitím, pak jsme nakoukli do Lunaparku, kde děti dováděli na atrakcích - houpačkách, provazových lanovkách,autíčkách atd. My ale hurá do IQ parku!!! 4 podlaží nabízí nesčetná množství fyzikálních, chemických, ale i  přírodovědných atrakcí. Názorně jsme vyzkoušeli  zubní pastu pro slony, Archimédův zákon, zrcadlový labyrint, šikmou místnost či rotující válec. Čekala nás expozice věnována lidskému tělu, mýdlové bubliny či princip kladky nebo Pythagorovy věty. Měli jsme také možnost vyrobit si elektřinu, termokameru, lehnout na fakírovo lože nebo si lámat hlavu u hlavolamů.  Ani se nám nechtělo jet domů. Cestu jsme si platili sami, ale vstupné nám zaplatil pan ředitel za odměnu výborného prospěchu. Děkujeme!!!

            

Fyzika - roztažnost látek

          Při další laboratorní práci v předmětu fyzika jsme si názorně vyzkoušeli roztažnost pevných látek při zvýšení teploty.Ocelová kulička procházela kroužkem. Poté jsme ji zahřáli nad lihovým kahanem, po zvýšení teploty kulička zvětšila svůj objem a neprošla otvorem kroužku.

           V návaznosti jsme si objasnili roztažnost kapalin a paní učitelka nám analyzovala využití v praxi  -  teploměry. Prohlédli jsem si laboratorní, lékařské , rtuťové teploměry a objasnili podstatu bimetalového teploměru. Hodina se nám moc líbila, naučili jsme se spoustu nových věcí.

                                                         žáci 6. ročníku

3 nejlepší  - sběr - únor

          V únoru se ve sběru druhotných surovin nejvíce snažil a  umístil se na

 1. místě  František Braborec, který nasbíral 104 bodů

2. místo získala Terezka Blahoutová, která nasbírala 100 bodů

3. místo obsadila Anetka Dosedlová, která získala 98 bodů

    Jste pilní žáci a ostatní spolužáci se určitě přidají!!!

Beseda

            V rámci dalšího  vzdělávání proběhla na naší škole přednáška o skle. Přednášku vedl p. J. Kohlíček, který působil dlouhodobě jako ředitel Skláren v Dubí na Teplicku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o výrobě skla a  o jeho zpracování. Vyslechli jsme též, jaké typy skel existují -užitkové, umělecké, ploché...atd. Přednáška trvala 2 hodiny a velmi obohatila znalosti, které žáci mají z předmětu fyzika,  přírodopis či chemie.

  Fyzika  

Další z našich laboratorních prací bylo měření objemu pevného tělesa. Na fotkách vidíte T. Rappaportovou, T.Blahoutovou a V. Brezáni, jak měří objem zavěšeného nepravidelného tělesa. Odčítají objem kapaliny v odměrném válci bez tělesa, poté s tělesem a nakonec rozdílem těchto hodnot zjistí objem nepravidelného tělesa.

 

"Kam docvrnkne škola?"

Chcete vědět, kam docvrnkne naše škola? To je totiž další ze soutěží, které pro nás vymýšlí pan ředitel společně s panem zástupcem. Už víme, kolik váží naše škola, kolik měří naše škola, kam doskočí naše škola, kam dosáhne naše škola a nyní soutěžíme " Kam docvrnkne naše škola?" Dostali jsme kuličky a snažili se co nejdále docvrnknout kuličku. A tak jste mohli vidět, jak žáci, ale i pedagogové vymýšlí tu správnou techniku, aby byli nejlepší!! Výsledky odevzdáváme panu řediteli anonymně, aby bylo vše regulérní.  Náplní  a myšlenkou celé soutěže je, že každý může typovat ,kam až škola docvrnkne? Vítěz, který se trefí  či bude nejblíže dané hodnotě bude odměněn finančním obnosem.

      POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

 Ve čtvrtek 30. 1. 2014 jsme 5. vyučovací hodinu při třídnické hodině dostávali vysvědčení za 1. pololetí. Fotka ukazuje, že budou mít rodiče doma radost. Však jsme se také snažili. A. Dosedlová má jako jediná ze třídy samé jedničky a to stojí za pochvalu. Vašík Zwerenz a Michalka Kolcunová mají jednu dvojku a slíbili, že na konci školního roku si to opraví. I Terka Rappaportová, Terka Blahoutová, Eliška Menclová a Káťa Kadlecová měly vyznamenání!!! Všem gratulujeme!!

 

 3 nejlepší ve sběru - leden

Při předávání vysvědčení vyhlašovala naše třídní paní učitelka 3 nejlepší ve sběru druhotných surovin.

 1.místo: A. Dosedlová -348 bodů

2. místo: E. Menclová - 313 bodů

3. místo: K. Kadlecová - 38 bodů

Momentky z hodin

Hodina matematiky

Cílem hodiny bylo seznámit se  s pojmem úhel. Poznali jsme typy úhlů - ostrý , tupý, přímý, pravý.... Umíme sestrojit úhly bez úhloměru  a naučíme se úhly sčítat, odčítat, násobit dvěma

 Hodina českého jazyka

V pátek máme sloh. Cílem hodiny bylo naučit se psát dopis. Přinesli jsme si krásné ozdobné dopisní papíry i s obálkami. Moc nás to bavilo. Paní učitelka A. Půtová nám individuálně vysvětlovala správný postup.

 Hodina dějepisu

Hodiny dějepisu s paní učitelkou Mgr. E. Maděrovou nás hrozně baví. Paní učitelka nám vypráví historii naší republiky, ale světové dějiny. Při hodinách si i malujeme a máme moc hezké sešity.

 Hodina fyziky

V této hodině jsme měli již 3.laboratorní práci. Tématem bylo "Měření kyvů/kmitů kyvadla". Každý jsem si své kyvadlo vyrobil a poté jsme sledovali vliv hmotnosti nebo délku lanka na počet kyvů kyvadla. Svá výsledná měření jsme shrnuli do závěru laboratorní práce.

 Hodina informatiky

Hodiny informatiky probíhají v odborné učebně informatiky s panem zástupcem Ing., Bc. J. Šnajdrem. Cílem hodiny bylo naučit se text rovnat do bloků.

          Naše laboratorní práce v hodinách fyziky

V 6. ročníku máme nový předmět fyzika. Provádíme laboratorní práce, při kterých si ověřujeme znalosti z hodin. Jednou z laboratorních prací bylo :" Zjišťujeme hmotnost daných předmětů." Nejprve jsme si rovnoramenné váhy popsali, zjistili, z čeho se skládají a poté jsme se naučili postup při vážení. Dozvěděli jsme se , co je to břit na vahách, aretace atd. Jazýček na stupnici ukazoval nám výchylkou ukazoval správnost měření.

                                                                                  žáci 6. ročníku

         3 nejlepší ve sběru druhotných surovin za měsíc prosinec

   Opět jsme pilně sbírali kromě starého papíru baterie, PET- láhve a další druhotné suroviny. Na 1. místě v měsíci listopadu se umístila A. Dosedlová (72 bodů), na 2. místě se umístila E. Menclová (19 bodů)  na 3.místě se umístil K.Lalik (7 bodů). Gratulujeme a snad Vás odměny potěšili!!!!!

Jarmark 2013

Ve středu jako každý rok se u nás v Měcholupech konal tradiční Vánoční Jarmark. Je to vždy velká událost, přijde spousty lidí. My žáci již měsíc dopředu připravujeme vánoční výzdoby - svícny, perníčky, cukroví, věnce....atd.

Prodávají se zabijačkové speciality - jitrnice, jelítka.  Do dálky voní vánoční punč a znějí vánoční koledy. I naše třída se vždy hrozně těší. Plánujeme, kdo bude prodávat u stánku, kdo bude nabízet tombolu. Někteří tancují pod vedením p.uč. A. Půtové vánoční tanečky.

         Jako třídní učitelka děkuji všem žákům, ale i rodičům za pomo při přípravě a organizaci celého Jarmarku . Bez Vás by to milí žáci a rodiče opravdu nešlo.

                                                                                     třídní učitelka Cíglová Klára

Naše virtuální škola- Cvrček

http://www.youtube.com/watch?v=opHLkIj4NhM

   Přišel k nám Čert a Mikuláš

          V pátek dne 6.12. přišel k nám do školy Čert a Mikuláš. Mikuláš naděloval v každé třídě sladkosti a dobroty. Čerti byli strašidelní a chtěli vzít zlobivé žáčky do Pekla. Jenže my máme ve škole jen žáčky hodné, tak odešli s nepořízenou.

 

 

    6. ročník se zúčastnil soutěže Ekolampov " Jak zabalit vánoční dárky?"

     Čas Vánoc se pomalu blíží a s ním i nákupní a výrobní horečka, kdy se snažíme najít nejvhodnější dárek pro naše přátele a rodinu. Jenže dárkem to nekončí, dalším produktem našich Vánoc je balící papír. Našim úkolem bylo navrhnout šetrný způsob, jak nahradit kupovaný sváteční papír na vánoční dárky. Vzali jsem proto klasický balicí papír , dárečky zabalili a ozdobili suchou slámou. Dárečky, které jsme vyrobili se nám moc líbily.

                                             žáci 6. ročníku

 

 3 nejlepší ve sběru druhotných surovin za měsíc listopad

   Opět jsme pilně sbírali starý papír, baterie, PET- láhve a další druhotné suroviny. Na 1. místě v měsíci listopadu se umístila A. Dosedlová (122 bodů), na 2. místě se umístila H. Jirásková (104 bodů)  na 3.místě se umístil J. Holič (100 bodů). Gratulujeme a snad Vás odměny potěšili!!!!!

Navštívil nás TOKHI- světoznámý český perkusionista.

Velkým zážitkem pro malé i velké bylo představení světoznámého českého perkusionisty Tokhiho.

   Navštívili jsme divadelní představení „Ten trapas nepřežiju..“

                       V pondělí dne 18.11.2013 jsme v rámci osvěty o chování navštívili divadlo v Žatci a shlédli představení „Ten trapas nepřežiju..“   Představení  bylo obsazeno dvěma herci M. Dolinovou  a L. Ondřejem  a nutno říci, že jsme se opravdu ani minutu nenudili. Oba herci nás svými výkony vtáhli do děje o tom, jak se chovat v každodenních situacích doma, v kině, ve společnosti…atd. Představení dětem nenásilnou formou ukazovalo jednotlivé situace, se kterými se můžeme v životě setkat. Žáci potleskem na konci představení poděkovali za výkony herců.

Jak jsme slavili Dýňobraní

             I v letošním roce jsme měli halloweenské párty. Do školy jsme si přinesli dýně, abychom je společně vykrájeli a nazdobili. Přinesli si dýně a příslušné náčiní - nože na vykrajování, lžíce na vydlabávání semínek, párátka na zdobení atd...Vyrobili jsme opravdu strašidelné haloweenky, které jsme večer  před budovou školy společně s rodiči svíčkou rozsvítili.

                                                                                            Žáci 6. ročníku

Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu v Praze

        Ve čtvrtek dne 7.11.2013 jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu v Praze. V rámci výuky občanské a rodinné výchovy jsme se seznámili s prostorami budov Poslanecké sněmovny. V informačním středisku se nás na pozvání ujal europoslanec Jaromír Kohlíček, který nás provedl prostorami sněmovny. Zhlédli jsme významné prostory s výkladem, která zahrnovala  návštěvu předsálí, galerii hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Měli jsme též možnost  nahlédnout do některé ze zasedacích místností.

          Poté jsme se vydali na procházkou  Prahou. Byli jsme na Pražském hradě a viděli výměnu hradní stráže, pak jsme sešli na Karlův most a zastavili se u Orloje na Staroměstském náměstí. Pěkné počasí jenom umocnilo zážitky, které žáci dnes zažili. 

 

 


                                         Týden inkluze - 6.ročník

            V rámci inkluzivního vzdělávání jsme se zapojili do projektu "Týden inkluze". Z témat, které jsme měli v nabídce si 6. ročník vybral vytvoření návrhu na "placku", "logo", "motto!, "webovou stránku" pro inkluzi, s důrazem na zapojování dětí a mladých lidí se znevýhodněním či postižením. 

          Nejprve žáci diskutovali nad problematikou handicapovaných lidí, své názory prezentovali před svými spolužáky a v závěru došlo k vytvoření čtyř skupin,které pracovali na svých tématech. Když obhajovali myšlenky a názory svých plakátů, uvědomili si, že je důležité pomáhat v jakékoliv situaci lidem s handicapem.

                Sběr druhotných surovin v měsíci říjnu

            S koncem měsíce jsme v naší třídě opět vyhlašovali tři nejlepší  ve sběru druhotných surovin. Na 1. místě se umístila A. Dosedlová s 522 body, na 2. místě  E. Menclová s 359 body a na 3. místě M. Lněníček s 284 body.  Snad je malé odměny potěšili.

                  6. ročník  na Koláčobraní

          I v letošním roce se pořádala soutěž Koláčobraní. Maminky, babičky, ale i tatínkové pekli koláče, bábovky a mnoho různých sladkých dobrot. Z naší třídy se představily V. Brezáni  s výbornými  Bounty řezy, A. Dosedlová s lahodnými  švestkami, plněnými mandlemi a obalenými  v čokoládě a kokosu. Maminka L. Augustinové upekla úžasný  tvarohový moučník  a M. Kolcunová s maminkou upekly křehké makové rohlíčky a koláč. Úspěšnými  byli V. Zwerenz s bratrem Filipem, kteří se za řezy Stracciatella umístili na 3. místě. Fotky ukazují  příjemnou atmosféru pondělního odpoledne.

                Soutěž hudebních nástrojů

       V měsíci říjnu byla vyhlášena soutěž – úkol pro třídní kolektivy, vyrobit hudební nástroj, který bude vydávat zvuky a tóny bude vyroben z ekologických materiálů. Žákyně  A. Dosedlová a H. Jirásková se zhostily tohoto úkolu velmi zodpovědně. A. Dosedlová vyrobila krásné rumbakoule z PET- lahví, které naplnila rýží a ozdobila krepovým papírem . H. Jiráskové pomohli doma s výrobou kytary. Dívenky sice nezvítězily, ale jejich výrobky budou vystaveny a odměněny. Gratulujeme !!

Seznamujeme   se s novým předmětem fyzika

          My žáci 6. ročníku poznáváme mnoho nových věcí. Na každý předmět máme aprobovaného vyučujícího, na což jsme na I. stupni nabyli zvyklí. Poznáváme nové předměty jako je přírodopis, zeměpis, či občanská a rodinná výchova. Novým předmětem je také fyzika, kde se seznamujeme s fyzikálními veličinami, s novými zákony či demonstračními pokusy. Fyzika nás moc baví. Na fotkách vidíte pokus se spojenými nádobami, či proces difúze, kde jsme sledovali nepravidelný a neuspořádaný pohyb částic 

a 

 


   

Žákyně ze 6. ročníku byly v Uhelném Safari

Žákyně A. Dosedlová , J. Braborcová  a T. Rappaportová získaly , coby členky Ekotýmu, ojedinělou nabídku naší školy zúčastnit se exkurze do Uhelného Safari. Z fotek je patrné, jaké nevšední zážitky dívky prožily. Navštívily unikátní díla v těžebních lokalitách Československé armády a Vršany na Mostecku. Zhlédly Hipodrom, skládkové stroje , vyhlídkové terasy lomu Vršany, těžbu uhlí rýpadlem KU 300 nebo KU 800. Během exkurze bylo nutné dodržovat přísné bezpečnostní pokyny a předpisy. Ale dívky mají určitě na co vzpomínat.

 

 

 

Navštívili jsme sběrný dvůr v Měcholupech

   V rámci dalšího vzdělávání jsme navštívili sběrný dvůr v Měcholupech. Mohli jsme si zde prohlédnout místa, kde se třídí a odváží k recyklaci druhotné suroviny, které naše škola sbírá. Dozvěděli jsme se, kam s pneumatikami, starým železem, starými vybitými autobateriemi, atd, atd. Celá exkurze byla velmi poučná a rozšířila nám obzor ohledně třídění odpadů . Děkujeme paní starostce Dis. D. Černíkové a panu Dobrému, kteří nám umožnili sběrný dvůr navštívit.

                                              Žáci 6. ročníku

                                         Sběr druhotných surovin na naší škole

                    I v letošním školním roce se naše třída účastní sběru druhotných surovin .  Sbíráme  starý papír, vybité baterie, PET- láhve, víčka od PET- lahví, ale také TV, malé spotřebiče, mobily, zářivky, tonery či kovy. I my žáci 6. ročníku jsme pilní a celý rok budeme pilně sbírat, abychom se dostali mezi vítěze, kteří pojedou na konci školního roku zadarmo k prameni Vltava.

              Každý měsíc budou v naší třídě vyhlášeni tři nejlepší a odměněni malým dárkem. Fotografie ukazuje, kdo  patřil  v  měsíci září mezi tři nejlepší. Jmenovitě zleva : Blahoutová Terezka, Dosedlová Anetka a Lněníček Milan. Gratulujeme a jen tak dál…….

 

 Členky Ekotýmu  T. Rappaportová  a J. Braborcová  se podílely na sázení stromu u naší školy v rámci světového Dne míru.

 

I v letošním roce nám létali drci v oblacích

 

 

 

 

 

Žáci  6. ročníku  na Ekokokonferenci ve Školicím centru obce Nesuchyně

            Ve dnech 12.-13.9.2013 uspořádala ZŠ Měcholupy ve spolupráci s OÚ „Navazující místní ekologickou konferenci“. Cílem celého projektu byla práce Ekotýmu, který vytvořil amylázu všech pozitivních a záporných  výsledků naší školy. Celý program byl koncipován do přednášek kvalifikovaných lektorů v oboru ochrany životního prostředí a v oboru nakládání s odpady.

           Na fotografiích vidíte členky Ekotýmu J. Braborcovou a  T. Rappaportovou na jedné z přednášek. Další záběry jsou z přednášky p. P. Jandy. Žáci mohli zhlédnout zvířátka vodní fauny a dokonce i  vzít do ruky. J. Volešák a A. Dosedlová se prokázali jako skuteční milovníci zvířat.

Projektový den“Práce na zahradě“

         I my žáci šestého ročníku jsme se zapojili do projektového dne „Práce na zahradě“. Se začátkem nového školního roku jsme shledali potřebu po dvou měsících obstarat zahradu, na které jsme pilně pracovali v uplynulém školním roce. Museli jsme vyplevelit záhony, uklidit mulčovací kůru, vykopat brambory, zrýt růže, uklidit golfové dráhy a zamést všechna sportoviště. Celý den jsme pilně pracovali, abychom to v prostorách okolí školy měli pěkné. 

2014/2015

Do naší třídy chodí tito žáci:

Augustinová Lenka, Bartko Jakub, Blahoutová Tereza, Braborcová Jaroslava, Braborec František, Brezáni Veronika, Dosedlová Aneta, Holič Josef, Hrníčko Pavel, Irdza Vojtěch,  Jirásková Helena, Kadlecová Kateřina, Kolcunová Michaela, Lněníček Milan, Mahnerová Kateřina, Menclová Eliška, Městecký Vítek, Mohlerová Kateřina, Pichnarčíková Sára,Popule Miloš, Rappaportová Tereza, Urban Jaroslav, Violová Sára, Zwerenz Václav 

Třídní učitelka: Mgr. Cíglová Klára

Rozvrh hodin ve školním roce 2014/15:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pondělí

F

VZ

AJ

M

Z

TV d

TV ch

 

Úterý

NJ

M

ČJ  lit

AJ

 

INF

INF

Středa

D

M

ČJ sloh

Z

VV

 

INF

INF

Čtvrtek

NJ

ČJ ml

F

VO

TV ch

TV d

 

Pátek

HV

AJ

M

ČJ ml

D

   

Nejlepší žáci třídy

Sx720Sx721

Sx722Sx723

 Den mazlíčků

Sx1586

Na konci školního roku jsme si užili sportovního dne. Jezdili jsme na koloběžkách, hráli jsme přehazovanou a také volejbal. Na fotce vidíte finalistky v koloběžkách J. Braborcovou a K. Mohlerovou.

Sx1533Sx1534

Navštívili jsme pramen Ohře

 40 nejlepších ve sběru druhotných surovin se vydalo na výlet k prameni Ohře. V kruhové kameništi jsou vytesána města, kterými řeka protéká. Poté jsme navštívili národní přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázních. Na fotkách vidíte žákyně A.Dosedlovou a H. Jiráskovou, které se dostaly mezi 40 nejlepších a protože se jim výlet moc líbil, slíbily, že i příští rok budou pilně sbírat, aby se dostali k prameni Morava.

Sx1474Sx1475

Sx1476Sx1477

Revolution train

 Naše názory a nové podněty zazněly na přednášce tématu Revolution train, který jsme v Praze navštívili.

Sx1472Sx1473

1. POMOC

 Další z projektů Sedmikrásky, tentokrát 1. pomoc. Na přednášce jsme si sami mohli vyzkoušet ošetření zraněného, resuscitaci na modelu či ošetření popáleniny.

Sx1467Sx1468Sx1470Sx1469

Sx1471

Sedmikráska -   DOPRAVNÍ VÝCHOVA

   Tato přednáška nás obohatila o další znalosti v dopravní výchově. Prevence rizikového chování, dopravní značky, bezpečné chování v provozu či řešení dopravních situací. To vše jsme vyslechli na podnětné přednášce. Nechyběly ukázky nebezpečných dopravních situací nebo postup v případě dopravní nehody apod.

                       žáci 7. ročníku

Sx1464Sx1465

Sx1466

Vyzkoušeli jsme si potravinovou pyramidu.

Sx1393

Sx1394Sx1395

  

Den Ekoškol a hasiči

V pátek 29.5.15 jsme oslavili desetileté výročí.

 Přijeli k nám hasiči!!!!!

Sx1374Sx1376

Sx1377Sx1389

Sx1391Sx1392

Sx1375Sx1378Sx1390

 Skládané papírové ubrousky

      Jak správně stolovat a jak správně připravit stůl na oslavu? To se mohli naučit žáci 7. ročníku v rámci předmětu Občanská a rodinná výchova. Pod vedením paní učitelky Ing. Š. Frýbové žáci skládali různé motivy z ubrousků a zdobili jimi stůl. Hodina se žákům moc líbila.

                                   žáci 7. ročníku

Sx1330Sx1331

Sx1332

 Stopy mistra Jana Husa

          Věčnost, láska, radost , odpuštění, pokora atd..to jsou nejvyšší hodnoty, které hlásal Mistr Jan Hus. V rámci výročí 600 let od jeho upálení si naše škola připomněla jeho ideje, učení a myšlenky. Stopy jsou vylepeny na chodbě v budově školy, aby žákům připomínali Mistrovo dílo. 

Sx1327Sx1329

Sx1328

   DROGOVÝ KUFR

    V rámci primární protidrogové prevence byli žáci 7.ročníku seznámeni s drogovým kufrem. Tento kufr slouží jako názorná edukační a osvětová pomůcka, kterou škola využila v předmětu  občanská výchova, osobnostní výchova. Vzorník je zároveň vhodný pro osvětovou činnost žáků.Předností kufru je, že nabízí možnost „in natura“ vidět drogy jak vypadají a v jaké formě a jakým způsobem se zneužívají. Drogový kufr je připraven ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR a dalšími odborníky, kteří se zabývají protidrogovou prevencí. Proto jsou atrapy drog a pomůcek k nerozeznání od skutečných. Atrapy jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů. Děti, studenti nebo rodiče si tak mohou vytvořit jasnou představu o různých podobách návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách.

Sx1324Sx1325Sx1326

  Den dětí

          V pátek 29.5.15 jsme na naší škole oslavili Den dětí. od rána žáci soutěžili v areálu okolí školy v soutěžích, které jim připravili žáci 9. ročníku. Mohli jste vidět slalom na koloběžkách, hod na cíl, chůze na chůdách či uchopení neznámého předmětu ústy v mouce. Byla velká legrace a žáci si den moc užili. Sportovně založení žáci si k tomu zahráli ještě turnaj v tenise tak, jako hrál pedagogický i nepedagogický sbor. na vítěze se podívejte na stránkách naší školy.

                                  žáci 7 . ročníku

Sx1320Sx1321

Sx1322Sx1323

ZŠ Měcholupy na Pražském hradě

        Žáci ZŠ Měcholupy se  vydali za historickými památkami do hlavního města Prahy. Hradní stráž nás přivítala na Pražském hradě. Pak jsme si prohlédli Chrám svatého Víta a nakonec nahlédli do Zlaté uličky. Vlajka - standarta na Pražském hradě nám oznamovala, že pan prezident v den naší návštěvy úřadoval. Výlet se nám moc líbil a buďme pyšní na naši historii.

Sx1214Sx1217

Sx1215Sx1216

Soutěž recyklohraní

  Další z úkolů v soutěži Recykohraní bylo vymyslet a výtvarně zdokumentovat SPOTŘEBIČ BUDOUCNOSTI. A tak jsem si nejprve povídali, přemýšleli, na tabuli jsme si vypsali přístroje, které nám pomáhají v domácnosti a ulehčují práci, až jsme každý vymyslel spotřebič budoucnosti posvém. E. Čunková například vymyslela přístroj,který by za nás uklízel(viz. foto)

Sx920Sx921

Sx922Sx923

Sx924Sx925

Sx926

SEDMIKRÁSKA Cesta labyrintem města.  

Sx864_2   

          Projekt "Recyklace hrou"

      Tento projekt si pro nás připravil přednášku o recyklaci. Na začátku přednášky jsme zhlédli video, kde jsme viděli, jak by to u nás vypadalo, kdybychom netřídili a následně nerecyklovali odpad. Poté jsme se rozdělili do skupin a každá skupina dostala nějaký spotřebič, u kterého jsme říkali jeho složení. Chlapci například dostali počítač. Moc jim to šlo a přednáška se nám moc líbila.

  žáci 7. roč

Sx867Sx869

Sx870Sx871

Sx872Sx868

 

Ukliďme si Česko                  

      V pátek dne 17.4.15 na ZŠ Měcholupy bylo pořádně rušno. Zúčastnili jsme se projektu "Ukliďme si Česko!".  Ráno jsme se sešli před budovou školy, třídní učitelé nám rozdali pytle, rukavice a další materiály k úklidu. Trasy úklidu jsme měly velmi dobře naplánovány, a tak se naše třída vydala směrem do centra obce. Našli jsme dvě černé skládky, které jsme uklidili a s pomocí firmy Marius Pedersen odvezli. Máme radost z dobře vykonané práce.

                                                                   žáci 7. ročníku

Sx781Sx782

Sx783Sx784

Sx785Sx786

        Den Země

      Soutěžemi odstartoval projet "Den Země", který pro nás připravili žáci 9. ročníku společně s třídní učitelkou Ing. Š. Frýbovou. Žáci nám připravili nelehké úkoly, které jsme museli vyřešit. V areálu školní zahrady jsme na jednotlivých stanovištích řešili kvízy, tajenky, které poté byli vyhodnoceny.

 Gratulujeme těmto týmům.

1. tým: A.Dosedlová, H. Jirásková a E. Čunková

2. tým: M. Lněníček, J. Oubrecht a V. Krátký

3. tým: V. Zwerenz, P. Hrníčko a J. Holič

Sx773Sx774

Sx776Sx777

Sx778Sx780

Sx775Sx779

Projekt Sedmikráska

  Cílem projektu je motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici. Konkrétním cílem je realizace aktivit zážitkovou formou v sedmi oblastech, ve kterých si žáci vyzkouší např. vaření za účasti odborníka na zdravou výživu, pravidla silničního provozu, metody správného cvičení a protahování z důvodu dobré regenerace těla, poskytování první pomoci, zásady správné dentální hygieny či sexuální odpovědné chování. Aktivity také obsahují exkurze do protidrogové vlakové soupravy „Revolution Train“ nebo dvoudenní výcviková soustředění zaměřené na pohybové aktivity a upevnění základních kompetencí v oblasti zdravé výživy.

              REVOLUTION TRAIN

   Naše třída se dne 9.4.15 vydala do Prahy  do Revolution Train, tedy do  vlakové soupravy zaměřené na primární protidrogovou prevenci. Tento vlak je postaven na multimediální mobilní vlakové soupravě, která umožňuje formou interaktivního přístupu zcela nové pojetí.
Žákům byl ve vlaku vyprávěn příběh, který je doplněn o interaktivní prvky, které zapojují všechny lidské smysly. Procházeli jsme 4 vagóny, kterými se prolíná příběh, jenž jsme mohli díky interaktivní technologii ovlivnit a stát se tak sami účastníky příběhu.

Sx757Sx760

Sx758Sx759

 Sx761

    Den autismu 1.4.15

    I naše škola se opět připojila k aktivitám Světového Dne autismu, které proběhly v Evropě, ale i po celém světě. Jednotícím prvkem této kampaně je modrá barva, která symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat.A tak jsme přišli do školy všichni v modrém. Připomněli jsme si problémy autistických žáků, kteří nedokážou správně pochopit a vyhodnotit, co vidí, slyší a cítí. Z tohoto důvodu je třeba si neustále připomínat, že tyto děti žijí mezi námi  a  potřebují podporu a pochopení.

 žáci 7. roč

Sx724_4Sx726_3

Velikonoční tradice

      V pátek dne 27.3.15 jsme si připomněli tradiční svátky Velikonoc. Nejprve se vyhlašovali nejkrásněji nazdobené beránci.Potom jsme se vrátili do svých tříd a zdobili kraslice. Kluci si přinesli vrbové proutky a  pletli pomlázky. Těšíme se na velikonoční pondělí!

                                                                 žáci 7. ročníku

Sx689Sx690

Sx691Sx692

Sx693Sx694

Sx695Sx696

V pondělí 23. března žáci rozdávali po obci velikonoční přáníčka a pozvánky na vánoční jarmark.

Sx688_3

Projekt "7 kráska"

             V rámci tohoto projektu jsme vyrazili na dvoudenní výlet do Krušných hor na Klíny. Ubytovali jsme se v krásném hotelu Emeron a po vybalení nás slavnostně přivítali. pak jsem šli do tělocvičny hotelu, kde nás čekala horolezecká stěna. Každý si vyzkoušel, jak se leze po stěně, někteří se trochu báli, někteří byli pochváleni instruktory. Druhý den jsme se setkali se záchranáři. Povídal o poskytnutí 1. pomoci a ukázal nám vybavení sanitky. Moc jsem si to užili.

                                                            Za žáky 7. ročníku T. Blahoutová a E.Menclová

Sx610_2Sx632

Sx621_2Sx633

Sx634Sx635

Loučení se zimou

Pátek třináctého pro nás nebyl nešťastný den, ba naopak. Byli jsme se totiž rozloučit se zimou. V průvodu jsme vyrazili k potoku Blšanka a vhodili do ní symbolicky Morenu- Vládkyni zimy. Cestou zpět jsme v rámci projektu "Ukliďme Česko"  posbírali veškeré odpadky v obci. Měli jsme radost z dobře vykonané práce.

                                                        žáci 7. roč

Sx630

ZDRAVÁ 5

  "Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš jíst pravidelné 5× denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to celý den - od snídaně po večeři!"

Tak taková rčení a hesla mohli slyšet žáci ZŠ Měcholupy v projektu Zdravá 5.

   Party se Zdravou 5 byla dvouhodinovka vaření, respektive přípravy studeného party pohoštění pro žáky 2. stupně základních škol. Žáci byli rozděleni do 5 skupinek,dozvěděli se užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připravili občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnali. Výuka proběhla ve školní kuchyňce a žáky to velmi bavilo, což dokazují fotky.

                                                     žáci 7. ročníku

Sx595Sx596

Sx597Sx598

Sx599

Planetárim Most

       Žáci ZŠ Měcholupy se před jarními prázdninami vydali do mosteckého Planetária. Jejich znalosti o planetách naší sluneční soustavy se rozšířili o mnoho dalších velmi zajímavých poznatků. Názorně viděli souhvězdí severní oblohy- Velkou a Malou Medvědici, Cassiopeu. Měli možnost zhlédnout Galaxii v Andromedě, Draka, Mléčnou dráhu nebo Polárku.

          Ve druhé část - planety sluneční soustavy - se dozvěděli zajímavosti o Slunci, Merkuru, Venuši, ale Marsu či Jupiteru a Saturnu. Cestou domů si v autobuse měli o čem povídat.

Sx543Sx544

Sx545

Vyhlášení soutěže "Hodiny"

Jako vánoční dárek dal pan ředitel každé třídě strojek do hodin a vyhlásil soutěž o nejkrásnější hodiny. Dne 28.1.15 před vysvědčením se vyhlašovaly ty nejkrásnější hodiny. Žáci 7. ročníku získali 1. místo!!!! Děkujeme panu Kostelníkovi, který nám s výrobou pomáhal a gratulujeme!!

Sx466Sx467

Sx468

PŘÍRODOPIS – POLOLETNÍ PRÁCE

Každý žák musel ve své pololetní práci popsat deset živočichů, které si sám vybral. Zvířata žáci nejen popsali, ale také je nakreslili nebo vyfotili či vytiskli jejich obrázek z internetu.

Práce se žákům moc povedli, ti kteří neodevzdali, se alespoň vyfotili s plyšáky.

Sx435Sx436

Sx437

KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Je téma v předmětu výchova k občanství, které žáci zpracovali formou plakátu, kde zakreslili do slepé mapy národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR. Výuka probíhala formu skupinové práce.

Sx432Sx433

Sx434

Projekt Unplagged

   Žáci 7. ročníku jsou zapojeni do celoročního projektu Unplagged. Projekt je zaměřen na prevenci rizikového chování žáků a zaměřuje se na předcházení rozvoje rizik, která směřují k agresi, šikaně, kyberšikaně, ale i záškoláctví či závislostnímu chování - užívání návykových látek.

          Na celém projektu pracuje metodik prevence na naší škole Mgr. H. Gondeková. Na fotkách vidíte žáky, kteří si tvoří základní pravidla své třídy pro práci ve skupinách, seznámí se s riziky alkoholu či kouření. V další lekci pracují, jak se chovat v rizikových situacích.  Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Sx359Sx360

Sx361Sx362

Sx363Sx364

Projektový den - Pečení vánoček

     Žákyně 8.a 9. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti - vaření společně s panem ředitelem pekli vánočky. Ráno zadělali těsta, poté upletli vánočky, nechali vykynout a pak pro každou třídu upekli vánočku.Na fotce vidíte žáky 7. ročníku, jak si pochutnávají. S celou vánočkou jsme je ani nestihli vyfotit, Tak byla dobrá.

Sx358Sx357

Pozvání na Jarmark a přání krásných vánočních svátků

V pondělí se žáci ZŠ Měcholupy vydali do vsi rozdat vánoční přáníčka do schránek našich občanů. Zároveň s přáním je srdečně pozvali na vánoční Jarmark. Navštívili jsme místní obchody, ale i OÚ Měcholupy, kde nás přivítala paní starostka. její pozvání a přání ji velmi potěšilo a fotka u stromku byla odměnou pro všechny. Takže šťastné a veselé vánoce!!!!!

Sx350_2Sx356

  Pracovní činnosti 7. ročník

        A jsou tu zase vánoce a při té příležitosti jsme v hodinách pracovních činností s panem učitelem Mgr. J.Polákem vyrobili betlém. Jesličky a postavičky vyrobil V. Irdza a M. Popule. Samotný betlém vyrobili V. Zwerenz, P. Hrníčko a J. Braborcová. Jsou moc šikovní , však se podívejte na jejich práci.

Sx353Sx354

Sx355

  A zase byl na naší škole Čert a Mikuláš

           V pátek 5.12 se to na naší škole hemžilo samými čerty . Jeden měl vidle, druhý pytel na zlobivé děti, třetí koště, aby zlobivcům vyčinil. Přišel ale i Mikuláš s Andělem a Ti rozdávali sladkosti pro ty hodné žáčky. Nálada byla čertovsky hezká a zase za rok na shledanou.

Sx321Sx320

Projektový den -  Školní zahrada

           Naše škola se může pochlubit krásnou školní zahradou, kde najdete golfové hřiště, broukoviště, bylinkovou zahradu či rozárium. V projektovém dni -Školní zahrada  žáci II. stupně celou zahradu připravili na zimu. Shrabali listí, zametli golfovou dráhu, vyčistili broukoviště a celý areál před budovou. Máme to nyní moc pěkné.

                                                     žáci 7. ročníku

Předmět fyzika - těžiště těles

           V letošním roce se učíme další poznatky z oblasti fyziky. Seznámili jsme se s pojmem síla, její definici, jednotky a označení. Síly jsme také skládali stejným a opačným směrem a určovali velikost výsledné síly. Velmi zajímavé bylo zjišťovat těžiště těles. Zkoušeli jsme mnoho možností. Zjišťovali jsme těžiště čtverce, trojúhelníka, mnohoúhelníka i nepravidelného n- úhelníka.

                                                                           žáci 7. ročníku

 

Dýňobraní  v 7. ročníku

             Ve středu dne 12.11.14 jsme na naší škole slavili svátek Halloween. Žáci si přinesli dýně malé, velké, kulaté i válcovité. Podle obrázků, které si předem připravili vyřezávali krásné Halloweenky. Nazdobili je větvičkami, šípky či listím a přenesli před budovu školy. V podvečer je pak s rodiči společně zapálili. Bylo to moc hezké a všichni prožili krásný den.

Projektový den - "Den výživy"

    "Světový den výživy vznikl dříve  roku 1979, poprvé byl však slaven za 2 roky. V tento den bychom si měli připomenout stálý problém nedostatku potravy v některých rozvojových zemích, kde často na hlad a podvýživu umírají zejména děti a s tím spojený další problém, který je opačný a týká se ""vyspělé"" části světa - obezitu, přejídání se a nezdravá strava, kterou trpí jak dospělí a samozřejmě i jejich děti, neboť stravování je základní potřebou a dítě nejčastěji získává návyky od svých rodičů. "

       Naše škola si tento den připomněla projektovým dnem "Den výživy" ve středu dne 22.10.14 . Žáci byli rozděleni do šestičlenných skupin a plnili zadané úkoly. Zařazovali potraviny do potravinové pyramidy, určovali luštěniny, hodnotili zdravou výživu...atd. Žáky to velmi zaujalo a vítězné tmy byli odměněni věcnými cenami.

 

                         Koláčobraní 2014

                 Rok utekl jako voda a naše maminky, babičky i tety zase doma pekly sladké dobroty. Z naší třídy vyhrál Vašík Zwerenz s bráškou a maminkou. Upekla i L. Augustinová a  M. Kolcunová. Oběma slečnám pomáhaly maminky a nutno říci, že se jim to moooc povedlo. Nejvíce druhů měla A. Dosedlová,kde pomáhali oba rodiče a jablečný tarte tatin byl lahodný!!!! Všem děkujeme!!!!

 Drakiáda

       V pátek 10.10.14 celá naše škola vyběhla na hřiště areálu školy a pouštěla draky. Pěkný podzimní den nám umožnil do výšky poslat spousty krásných draků i dráčků. Na fotkách vidíte M. Kolcunovou, L. Augustinovou, K. Kadlecovou, S. Violovou, T. Blahoutovou, E. Menclovou, A. Dosedlovou a H. Jiráskovou jak pomáhají prvňáčkům sestavit a poté poslat do vzduchu jednoho z mnoha draků.

Výtvarná výchova

   Hodiny výtvarné výchovy nás moc baví. Jedním z témat bylo kombinovaná metoda kreslení a lepení obrázků- „Sestav svůj pokoj – bydlení“. Vymýšleli jsme nejrůznější možnosti a kombinace, jak by mohl v budoucnu náš pokoj (bydlení) vypadat a moc nás to bavilo.

  Mezinárodní den ochrany zvířat

4. říjen je Mezinárodní den ochrany zvířat. Je to den narození svatého Františka z Assisi, který se po celý život věnoval opuštěným a nemocným zvířatům. Projektovým dnem jsme si připomněli život i utrpení chráněných zvířat. Každá třída si připravila prezentaci jednoho z nich a seznámila ostatní spolužáky.  Jednalo se krátké povídání i s obrázky . Projektový den byl velmi poučný a zajímavý. 

 


Ekotoulání

 

 

        

Společně dokážeme cokoliv

... aneb Měsíc za mír a nenásilí

Na začátku školního roku se naše škola zapojila do celorepublikové akce "Společně to dokážeme....aneb Měsíc za mír a nenásilí.Žáci byli motivování k zvnitřnění názoru, že "nenásilí (vnitřní i vnější) je jediná možná cesta k radostnému, svobodnému a důstojnému životu". Pohovořili  o tématech : aktivní nenásilí, druhy násilí, osobnostní rozvoj, diskriminace a rasismus, porušování lidských práv násilí ve škole, ale i domácí násilí či globální problémy. V závěru si žáci názorně prožitkovou činností ukázali v třídním komunitním kruhu chování mezi spolužáky ve škole a diskutovali o konkrétních příkladech. Výsledkem je obrázek, který vidíte na fotografii.

                                                                                     žáci 7. ročníku

Oslavy 55 let existence budovy školy a 95 let českého školství v Měcholupech

                   Na naší škole dne 5.9.2014 proběhly oslavy školy a školství v obci Měcholupy.   Po zahájení začal 1. měcholupský  štafetový maraton, kterého se zúčastnili žáci, pedagogové,ostatní zaměstnanci, ale i rodiče a občané Měcholup. První běžel pan ředitel, poté pan zástupce a celý maraton ukončila paní starostka. Maraton se nám moc líbil a těšíme se na druhý ročník.

        Ve 12.00 hod se škola otevřela pro všechny návštěvníky. Přišli bývalí žáci, prohlédli si areál školy, zahradu, sportoviště i sokolovnu, ale i kroniky, nový almanach a fotky. Ve 14.00 hod vystoupili bubeníci - skupina TOKHI DRUM CIRCLE, poté žáci pod vedení paní učitelky A. Půtové a vše završil hudební program ADAMA MIŠÍKA.

Sx1

2015/2016

                    Začal nový školní rok

V úterý 1.9.15 nám začala zase škola. Moc jsme se těšili, jsme už osmáci. Máme krásnou novou třídu, nově vymalovanou. Na odborné předměty máme novou multifunční učebnu pro předměty fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Moc se nám škola líbí.

                                                                      žáci 8. ročníku

Pondělí

AJ

ČJ

M

 

 

 

Úterý

ČJ

M

AJ

NJ

F

 

V

V

Středa

Z

M

CH

VO

HV

TV ch

TV d

 

Čtvrtek

D

ČJ

M

NJ

AJ

 

EKO

EKO

Pátek

CH

ČJ

M

Z

F

TV d

TV ch

 

Ay1_3  

        

            Na Den Mazlíčků si žáci přivedli svá zvířátka . Eliška Čunková si přinesla v kleci svého králíčka dlouhosrstého, Anetka Dosedlová měla malé roztomilé koťátko  a Káťa Mohlerová měla pejska. Nechyběl vzácný host  pan Káňa, který přivedl medvídka Huga.

Ay1064_2Ay1066_2

Ay1065_2

Rodinný sportovní pětiboj

       V pondělí dne 13.6.16 se na ZŠ Měcholupy konal Sportovní rodinný pětiboj. Rodiče s dětmi soutěžili v tříčlenných družstvech v pěti disciplínách - hod kriketem, štafetový běh, střelba ze vzduchovky, skok přes švihadlo a na závěr přetahovaná lanem. Vše se "točilo" kolem čísla 700, protože obec Velká Černoc slavila 700 let svého vzniku.

Všichni účastníci obdrželi soutěžní tričko, drobné občerstvení a první tři rodiny získali medaile, diplomy a hodnotné ceny pro každého účastníka rodiny. Vítězná rodina si odnesla putovní  pohár a mimořádnou odměnu.

Ay1038Ay1040_2

Ay1044_2Ay1042_2

Ay1039_2Ay1041_2

Ay1043_2Ay1045_2

Ay1046_2Ay1047_2

Ay1048_2

        Krajské kolo "Mladý záchranář 2016" v Děčíně

  Velmi úspěšně si vedli žáci ZŠ Měcholupy v krajském kole soutěže "Mladý záchranář 2016", které proběhlo v Děčíně.  Žáci Václav Zwerenz a Eliška Menclová, Otuška Kutílková a Daniel Adam se z  18 - ti čtyřčlenných družstev  umístili na krásném 9.místě.

Cílem této soutěže bylo  prověření znalostí žáků 2.stupně ZŠ z oblasti ochrany obyvatelstva, získaných v předepsaných výukových hodinách ve smyslu příručky pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Mezi soutěžní disciplíny patřila zdravotnická pomoc, požární ochrana, prostředky individuální ochrany, ale i dopravní bezpečnost, topografie, či znalost třídění odpadů.

                                        Gratulujeme!!!!!!

Ay1036_3Ay1034_3

Ay1034Ay1035

Ay1035_3Ay1037_2

Ay1033_3

 

                   Žákyně 8. ročníku Eliška Čunková je velmi šikovná v malování a kreslení. V poslední době se zaměřila na malování v PC programech a maluje portréty. Posuďte sami, jak je šikovná.

                                       spolužáci 8. ročníku

Ay992_2Ay993_2

Ay994_2Ay995_2

Školní výlet Libochovice

       V rámci oslav 700 let narození Karla IV. byl na zámku  v Libochovicích připraven celodenní zážitkový interaktivní  program pro žáky. Žáci se zábavnou formou seznamovali s naší historií a soutěžili. Na závěr je čekalo odhalení

 " Záhadného pokladu Karla IV." Cesta byla plná dobrodružství,  žáci zhlédli učence, vědce při své práci, rytířské hry, divadelní vystoupení strážců času, tržiště a naučnou stezku.

Ay965_3                     

        DEN DĚTÍ

                        Dětský den připadá na 1. červen, ovšem letošní deštivé počasí donutilo naši školu tuto pravidelnou každoroční oslavu přesunout až na den 4.6.2016. Byli pozvány děti z Mateřské školky Měcholupy i děti ze Zámečku . Celý den probíhal v soutěžním duchu. Žáci s herními kartičkami obíhali jednotlivé soutěžní disciplíny, za které dostávali obrázky. Po splnění všech disciplín byli odměněni sladkostí a pitíčkem. Mezi soutěžemi nechyběla jízda na koloběžce, skákadla, hod na cíl nebo skákání v pytli. Všechny tyto soutěže připravili žáci 9. ročníku pod vedením třídní učitelky. Celý program byl tradičně doprovázen tenisovým turnajem „Měcholupy  OPEN“, které vyhlašuje ředitel školy. Jak celé klání dopadlo se můžete podívat na stránkách „zs mecholupy.cz“

Ay966_3Ay972_2

Ay967_3Ay968_2

Ay969_5Ay970_4

Ay971_4

Dětský tenisový turnaj "Měcholupy Open"

             Žák 8. ročníku Pavel Kudrna získal medaili ve čtyřhře Dětského tenisového turnaje "Měcholupy Open".

Ay973_2

V rámci dětského dne proběhla i soutěž v jízdě na koloběžce

Ay975_3Ay976_2

Ay974_2

Dravci

           Ukázkovou zážitkovou pedagogiku jsme zažili v pondělí na hřišti u školy. V rámci enviromentální výchovy jsme měli možnost  zhlédnout  ukázky dravců a sov a lišky. Žáci se s těmito pozoruhodnými tvory setkali z bezprostřední blízkosti. Měli možnost spatřit je na vlastní oči při lovu. Pohlazení sovičky nebo dokonce orla bylo pro některé žáky neopakovatelným zážitkem , obzvlášť, když si je mohli sami podržet na ruce.

                                                                     žáci 8. ročníku

Ay928_2Ay929_2Ay930_2

Ay931_2Ay932_2

 

                               Čtyřlístek

             Každý rok vyhlašuje pan ředitel soutěž" Najdi čtyřlístek". Je to soutěž, kde žáci za sběr druhotných surovin získají indicii, rébus nebo kvíz. Někdy je to skutečně "oříšek", ale žáky tato vědomostní soutěž velmi baví. V letošním roce našli čtyřlístek žáci 8. ročníku. V. Zwerenz, E. Menclová, H. Jirásková a T. Blahoutová se nejvíce zasloužili o to, že se čtyřlístek našel. Děkujeme.

Ay925_2

Ay926_2Ay927_2

   

          Žákyně 8. ročníku A. Dosedlová zvítězila v soutěži " Z kolika kelímků se skládá had?",

                  kterou vyhlásil Ekotým. 

Ay923_2Ay924_2

Oslavy 700 let výročí obce Velká Černoc

           V soboru dne 28.5.16 slavila obec Velká Černoc 700 let svého vzniku. Žáci ze ZŠ Měcholupy se také podíleli na těchto velkých oslavách. Nejprve předvedli hudební a recitační vystoupení v kostele a poté v dopoledních hodinách rozveselili svým tanečním vystoupením.Celému dni vládla krásná atmosféra i krásné počasí.

Ay906_2Ay907_2

Ay908_2Ay909_2

Ay910_2Ay911_2

Ay912_2Ay913_2

Ay914_2

  EKOPOLIS 2016

         Žáci 8. a 9. ročníku mezi sebou soutěžili hře "EKOPOLIS" , která je zaměřena na ekologii města a krajiny. Z naší třídy byla nejúspěšnější Eliška Čunková. Skončila na krásném 4. místě. Blahopřejeme.

Ay873_2Ay874_2

Ay875_2Ay876_2

Ay877Ay878_2

Ay879_2Ay880_2

Neutralizace - laboratorní práce z předmětu chemie

   V předmětu chemie si žáci 8. ročníku principem neutralizace ověřovali kyselé a zásadité prostředí jmenovitých produktů jádrového mýdla, tělového mléka, octa, jedlé sody a dalších. Laboratorní práce pro žáky byla velmi přitažlivá, zajímavá a hlavně poučná.

Ay866_2Ay865_2

Ay867_2

Ay868_3Ay869_2          

Žáci  8. ročníku ZŠ Měcholupy uspěli v soutěži "Mladý záchranář 2016"

              Žáci Václav Zwerenz a Eliška Menclová ZŠ  se v úterý dne 16.5. 2016 obci Libočany zúčastnili 6. ročníku soutěže "Mladý záchranář 2016 a byli velmi úspěšní!!! Ze 13 - ti čtyřčlenných družstev se umístili na 2.místě a postoupili do krajského kola, které se bude konat v Děčíně.

Cílem této soutěže bylo  prověření znalostí žáků 2.stupně ZŠ z oblasti ochrany obyvatelstva, získaných v předepsaných výukových hodinách ve smyslu příručky pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Mezi soutěžní disciplíny patřila zdravotnická pomoc, požární ochrana, prostředky individuální ochrany, ale i dopravní bezpečnost, topografie, či znalost třídění odpadů.

                                        Gratulujeme!!!!!!

Ay862Ay863

Ay864_2Ay865

Ay866Ay867

Ekotým a žáci Žákovského parlamentu byli v IQ Landii

     Ve středu dne 27.4.16 jsme vyrazili do Liberce do zábavného centra IQ Landia. Toto centrum nabízí deset rozsáhlých interaktivních expozic, 4K planetárium i 1. humanoidní robot v ČR. Mohli se proletět vesmírem, zhlédnout mimozemšťana. Vodní svět nabídnul fyzikální chování kapalin v klidu a pohybu a další a další zajímavosti. Všem se nám v centru moc líbilo.

Ay783_2Ay784_2

Ay785_2Ay786_2          

  Ukliďme si Česko    

              V pondělí dne 18.4.16 na ZŠ Měcholupy bylo pořádně rušno. Zúčastnili jsme se projektu "Ukliďme si Česko!".  Ráno jsme se sešli před budovou školy, třídní učitelé nám rozdali pytle, rukavice a další materiály k úklidu. Trasy úklidu jsme měly velmi dobře naplánovány, a tak se naše třída vydala směrem do centra obce. Našli jsme dvě černé skládky, které jsme uklidili a s pomocí firmy Marius Pedersen odvezli. Máme radost z dobře vykonané práce.

                                                                   žáci 8. ročníku

Ay683_2Ay684_2

Ay685_2Ay686_2

Ay687_2Ay988_2

POKOS - Příprava občanů k obraně státu

              Tak se jmenuje program , který pro žáky ZŠ Měcholupy připravili vojáci Armády české republiky. První přednáška pojednávala o ujasnění pojmů.které souvisí s obranou státu a řešením krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

              Ve druhé části se žáci dozvěděli základní informace o AČR a jejich činnostech a zkušenostech v zahraničních misích. Nejzajímavější byly ukázky obleků chemické obrany a zdravotnická příprava, kde si žáci sami vyzkoušeli obleky, masky, ale i 1. pomoc.

     Nakonec si někteří žáci, kteří vyhráli v soutěži, odnesli domů ceny v podobě batohu, usb či termohrnku.

                                                           žáci 8. ročníku

Ay619_3Ay620_3

Ay621_4Ay622_4

Ay623_5Ay624_2

                   Recyklohraní,  aneb Ukliďme si svět!

             Tak vypadal výjezdní program celorepublikového projektu. Beseda byla doplněním environmentální výchovy žáků. Cílem celého projektu byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného odpadu.

                                                                           žáci 8. ročníku

Ay587_3Ay588_3

                          Jarní trhy

          Stalo se již tradicí, že ZŠ Měcholupy pořádají Jarní trhy. Žáci z kroužku vaření si připravili pro rodiče a hosty vajíčkové hody, kroužek keramiky zase nabízel krásné velikonoční zajíčky a kuřátka. Ekotým si připravil módní přehlídku z recyklovaných materiálů. Na fotkách vidíte žákyně 8. ročníku Terezku Rappaportovou a Verunku Brezáni. Nakonec 3. ročník zahrál pohádku Šmoulové.

                                        žáci 8. ročníku

Ay625_2Ay626_2

Naše spolužačka, se kterou jsme byli od 1. třídy Káťa Kadlecová se odstěhovala do Prahy. Rozloučili jsme se s ní fotografií naší třídy, aby na nás nezapomněla a kdykoliv se na nás přišla podívat. Ať se Ti, Káťo, v nové škole daří!

                                        spolužáci z 8. ročníku ZŠ Měcholupy

Ay547_2

Slavíme Velikonoce

   Beránci patří neodmyslitelně k Velikonocům. Opět žákyně 9. ročníku na naší škole pekli beránky a každá třída si ho nazdobila. Naše třída dala záležet, však se podívejte.

                                                       žáci 8. ročníku

Ay546_2Ay545_2

Karel IV.

           Výtvarnou soutěží si žáci 8. ročníku připomínají 700 let od narození českého krále Karla IV. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské a posledním korunovaným králem burgundským. Karel IV. patří mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku.Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní a svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna česká. Byl autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté buly, založil univerzitu, která nese jeho jméno, postavil hrad Karlštejn a všichni obdivujeme kamenný Karlův most přes řeku Vltavu.

    Na fotkách vidíte výtvarné ztvárnění dvou žákyň Anetky Dosedlové a Káti Mahnerové.

Ay543_2Ay544_2

             

Představení Solideo

      Severočeský soubor SOLIDEO  se specializuje na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Koncertní skladby období 12. – 18. století byly autentické a posluchačsky zajímavé využitím dobových hudebních nástrojů. Žáci si vychutnali hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedli a slovem představili i své nevšední hudební nástroje. Díky tomu byl koncert  „vážné hudby“ velmi zajímavý a žáky upoutal. Soubor vystoupil v dobových kutnách, které  podtrhly  hudbu historicky vzdálenou, ovšem uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou.

                                                                  žáci 8. ročníku

Ay542_2Ay541_2

 Žáci vyráběli dárky pro budoucí prvňáčky

    Žáci 8. roč v předmětu pracovní činnosti vyráběli dárečky pro budoucí prvňáčky. Z fotek je vidět, že se mají na co těšit. A my se těšíme na budoucí prvňáčky.

Ay454_2Ay455_2Ay456_2

Ay457_2

Ekologie

V předmětu Ekologii jsme měli udělat plakát na zadaná témata. Každá skupina měla jiné téma a jiný kus země. Vypsali jsme to, co jsme našli na internetu či učebnici a pak jsme k tomu nakreslili obrázek. Celek vidíte na fotce. Prezentační práce se nám moc líbila, bylo zajímavé předkládat návrhy, poté je vyrobit a vzájemně hodnotit. Důležité také bylo ekologické ztvárnění celé práce.

                                                                   žáci 8. roč

Ay428_2

Děkujeme za vánočku!

Žákyně 9. ročníku Otuška Kutílková a Andrejka Bočkaiová upekly společně s panem ředitelem pro všechny žáky naší školy vánočky. Každá třída dostala nadýchanou, voňavou, mandlemi a rozinkami posypanou vánočku. Moc jsem si pochutnali, děkujeme.

                                                    žáci 8. roč

Ay411_2

Žáci ZŠ Měcholupy přáli krásné vánoce

V pondělí 14.12.15 vyrazili žáci ZŠ Měcholupy popřát krásnou pohodu vánoc občanům obce Měcholupy. Zastavili se na Obecním úřadě a s paní starostkou se vyfotili u vánočního stromku. Byli také u místních podnikatelů a v obchodě paní Dosedlové. s pozváním na vánoční jarmark, který se koná ve středu dne 16.12.15 jsem se žáci rozloučili v Pečovatelském domě, místní ZŠ logopedické a u paní doktorky MUDr Mottlové.

                                                                     žáci ZŠ Měcholupy

Ay400_2Ay401_2

Ay399_2

Upekli jsem na vánoční jarmark cukroví

    V rámci předmětu pracovní činnosti - vaření jsme dnes s paní učitelkou Ing. Š. Frýbovou upekli cukroví, kterým se budeme chlubit na vánočním jarmarku. V kuchyňce to vonělo vosími úlky, tatrankovými košíčky či srdíčky plněné marmeládou. Na jarmarku si hosté pochutnají.

                                                                               žáci 8. ročníku

Ay393_2Ay396_2

Ay394_2Ay395_2

Ay397_2Ay398_2

Mikulášská nadílka

            V pátek přišel do naší školy Mikuláš. Vzal si s sebou Anděla a dva Čerty. Chtěli si odnést zlobivé žáky a podělit sladkostmi hodné dívky. I my osmáci jsme se trochu báli, ale čerti si nikoho neodnesli a jsme tu společně dál. Moc se nám Mikulášská nadílka líbila, děkujeme.

                                                                                  Žáci 8. roč

Ay357Ay358_2

Členky Ekotýmu z 8. ročníku se zapojily do kampaně

                Global Action Day 2015

   Žáci ZŠ Měcholupy se dne 6.11.16 s dalšími tisíci školami na světě zapojili do kampaně  Global Action Day 2015 (Světový den Ekoškol 2015). Kampaň, která v rámci tohoto dne  proběhla měla za úkol ukázat, že je třeba chránit životní prostředí u nás i na celém světě. Ekotým pozval na oslavu ZŠ Třebenice, která se též chlubí titulem Ekoškola, a tak si žáci i koordinátoři Ekotýmu předávali své poznatky a zkušenosti. Členky Ekotýmu z naší třídy T. Rappaportová a V. Brezáni společně s celým Ekotýmem během celého  projektového dne s názvem "Voda a její vlastnosti" pracovali  na chemických pokusech s vodou, vařili v Ekokuchyni a vytvářeli portfólia o vodě.

   Celý den se vydařil a my jsme rádi, že jsme podpořili tuto kampaň.

                                     Ekotým ZŠ Měcholupy

Ay333_2Ay334_2

Ay335_2Ay336_2

Ay337_2Ay338_2

Navštívili jsme divadelní představení o etické výchově

                           "Ten trapas nepřežuju..."

        Ve středu 11. listopadu 2015 se žáci 2. stupně zúčastnili v rámci etické výchovy kulturního představení v Městském divadle v Žatci "Ten Trapas nepřežiju! Herečka Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej, známý například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, v představení připomněli žákům vtipnou a zábavnou formou zásady společenského chování při představování, v komunikaci, na oslavě apod. Ladislav Ondřej ztvárnil postavu osmáka Karla Loudy, který právě přišel do nové školy v novém městě a bál se nového kolektivu, učitelů, sousedů a holek. Na pomoc mu ale přišla paní Ry-po-sluch, tedy Rychlá pomoc slušného chování v podání Michaely Dolinové a ukázala mu, jaké dělá chyby. Navzájem se poznávali a měnili. Z přísné dámy se stala rozverná paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem.  Rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu, v kině i na schůzce se žákům líbila a určitě jim někdy v budoucnu pomůže!!

Ay332_2

Koláčobraní

             Již po osmé se na naší škole konalo "sladký" projektový den Koláčobraní. Maminky, tetičky, babičky upekly sladké dobroty a přinesly do školy, kde odborná porota z řad žáků, pedagogů, ale i rodičů hodnotila. Žáci 8. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti - vaření upekli Milka řezy, bábovku, perník či be-be buchtu. Všichni, kdo upekli si také moc pochutnali.Moc jsme si tento den užili.

                                                                         žáci 8. roč

Ay273_2Ay276_2

Ay277_2

Ay274_2Ay275_2

Ay278_2Ay279_2

Projektový den "Dýňobraní"

          Podzimní Haloween již zaklepal na dveře a naše škola se proměnila v halowenskou párty. Zdobili a vykrajovali různé motivy na dýně, které jsme si sami přinesli a sami vypěstovali. Povedené výrobky jsme potom odnesli před školu a slavnostně zapálili. Však se podívejte na fotky....

                                                          žáci 8. roč

Ay249_2Ay252_2

Ay255_2Ay256_2

Ay257_2Ay258_2

Ay250_2Ay251_2

Ay253_2Ay254_2

Projekt 72 hodin

    Ve čtvrtek 8.10.15 se ZŠ Měcholupy zapojila do projektu 72 hodin. Cílem tohoto projektu bylo zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Rozhodli jsme se, že si upravíme a zvelebíme naši školní botanickou zahradu. V rámci předmětu ekologie jsme dobrovolně a společně se členy Ekotýmu pracovali na školním pozemku. Podzimní práce nás moc bavili a výsledkem je zahrada připravená na zimní období. Odměnou byla krásná trička  s logem 72 hodin.

                                                            Žáci 8. roč

Ay198_2Ay199_2

Ay200_2Ay202_2

Ay201_2Ay203_2

Ay204_2Ay205_2

Drakiáda

             V pátek dne 9.10. 15 se na školním hřišti ZŠ Měcholupy sletěli draci. Malí, velcí, všechny děti  pouštěli draky všeho druhu. Velcí pomáhali malm dětem a soutěžili, který dráček se dostane nejvýš.

                                                žáci 8. roč

Ay187_2Ay188_2

                            Den stromů

      V pondělí 21.9.15  žáci ZŠ Měcholupy  oslavili „Den stromů“ tím, že před budovou školy zasadili stromy – dub červený a lípu malolistou.  Zároveň  si  připomněli, jak se chovat k přírodě, která nás obklopuje a je důležité ji chránit.

                                                                    Žáci 8. roč

Ay141_2Ay142_2

Yo- yo, to je zábavná hračka pro děti i dospělé. Jedná se fascinující hračku, určenou k žonglování. Ve středu 16.9.15 ZŠ Měcholupy navštívili mistři republiky v žonglování a věřte, že o zábavu nebyla nouze. Hudba dokreslovala krásnou atmosféru a tři žáci si za odměnu odnesli yo-yo domů. Třeba z nich vyrostou budoucí mistři!!!

                                                 žáci 8. ročníku

Ay32_2Ay33_2

Ay34_2

"Do Německa na zkušenou", tak se jmenuje velmi zajímavý projekt pro žáky 8. a 9. ročníku, který proběhl na ZŠ Měcholupy. V rámci prezentace se žáci dozvěděli nejprve základní fakta o Německé spolkové republice. Poté měli možnost získat odkazy na mezinárodní tábory a setkání. V závěru získali též kontakty na možnost pracovních příležitostí pro studenty. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná.

                                            žáci 8. ročníku

Ay31_2Ay29_2

Ay30_2

                        

2. Měcholupský maraton

    V pátek 11.9. ZŠ Měcholupy pořádala 2. ročník Měcholupského maratonu. Každý účastník, který uběhl jedno kolo dlouhé 182 metrů, získal v cíli kšiltovku a pamětní medaili. I my žáci 8. ročníku jsme beželi. Moc se nám to líbilo a za rok se těšíme na shledanou.

                                     žáci 8. ročníku

Ay23_2Ay25_2

Ay26_2Ay27_2

Ay28_2

2016/2017

Q1_2

Blahoutová Tereza, Brezáni Veronika, Čunková Eliška, Dosedlová Aneta, Hrníčko Pavel, Jirásková Helena, Kolcunová Michaela, Kudrna Pavel,Lněníček Milan, Mahnerová Kateřina, Menclová Eliška, Městecký Vítek,Pichnarčíková Sára, Rappaportová Tereza, Violová Sára, Zwerenz Václav

Pondělí

M

AJ

Z

HV

   

Úterý

F

M

Z

ČJ

NJ

 

EKO

EKO

Středa

M

AJ

D

ČJ

CH

TV ch

TV d

 

Čtvrtek

ČJ

AJ

M

VZ

CH

 

VV

VO

Pátek

NJ

M

D

ČJ

TV d

TV ch

 

 

Den dětí na ZŠ Měcholupy a Měcholupy Open- tenisový turnaj

Žáci 9. roč připravili Den dětí pro žáky ZŠ Měcholupy. Připravili devět soutěžních disciplín – hod na cíl, hra na rybáře, jízda na koloběžce atd. Přišly také děti ze školky a ze ZŠ logopedická. Následoval 10. ročník tenisového turnaje Měcholupy Czech Open. Mezi žáky zvítězil i náš spolužák Pavel Kudrna společně s Pepíkem Holičem, žákem 8. Ročníku. Den se vydařil, děti měly krásné dopoledne.

                                                                                                                 Žáci  9. roč

Q835Q836

Q837Q839

Q838Q826_2

Q834_2

   

V rámci předmětu Ekologie žáci 8. a 9. roč ZŠ Měcholupy navštívili čističku odpadních vod v Žatci. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná.

Q817Q818

Q819Q820   

  Studijní cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku

    Ve dnech 15. – 16. května 2017 se žáci 9. roč ZŠ Měcholupy, spolu s pedagogickým doprovodem zúčastnili studijní cesty do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Během celého pobytu si prohlédli historické centrum s nádhernou katedrálou Notre-Dame de Strasbourg a typickými městskými hrázděnými domy ze 17. Století a v odpoledních hodinách následovala návštěva Evropského parlamentu, kde se žáci zúčastnili přednášky o vzniku EU a jejím legislativním procesu. Nejzajímavější částí programu bylo následné živé sledování plenárního zasedání EP z návštěvnické galerie. Cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku byla pro žáky rozhodně velkým přínosem.

                       Žáci 9. roč

Q803Q804

Q802Q801Q799

Q800Q798

Uctili jsme památku obětem nacismu        

     V pátek 5. května 2017 se zúčastnili žáci naší třídy Aneta Dosedlová, Eliška Menclová a Václav Zwerenz  společně s paní starostkou a paní učitelkou Maděrovou vzpomínkové akce u pomníků   obětem nacismu v Měcholupech, Velké Černoci a Želči. U každého z pomníčků uctili květinami památku všech, kteří padli v boji za svobodu.

Q785Q786

Q787Q788

Q789Q790                

Vernisáž výstavy Figurálního porcelánu

       Žákyně 9. ročníku A. Dosedlová, V. Brezáni a H. Jirásková recitačním a hudebním výstupem zahájily vernisáž výstavy Figurálního porcelánu v Žatci v Křížově vile. Žákyně se velmi pečlivě připravily a sklidily velký potlesk. Poté si mohli výstavu Figurálního porcelánu prohlédnout.

Q769Q770

VZP- Vzpoura úrazům

           Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Navštívili nás dva ambasadoři, kteří hovořili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokázali děti a  motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Q763

  

PROJEKTOVÝ DEN – DEN ZEMĚ

  V pátek 21.4.17 si žáci připravili pro žáky naší školy projektový den - Den země.

Hned ráno jsme se sešli za budovou školy a deváťáci seznámili žáky i učitele  s organizací celého dne. Žáci 1. stupně  plnili zadané úkoly na stanovištích, které vedly ke Křížku. Za snahu a píli dostali sladkou odměnu a  poté si opekli buřty. Žáci 2. stupně nejprve vyplňovali vědomostní test a pak se vydali plnit úkoly na stanovištích. Počasí nám přálo a všichni odcházeli domů spokojeni.

                                                                  žáci 9. roč

Q724_2Q730

Q731Q732

Q733

 

                 Žáci ZŠ Měcholupy navštívili Vodní dům

        Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Najdete zde moderní expozici, která atraktivní formou seznámí žáky s několika tvářemi vody. Představí Vám vodu jako životní prostředí rostlin a živočichů, ale i jako nezbytnou podmínku našeho života. Jednotlivé expozice nabízí postupně pět přehledných sekcí.Výukové programy probíhají ve vnitřní učebně, ale i v terénu. Žáci ZŠ Měcholupy zažili simulační hru Povodeň , kdy byli nuceni vhodným plánováním krajiny zabránit škodám, přírodním katastrofám. Výukový program i expozice se  dětem moc líbil. Jako třešnička na dortu je exkurze na hráz s komentovanou prohlídkou po hrázi vodního díla Švihov (Želivka)

                                          žáci 9. roč

Q661Q662

Q659Q660

Rozloučení se zimou

  Dost bylo mrazivého, studeného počasí. V pátek dne 10.3.17 jsme se byli rozloučit s paní Zimou. Sluníčko nám pěkně hřálo, ptáčkové zpívali v korunách stromů a začaly nám jarní prázdniny!!!!!

                                                          žáci 9. roč

Q635

  Beseda s europoslancem

         ZŠ Měcholupy navštívil vzácný host europoslanec Ing. Jaromír Kohlíček, CS.c. Již v úvodu besedy se představil v několika jazycích a poté hovořil o funkci Evropského parlamentu.Žáci se dozvěděli zajímavosti z dopravy, sociálních otázek, ale i životního prostředí. V rámci enviromentální výchovy předmětu občanská výchova  si tak žáci rozšířili své znalosti. Beseda se jim moc líbila, což dokazovalo spousta otázek na závěr.

Q608Q609

Techmánia Plzeň

  Žáci ZŠ Měcholupy navštívili zábavný park Techmania v Plzni. Během prohlídky jednotlivých expozicí navštívili také dílny. Jedna z dílen "Dobyvatelé hradu" zaujala mladší žáky. Starším žákům se zase velmi líbily expozice. Cestou zpět jsme se zastavili na svačině. Výlet se všem moc líbil.

Q604Q605

Q606Q607                            

 Kolik toho dokážeme postavit?

      Žákyně 9. ročníku Terezka Rappaportová vyhrála v typovací soutěži "Kolik toho dokážeme postavit!" Získala dárek v hodnotě 300 Kč a my gratulujeme!!!!

Q513

Kolik toho dokážeme postavit?

       Umíme si hrát....to ukázala soutěž, kdy každá třída stavěla věž z kostek. Bylo několik pokusů a nejlepší pokus byl odevzdán. Věže stavěli všichni i pedagogové a moc jsme se všichni pobavili. Zároveň si každý mohl vytypovat, jak vysokou věž postaví celá škola. Výherce získá odměnu v hodnotě 300 Kč.

 

                                                   žáci 9. roč

Q496Q495

Q494Q493Q492

  Přetahovaná 2016

      Každý rok na naší škola před vánočními prázdninami probíhá soutěž v přetahované. Jedná se o soutěž mezi žáky 9. ročníku a pedagogickým i nepedagogickým sborem. Soutěž byla v letošním roce velmi napínavá až do posledního kola. Nakonec se vítězi stali žáci 9. ročníku, jejich odměnou byl dort ve tvaru sladké podkovy pro štěstí . Gratulujeme a děkujeme i všem pedagogům, kteří se velmi snažili.

                                                                                    žáci 9. roč

Q470Q471

Q472Q473          

Česko zpívá koledy

Dne 14.12.16 se naše škola připojila do celorepublikového projektu "Česko zpívá koledy". V naší škole zazněly písně "Narodil se Kristus Pán", "Nesem Vám noviny", "Pásly ovce valaši"  a další. Připomněli jsme si, že se kvapem blíží vánoce.

                                                                   žáci 9. roč

Q441_2

Q440_2Q439_2

Q442

                      

Mikulášská nadílka od žáků 9. ročníku     

          V pondělí 5.12.16 přišel do naší školy Mikuláš i Čerty. Mikuláš naděloval dětem sladkosti a Čerti si chtěli vzít zlobivé děti do Pekla. Jenomže na naší škole žádné zlobivé děti nejsou, a tak Čerti odešli s nepořízenou.

                                                  žáci 9. ročníku

Q338Q339

Q340Q341

Q342Q343

Tvoříme pravidla třídy

Q292  

Zdravá pětka

 Víte, kolik kostek cukru se skrývá v 1 lahvi Coca-coly? Víte, jak je nezdravé jíst chipsy a hamburgery a jiné potraviny z fast woodů? O tom všem jsme si povídali v projektovém dni Zdravá pětka. Vyslechli jsme přednášku a následně si vyrobit zdravou svačinku či lehkou večeři. Zdraví máme totiž jenom jedno!!!!

                                                žáci 9. roč

Q287Q288Q289

Q290Q291

Studujeme slepecké písmo

Q199Q200Q201

                 Koláčobraní

             Již po deváté se na naší škole konalo "sladký" projektový den Koláčobraní. Maminky, tetičky, babičky upekly sladké dobroty a přinesly do školy, kde odborná porota z řad žáků, pedagogů, ale i rodičů hodnotila. Žáci 9. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti - vaření také upekli. Všichni, kdo upekli si také moc pochutnali.Moc jsme si tento den užili. Gratulujeme čtveřici Menclová, Zwerenz, Kudrna a Lněníček, kteří získali krásné 4. Místo.

                                                       žáci 9. roč

Q197Q198          

  Projektový den "Dýňobraní"

          Podzimní Haloween již zaklepal na dveře a naše škola se proměnila v halowenskou párty. Zdobili a vykrajovali různé motivy na dýně, které jsme si sami přinesli a sami vypěstovali. Povedené výrobky jsme potom odnesli před školu a slavnostně zapálili. Však se podívejte na fotky....

                                                          žáci 9. roč

Q179Q190Q191

Q192Q193Q194

Q195Q196

   Schola Humanitas v Litvínově

 V rámci enviromentální výchovy se žáci 9. ročníku zúčastnili velmi zajímavé přednášky ve Schole Humanitas v Litvínově. Ekologie a rekultivace životního prostředí bylo námětem celého dne. Žáci si mohli vyzkoušet ve 3D prostředí znázornit krajinu okolí Litvínova. Moc se jim to všechno líbilo a své znalosti upotřebí v předmětech zeměpis a přírodopis.

                                                        žáci 9. roč

Q109_2Q111Q112

Q110Q113

Q115Q114Q116

Ekotým v České televizi

                 Dne 4.10.16 se vydalo do Prahy do České televize za odměnu několik žáků z naší školy. Byli to členové Ekotýmu a zážitky měli velké. Prohlédli si vybavení, produkční ateliéry, ale i místa, kde se natáčí televizní noviny nebo večerníček .

Q93Q92

Q94Q95

Q96Q97

             

3. ročník Měcholupského maratonu

          V pátek 9.9.16 na naší škole ve sportovním duchu přišli všichni naši žáci, ale i učitelé. Konal se totiž štafetový maraton. Všichni jsme běhali, utíkali, snažili se, neboť odměnou bylo krásné tričko a medaile.

                                                         Žáci 9. roč

Q51Q52

                   Ukliďme si Česko

 V pondělí 19.9.16 jste mohli vidět žáky naší školy v ulicích obce Měcholupy. Společně se podíleli na celorepublikovém projektu  a uklízeli své okolí. Byli pilní, vyčistili rokli, vyčistili prostory u nádraží, vyčistili hřiště. Pytlů připravených  k odvozu do sběrného dvora bylo požehnaně. Žáci sami měli radost z dobře provedené práce.

                                                                          Žáci 9. roč

Q53Q56

Q54Q55

Q57